Vandaag tijdens het werk wilde ik precies uitzoeken wat de EU u per uur kost om een schatting te maken wat het geintje kost om de naam “Goudse”en “Edammer” Kaas te beschermen.

Toen kwam ik op een site genaamd Europa-nu.nl .

Hier staat mooi aangegeven wat de voordelen en nadelen zijn van een Europese unie.

Hier zijn ze in het kort:

Voordelen  zijn bijvoorbeeld:

langdurige vrede en stabiliteit na eeuwen van vaak verwoestende oorlogen.

een grotere welvaart door het goeddeels wegvallen van interne grenzen, waar Nederland als handelsland mooi van profiteert. Het Centraal Planbureau i heeft becijferd dat het nationaal inkomen van Nederland sinds 1970 6 tot 8 procent hoger ligt dankzij afspraken over vrijere handel die binnen de Europese Unie i én de Wereldhandelsorganisatie WTO i zijn gemaakt. Per jaar levert dat een voordeel op van circa € 1400 per persoon. De export nam tussen 1969 en 2007 met 51 procent van het Bruto binnenlands product op.

het samen met andere Europese landen beter in staat zijn om grensoverschrijdende en wereldomvattende problemen het hoofd te bieden.

praktische voordelen, zoals het vrij kunnen reizen, wonen, werken en studeren in Europa.

Tegenover deze voordelen staan:

het prijskaartje: maximaal 275 euro per hoofd van de bevolking per jaar. Rekening houdend met de terugvloeiende subsidies en de recentelijk door de Nederlandse regering bedongen korting van 1 miljard euro zal in 2007 feitelijk zo’n 150 euro per hoofd van de bevolking worden afgedragen.

minder bewegingsvrijheid op terreinen waarvoor in Europa gezamenlijke afspraken zijn gemaakt. Zo mag de Nederlandse regering bijvoorbeeld slechts in beperkte mate het financieringstekort laten oplopen om de economie te stimuleren.

“Zoals je ziet heeft het Europa enorm veel voordelen en is het o zo geweldig dat we dit moloch van een overheidsorgaan hebben ingesteld om te bepalen of komkommers krom mogen zijn of dat kaas “Gouda ”mag heten.

Nu kost dit grapje de belasting betaler ongelofelijk veel geld over heel Europa, Maar in Nederland betalen we volgens de site dus maar 150 euro per persoon Per jaar als je de subsidies er vanaf trekt. eerder genoemde bedrag was 250 euro per jaar per persoon.

Dat nog geen 55% van de Nederlandse bevolking het bedrag van de overige moet ophoesten vertellen ze er alleen niet bij. Daarbij hebben we ook nog niet eens meegerekend wat alle restricties en reguleringen schade aanbrengt binnen de economie. Meer reguleringen betekent hogere opstap criteria voor beginnende ondernemers die door binnenlandse politiek ook nog eens enorm worden tegengewerkt door eigen regeldruk en absurd hoge belastingen die ze direct al moeten aftikken bij het inschrijven bij de Kamer van Koophandel, een organisatie die overigens ook door u betaald wordt ook al heeft u geen interesse in eigen zaak.

Buiten dat het schadelijk is voor de economie wat ik in andere stukken wel uit zal leggen, wil ik eerst terugkomen op de ” Kosten en baten” lijst die deze site presenteert.

Ik zal ieder punt apart bespreken wat op de site staat dus het eerste blog kan wel lang worden, maar hou vol.

1:langdurige vrede en stabiliteit na eeuwen van vaak verwoestende oorlogen

Verwoestende oorlogen starten mensen niet zelf, het is door de geschiedenis altijd gebleken dat de interesses van een Staat niet overeenkomt met die van een andere Staat de gevolgen zijn van een oorlog. Veelal wordt ook staats propaganda gebruikt om een oorlog te rechtvaardigen, zo niet in scene gezet.

Voorbeelden zijn o.a. de baai van Tonkin in de Vietnam oorlog, de ” niet aanwezige” massa vernietigingswapens in Irak, de propaganda omtrent het afbranden van de Reichstag en ga zo maar door. Deze oorlogen zijn alleen mogelijk wanneer een overheid ze initieert en zou nooit kunnen gebeuren in een vrije maatschappij waar de overheid geen middelen heeft om dit soort geweld te initiëren. De EU meet zichzelf dus iets aan wat hun niet toekomt.

2:een grotere welvaart door het goeddeels wegvallen van interne grenzen, waar Nederland als handelsland mooi van profiteert. Het Centraal Planbureau i heeft becijferd dat het nationaal inkomen van Nederland sinds 1970 6 tot 8 procent hoger ligt dankzij afspraken over vrijere handel die binnen de Europese Unie i én de Wereldhandelsorganisatie WTO i zijn gemaakt. Per jaar levert dat een voordeel op van circa € 1400 per persoon. De export nam tussen 1969 en 2007 met 51 procent van het Bruto binnenlands product op.

Een grotere welvaart door het wegvallen van interne grenzen… Als jantje geld van mij pakt en  mijn auto kapot maakt, vervolgens meer geld afpakt om het door pietje te laten maken, maakt dat het feit dat Pietje het maakt het tot een goede daad van jantje? Het antwoord is nee!
In een vrije markt zoals deze er zou zijn zonder economische bemoeienis van Staten zouden mensen vrij kunnen handelen over de gehele wereld.

Dat er eerst fictieve barrières in het voordeel van de Staat, maar niet van u worden opgeworpen waardoor er meer belasting (roof) van u nodig is om die barrieres weer op te heffen is onlogisch en eigenlijk pure waanzin. Natuurlijk werkt het, omdat het in de eerste instantie niet eens nodig is geweest om de barrières te plaatsen.

Daarbij heb ik die 1400 euro niet gezien bij de instelling van de europese unie… u wel?

3: het samen met andere Europese landen beter in staat zijn om grensoverschrijdende en wereldomvattende problemen het hoofd te bieden.

De meeste wereldomvattende problemen zoals honger,ziekte en armoede zijn veelal  de schuld van de lokale overheden en daarbij is het immoreel om de vrijheid en keuze van andere mensen weg te pakken om er met een enorme groep politici over te beslissen.

De mensen individueel kunnen deze problemen ook oplossen. Dit gaat echter niet omdat je ook te maken had met die fictieve barrières waar ik in punt 2 al over sprak.

Wanneer de vrije markt over de hele wereld aanwezig is zijn er geen restricties in handel en kan de boer in Afrika of India zijn product wereldwijd kwijt voor de juiste marktwaarde en hier zijn leven van bekostigen.

Daarbij doen we dit in de vorm van ontwikkelingshulp die bewezen niet werkt en een geldverspilling is omdat het geld nooit bij de mensen terecht komt, zoals gezien in Haïti. Of aan de Staat van dat land geschonken wordt die wederom inefficiënt te werk gaat en het geld verspild.

De private sector kan deze problemen zelf oplossen.

De behoefte om arme mensen te helpen is er sowieso anders zouden mensen niet op partijen stemmen die altruïsme met geweld afdwingen zoals de  PVDA of aan goede doelen schenken .Blijkbaar heeft dit toch waarde voor mensen en die zullen werkzaam blijven om donaties te doen aan goede doelen die onder contract verplicht zijn te helpen en zo niet genadeloos van de markt verstoten worden door de weldoener . Staten kennen dit mechanisme niet en zijn niet contract gebonden en daarom niet aansprakelijk.

Een Europese unie, net als een lokale overheid dwingt hiermee Altruïsme af met geweld i.p.v. dit over te laten aan de vrije markt waar ieder zijn eigen doel kiest en zal geven naar wat die persoon het waard acht..

Geen mens of organisatie kan verantwoordelijk worden gehouden van de mislukkingen of successen van een ander mits de individu of de participanten (vrijwillige) hier direct invloed op hebben gehad.

De schuld neerleggen bij de ” horigen”  van de Europese unie is niet meer dan morele manipulatie en daarom allen al zou hulp vrijwillig gegeven moeten worden. Niet afgedwongen door de staat.

4:praktische voordelen, zoals het vrij kunnen reizen, wonen, werken en studeren in Europa.

Wederom een barrière die opgelegd is en door een nieuw orgaan weg gehaald worden die er geld voor rooft.

Ieder mens  zou in een vrije maatschappij sowieso vrij zijn zich te bewegen waar hij wil, wanneer mensen zich niet over een bepaalde fictieve landsgrens  zou mogen bewegen zou dit eerder lijken op gevangenschap dan dat de individu vrij zou zijn zoals overheden u graag laten geloven.

Van nature kan de mens zich al vrij bewegen en vrij vestigen, in Europa of waar ook ter wereld. het zijn de overheden die deze restrictie in de eerste instantie geplaatst hebben en er nu dus geld voor eisen.

Wat je hieruit kan opmaken is dat met geweld geld van u geroofd is, met de mogelijkheid voor u om uw vrijheid in uw beweging af te kopen. Iets wat u natuurlijk altijd zou kunnen en daar is Europa helemaal niet voor nodig of wie dan ook. Hier wil ik even aan toevoegen dat de ” Euro” ook als voordeel wordt aangeboden.

Eigenlijk is deze helemaal niet aangeboden maar opgelegd gezien het wettelijk bepaald is dat wij ons loon in euro’s moeten ontvangen en verhandelen.

Was de markt vrij geweest dan zou deze zelf de meest efficiënte manier vinden om geld te verhandelen over de wereld en welke valuta te gebruiken. In het achterhoofd moet u even bedenken dat de euro fraude gevoelig is door de zelfde overheid die hem wettelijk opgelegd, goud is dat niet gezien het een fysieke rijkdom is die niet aan inflatie onderhevig kan worden mits er meer uitgegeven wordt dan dat er is, wat strafbaar zou zijn gezien het fraude is.

Daarbij is de Euro een Fiat valuta die op niets gebaseerd is behalve op vertrouwen.

Even heel simpel gezegd, als ik jou verbied om te ruilen met alles behalve aardappelen, ook al is dit misschien overzichtelijk, schaad ik u dan in uw vrijheid? het antwoord is  JA!Want als ik in peren ruil dan wordt ik bestraft door de Staat.

5:het prijskaartje: maximaal 275 euro per hoofd van de bevolking per jaar. Rekening houdend met de terugvloeiende subsidies en de recentelijk door de Nederlandse regering bedongen korting van 1 miljard euro zal in 2007 feitelijk zo’n 150 euro per hoofd van de bevolking worden afgedragen.

Na het lezen van de vorige tekst zou je er een makkelijk slogan van kunnen maken.

” koop nu NIETS van 250 euro voor nu maar 150 euro, als u het niet koopt komen wij het geld halen”

6:minder bewegingsvrijheid op terreinen waarvoor in Europa gezamenlijke afspraken zijn gemaakt. Zo mag de Nederlandse regering bijvoorbeeld slechts in beperkte mate het financieringstekort laten oplopen om de economie te stimuleren

Dit is een stukje waar veel mensen die de staat een warm hart toe dragen iets positiefs in kunnen zien.

Dit verteld niet meer dan dat de overkoepelende overheden van uw overheid hebben bepaald dat zij uw arbeid, tijd, inspanningen iets minder als onderpand mogen gebruiken om schulden te maken, tevens ook die van generaties die nog geboren moeten worden.

Wanneer men hiermee akkoord gaat stemt u er dus mee in dat uw eigendom niet van u is, uw arbeid niet van u is en inspanningen niet van u zijn maar van de Staat.

Wanneer er schuld kan worden gemaakt met de arbeid en inspanningen van een ander als onderpand is dit feitelijk diefstal en/of slavernij.

Het betekend letterlijk dat uw arbeid en inspanningen niet aan u toebehoren maar door de Staat gebruikt mag worden als het zijne om schulden te maken.

Stelt u zich eens voor.

U loopt naar de bank voor een investering in een nieuwe onderneming en schrijft de auto van uw buurman op als uw onderpand. Met andere woorden, de Europese unie maakt afspraken over eigendom dat niet van hen is, nutteloos, immoreel. Ronduit crimineel gedrag voor ieder mens capabel tot logisch nadenken

Conclusie:

door mijn zoektocht naar antwoorden op de kosten van de EU kom ik tot de conclusie dat deze informatie moeilijk te vinden is en de sites van Europa doorspekt zijn van staats propaganda en eufemisme voor ronduit crimineel gedrag.

Dit is makkelijk te doorzien met een klein beetje logica als je de moed hebt om er dieper over na te denken buiten de constructie om die onze staat heet of Etatisme in het algemeen.

Europa levert ons niets op, het is enkel een bevestiging van het schenden van uw vrijheid, waar u nog eens voor moet betalen ook!

Ingezonden door Hoc Voluerunt

6 REACTIES

 1. Hoc: goed stuk.
  Toch wil ik je vragen het eerst nog eens na te lezen en kleine typ- en spelfouten te verwijderen.

  Lees bijvoorbeeld de laatste zin nog eens door.

  Verder helemaal eens met de strekking natuurlijk, dat moge duidelijk zijn.

 2. @K.Lavrijsen [2]:
  de valuta is daarop gebaseert…
  In ieder geval is hij niet gedekt met zijn waarde in goud of andere fysieke middelen.

 3. het prijskaartje: maximaal 275 euro per hoofd van de bevolking per jaar. Rekening houdend met de terugvloeiende subsidies en de recentelijk door de Nederlandse regering bedongen korting van 1 miljard euro zal in 2007 feitelijk zo’n 150 euro per hoofd van de bevolking worden afgedragen.

  Grote denkfout, dit. Alsof geld dat terugvloeit via subsidies, nuttig besteed wordt. De werkelijkheid gaat zo: Europa schrijft ergens subsidie voor uit, en elk land gaat vervolgens projecten verzinnen om dat subsidiegeld binnen te kunnen harken. Projecten die helemaal niet gestart waren als de subsidiebron er niet was.

  Neem bijvoorbeeld zo’n beetje alle aquaducten die de afgelopen jaren in Fryslân zijn bijgebouwd, of de tientallen trailerhellingen die aan grote wateren uit de grond gestampt worden. Allemaal zaken die niet gebouwd waren, als er geen subsidie mee ’teruggehaald’ kon worden. Maar als je als land niet zou meedoen met het aanvragen van subsidies voor bouwwerken waar commerciëel geen vraag naar is, haal je ook niets terug, maar gaat volgend jaar de EU-contributie wel omhoog, want die subsidies moeten toch ergens vandaan gehaald worden. Beter vraag je dus juist wel zoveel mogelijk subsidie aan. En zo is het rondpompen van geld een vicieuze cirkel.

  Armin [5] reageerde op deze reactie.

 4. Dat bedrag van 275 is een onzin bedrag. Het is net zoiets zeggen dat inkomstenbelasting de enige belasting is.

  De EU dwing ons hogere importbelasting te heffen dan we zouden doen als er geen EU was. Immers op niet-Franse/Spaanse/etc wijn wordt belasting geint om zo de EU wijnboeren te helpen. Wij als transportland hebben daar last van. Natuurlijk helpen vrije grenzen ons ook, maar mijn punt is dat je deze zaken ook moet meenemen.

  Ook moeten wij een hogere BTW heffen dan we zelf zouden doen. Dat treft alle consumptie en remt deze.

  Verder merkt @dennis snel [4]: correct op, dat subsidies vaak niet effectief zijn. Of op zijn minst aan anderen gegeven worden dan de betalers. Ook dat heeft een negatief effect.

  Belangrijkste is echter wel dat de EU via richtlijnen Nederland dwing kosten te maken. Nederland moet elk jaar talloze wetten invoeren en naleven omdat de EU dat wil. De effecten van deze wetten zijn variabel, maar lopen soms op tot miljarden. Denk aan de fijnstofrichtlijnen.

  Verder draagt Nederland een miljard minder af, maar werd pardoes ‘gestraft’ (al werd dat ontkend) mete en korting in de toewijzing van subsidies. De budgetramingen van 2007-2013 laten zien dat we nog steeds 250 euro per hoofd betalen. Per beroepsbevolking dus reeds 390 euro. Ik zal overigens de eerste zijn te stellen dat deze afdracht nog steeds verwaarloosbaar is op de totale belastingen die wij betalen.

  Ik denk dat de focus op EU afdrachten onzinnig is. Veel erger is de invloed op onze wetgeving en autonomie. De kosten daarvan lopen in de miljarden per jaar.

 5. “Het Centraal Planbureau i heeft becijferd dat het nationaal inkomen van Nederland sinds 1970 6 tot 8 procent hoger ligt dankzij afspraken over vrijere handel die binnen de Europese Unie i én de Wereldhandelsorganisatie WTO i zijn gemaakt”

  Er staat in “dankzij”
  Er staat helaas niet bij hoe men tot deze conclusie komt.
  Het is ook moeilijk te achterhalen hoe die cijfers
  waren zonder EU.
  Misschien waren ze in Nederland wel veel hoger zonder de EU.

Comments are closed.