Tegenstanders van libertarisme beroepen zich vaak op een vorm van morele superioriteit. Volgens deze personen dient er een hogere macht (overheid) te zijn die met dwangmiddelen de markt corrigeert. Zonder dwang van de overheid zal er sprake zijn van uitbuiting. Of gaat het milieu naar de knoppen. Of komt het verkeer tot stilstand.

Er is derhalve een autoriteit nodig met superieure morele waarden die de vrijheden van het individu moet inperken. Met geweld omdat het individu anders niet zal luisteren en voor zijn eigen vrijheden op zal willen komen. Ook al gebruikt de burger zelf geen geweld dan nog is de dreiging van overheidsgeweld wel altijd op de achtergrond aanwezig. In moderne wetten heet dat subtiel de handhavingsparagraaf. Overheidsgeweld tegen meestal vreedzame personen is ingebakken in onze maatschappij structuur. Welke samenleving een groep zich op een basis van morele superioriteit beroepende mensen verkiest om de rest te leiden (we noemen deze verkozen mensen uiteraard politici).

Vrijspreker heeft al honderden keren aangetoond dat er toch op zijn minst sprake is van een logische inconsistentie in deze redenering. Toch is de zoektocht naar deze zich op hogere normen beroepende mensen nog steeds niet ten einde. De moreel superieure leider, dan wel een moreel superieure agenda nastrevende heerser, vervult dus duidelijk in een menselijke behoefte. Klaarblijkelijk is het nodig voor het libertarisme om tegen dit concept van morele leidsmannen op te treden. Ze eens een keertje van hun voetstuk te stoten. En nog een keer hun val te benadrukken. En dan na te trappen. Of hoe je het ook noemt. Totdat men beseft dat een betere maatschappij niet door dwang tot stand kan komen maar juist door het afzweren van dwang. Het toeval wil dat afgelopen week een groot leider op spectaculaire wijze van zijn voetstuk is gevallen.

Met de nodige schroom, maar toch ook enig leedvermaak, presenteer ik derhalve de casus…..

Simonis.

Enige tijd geleden wist de hoogste leider binnen katholiek Nederland, Simonis, over het kindermisbruik in de katholieke kerk te melden, “wir haben es nicht gewusst”. Hieronder het filmpje voor wie het vergeten was:

[HTML1]

De woordkeus getuigde al van een zekere arrogantie. En riep dus wrevel op. Was het daar maar bij gebleven, Oh Simonis! Deze week is naar voren gekomen dat in ieder geval Simonis zelf het wel wist. En heeft deze moreel leider, de opperleider van de katholieke kerk in Nederland, dus bij uitstek een zich op morele autoriteit beroepende stuurman, glashard gelogen. Hij heeft zelf een pedo priester doen overplaatsen naar een Amersfoortse parochie zonder – voor zover na te gaan – voldoende maatregelen te nemen die herhaling uitsloten. De betreffende pedo priester had zijn streken niet verloren en toomde zijn afwijkende en norm overschrijdende seksuele gedrag niet in. Met enige nieuwe slachtoffertjes als wrang resultaat.

Simonis is iemand die niet democratisch verkozen is, hij is geen politicus, maar hij is wel bij uitstek een moreel leidsman. Ik wil hier geen kruistocht tegen kerk of moskee beginnen. Ik wil alleen maar wijzen op het feit dat de zoektocht naar een moreel leider, in welke vorm dan ook, een zinloze is. Vele malen constructiever is het de moraal in jezelf te zoeken. En de staat af te bouwen en meer en meer te vervangen door contracten afgesloten op vrijwillige basis. Op te houden indirect bij verkiezingen om aan de staat te vragen om agressie uit te oefenen.

Zowel de kerk als een collectivistische staatsinrichting zijn gegrondvest op interne inconsistente fundamenten. Zelfs als er een leider gevonden kan worden vrij van smetten dan nog zal het niet werken. Dit kan voor velen op dit moment een filosofische brug te ver zijn. Vandaar dat ik dan maar de casus Simonis presenteer. Hij is niet de enige in het slijk gevallen leidsman. Een hele parade aan politici die claimden een gematigde inkomenspolitiek voor te staan en tegen het grote graaien waren hebben hun principes laten varen op het moment dat ze de kans kregen grootverdiener te worden.

De keuze is vrij simpel. Wilt u vrijheden inleveren en kiest u voor bedrog en dwang? Omdat u zich wijs laat maken dat vrijheid niet werkt? Door mensen die stuk voor stuk een keihard eigenbelang hebben bij het feit dat u uw vrijheid opgeeft? Of durft u het aan vrijheid onder ogen te zien? En zoekt u uw eigen weg en besteedt u moraliteit niet uit aan immorele heersers? Maar is dat iets van u zelf? Beseft u dat u niet verdedigd zal worden door deze heersers, alleen maar uitgebuit? En is uw verdediging niet juist iets van uzelf?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Toelichting en linkjes

Nogmaals, ik wil geen kruistocht beginnen tegen Simonis of de kerk. Alleen de achterhaalde menselijke eigenschap van het zoeken naar een zich op moraliteit beroepende heerser ter discussie te stellen. Collectivisten stellen vaak dat menselijke eigenschappen zullen zorgen dat het libertarisme niet werkt. Vervolgens stellen ze mensen aan met deze zelfde karakteristieken om de tekortkomingen van mensen te overbruggen! Door eens nadruk te leggen op onze Simonis hoop ik dat men ten minste deze inconsistentie beseft. De hogere moraal die collectivisten claimen en gegrondvest is op dwang wordt vervolgens door imperfecte mensen uitgevoerd. Naast de introductie van dwang verleggen ze het probleem van de wellicht imperfecte menselijke eigenschappen van de burger naar de leiders en vergroten ze het zelfs want macht corrumpeert en meer macht corrumpeert nog meer.

http://www.elsevier.nl/web/Artikel/289033/Simonis-beschermde-pedofiele-priester.htm

18 REACTIES

 1. Christus zei: ‘Noemt niemand uw leider’.
  Want IK ben uw leider/herder.

  De christelijke boodschap is dus niet in het geding.
  De zwakte van dit verhaal is natuurlijk dat kerkmensen niet hun voorganger als moreel leider beschouwen. Jezus is hun morele leider.
  Maar als iemand als Ratio graag allerlei groepen wil verketteren met het stempel ‘collectivist’, is dat vooral zijn probleem.
  De kerk is een organisatie van vrijwilligers.
  Zeer libertarisch dus.
  En daarmee een erg slecht voorbeeld van een seculiere samenleving, die Ratio in een adem met de kerk schijnt te willen wegzetten als een club geboefte.
  Vreemd toch dat lieden die steeds pronken met hun ‘consistentie’ voortdurend zelf de fout in gaan m.b.t. hun zogenaamde pronkjuweel.

  Doompie [2] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [3] reageerde op deze reactie.

 2. @beek [1]:
  Het gaat er niet zo om of de kerk libertarisch is.
  Is meer een oproep aan mensen om meer zelfbewust te zijn van hun eigen vrijheid en dat ze hier niet een vertegenwoordiger voor nodig hebben om vrij te kunnen zijn dunkt me.

 3. In mijn geloof zie ik het als PLICHT ergens lid te zijn.
  (dit is MIJN overtuiging en velen delen deze)

  Theoretisch werkt het idd dictatoriaal :
  God (die ik volg) wijst personen aan die leiden over gemeentes.
  (God -> Jezus -> Apostelen -> Leiders&Oudsten -> Gemeenteleden)

  In praktijk echter is zo’n leider NIETS als zijn “Goddelijke beroeping” niet door de leden word gedragen.
  Hierbij speelt mee dat ik Gereformeerd ben uiteraard.

  *eerst heeft iemand ZELF de overtuiging ik MOET ergens lid worden.
  (dat is een vrije en zelfstandige overtuiging)

  *Vervolgens kan diegene ZELF op basis van ZIJN overtuiging kiezen die gemeente sluit het best aan bij wat IK geloof, of desnoods er zelf een starten en anderen proberen mee te krijgen.

  *Nu ik koos voor deze gemeente, bewust van alle machtstructeren die erbinnen zijn, ik zeg niet dat ik het met alle eens ben, maar kennelijk genoeg om me aan te sluiten (immers keus en kerken genoeg, om je elders aan te sluiten)

  *Na deze keuze moest ik de procedure volgen zoals aangegeven door deze gemeente (integreren in de samenleving waarvan ik wens deel uit te maken, naar de regels van die samenleving) allemaal wederzijds en fair. Ik HOEF niet te integreren, maar als ik lid WIL worden, staat het hen vrij daar voorwaardes aan te stellen.

  *Zodra ik deze procedure heb doorlopen ben ik lid, als lid kan ik leiders kiezen die door de leden democratisch worden aangewezen, of mezelf beroepbaar stellen hiervoor.
  -> hierbij word een democratisch en vrij beginsel dus PERFECT gemengt met het principe van Goddelijke verkiezing.

  Als er dus een immorele leider is, word er niet gezeken op die leider, maar zal een ander vooruitstappen en verkozen worden.
  (dan is ie blijkbaar uit de gratie bij de gemeente en God)

  Ook word gepredikt dat ten diepste elk mens verantwoordelijk is voor zijn EIGEN relatie met God.. wij zijn gemeente omdat wij individueel geloven dat dat een opdracht van God aan onszelf is, ik deel verder de mening dat de katholieke kerk teveel een machtstructuur najaagd (waarom was er immers een reformatie;)
  toch ken ik onder hen een aantal predikanten die ik zeer hoog acht. Mensen die hun hele leven aan een goede zaak wijden.. mensen wiens levensstijl kan inspireren om zelf ook beter te handelen.

  Hierin is overigens wel een verschil : zie je je morele leider zuiver als plaatsbekleder (dus ik hoef niks goeds te doen, de leider doet het wel voor me en als hij zegt dat ik ok ben, mooi zo) of zie je bepaalde mensen als lichtpuntjes die als voorbeeld kunnen dienen, maar net als jou gebroken en involmaakt zijn.

  Ik heb vele inspirators, maar elk gezag wat ik volg volg ik omdat ik daar zelf achtersta. Ik vrees geen dood, geen strijd, en ben uiterst koppig, als ik gezag niet erken verzet ik me.

  Maar : toch als ik zelf moet leiden erken ik dat ik in een functie sta.. dat bij die functie BETER gedrag hoort dan normaal, en als ik dat niet kan, dat ik mijn functie hoor neer te leggen.
  Het is niet de functie die moreel hoogwaardig maakt, het is de morele hoogwaardigheid, waarom je die functie mag vervullen.
  Een leider is een dienaar, ook daarmee ben ik als christen doorspekt, God schenkt ons gezagspositie, NIMMER macht.
  Hij kan je elk moment van je troon afhalen, als Hij meent dat dat juist is, wees dus waakzaam met hoe je met je gezagspositie omgaat.

  En om af te sluiten : de beginregel van socialisme “niet elk mens is ten alle tijden in staat de voor hemzelf beste keuze te maken, daartoe zal op sommige momenten voor zijn eigen belang een ander die keuze voor hem moeten maken”

  Denk de zondeval, of je dat nu geloofd of niet, zou het niet heerlijk zijn geweest als een engel naar voren was gestapt, die appel van eva had afgepakt en had gevraagd waar de heck ze mee bezig dacht te zijn.. had uiteindelijk veel later leed voorkomen.
  Zo zijn er meer zaken in ons eigen leven, waar we iemand die ons beschermd tegen onszelf waarderen.. soms meteen soms veel later.

  Dat is ook precies waarom er een gebod is van gemeente zijn.. echter staat er wel om ELKAAR tot steun te zijn.. (en dus niet.. om een leider alles voor te laten kauwen en zelf geen verantwoordelijkheid te betonen)

  hierin vind ik de kerk iig mijn kerk een prachtig voorbeeld hoe eigen vrije wil, en gehoorzaamheid aan een toch zo broodnodig gezag en gezagsstructuur hand in hand gaan.

  deze terugkoppeling, mis je idd in de huidige democratie vaak nog wel eens, waar het veel vaker is laat “ze” het maar oplossen.

  IIS [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Doompie [2]:

  U bent tegen een hierarchie?
  Dan ook ’tegen’ een hierarchie in het bedrijfsleven?
  U wilt alleen maar ‘arbeiderszelfbestuur’?

 5. Gek kind, ga kinderen baren… http://www.youtube.com/watch?v=8td3wPYmlTk&feature=related

  @Kemps [4]:

  Nog even terugkomend op een vorige reactie over geld ontnemen aan het (corrupte) systeem. Het geld wat ik investeer kan worden verspeelt, zodra ik verlies steun ik een corrupt systeem. Maar als ik geluk heb en geld verdien en geld onttrek aan het corrupte systeem dan voeg ik iets toe, ik zorg er namelijk voor dat geld terug kan vloeien in de NL economie.

  Was ik bijvoorbeeld betrokken geweest bij één van de vele schandalen die NL rijk is dan was ik een ordinaire dief geweest, neem de bouwfraude bijvoorbeeld. Dan had ik de gemeenschap schade berokkend door geld weg te sluizen naar privérekeningen in het buitenland. De heren mogen nog gewoon ongestraft hun werk blijven doen, er is niet één veroordeeld, geen gelovige die ook maar iets heeft ondernemen. Het enige wat men doet is wijzen met het vingertje op onschuldigen, typisch iets voor het geloof.

  Ik vind overigens dat je hier rijkelijk met het vingertje wijst, dat is één van jullie vele onhebbelijkheden, hoe gevaarlijk perfect is dat leven van jou eigenlijk? Ik vond in één van jou vorige reacties het meer dan schandalig hoe je een jonge geloofsgenoot die zoekende was, hier openlijk belachelijk maakte. Niet dat ik medelijden voelde voor de gelovige, want gelovigen blijven gevaarlijk en zal ik nimmer uit medelijden de rug toe draaien, maar het liet duidelijk zien hoe laag jullie kunnen gaan.

  Koksiaanse hypocritisie wordt hier telkenmale ten tentoongespreid, alsof men god is….
  Kemps [8] reageerde op deze reactie.

 6. @IIS [6]:

  wijzende vingertjes hoort bij mijn attitude, echter ik ben naar niemand haatdragend.
  Ik wil graag weten op welke situatie en persoon je hier refereerd.
  Als ik idd onbedoeld iemand gekwetst heb, is het wel iets om even naar te kijken.

  Verder laag kunnen gaan heeft niets met geloof te maken, en in die zin liberalisme kan ook een geloof zijn. Zoals sommige van nederland bvb opgelegd gedwongen een atheistische staat willen maken;) ALLES waar ISME achter staat, betekend “het is zo, omdat ik dat zo vind” of dat nu theisme, deisme, confusionaisme, socialisme, liberalisme of wat voor isme ook is.
  en altijd zullen mensen HUN isme fel verdedigen en daar soms in doorschieten.
  mens-eigen zullen we maar zeggen.

  Erken ik eigen schuld en verantwoordelijkheid? ja.. als ik soms bvb het erg krap heb en iemand met veel geld wil mij iets geven (gebeurd wel eens) weiger ik.. omdat ik WEET ik zit alleen in deze situatie omdat ik eerder deze maand zelf verkeerd koos, dus nu moet ik ook op de blaren zitten voor een paar dagen/weken tot er weer nieuw loon is.

  doe ik behalve klagen zelf iets, goede vraag, ik ben iemand die bij wijze van spreken zijn geweer en uniform al in de kast heeft hangen wachtend op de dag van revultie zijn pamfletten al gedrukt en wel heeft klaarliggen, maar ondertussen, afwacht.

  Bvb aangaande abortus, ja ik meen dat het moord is, moet ik dan mijzelf niet gewapend voor een abortuskliniek gaan plaatsen, of deze snachts als ie gesloten is opblazen zodat ie niet gebruikt kan worden, ipv alleen mild en politiek proberen de wet te veranderen.

  Mijn denken nu is.. dat zou niks veranderen.. en alleen mij in de cel zetten, pas als ik een hele groep mensen heb die de machtshebbers aankunnen kan ik zoiets doen..
  en hoogtwaarschijnlijk klopt dat.

  maar een mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.. moet ik dan maar uit wanhoopsdaad zoiets doen omdat het gewoon moreel juist is..?

  en dat dan op 10000 zaken in het leven?
  het kan, en er zijn van dergelijke relschoppers die elke keer weer door de politie worden opgepakt..en elke actie er weer bij zijn met elke keer weer dezelfde afloop.

  Als men ergens goed in geslaagd is is het opstanden onderdrukken, zelfs als men protesteerd tegen bvb bezuinigingen marcheerd men vredig, ipv die man aan de hoogste boom op te knopen.
  (geef het volk het recht tegen een maatregel te protesteren, te klagen, maar doe vervolgens toch gewoon wat je beslist, zonder je daar een zak van aan te trekken)

  een overheid die vergunningen verleend voor het protesteren tegen besluiten van diezelfde.. gereguleerd protest, hoe matgeslagen kun je het hebben.

  hoeveel effect heeft mijn huidige koers, het studeren nadenken, en soms mensen artikelen of stof tot nadenken geven.
  het veranderd individueen in het denken maar veranderd het echt het belijd.. en als ik dat zou willen hoe dat te berijken..

  ik ben niet te laf voor een echt protest.. maar ik ben van mening dat het mezelf tegen de klippen lopen minder veranderd dan de luis in de pels zijn en door te schrijven denken en spreken en een dunne lijn te wandelen mensen aan het nadenken te zetten.

  en toch zetten je woorden me aan het denken.. ben ik niet TE mak geworden.

  idd die rotzakken de nu niet gestraft worden MOETEN gestraft worden, bankiers, bouwfrauders etc.. nu ipv over ideologien te spreken vraag ik je.. hoe zorgen we ervoor dat DAT gebeurd…
  we zijn het er beiden over eens neem ik aan dat die bende in den haag niks gaan doen atm, en alleen klagen ook ze niet tot betalen dwingt.

 7. @Doompie [2]: Ik ben een volgeling van Jezus zoals dat heet. Maar ben een fel tegenstander van welke kerkelijke organisatie dan ook. Het principe daarvan druist namelijk o.a. tegen de principe’s van Jezus, o.a. door mensen boven andere mensen te verheffen. Het laatste gaf ook Beek al aan.

  Om Jezus na te volgen, is geen enkele kerkelijke organisatie nodig, dwang uit den boze en leiderschap zoals we in de kerkelijke wereld zien verachtelijk. Jezus wordt in de bijbel de Leidsman genoemd. Andere leidslieden vallen meestal in de categorie ‘adderengebroed’.

  Terecht constateert de schrijver, dat zodra een mens macht krijgt, het fout gaat. Dat is zeer voorspelbaar.

  Kemps [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico [9]:

  God is bedroefd over de kerk, want zij is wereldvormig, verinstitutionaliseerd, verdeeld en dogmatisch.
  (dit legde God mij op mijn hart)

  echter tegelijk lees je ook dat Jezus apostelen aanwijst, deze apostelen oudsten en leiders aanstellen, ook het hele concept, maak ze tot Mijn dicipelen (wat inhield in die tijd al je bezit en vermogen en volledige volgzaamheid aan diegene geven in ruil moest diegene voor je zorgen en je sturing geven)

  God kent GEEN democratie.

  God duld geen gezag naast zich (want het is toch aan Hem te doen naar Zijn goeddunken, en de zwaarste zonde is te willen zijn aan God gelijk) en Hij verkoos een koning en daarvoor richters.

  al is wel duidelijk dat Gods soort leiders dienend zijn.. zeker na Christus.

  Verder lees je dat je de samenkomsten niet mag ontlopen en historisch lees je dat ook toen al ze zoiets als een zondagsdienst hadden (toen vaker nog op zaterdag gehouden) er was idd geen organisatie/instantie zoals wij kennen, maar meer een familie zoals de joodse stammen ingedeeld waren, waar ook stamhoogden onder waren.

  als je bvb een huisgemeente zou bezoeken, met enkele medegelovigen op zaterdag of zondag samen dienst houd.. EREDIENSt dan wel, want daarover word in dit textverband gesproken, dan ben je ook goed bezig.

  Een ding wat NIET mag, is thuisblijven en dus de samenkomsten verzaken.. of beter gezegd wat tegen Gods wil en gebod ingaat.

  Ook staat er dat je gezag dat over je is gesteld dient te respecteren en gehoorzamen. Je weigeren onder tucht te plaatsen word ook afgekeurd in de bijbel.

  Neem een voorbeeld aan David.. hij heeft nooit een hand naar Saul uitgestoken.. en toch wist Hij dat Saul daar onterecht zat en moest onrecht verdragen.

  Aangaande onjuiste machtsculturen, helemaal eens.
  maar zolang er nog geen beter alternatief is : bezoek in ieder geval een samenkomst, en erken een leidsman over je zoals ook bijbels is. laat God de wrake toe, en wandel zelf recht.

  God geeft overigens geen macht, maar gezag.

  Nico [11] reageerde op deze reactie.
  beek [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Kemps [10]:

  Voor wat we erover weten, bestaat er in de hemelse sferen eveneens een hierarchie.
  Ook onder de eerste discipelen waren sommigen meer bevoorrecht dan anderen (denk aan Petrus, Jacobus en Johannes die de verheerlijking op de berg mochten meemaken).
  Zolang alle leden van de kerk hun innerlijk oog gericht houden op Christus, hoeft er geen probleem te zijn met hierarchie.
  Zodra zij echter hun ogen meer gaan richten op de wereld (zoals Petrus die niet meer naar Jezus keek, maar naar de bedreigende golven van het meer) kan het dus verkeerd gaan. Dan kunnen persoonlijke ijdelheden de eerste plaats gaan innemen.
  Waarbij we tevens moeten beseffen hoezeer wij allen tot zwakte en ijdelheid geneigd zijn.

 10. @beek [13]: Ik denk dat christenen gewoonlijk niet reageren, omdat deze site toch een bepaalde kleur heeft. Bepaalde thema’s zijn welkom. Andere niet. Mijn zoon heeft een artikel geschreven over het onderwijssysteem, wat op deze site kennelijk niet welkom was. Terwijl toch bepaalde libertarische principe’s aan de orde worden gesteld. Een sterke kleuring zorgt ervoor dat de lust om te reageren vergaat. In dit geval was het slechts de titel en de veronderstelling dat hiërarchie normaal zou zijn in christelijke kringen, wat me deed reageren.

  Het laatste is trouwens wel waar. Hiërarchie is normaal in christeLIJKE kringen. Alleen is niet alles wat het lijkt. Niet iedereen die over God of Jezus praat is een volgeling van Jezus.

 11. @beek [13]: Hier nog even een linkje naar het artikel van onze zoon, wat niet welkom was op deze site. In dit verband interessant. Het systeem van onderwijs (in kerken en scholen) is er de oorzaak van dat mensen volgzaam en voorspelbaar zijn. Het heeft als doel de klassen (geestelijken en leken, maar ook in de maatschappij) in stand te houden.

  Ik ben benieuwd of deze comment weggecensureerd gaat worden 😉

 12. @Nico [16]:

  Het is een interessant artikel dat de ervaringen van iemand beschrijft.
  Maar… heb je een idee hoe het beter zou kunnen?
  Het leven in dit tranendal is nooit volmaakt.
  Ik vind alleen bekritiseren en klagen dan ook geen echte bijdrage aan het leveren van een beter alternatief.

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 13. @beek [17]: Het artikel is het begin van een serie. Een deel van de serie is publiek.

  Ooit was er de reformatie, Door de vaststelling van misstanden, werd de weg vrijgemaakt voor concrete stappen. Als gevolg daarvan, kan deze website bestaan. Zonder die stappen, had de kerk van Rome nog steeds gedicteeerd wat we dienen te geloven.

  De les van die specifieke fase in de geschiedenis is dat verbeteringen beginnen met een goede analyse van wat er disfunctioneel is. Daarna volgen uiteraard volgende stappen in het proces. Velen komen niet verder als klagen, er is zelfs geen degelijke analyse. Sommigen gaan verder dan dat.

Comments are closed.