Aanduiding wat overheid is en zijn functie.

 Op functioneel vlak kan het alleen zaken opleggen nooit vrijer maken.

 Bedrijven zoeken deze weg voor privleges maar door het om te draaien en de functie te bekijken van de overheid komt het er enkel op neer dat ze andere restricties op kunnen leggen. Omdat ze nooit privleges kunnen geven, omdat deze privleges betekenen dat er restricties moeten zijn opgelegd.

Afspraken tussen bedrijven kunnen iemand buiten de afspraak niet dwingen, overheden wel .

 Afspraken tussen mensen kunnen niet beinvloed worden tenzij er restricties plaatsvinden of dwang vanuit de overheid.

 Het is een Overheid versus Individu geval, daarom kan een overheid nooit een individu vrijer maken of welvarender maken zonder een ander te schaden.

Een destructieve vicieuze circle!

 Dit zijn basisbegrippen die duidelijk gemaakt worden door o.a. Frederic Bastiat 

 The Law

 What is seen and that which is not seen

Ik heb ze al eerder geplaatst maar kan ze niet duidelijk genoeg aangeven, het zijn namelijk de audioboeken die keer op keer mijn gedachten over de individuele beweger bevestigd.

De vicieuze circel vindt plaats wanneer bedrijven en personen privleges proberen te verkrijgen via de overheid en door middel van de wet, in plaats van deze op individueel vlak na te streven zonder de hulp van een machtsorgaan met geweldsmonopolie.

Omdat een ander bedrijf welke de restricties krijgt het zelfde probeert te doen,  houden wij zelf de overheid in stand, die we uiteindelijk niet nodig hebben. Omdat het enkel restricties kan opleggen en afspraken belemmeren.