Volgens FOK! mogen ziekenhuizen echo’s aanbieden aan zwangere vrouwen, ook als dit geen medische noodzaak is. De dames in kwestie moeten het echter wel zelf betalen.

Blijkbaar zijn er zwangere vrouwen die de groei van hun nageslacht zo nu en dan nog voor de bevalling willen aanschouwen. De zon schijnt voor niets, maar echo’s in een ziekenhuis kosten geld. Dat zal een groep vrouwen van deze echo’s afhouden, maar er zijn vrouwen die de portemonnee willen trekken. Ziekenhuizen kunnen het geld wel gebruiken, dus besluiten enkele om deze dienst te leveren. Met dat geld kunnen ze weer betere zorg aanbieden.

Tot zover dus helemaal geen probleem. Dit is de SP natuurlijk een doorn in het oog. Zonder problemen kunnen ze geen simpele oplossingen aandragen, dus is het verleidelijk hiervan een probleem te maken. Wonderlijk genoeg mogen van de SP alleen particuliere klinieken echo’s mogen maken. Als het geld in de zakken van een staatskliniek terecht komt is het ineens schande.

Schande zou het pas zijn als de staatsklinieken de echo’s onder de kostprijs aanboden zodat de belastingbetaler ervoor opdraait. Zo stom zullen ze toch wel niet zijn!

Het zou praktisch en rechtvaardig zijn als staatsklinieken geld binnen konden harken met aangeboden diensten, ook als deze niet medisch noodzakelijk zijn maar desondanks gevraagd worden. Daarmee zouden ze de zorg voor armlastigen en onverzekerden kunnen betalen zodat deze niet meer door afgeperste belastingbetalers hoeven te worden gefinancierd. Om maar een voorbeeld te noemen dat ook de SP blij maakt.

Een dergelijk model wordt ook gebruikt door bijvoorbeeld Google. Google Docs, Google Maps en gmail zijn voor alledaagse gebruikers gratis. Wie extra functionaliteit wil moet daarvoor betalen en daardoor kan Google gratis diensten aanbieden.

Het staat elk individu en elk bedrijf vrij de krenten uit de pap te pikken door alleen maar betaalde diensten aan te bieden en omdat ze geen gratis diensten hoeven aan te bieden kunnen ze onder de prijs werken. Desondanks kan Google al geruime tijd gratis diensten aanbieden. Het is tenslotte een goede manier van klantenbinding en kan voor een langdurige ’trial’-periode zorgen.

De analogie met ziekenhuizen gaat natuurlijk niet volledig op, maar feit blijft dat het is toe te juichen dat ziekenhuizen proberen geld te verdienen met het aanbieden van diensten. Zolang verzekeraars de medisch noodzakelijke handelingen blijven vergoeden zullen ook deze gewoon worden aangeboden. Capaciteit zal gewoon meegroeien met de vraag en ziekenhuizen die dit nalaten zien klanten vertrekken.

22 REACTIES

 1. Het is pas schande dat verzekeringsmaatschappijen over de rug van mensen geld verdienen aan onze gezondheid. Het is fout gegaan toen onze gezondheidszorg werd geprivatiseerd. Vervolgens komt er ook nog wetgeving dat iedereen verplicht zich moet verzekeren. Ja zo kan ik ook geld verdienen. En onze gekozen vertegenwoordigers doen er vrolijk aan mee want die zitten daar toch voor meerdere eer en glorie van zichzelf. En als we niet oppassen gaan we amerikaanse toestanden krijgen mte onze gezondheidszorg. Zoals het niet meer behandelen als je niet verzekerd bent omdat je al tot op het bot bent uitgekleed door onze politieke vrinden. Bah

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.
  Mike Brandenburg [7] reageerde op deze reactie.
  Mike Brandenburg [8] reageerde op deze reactie.
  Polity [13] reageerde op deze reactie.

 2. “Schande zou het pas zijn als de staatsklinieken de echo’s onder de kostprijs aanboden zodat de belastingbetaler ervoor opdraait. Zo stom zullen ze toch wel niet zijn!”

  Ook al betalen de vrouwen het zelf, men maakt toch gebruik van de faciliteiten van het algemeen ziekenhuis, waardoor andere noodzakelijke zorg in het gedrang komt.

  Paul van Leeuwen [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Vilseledd [2]: Je gaat ervan uit dat de zorgcapaciteit van een ziekenhuis vastligt. Dat is natuurlijk niet zo. Met het geld van die echo’s kunnen ze hun capaciteit opschroeven als dat nodig is.

 4. @Ratio [3]:
  Het verschil zit natuurlijk in “hoe” je geld verdient met zorg, als jouw arbeid direct in verband staat met het geleverde product dat heb je het eerlijk verdiend.
  Dat zijn dus de artsen verplegers en ook de mensen die direct betrokken zijn bij de ontwikkeling en productie van medicijnen.

  Als jouw dienst ontstaat door dwang, of als je niet direct zorg verleent maar wel dik geld verdient dan onttrek je dat geld bij de patiënt/klant.

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Ratio [3]:

  Gezondheidszorg is niet geprivatiseert, ze krijgen nog steeds subsidie en er is nog steeds een artificieel stopper op aantal artsen die opgeleid mogen worden. En zolang het verzekeren verplicht(onder dwang van geweld) is dan zitten de verzekeraars fout.

  Nu kost het ons dubbel dan wat het vorheen heeft gekost en dat voor minder zorg.

  Ratio [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Bart [1]: U klaagt over verzekeringsmaatschappijen die verdienen over de rug van de gezondheidszorg. Bent u vergeten dat het nooit echt een vrijekeus was om zorgverzekeringen in het pakket op te nemen. Wt u niet dat de winst die maatschappijen mogen maken wettelijk geregeld is en indien er meer winst wordt behaald dit in de pot algemene middelen van de overheid moet worden gestort.

  De gedacht e meer en meer winst gaat in de zorgverzekering dus niet op daar enkel de staat er wijzer van wordt. Daarnaast loopt u doodleuk vorobij aan het feit dat de overheid alles bepaald met betrekking tot de zorgverzekering. De dekking wordt bepaald door de overheid, het eigen risico woirdt bepaald door de overheid, hiermee dus direct de basis premie bepalend voor de verzekering. Immers wie de dekking bepaald bepaald direct wat er verdiend kan worden.

  De winst die verzekeraars echt kunnen maken zit in de aanvullende dekking. Daar de overheid de basisdekking constant wijzigd, daar wijzigd dus ook constant de aanvulling. Echter hier kan men wel concureren. De aanvullende dekking kan dus heel interesant zijn om elders onder te brengen. 99% van de mensen staat hier niet bij stil dus doen dit niet. Is dit de schuld van de verzekeraar? Uiteraard niet, immers de bakker verteld u ook niet dat het brood van de zelfde kwaliteit en zelfde smaak om de hoek veel goedoper is.

  Privatisering van de zorg is dus ook een wassenneus. Verzekeringsmaatschappijen mogen incasseren voor de overheid waarbij een wettelijke vergoeding is afgesproken. De overheid blijft bepalen wat er in het pakket zit. En in de zorgaanbieder is er niets gewijzigd sinds de privatisering en zijn dus nog steeds dezelfde geldverslindende organisaites. Maar zoals bij elke corporatie kan veilig naar de uitvoerder worden gewezen die daagt de schuld bij negatieve publiciteit, bij positieve publiciteit treedt de overheid op de voorgrond met haar goede wettelijke dwingend beleid…

  Dat dit werkt blijkt bijvoorbeeld uit uw reactie, klagen over de incasserder van de premie maar de beleid bepaler blijft buitenschot(de Roverheid). Waarschijnlijk klaagt ook u over de nutsbedrijven waar de energie zo duur is. Terwijl meer dan 50% van de maandelijkse nota heffingen van de overheid zijn en daarmee een grotere hap uit uw inkomsten nemen dan de levering van energie. Om over de NS maar te zwijgen, een privaat bedrijf waarvan alle aandelen in handen zijn van de overheid. En mensen blijven er in trappen en klagen over de verkeerde…

 7. @Bart [1]:

  Wist u trouwens ook dat de overheid van de meeste ingrepen ook de prijs bepaald? Of dat sommige ingrepen niet door prive klinieken mogen worden uitgevoerd.

  Bent u ook op de hoogte dat prijzen die door de overheid zijn vrijgegeven en dus door de aanbieder worden bepaald spontaan goedkoper worden aangeboden om concurrend te zijn?

  Of een simpel feit dat deze prijzen in prive-klinieken tot wel 15% lager liggen dan de concurrent oftewel de staatsziekenhuizen?

  Simpele dingen om over na te denken alvorens te wijzen naar die verzekeraars.

  Laatste punt, de zorgverzekering is verplicht, deze verplichting is prijsverhogend. Dit doordat betaling van de diensten toch wel worden betaald. Tel hierbij het feit op dat het aantal wanbetalers alleen maar toeneemt. Dit de premie van uw verzekering ook opdrijft. Bij vrijwillige deelnemers wordt het risico gespreid onder mensen die bijdragen. Draagt u niet bij dan vervalt uw dekking en wordt u niet geholpen.

  Verzekeraars krijgen dus meer macht in de onderhandelingen met de aanbieders waardoor deze veel efficienter zullen moeten gaan werken. Het geklaag over ene verzekeraar welke u wilt verplichten om zorg te accepteren werkt dus ook kostenbesparend. Een verzekeraar weet namelijk waar de kosten het laagst zijn. Dit gekoppeld aan het feit dat de verzekeraar zal kijken waar u het best geholpen wordt en de minste nazorg nodig heeft. minder nazorg betekent namelijk minder kosten en minder inspanning van uw zijde.

  Echter dit alles wordt onmogelijk gemaakt door een alles bepalende overheid en u klaagt over ze verzekeraar …

 8. @Igor [5]: Die eerlijke relatie is niet van toepassing. Artsen profiteren net zo goed van dwangmaatregelen. De hele medische sector hangt van onderlinge regeltjes samen. Die vervolgens afgedwongen worden door de overheid.

  Een verzekeraar levert net zo goed een dienst die waarde toevoegt. Dus verzekeren an sich is prima. Dat we gedwongen worden dit af te nemen is natuurlijk fout, maar dan moet je je richten op de oorzaak van de dwang en dat is toch echt de overheid. De verzekeraars dwingen ons niet. De overheid wel. En de overheid bepaalt dan precies wat een verzekeraar moet verzekeren. Of een verzekeraar er nog dik aan verdient is de vraag, het is een verlengstuk geworden van de overheid. Veel kleine zorgverzekeraars hebben hun zelfstandigheid moeten opgeven. De enige manier waarop deze bedrijfstak tegenover een allesoverheersende overheid zich staande kan houden is concentratievorming en belangenbehartiging, corporatisme.

  Igor [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Alex [6]:

  Nu kost het ons dubbel dan wat het vorheen heeft gekost en dat voor minder zorg

  Dat is niet geheel waar. Kijk eens naar opticiens en ooglaseraars. Hier is en relatief vrije markt en zijn de prijzen gestaag gedaald. Waar medicijnen duurder worden zijn brillen en contactlenzen goedkoper geworden. Ooit gehoord van wachtlijsten bij een opticien?

  Het zijn niet de verzekeraars maar de overheid die het probleem veroorzaken.

  Alex [14] reageerde op deze reactie.

 10. Inderdaad, wíl de staat een keer geld verdienen ipv over de balk smijten, mag het weer niet van die socialisten. Als alternatief voor belastingheffing zou de staat prima diensten kunnen aanbieden die genoeg geld opleveren om een aantal kerntaken te financieren.

 11. Vergeet alleen niet dat iedere vorm van onderzoek ook met enorme problemen kan komen. Daarom denk ik dat een ziekenhuis terughoudend moet zijn met het doen van onderzoek dat niet noodzakelijk is. Ook een echo.

 12. @Bart [1]:
  Het is pas schande dat verzekeringsmaatschappijen over de rug van mensen geld verdienen aan onze gezondheid

  Even los van de eerder genoemde punten: Een (zorg)verzekering is er voor mij om onvoorziene kosten op te vangen. Met de keus tot de juiste verzekeraar neem ik de volgende 3 attributen in overweging: Wat zijn de kosten, wat is de dekking en wat is de betrouwbaarheid. Het is voor mij irrelevant of de zorgverzekeraar winst maakt of niet. Het is niet aan mij om te beoordelen hoe het bedrijf gerunt wordt. Mocht dit voor u wel belangrijk zijn, dan kunt u dit meenemen in uw overweging.

  Praktisch gezien merk ik op dat a: Overheidinstanties en andere monopolies over het algemeen de hoogste kosten met zich meedragen door inefficientie en b: bedrijven vallende onder concurrentie binnen mijn selectie kader constant blijven proberen zich beter tot mijn wensen aan te passen. (Waarom/of dit in de zorg niet/minder van toepassing is: zie de reacties van Mike Brandenburg)

 13. @Ratio [10]:

  Helaas het blijf dat onze zorgverzekering is niet privaat. Zolang er geen optie is om er niet voor te kiezen en een alternatief te nemen is het verkeerd.

  Ik ben voor een private zorgverzekering, maar niet voor de gedrocht dat zich dat nu noemt.

 14. @Ratio [9]:
  Mijn stelling wat betreft eerlijk verdient met direct betrekking tot zorg en onder dwang of zonder directe betrokkenheid heeft niet enkel betrekking op het huidige systeem maar in het algemeen op het leveren van zorg. Dat dokters en verplegers soms misbruik maken van het huidige systeem doet geen afbreuk aan mijn stelling. Ik mijn visie is iemands gezondheid en kwaliteit van de zorg die hij/zij krijgt niet afhankelijk van zijn economische situatie en met dat uitgangspunt zie ik geen enkele toegevoegde waarde voor zorgverzekeringen.

  Ratio [16] reageerde op deze reactie.

 15. @Igor [15]:

  In mijn visie is iemands gezondheid en kwaliteit van de zorg die hij/zij krijgt niet afhankelijk van zijn economische situatie

  Dit betekent dat iemand anders moet betalen als de onvermogende zelf niet kan betalen. Dat betekent dat iemand anders de plicht heeft de rekening voor deze persoon te betalen en dat is onrechtvaardig.

  Jouw visie op rechtvaardigheid klinkt bekend, iemand heeft dan meestal ook recht op voedsel, bescherming en huisvesting. Allemaal rechten die moeten worden opgebracht voor de wel productieve leden van de samenleving.

  Ik verwerp deze visie want deze is gebaseerd op dwang om anderen de rekening te laten betalen. En dus nooit rechtvaardig kan zijn en nooit kan voeren tot rechtvaardigheid. Omdat rechtvaardigheid niet gebaseerd zijn op onrechtvaardige dwang anderen de rekening te laten betalen.

  Igor [21] reageerde op deze reactie.

 16. Het is makkelijk een prijs op te drijven als mensen verplicht zijn jouw dienst af te nemen en als er altijd genoeg geld zal zijn om je te betalen. Veel mensen vergeten dat zonder dwang alles betaalbaar zal zijn.

  Is er geen dwang, dan kunnen de prijzen niet te hoog opgedreven worden, want men heeft dan andere opties die men kan nemen.

  In de huidige systeem wordt je gedwongen mee te doen, weiger je dan wordt je gestraft, met kans van opsluiting.

  En ja, er zullen mensen buiten de boot vallen, maar die zijn er op het moment ook. Je hoort en ziet het alleen niet. Om te veranderen zulen meer mensen moeten beseffen dat een systeem gebaseerd op dwang, een systeem is die niet hoort te bestaan.

 17. Ik woon in Cambodja en heb de laatste echo van een vriendin betaald en dat was……..8 DOLLAR dat is iets meer dan 5 euro.
  Zo, kan het dus ook.

 18. @Paul [19]:

  Ik ben elf woonachtig in Brazilie, maar ook hier zijn de prijzen veel lager dan in Nederland. Waarschijnlijk heeft het ermee te maken dat apparatuur wordt aangeschaft om het constant te gebruiken.

  Een apparaat dat je koopt zoals bijvoorbeeld een MRI in Nederland kost klauwen met geld. Maar alleen omdat hij meer stilstaat dan werkt. Elke behandeling die je ermee uitvoert werkt kosten verlagend. In Nederland wordt zolang mogelijk de behandeling met een MRI uitgesteld omdat het zo duur is. Echter als je inplaats van 10 behandelingen, 20 behandelingen uitvoert dan daalt ineens het kostenplaatje met bijna de helft.

  In de Nederlandse zorg begrijpt men nog steeds niet dat stilstand geld kost! Als ik hier morgen een MRI-scan wil hebben dan neem ik contact op met het ziekenhuis en kan ik tegen een schappelijke prijs een scan krijgen. Waarom schappelijk, omdat men hier begrijpt dat dat apparaat geld voor ze kan verdienen!

 19. @Ratio [16]:
  Ik ben zo langzamerhand wel een beetje klaar hier zo, jij bent net zo erg als die socialisten die je zo graag afbrand, ik verspil mijn energie hier jullie weten het toch allemaal zo goed – ik ben hier compleet overbodig.

 20. Als ze er maar winst mee maken want dat zou dan kunnen leiden tot investering in meer zorgcapaciteit.

Comments are closed.