In een Zwitsers referendum hebben de Zwitsers zich in meerderheid tegen een strenger rookverbod uitgesproken. En terecht vind ik. Laat de eigenaar van een restaurant zelf uitmaken wat er in zijn eigendom gebeurt!

 

Laat ik voorop stellen dat ik niet-roker ben, en niet zal gaan eten in een restaurant waar gerookt wordt. Mede natuurlijk omdat mijn ogen allergisch zijn voor rook en pijn gaan doen.

Maar toch ben ik tegen een algemeen rookverbod omdat dat de eigenaar beperkt in zijn mogelijkheden om de kost te verdienen.
“Anderen” hebben namelijk helemaal geen recht om de restaurateur te dwingen hoe hij zijn bedrijf moet voeren.

Als iedereen dat recht op eigen leven en eigendom nu eens beter gingen respecteren, dan zouden we in een veel betere maatschappij met meer welvaart terecht komen.

Is het Zwitserse stemsysteem dan toch beter dan het Nederlandse dat afhankelijk is van 150 jaknikkers? (partij-discipline).

23 REACTIES

 1. Vergeet echter de achterlijke halfkantons niet, waarin vrouwen tot 1990 verstoken waren van kiesrecht.

  “Laat de eigenaar van een restaurant zelf uitmaken wat er in zijn eigendom gebeurt!”

  De meeroker heeft echter geen keuze en ‘we komen er samen uit’ bleek niet te werken.

  Sjeek Spier [3] reageerde op deze reactie.

 2. Hoewel ik geen voorstander ben van democratie (dwang van meerderheid maakt dwang nog niet goed opeens) is Zwitserland zo’n slecht land nog niet denk ik. De link van Reinder is leuk, het document kan in uitgebreide vorm worden gevonden (via google): KLIK

 3. @Sjeek Spier [3]:

  De meeroker wil ook gezellig mee kunnen gaan (met de uitjes van zijn werk bijvoorbeeld) en de oplossing van een niet-rokers-restaurant is niet realistisch. Zoiets heeft niet of amper bestaan, laat staan, dat je er een ruime keuze per stad uit had.

  “dwang gebruiken is iig niet de oplossing.”

  Dwang is een normaal onderdeel van ons leven; je moet ook eten, slapen en naar de WC.

  Alex [6] reageerde op deze reactie.
  Sjeek Spier [10] reageerde op deze reactie.
  Sjeek Spier [10] reageerde op deze reactie.
  Bubbelprikker [11] reageerde op deze reactie.
  JanC71 [14] reageerde op deze reactie.

 4. @Alex [6]: Rook heeft de rare gewoonte niet bij de roker alleen te blijven, en blijft dus niet tot de eigen persoon beperkt…

 5. “Is het Zwitserse stemsysteem dan toch beter dan het Nederlandse dat afhankelijk is van 150 jaknikkers? (partij-discipline).”

  Een referendum danwel corrigerend referendum heb ik hier 3 jaar geleden al aangegeven als alterbatief voor de democratie. Meer macht naar het volk.
  Het werd vervolgens afgewezen omdat het populistisch was…

 6. Let wel: regeren via referendum is ook een vorm van democratie waarbij de meerderheid de minderheid dwingt.
  Misschien is het de enige manier om bepaalde besluiten te nemen en ook het besluit om een systeem in te voeren dat in Amerika wel “republiek” genoemd wordt in tegenstelling tot democratie.
  Een republiek is daarin een systeem dat gebaseerd is op een echte grondwet, bvb gebaseerd op een volledig NAP (Non Agression Prrinciple).
  En alle volgende regelingen moeten daaraan blijven voldoen.
  Een stuk als bij voorbeeld de UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) kan dan meteen de prullenbak in!!

  Rob ter Horst [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Vilseledd [5]:

  dus ik mag je dwingen om 100% van je eigendommen op te geven omdat dwang tussen 2 personen met natuurlijke rechten even normaal is als de natuurlijke drang om naar de WC te gaan?

  briljant. dan dien je vanaf nu je volledige salaris aan mij over te maken anders stop ik je in een kooi.

  Vilseledd [23] reageerde op deze reactie.

 8. @Vilseledd [5]: Dus het zit m in t woordje ‘dwang’, en ja natuurlijk, een dwang vanuit de natuur bestaat. Maar juist het feit dat we als mensen onderling af kunnen zien van die dwang, een moraal kunnen ontwikkelen om op een beschaafde manier samen te leven, DAT zou volgens mij de basis moeten zijn voor onze samenleving.

  NIet het goed vinden van dwang tussen mensen omdat het van nature ook voorkomt, want anders zijn alle beestachtigheden wel goed te praten (want t komt ook voor in de natuur). Deze ‘Darwinistische’ benadering is m.i. gevaarlijk.

  Rob ter Horst [12] reageerde op deze reactie.
  Vilseledd [23] reageerde op deze reactie.

 9. @Hub Jongen [9]: Het dagelijks leven is geven en nemen. Soms moet men de dingen gewoon accepteren, omdat het niet anders kan. Dat is ook met democratie. Men kan accepteren dat het niet altijd kan, zoals men zelf graag wilt. Echter, een andere keer kan men zelf weer bij de meerderheid horen, en moet een ander slikken of stikken.
  Als de gehele samenleving zich elke keer moet schikken naar de enkeling, is dat dan reeël? Het zou dan zomaar kunnen dat we op elke onderwerp totaal geen vooruitgang meer boeken, en komt de samenleving piepend tot een eind.
  Het zal nooit gebeuren dat iedereen hetzelfde denkt, maar zoveel mogelijk rekening houden met elkaar zou wel mooi zijn.

  Dus, een referendum invoeren, eventueel corrigerend kan de boel steeds draaiende houden, en voor vooruitgang zorgen. Men hoeft echter niet alles of geheel te laten beoordelen door de burger, want dan zou die burger bij volle verstand en met volledig inzicht en in bezit van alle relevante kennis die beslissing moeten maken. Misschien dat een raad van wijze dames en heren van die beslissing deel moet uitmaken.

  Maar je kan, zoals ik kort geleden hier al heb geschreven geen nieuwe stad bouwen, als je er geen weg naartoe aanlegt. Iedereen zal dus water bij de wijn moeten doen…

  Hub Jongen [18] reageerde op deze reactie.

 10. @Vilseledd [5]:

  De meeroker wil ook gezellig mee kunnen gaan (met de uitjes van zijn werk bijvoorbeeld) en de oplossing van een niet-rokers-restaurant is niet realistisch. Zoiets heeft niet of amper bestaan, laat staan, dat je er een ruime keuze per stad uit had.”

  Wat begrijp je niet aan het feit dat een restaurant privé-eigendom is? Er is in geen verschil tussen een woning en een restaurant, anders dan dat een restauranthouder zijn eigendom open stelt voor mensen die er willen komen eten. Maar dan uiteraard wel op ZIJN voorwaarden.

  De persoon in je voorbeeld kan:
  – niet meegaan,
  – zich schikken,
  – de directie vragen om een rookvrij restaurant uit te kiezen,
  – of een baan zoeken bij een bedrijf dat wel naar rookvrije resto’s gaat. En hoe meer bedrijven en particulieren erom vragen, deste meer rookvrije resto’s er komen.

  Wanneer gaan mensen nou eens inzien dat ‘leuk uit eten in een rookvrij restaurant’ geen recht is?

  Vilseledd [23] reageerde op deze reactie.

 11. Verder voordeel van Zwitserland is dat de kantons onderling een wedstrijdje laagste belastingen doen om zoveel mogelijk bedrijven en particulieren te trekken. Goed idee voor de provincies hier.

 12. @Rob ter Horst [12]: Tja, als ik zie wat recent in Haren gebeurt is.. Ook daar plaatste ik een comment dat een NAP-samenleving misschien niet houdbaar is, omdat mensen zich anoniem wanen in een collectief en wegkomen met geweld. Er zijn altijd groepen geweest die de oorlog aangingen om het territorium uit te breiden.

  Ik denk niet dat het alleen overheid is, maar als ik zie hoe vele mensen geconditioneerd / beinvloed kunnen worden.. door politici, tv, etc. Is het dan niet mogelijk om de meerderheid af te leren dwang te gebruiken? Misschien wel een utopie (maar dat maakt het ideaal nog niet verkeerd an sich).

  Hub Jongen [18] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [20] reageerde op deze reactie.

 13. @Rob ter Horst [12]:

  Overigens is Zwitserland hier nogal een voorbeeld wat betreft wapens en defensie geloof ik. Misschien is t toch mogelijk je eigendom te verdedigen, jammer alleen dat daar zo’n hoge graad van militair machtsvertoon voor nodig is. En zelfs binnen het land wil men elkaar de wil nog opleggen via referenda. Misschien is dit wel een natuurlijk instinct, echter als we hier boven willen staan moet het mogelijk zijn dit af te leren (en ik heb de hoop dat sommige mensen dit zeker kunnen).

  Rob ter Horst [21] reageerde op deze reactie.

 14. @Rob ter Horst [13]:

  Je kunt proberen te begrijpen wat het betekent dat: ” ieder mens het recht op zijn eigen leven, lichaam en eigendom heeft – en dus het NAP de regel is voor samenleving van mensen”

  Als je dat lukt, zullen al je andere vragen en opmerkingen ook opgelost zijn.

  @Bubbelprikker [16]:
  OMDAT mensen door andere mensen beïnvloed kunnen worden, maakt dat het stelen, slaan en plunderen (of moorden) niet goed.

  Rob ter Horst [22] reageerde op deze reactie.

 15. Zwitserland is een voorbeeld van bestuurlijke secessie. Mensen kunnen verhuizen naar een ander kanton met andere regels, belastingen en wetten. Ze kunnen makkelijker stemmen met hun voeten. Er is daardoor concurrentie in bestuur ontstaan waardoor slecht bestuur door goed bestuur wordt weg geconcurreerd.

  Indien regio’s zich willen afscheiden dan kan dat en dat is ook reeds vaak gebeurd. Hierdoor zijn in het verleden vele conflicten voorkomen doordat de ene regio niet gedwongen wordt om de andere te onderhouden. Denk dan eens aan de de conflicten tussen de “rijke” Vlamingen en “arme” walen en zelfde situaties in andere Europese landen als Italië…

  Zwitserland is niet het ultieme voorbeeld maar wel een goede richting naar echte vrijheid. Een land waar wij, in een steeds meer dictatoriaal Europa, een hoop van kunnen leren…

  Er is niets mis met een democratie als bestuursvorm zolang je eraan kan ontsnappen. Samenwerking is de basis van alle welvaart en goed zolang deze op vrijwillige basis is. De grote waarbij een samenwerking nog voldoende voordelen heeft kan echter alleen bepaald worden wanneer deze op vrijwillige basis is.

 16. @Bubbelprikker [16]: Het zal een “oorlog” moeten zijn op meerdere fronten. Men zal tegelijkertijd z’n kinderen moeten opvoeden met een zware nadruk op menselijkheid en realiteit. Daarnaast zal men via de lokale en landelijke overheden en politieke partijen veel meer invloed moeten gaan uitoefenen op het beleid, en de boel direkt en indirekt positief beïnvloeden. Men zal een volksbeweging moeten opstarten als drukmiddel en noem maar op.

  Maar zoals ik al eerder zei in andere discussies, heb ik mijn bedenkingen bij twee speerpunten van het libertarisme, nl. het afschaffen de overheid en de belastingen. In wiens voordeel is nu het afschaffen van de overheid. Het volk, of diegene die wel eens op de achtergrond de touwtjes in handen heeft, de 10% die 90% van het kapitaal rechtstreeks en via via in handen heeft. Wie zegt niet dat het gewoon een ontzettend goed gecamoufleerde zet is de overheid uit te schakelen, omdat die toch nog een bescherming vormt voor de burger, en met die bescherming uit de weg, ligt de weg vrij naar “overheersing” van diezelfde burger.
  Het afschaffen van de belastingen heeft ook een bepaalde bijsmaak, want het is een feit dat de rijksten er dan ontzettend veel rijker mee worden, en gezien bovenstaande heb ik zo mijn twijfels bij deze twee punten, en het libertarisme…

 17. @Bubbelprikker [17]: Tja, je hebt natuurlijk niks aan regels en wetgeving achteraf als het al misgegaan is. En teveel regels en wetgeving vooraf geeft minder “vrijheid”.
  En wet en regelgeving afschaffen, zoals het libertarisme wil, omdat je er persoonlijk “last” van hebt of het onzin vindt geeft mij bedenkingen, want iets onzin vinden is iets geheel anders dan onzin zijn.
  Het moet maar om 1 ding gaan, en dat is de mens. De mens moet het uitgangspunt zijn, de goede en redelijke mens…

 18. @Hub Jongen [18]: “Je kunt proberen te begrijpen wat het betekent dat: ” ieder mens het recht op zijn eigen leven, lichaam en eigendom heeft – en dus het NAP de regel is voor samenleving van mensen”

  Als je dat lukt, zullen al je andere vragen en opmerkingen ook opgelost zijn.”

  Is daarop inbreuk gemaakt in het (recente) verleden, dan geeft het libertarisme niet thuis.

 19. @Alex [6]:

  “Het is een eigen keuze om geen mee roker te willen zijn, als je dan werk uitjes moet missen, dan mis je die dan, om dan anderen te willen dwingen te conformeren aan jouw wensen is walgelijk.”

  Ik maak een ander niet ziek met de wens niet te roken. Doordat de overheid het nu regelt, is het ook niet meer mijn privéwens en hoeven we er ook niet meer ‘samen uit te komen’, wat dus niet werkte.

  “Het is duidelijk nu wat voor type je bent, de walgelijkste soort die het normaal vind om aanreden onder dreiging van geweld te dwingen.”

  Handhaving vindt plaats middels informatieverspreiding en boetes.

  Wat voor geweld?@Sjeek Spier [10]:

  In Nederland wordt niemand gedwongen 100% van zijn eigendommen op te geven, zeker in dit verband niet. In dit verband wordt niemand gedwongen zijn eigendommen op te geven, alleen om wat rekening te houden met een ander. Zelfregulering bleek, zoals zo vaak, wederom eens niet te werken.

  @Bubbelprikker [11]:

  “Maar juist het feit dat we als mensen onderling af kunnen zien van die dwang, een moraal kunnen ontwikkelen om op een beschaafde manier samen te leven, DAT zou volgens mij de basis moeten zijn voor onze samenleving.”

  Dat klopt, maar lang niet alle mensen zijn hoogbeschaafde en fijnbesnaarde wezens, die dit van nature doen. Men heeft dat eerst geprobeerd, maar mensen bleken te blijven roken, ook op werkplekken, terwijl dat al sinds 1-1-1990 verboden is. De meeste mensen zijn kleuters, die je gewoon moet opvoeden en straffen, als ze stout zijn.

  @JanC71 [14]:

  “Wat begrijp je niet aan het feit dat een restaurant privé-eigendom is? Er is in geen verschil tussen een woning en een restaurant, anders dan dat een restauranthouder zijn eigendom open stelt voor mensen die er willen komen eten. Maar dan uiteraard wel op ZIJN voorwaarden.”

  Er is een verschil tussen een woning en een openbare gelegenheid. De openbare gelegenheid vormt de semi-publieke ruimte, waar iedereen in beginsel moet kunnen binnenkomen en waarvan de eigenaar ook aan regels mot voldoen met betrekking tot niet-roken, toegankelijkheid, openingstijden, horecavergunningen enzovoort. De meeste ondernemers vinden dat ook normaal en na een aanpassingsperiode vinden we niet roken in een restaurant (waar mensen ook nog zitten te eten, terwijl jij al voldaan je rokertje opsteekt) even normaal als niet roken in een bus, hetzij een privébus, hetzij een lijnbus. De meeste ondernemers vinden een bepaalde hoeveelheid regelgeving niet meer dan normaal. Hoogstens over de kwantiteit en tegenspraak tussen regels bestaat discussie.

  “De persoon in je voorbeeld kan:
  – niet meegaan,
  – zich schikken,
  – de directie vragen om een rookvrij restaurant uit te kiezen,
  – of een baan zoeken bij een bedrijf dat wel naar rookvrije resto’s gaat. En hoe meer bedrijven en particulieren erom vragen, deste meer rookvrije resto’s er komen.”

  Dit kan alleen uit de koker van een libertariër komen. Rookvrije restaurants bestonden niet en een baan zoeken op basis van de keuze van restaurants voor personeeluitjes zou een puber kunnen bedenken, die niet snapt, dat er bepaalde conventies (bij sollicitaties) zijn en dat je niet alles, wat je maar wil weten, kunt vragen. Een uitzendbureau zou in je record schrijven: “Goed CV, maar stelt vreemde eisen.”

  “Wanneer gaan mensen nou eens inzien dat ‘leuk uit eten in een rookvrij restaurant’ geen recht is?”

  Zodra jij dat kunt bewijzen.

Comments are closed.