SigarendoosDe rijke adel en de rijke boerenstand hadden het vroeger goed en hielden in het begin hun administratie gewoon achter op een sigarendoos bij. *****Om hun financiële situatie   overzichtelijker te maken gingen ze een administrateur aanstellen, en daar begon het mee dat de gegevens vanaf de sigarendoos niet naar de administrateur gingen, maar slechts voor eigen intern gebruik nog dienst deed; het was een kladblok geworden, die sigarenrokers nog vaak gebruiken.

Door van de sigarendoos af te stappen kregen boekhouders meer inzicht van het reilen en zeilen van een bedrijf. De boekhouder ging alles uitgebreid splitsen en van ieder product kon men de inkoop en verkoop vaststellen. Dat was inderdaad voor de eigenaar wel handig, maar het had wel gevolgen voor zijn vrijheid van ondernemen.

De politiek groeide ook gestaag en moest steeds meer geld gebruiken, en juist toen de sigarendoos afgeschaft werd en de administratie van de burgers overzichtelijk werd, maakte de regering regelingen en wetten waaraan de burgers en bedrijven zich moesten houden.
Er werden belastingpercentages vastgelegd over hoeveel en wanneer men aan de overheid moest betalen.  En ojee, als men ontdekte dat de opgegeven gegevens niet klopten, dan kwamen er zware sancties, en administratie achter op een sigarendoos was niet meer gewenst, maar als ze er nog waren moesten ze wel ingeleverd worden.

Zo kregen veel mensen een sigaar uit eigen doos, en hadden ze liever geen administratie gevoerd.

De enige die vaak nog een sigaar roken en dan op een sigarendoos hun aantekeningen bij houden, zijn de oud-ijzer opkopers, die bij een kampvuur de dozen gebruiken om het vuur aan te steken. Deze mensen willen en hebben hun vrijheid niet helemaal ingeleverd!!

Helaas kun je als bedrijf de administratie niet meer op een sigarendoos bijhouden, want het is van belang om op ieder moment over de juiste gegeven te kunnen beschikken. Toch is er in het belang van de politiek wel een te groot aantal overbodige regelgevingen en wetten opgelegd, die maken dat het een kostbare zaak is voor de bedrijven, en de vraag is of deze bureaucratie niet te ver doorgedraaid is. Want financieel is het een verliespost voor het bedrijf, en bij de overheid zitten daardoor te veel ambtenaren.
Terug naar een sigarendoos kan wel eens een droom zijn van de kleine ondernemer, maar dat zal nimmer terugkeren. Maar een middenweg zou bespreekbaar moeten zijn.

Met de invoering van de administratie hebben de bedrijven en de burgers een sigaar uit eigen  doos gekregen!! De macht van de politiek is te groot en dat is niet altijd goed voor onze economie.!!!

De overheid kan al haar taken niet meer aan en delegeert dat naar Gemeenten zou dat een teken kunnen zijn dat men beseft dat de overheid kleiner moet en de Gemeenten groter en overzichtelijker, zodat raadsleden achter op een sigarendoos weer het beleid kunnen bepalen, wat meer vrijheid betekent voor de inwoners, minder gezag van boven waar alles bepaald wordt door een klein aantal leden van grote politieke partijen.
Ook zou het kunnen zijn dat bestuurders beseffen dat ze de macht overgedragen hebben aan EU en nu proberen met een schijnheilige glimlach een positie in EU te verwerven?
Dan is de wens dat ze een sigaar uit eigen doos krijgen en EU deze mensen die niet capabel genoeg zijn, uit een klein landje komen en een grote mond hebben, het bos in zal sturen.

Ingezonden door Reiny