Maatschappelijke omwenteling – of opstand – komt vaak vanuit de jeugd. schoolbord-jip-jannekeMaar die traditie lijkt ten einde te zijn. Hoe kan het dat jongeren vrijheidsbeperkingen over zich heen laten gaan en alles klakkeloos lijken te accepteren ? Waarom komt de jeugd niet in opstand ?

Hoe heeft de heersende klasse het klaargespeeld om het opstandgen bij jongeren onschadelijk te maken ? Hier een aantal mogelijke verklaringen:

1. Studie- en startersleningen. Schulden – en de angst die het schept – is een onderdrukkende kracht die mensen in het gareel en aan het werk houdt. De miljoenen Amerikanen die protesteerden tegen de Vietnamoorlog, de vele studenten in Iran (2009 presidentsverkiezingen) en Egypte (Mubarak) zaten niet aan hoge leningen vast maar betaalden een bescheiden studietoelage. In de VS is de gemiddelde studieschuld 25.000 dollar, oplopend naar 100.000 dollar. Deze schuld onderdrukt activisme en de politieke passiviteit werkt verder door in hun leven.

2. Medicatie van ‘abnormaal’ gedrag. De doorslaande diagnostisering van wat vroeger ‘drukke kinderen’ genoemd werd. Het niet opvolgen van regels of verzoeken wordt gezien als een probleem dat behandeld moet worden met medicijnen. Voorheen rebels gedrag is nu ADHD. Dit leidt tot generaties die verdoofd en afhankelijk door het leven gaan. Makkelijker manipuleerbaar op dokters recept.

3. Scholen die opleiden voor gehoorzaamheid. In 1990 zei John Tayler Gatto – toen uitverkozen als New York City Teacher of the Year het volgende bij zijn prijsuitreiking: “The truth is that schools don’t really teach anything except how to obey orders. This is a great mystery to me because thousands of humane, caring people work in schools as teachers and aides and administrators, but the abstract logic of the institution overwhelms their individual contributions.”  In Nederland is de concrete kennisoverdracht dramatisch teruggelopen en heeft plaatsgemaakt voor politiek-correcte theorie en do-it-yourself projectjes. Deze lege huls heeft echter wel een straf- en verbodcultuur waardoor initiatiefrijk zelfstandig denken onderdrukt wordt.

 4. Aanpakken jeugdproblemen. De media helpt graag een sensationeel handje bij het uitvergroten van ‘problemen’ bij de jeugd. Vervolgens komt de politiek met ‘oplossingen’. Door het verbieden van verkoop van alcohol aan 16 jarigen, sluiting van coffeeshops in de buurt van een school en vervolging bij sex met minderjarigen bijvoorbeeld. Het gevolg is dat de jeugd steeds verder ingekapseld wordt in de ideale mal van schijnveiligheid en controle.

5. Leerplicht is geen ontwikkeling. Mark Twain zei: ‘I never let my schooling get in the way of my education.’ Jezelf ontwikkelen doe je vooral buiten het reguliere onderwijs. Amerikaans onderzoek toont aan dat 40 % van de kinderen in de eerste en tweede klas iedere dag lezen maar dit zakt in de vierde klas naar 29 %. In de tijd van Mark Twain had slechts 6 % van de bevolking een high school diploma. Nu is dat 85 % en het resultaat is Obama die op basis van ‘hoop en verandering’ is gekozen. Hoe meer (staats-) onderwijs men volgt, deste meer politiek onwetend men is en hoe minder men de heersende klasse doorziet.

6. Staatstoezicht is normaal. De angst om bekeken en gecheckt te worden, maakt een bevolking makkelijker te controleren. Jonge mensen groeien op in een omgeving met camera’s op straat, bodyscans op Schiphol, ID controle overal en continue afluisterpraktijken. Ouders controleren op hun beurt kinderen zodat het overheersende gevoel groeit dat ze altijd en overal in de gaten worden gehouden en niets verborgen blijft. Dat kweekt geen nieuwe Guy Fawkes mentaliteit.

7. De multi media. Amerikaanse kinderen besteden 8 uur gemiddeld per dag aan TV kijken, videogames, films, internet, iPods, mobiele telefoons en overige multi media. Dat zal in Nederland niet veel anders zijn. Al dit vermaak is ideaal om ze rustig te houden. Het gevangeniswezen weet uit ervaring dat kabeltelevisie een goedkopere manier is om gevangenen rustig en onderworpen te houden dan om meer cipiers in te zetten. Diegenen met het meeste geld (en macht), bepalen wat de meeste mensen zien op TV. Op angst gebaseerde uitzendingen maken de mensen bang en wantrouwend tegenover elkaar. Prima voor de heersende klasse deze verdeel-en-heers strategie. Gaming is weliswaar wat meer actiever dan TV kijken maar voor de meeste jongens en mannen is dit hun enige manier van kracht ervaren. Deze persoonlijke en virtuele machtsbeleving is voor de echte macht een uitkomst.

8. Consumentisme, voedsel en angst voor de toekomst.  Statussymbolen als merkkleding, mobieltjes, scooters en auto’s houden de jeugd gefocussed op materieel bezit. Dit gaat ten koste van het zelfvertrouwen en vergroot hun afhankelijkheid. Politici hoeven geen moeite meer te doen hun leugens te verbergen want hun optreden wordt gezien als een reclamecampagne. De voedselindustrie heeft in samenwerking met de overheid een epidemie veroorzaakt van overgewicht bij de jeugd, depressies en passiviteit. Tenslotte is daar de continue stroom van crisisberichten: geen werk, geen woning, geen pensioen en geen toekomst. Onderliggende teneur: beter je best doen dan de anderen, niet opvallen en vooral niet uit de toon vallen dan ontspring je misschien de dans.

 

14 REACTIES

 1. Goede analyse, alhoewel ik van punt 3 wel moet zeggen dat dit geen modern probleem is, want openbaar onderwijs is altijd al geweest ter politiek-sociale hersenspoeling, om kinderen op te leiden tot gehoorzame “burgers”. Dat is zelfs het hele doel waarmee openbaar onderwijs in het leven is gebracht in Prussia (en daarna naar andere streken overgewaaid).

  Dat is ook de enige echte reden dat openbaar onderwijs in vele landen verplicht wordt opgelegd (leerplicht), en het in de vorm van het grijze, middelmatige collectivisme is gegoten (de groep is belangrijker dan het individu, en de leraar staat boven de groep). Het is zeker niet om de burger mondig te maken en om slim te kunnen laten redeneren want dat is in de politieke realiteit helemaal niet gewenst.

  Seneca [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Individualist [1]: Dank je. Onderwijs is er in wezen inderdaad altijd geweest om de jeugd zo snel mogelijk in het systeem te passen. Vroeger door de kerk georganiseerd daarna door de staat met hetzelfde doel. Verschil met vroeger is dat jongeren nu langer op school zitten, leerplicht heilig verklaard is en er nu niet of nauwelijks meer moeite wordt gedaan om bruikbare kennis over te dragen.

 3. Zeer goede argumenten. Toch mis ik er nog eentje: de ouders/opvoeding.

  Het gemak waarmee ouders hun kinderen verwennen met dure speeltjes (want een smartphone is “nodig” als je nog maar 7 jaar oud bent?) en het niet meer aanleren van discipline. Bij mij komt dan het beeld op dat ik veel in mijn omgeving zie: verwende blagen, nog geen zak gepresteerd in het leven, maar al zóveel vanzelf en voor niets gekregen, dat die snotjongen met een houding rondlopen alsof zij alwetend en almachtig zijn. De typische prinsjes en prinsesjes op het torenhoge voetstuk.

  Natuurlijk: ook de ouders zijn door de argumenten die Seneca in zijn artikel schrijft opgevoed en slaafs gemaakt. Een moeilijk te doorbreken cirkel, want mensen die “krijgen” gewend zijn, zijn moeilijk te bewegen om zelf de handen uit de mouwen te steken om op eigen racht en wil iets te bereiken.

 4. Ik weet niet, maar de jeugd lijkt gewoon een afspiegeling van de vowassenen te zijn, waaruit ze zijn voortgekomen: het grootste gedeelte ervan is gewoon ongeinteresseerd en dom. Enkel interesse voor hun mobieltje, meehuppelen met de populaire liedjes, zuipen, weinig eigen mening. De oorzaken worden duidelijk weergegeven in het artikel. En dan is er een klein percentage dat iets verder denkt, iets breder geinteresseerd is. Die kunnen zich wellicht ontwikkelen tot alternatief nieuws lezers. Dit is iig mijn ervaring.

 5. De ouders van mijn vriendin en mij zijn gescheiden.
  – Als het vliegtuig van ouders neerstort, krijg ik het volgende
  Levensverzekering (verplicht) wegens koophuis vader €.375.000.-
  Levensverzekering wegens koophuis moeder €.250.000.-
  Inboedel (verkoop) vader ca: €.20.000.-
  Inboedel (verkoop) moeder ca: €.10.000.-
  Auto (verkoop) vader ca: 30.000.-
  Auto (verkoop) vader ca: 10.000.-
  Spaargeld, juwelen, etc vader ca. 28.000.-
  Spaargeld, juwelen, etc moeder ca.15000.-
  Totaal voor mij als enig kind €.738.000,- voor mijn vriendin is het
  idem, conclusie generaties vergelijken is voor malloten !

  Ps elk jaar krijgen onze ouders een vliegvakantie van ons tenslotte
  zijn wij miljonairs hahahaha

 6. Nog een reden: De jeugd komt niet in opstand omdat zij het hun ouders nooit hebben zien doen, en ook anderen in hun omgeving niet, enkele uitzonderingen daargelaten. Zij hebben geen ‘role models’. Hun ouders hebben de eigen verantwoordelijkheid gelijk met opa en oma het verzorgingshuis van de staat ingeschoven. Bijgevolg heeft de jeugd niet het idee dat zij een verandering in de gang van zaken kunnen bewerkstelligen. Dat is ze nooit geleerd.

  pcrs [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Ness [7]:
  Ook een goede. Zo begreep ik dat er in Rotterdam al mensen voor de 3 de generatie een uitkering hebben. Die kinderen daarvan hebben ook geen rolmopsen meer van iemand die werkt voor de kost.

 8. Werken is misdaad

  Er zijn in het spraakgebruik uitdrukkingen en woorden, die we moeten afschaffen, omdat ze de benaming zijn van begrippen, die de noodlottige en verdoemende inhoud vormen van het kapitalistisch stelsel. In de eerste plaats is dat het woord “werken” en alle begrippen die daarmee verband houden: werkman of werker, werktijd, werkloon, werkstaking, werkloze, werkeloze.
  Werken is de grootste belediging en vernedering die de mensheid zichzelf heeft aangedaan.
  Dit maatschappelijk stelsel, het kapitalisme, is gebaseerd op het werken; het heeft een klasse mensen gevormd die moeten werken – en een klasse mensen, die niet werken. De werkers zijn gedwongen te werken, anders moeten zij verhongeren. “Want”, leraren de bezitters: “Wie niet werkt, zal niet eten”, en zij beweren dat hun becijferen en opstrijken van de winst ook werken is.
  Er zijn werklozen en werkelozen. In Van Dale’s zak-woordenboekje vind ik staan, dat “werkeloos” is “niet werkende” en “werkloos” is “zonder werk buiten eigen toedoen”. Werkeloos zijn de uitbuiters, die leven van het werk dat de werkers voor hun doen. Werkloos zijn de werkmensen, die niet mogen werken, omdat er niet aan verdiend kan worden.
  De bezitters van het werktuig hebben een tijd vastgesteld, waarin de werkers moeten werken, en ze hebben werkplaatsen ingericht, en ze bevelen wat en hoe de werkers werken moeten. De werkers krijgen zoveel weekloon, dat ze niet dood gaan van de honger, en dat ze ter nauwernood hun kinderen de eerste jaren kunnen onderhouden. Dan hebben die kinderen op school net genoeg geleerd om ook te kunnen werken. De bezitters laten hun kinderen zoveel leren, dat ze ook weten hoe zij de werkers komanderen moeten.
  Werken is de grootste verdoemenis. Het werken maakt geestloos en zielloos.
  Om voor je te laten werken moet je karakterloos zijn en om te werken moet je ook karakterloos zijn; je moet kruipen en knoeien, verraden, bedriegen en vervalsen.
  Voor de rijke werkeloze is het werken (der werkers) het middel om zich een makkelijk leven te bezorgen. Voor de werkers zelf is het een ellendige last, als een noodlot opgelegd bij de geboorte, die de werker verhindert redelik te leven.
  Werken is levensvijandig. De goeie werker is een werkdier met werkklauwen en een stompe levenloze uitdrukking op ’t gezicht. Wanneer de mens levensbewust wordt, zal hij nooit weer werken.
  Ik beweer niet, dat iemand nu maar morgen bij zijn baas moet weglopen en moet zien, dat hij zonder werken aan de kost komt en dan overtuigd kan zijn dat ie aan het leven toe is. Staat men noodgedwongen op de keien, dan is dit al erg genoeg, het nu niet werken loop meestal uit op parasiteren op de kameraden. Die wel werken. Kan je door – wat de fatsoenlijke mensen noemen – roven en stelen aan de kost komen, zonder je door een baas te laten uitbuiten, goed – doe het, maar geloof dan niet, dat daarmee het grote probleem is opgelost. Het werken is een sociaal kwaad. Deze maatschappij is levensvijandig en alleen door de vernietiging van deze en volgende werkdiergemeenschappen, dat wil zeggen door revolutie na revolutie, zal het werken verdwijnen.
  Dan eerst komt het Leven – het volle, rijke leven – dan zal ieder door z’n zuivere levensdrift tot scheppen gebracht worden. Dan zal ieder mens uit innerlijke aandrang schepper zijn en alleen het schone en het goede, dat is het noodzakelijke, zal hij voortbrengen. Dan zal er geen werk-man, werk-vrouw of werker meer zijn, dan is ieder mens; en uit menselijke levensbehoefte – uit innerlijke noodzaak, zal hij onuitputtelijk scheppen, dat, wat onder redelijke verhoudingen voldoet aan de levensbehoeften. Dan is er geen werk-tijd en werk-plaats en werkloze en werkeloze. Dan is er slechts Leven – groot zuiver kosmisch leven, en de scheppingsdrift is ’s mensen grootste levensvreugde, niet gedwongen en gebonden door honger, loon, tijd en plaats en niet uitgebuit door parasieten.
  Scheppen is intense levensvreugd, werken is intens levensleed.
  Onder de huidige misdadige maatschappelijke verhoudingen is scheppen niet mogelijk.
  Alle werk is misdadig.
  Het werken is meehelpen aan winst maken en uitbuiten; meehelpen aan vervalsing, bedrog, vergiftiging; meehelpen aan oorlogsvoorbereiding; meehelpen aan de vermoording der gehele mensheid.
  Werken is levenvernietigend.
  Wanneer wij dit goed begrepen hebben, zal ons leven een geheel andere betekenis krijgen. Als wij in ons de levende scheppingsdrift aanvoelen, zal dat zich uiten in vernietiging van dit stelsel van misdadigheid en karakterloosheid. En wanneer wij noodgedwongen moeten werken om niet te verhongeren, dan moeten wij zorgen door dat werken mee te helpen aan de ondergang van het kapitalisme.
  Als wij niet werken aan de ondergang van het kapitalisme, dan werken wij aan de ondergang der mensheid!
  Daarom zullen wij bewust iedere kapitalistiese onderneming saboteren, iedere baas zal een strop aan ons hebben. Waar wij, opstandige jongeren, werken moeten, moeten grondstoffen, machines en produkten onbruikbaar gemaakt worden. Telkens weer zullen de tanden uit de raderen springen, uit messen en beitels de stukken slaan, het benodigde gereedschap onvindbaar zijn – recepten en middelen zullen wij aan elkaar doorgeven.
  Wij willen niet door het kapitalisme ten ondergaan, daarom moet het kapitalisme door ons ten ondergaan.
  Wij willen als vrije mensen scheppen, niet als slaven werken; daarom zullen wij het systeem van de slavernij vernietigen. Het kapitalisme bestaat door het werken der werkers, daarom willen wij geen werkers zijn en zullen wij het werken saboteren.

  (Bovenstaande tekst is geschreven door Herman J. Schuurman en gepubliceerd in het blad “De Orkaan” in 1924. Wij hebben het overgetiept (en de spelling enigszins “gemoderniseerd”) uit een pamflet dat bijgevouwen zit in de brochure “Werken is Misdaad, de Mokergroep” met als ondertitel “hoe de opstandige jeugd in de roerige jaren twintig de libertaire beweging in beroering bracht”, samengesteld door Els van Daele en uitgegeven door Uitgeverij De Dolle Hond in 2008, zie http://www.dollehon.dds)

 9. Ik zit zelf nog op de middelbare school, ben 17 jaar, doe momenteel VWO 5 en ben iemand die wel in opstand komt. Ik mocht bij maatschappijwetenschappen mijn presentatie over Belastingheffing niet afmaken, omdat mijn linkse docente vond dat ik mijn mening teveel gaf. Een paar lessen verder zet zij doodleuk een film over de minima op van Marcel van Dam: “de onrendabelen”.

  Toen ik zei dat ik het vreemd vond dat zij wel subjectieve films aan ons laat zien, maar ik in mijn presentatie waarbij er in de opdracht stond dat je eigen mening naar voren moest komen, vertelde ze me dat ik dan maar weg moest gaan en dat heb ik ook gedaan.

  Ik kan me toch erg goed vinden in dit artikel, maar punt 7 en punt 8 toch minder. Ik merk in mijn klas dat iedereen het regeringsbeleid slecht vind, maar een groot deel kiest dan voor een oppositiepartij als D’66 die het in de grote lijnen eens is met het huidige beleid, of men denkt dat VVD voor de middenstand goed is en voor lage belastingen is… Dat leren wij namelijk op school. Bij vakken als maatschappijwetenschappen leert men je onzin aan, ik probeer vaak door middel van een discussie met de docent de klas te behoeden voor die indoctrinatie.

  Hier heb ik meerdere gesprekken op school over moeten voeren in mijn vrije tijd, mijn ouders moesten langs komen, psycholoog erbij gehaald enz enz. Uiteindelijk vertelde men mij dat ik of mijn mond maar moest houden, of ik moest een ander vak kiezen.

  Van dat andere vak had ik dan VWO 4 en VWO 5 gemist qua lessen. Dan is de keuze dus snel gemaakt… Principes zijn leuk, maar ik ga geen twee jaar aardrijkskunde of beeldende vorming inhalen… De grap is trouwens dat ik het hoogste sta van heel de klas voor maatschappijwetenschappen.

  Robert Jan [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Floris Janssens [10]: klasse, je bent een Eigen-Wijze. Koester dat. Je komt sterk over, blijf dat alsjeblieft. Mensen willen alles doen om je naar beneden te halen, blijf inzien dat dat is om geen getuige te willen van hun eigen onvermogen, om hun levenskwaliteit te verbeteren. Anders gezegd: onzin dus. Goed van je! Klasse! RJ

Comments are closed.