PiratenPartij_NLGisteren heeft het Europees Hof van Justitie gehakt gemaakt van de richtlijn bewaarplicht Telecomgegevens. Het hof is van oordeel dat “de richtlijn, door het bewaren van deze gegevens verplicht te stellen en door toegang ertoe toe te staan aan de bevoegde nationale autoriteiten, zich op bijzonder ernstige wijze inmengt in de fundamentele rechten op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens” zo beargumenteert het Hof.

Met de richtlijn zijn dus door toedoen van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de nationale wetgevers jarenlang de grondrechten van burgers geschonden, onder het mom van terrorismebestrijding. “Een prachtige overwinning voor de rechtsspraak, burgerrechten en het gezonde verstand” aldus Matthijs Pontier lijsttrekker bij de verkiezingen voor het Europees Parlement “het Europees Hof neemt burgerrechten en grondwetten in bescherming daar waar onze volksvertegenwoordigers falen“.

Dataretentie

De dataretentiewetgeving is ‘in een stuk paniekvoetbal’ naar aanleiding van de aanslagen op 11 september aangenomen in 2006 en is bedoeld om providers verplicht te stellen netwerkgegevens van klanten te bewaren. De bewaarplicht houdt in dat providers moeten opslaan wie met wie communiceert, hoe lang en waar gebruikers zich bevinden. Al deze metadata geven de Europese overheden middelen die vergelijkbaar zijn met het Amerikaanse PRISM programma.

In Nederland resulteerde de richtlijn in de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, de wet is op 25 augustus 2009 dankzij een Kamermeerderheid bestaande uit CDA, SGP, VVD, PVV, Verdonk en ChristenUnie in werking getreden en houdt in dat providers de eerder genoemde data voor een periode van 12 maanden moeten opslaan. Ook Groen Links, SP, D66 en PvdA waren niet tegen de invoering van de richtlijn, maar stonden voor de minimale termijn van 6 maanden en stemden daarom tegen.

Tijd voor verandering

Wat betreft de Piratenpartij was en is het duidelijk: de dataretentie is
een onwettig middel en een grove schending van de burgerrechten. Het
Europees Hof heeft een duidelijk signaal richting de nationale
parlementen gegeven door de richtlijn onwettig en disproportioneel te
verklaren. “het is nu tijd dat er in de kamer gesproken wordt over het
schrappen van de Nederlandse implementatie: van Brussel moet het dus
niet meer en het legt een enorme belasting op onze service providers
aldus Dirk Poot woordvoerder van de Piratenpartij “Wat ons betreft staat
het de providers vrij om per direct te stoppen met deze maatregelen
terwijl in de kamer het papierwerk wordt gedaan“.

Constitutioneel hof

De uitspraak van het Europees Hof is tekenend voor het gebrek aan de
mogelijkheid om wetten in Nederland aan de grondwet te toetsen. “de
omvangrijke en bijzonder ernstige inmenging in de betrokken grondrechten
niet voldoende ingeperkt om te garanderen dat deze inmenging
daadwerkelijk tot het strikt noodzakelijke beperkt blijft” aldus het
Hof.

In Duitsland is al in 2010 de dataretentiewet getorpedeerd door
het constitutioneel hof daar. “het zou prachtig zijn als wij in
Nederland wetten kunnen toetsen aan onze grondwet. Dan krijgt de
grondwet eindelijk meer betekenis dan het handvest zoals het nu gebruikt
wordt en kunnen burgers gemakkelijker zelf in verweer komen als hun
grondrechten en burgerrechten bedreigd worden door een overactief
parlement” aldus Poot. “De Piratenpartij streeft dan ook naar de
invoering van een constitutioneel hof naar het voorbeeld van andere
rechtsstaten waarin burgers de kans krijgen nieuwe wetten te toetsen aan
de grondwet.”

Afrekenen

Het is tijd dat partijen afgerekend kunnen worden op het beleid wat ze
uitvoeren in en vanuit Europa, daarom hebben wij bij het maken van
stemwijzers gevraagd om onder andere ook de dataretentiewet daarin op te
nemen.” aldus Gijs Peskens van de Piratenpartij. “Niet alleen hebben
CDA, SGP, VVD, PVV, Verdonk en ChristenUnie voor de wet gestemd, ook de
andere partijen waren vóór invoering van de wet maar dan met de minimale
termijn van 6 maanden. Hoewel het ‘van Brussel moest’ is het tekenend
voor de consideratie van vrijheid en burgerrechten in Nederland” De
Piratenpartij ziet de komende verkiezingen voor het Europees Parlement
vooral als een afrekenmoment waarbij kiezers de kans krijgen het beleid
met betrekking tot vrijheid burgerrechten en specifiek privacy aan de
kaak te stellen.

2 REACTIES

 1. //
  “De Piratenpartij streeft dan ook naar de
  invoering van een constitutioneel hof naar het voorbeeld van andere
  rechtsstaten waarin burgers de kans krijgen nieuwe wetten te toetsen aan
  de grondwet.”
  //

  Helaas is onze grondwet een nietszeggend stuk tekst dat alle ruimte biedt om vanuit wetten en regelingen aangevuld, aangepast of zelfs overruled te worden

 2. “De Piratenpartij ziet de komende verkiezingen voor het Europees Parlement vooral als een afrekenmoment waarbij kiezers de kans krijgen het beleid met betrekking tot vrijheid burgerrechten en specifiek privacy aan de kaak te stellen.”

  Waarmee ook de PiratenPartij laat zien volledig van het padje te zijn. Want hoe dan? Er is effectief maar één anti-EU club die meedoet, namelijk de PVV. Maar dat is tegelijkertijd óók een anti-vrijheidsclub, want pro-politiestaat.

  De PP zelf is ook niet serieus te nemen; het is een one-issue partij aangaande vrijheid van meningsuiting en dan ook nog eens met de nadruk op de digitale variant daarvan, en bestaat uit mensen die menen dat belastinggeld een gegeven is waar je naar believen over kunt beschikken, net als de andere partijen. Een standpunt aangaande de EU is niet eens zomaar te vinden op hun site, maar wel dat er anti-kernwapen activisten op de lijst staan. Mient-Jan Faber types dus. Ik zou hopen dat niemand daar achter komt maar men zet het prominent op de site.

  Dus hoezo: afrekenmoment? Dream on… Natuurlijk is er ook nog Artikel50, maar hoeveel zetels die gaat scoren is nog maar afwachten. Ik schat maximaal 2, dus wie van de heerschende ‘elite’ daarvan onder de indruk gaat zijn….

  Afrekenmoment… Get real!

Comments are closed.