Lew Rockwell – bekend van zijn uitstekende blog – schreef Against the against the stateState – An Anarcho-Capitalist Manifesto. Hij zet hierin kort en bondig neer hoe het huidige (Amerikaanse) systeem werkt en waar het met de samenleving naar toe gaat. Rockwell bepleit de beperkte staat en legt uit hoe anarcho-kapitalisme kan werken. Alles vlot geschreven en slechts 171 pagina’s dik.

In de Tom Woods Show sprak Lew Rockwell over zijn nieuwste boek en de ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Een korte bloemlezing uit dit vraaggesprek:

Tom Woods: Waar heb je het precies over als je het over Amerikaans fascisme hebt ?

Lew Rockwell: Fascisme is een ideologisch, politiek en economisch systeem. Mussolini zelf zei dat de term corporatisme de lading beter dekt dan fascisme. Het is een samengaan van staatsmacht met grote bedrijven en gericht tegen iedereen in de samenleving. Het feit dat er geen dodenkampen zijn, wil niet zeggen dat het Amerikaanse politieke en economische systeem niet fascistisch is. Het is een combinatie van de welvaartsstaat met een enorme bureaucratie en haat jegens buitenstaanders (bijvoorbeeld moslims) die totale bewaking en controle van de Amerikaanse bevolking ‘rechtvaardigen’. Politie en militairen die op een voetstuk geplaatst worden en langzamerhand onschendbaar worden. Continue oorlogen en planning door de overheid en big business van al het economische leven, gecontroleerd door de bewakingsstaat.

Tom Woods: Hoe zie je de verering van militairen door zowel Republikeinen als Democraten ?

Lew Rockwell: Zoals Joe Sobran zei, conservatieven zijn tegen overheidsprogramma’s of het moet over het doden van mensen gaan. Daar is de staat in gespecialiseerd. Ik denk dat de meeste moordzuchtige mensen zich aangetrokken voelen tot de overheid. Sommigen gaan bij de mafia maar velen worden politici en starten oorlogen. Amerika is altijd een erg militaristisch land geweest, zelfs in de zogenaamde hippietijd.

De overheid voert acties uit die vrijheidslievende mensen beschouwen als pure misdaden. Moord blijft moord ook als je een overheidsuniform draagt.

Tom Woods: Hoe kijk je tegen Ayn Rand volgers aan die overheidsgeweld tegen ’terreur’ goedkeuren ?

Lew Rockwell: Leonard Peikoff, die vreselijke vent en Ayn Rand’s opvolger als hoofd van het Ayn Rand Instituut… Hij zegt dat je iedereen mag doden. Hij is voor nucleaire aanvallen op Arabische staten. Gevraagd naar de slachtoffers die er niets mee te maken hebben zei hij; ‘ze wonen in dat land dus zijn ze verantwoordelijk’.

Tom Woods: Ja, hij pleit voor de linkse opvatting dat als je ergens woont, je verantwoordelijk bent voor het regime. Dat is een totalitaire opvatting van iemand die zichzelf een Objectivistisch individu noemt. Argumenteren over ’terroristische landen’ en ‘zijdelingse oorlogsschade’.

Lew Rockwell: Inderdaad. En als we over terroristische landen gaan praten – ik neem aan over regimes en geen landen – waarom staat de VS dan niet bovenaan de lijst ? Volgens hun eigen definitie is terreur niet-staatsgebonden. Het is het gebruik van geweld of dreiging daarmee jegens burgers en burgerdoelen om politieke verandering te krijgen. Nou, wat doet de VS in al haar militaire interventies ? Aanvallen met drones en soevereine landen al dan niet verdekt binnenvallen. En iedereen is gehersenspoelt om dat o.k. te vinden.

Tom Woods: De staat versterkt dat gevoel alleen maar.

Lew Rockwell: Het is de bron van de staatsmacht. Dat en de weg naar egalitarisme. Oorlog is het fundament en de essentie van de staat. Bob Higgs zei in een voortreffelijk interview tijdens Mises University dat de VS feitelijk in staat is om het leven op aarde uit te roeien. En ze zijn er gek genoeg voor. In Fort Dietrich, Maryland heb je een enorm overheidscomplex waar ze alleen maar dodelijke ziektes creëren. Ze proberen om de Spaanse Griep te reanimeren die 50 miljoen mensenlevens geeist heeft. Je kan je niet voorstellen dat een bedrijf zoiets gaat doen maar de overheid is met dat soort dingen bezig. Dr. Evil is nog een te aardige naam voor dat soort mensen.

De website en blog van Lew Rockwell hier.

1 REACTIE

  1. Website en blog van Lew zijn dagelijks leesvoer, net zoals mises.org

Comments are closed.