In de Engelse plaats Rotherham kwam vorige maand een groot schandaal political-correctness-tyrannyuit. Pakistaanse bendes recruteerden 1.400 blanke Britse meisjes voor de prostitutie en dit werd jarenlang actief in de doofpot gestopt. Macht, groepsgedrag, belangen en politieke correctheid zorgden ervoor dat de bendes vrij spel hadden.

Al in 2003 bracht Ann Cryer, een voormalig Labour MP voor Keighley, deze zaak aan het licht maar er werd niets aan gedaan. 11 jaar lang werden jonge meisjes sexueel misbruikt, aan de drugs gebracht en gebruikt in de meest verschrikkelijke omstandigheden.

Op 26 augustus 2014 kwam er eindelijk een officieel rapport uit. Daarvoor was intensieve sociale media actie en een goedwillende Timesjournalist nodig. Prof. Alexis Jay van de onderzoekscommissie: ‘Er zijn enorme collectieve fouten gemaakt door het gemeentebestuur. Het misbruik is gebagatelliseerd door managers en de South Yorkshire Police heeft gefaald.’

Uit het rapport: ‘Diverse stafleden waren bang om de etniciteit van de daders te onthullen uit angst voor racist uitgemaakt te worden. Anderen kregen opdracht van hun managers om er niets aan te doen.’

Tussen 2002 en 2006 waren er drie rapporten verschenen die duidelijk waren over de zaak Rotherham. Prof. Jay: ‘Het eerste rapport werd actief onderdrukt en de andere twee genegeerd.’

De fatale combinatie van macht, bureaucratie en misplaatste politieke correctheid maakt dat dit onrecht voortwoekert. In Nederland zijn er voorbeelden genoeg: Robert M. die in Amsterdam gewoon zijn gang kon gaan ondanks aangiftes van ouders bij de politie. Pas toen de VS aan de bel trok, kwam men in beweging. De zaak Demmink die al jarenlang op het hoogste niveau wordt gefrustreerd en waar nu 6 gevangenisdirecteuren aangifte hebben gedaan.

3 REACTIES

  1. Zou een dergelijke gebeurtenis nu niet eens aanleiding moeten zijn om ook bij de organisatie van het ‘poldermodel’ eens tegen het licht te houden? Er mogen dan internationale rapporten verschijnen waarin ‘hoog’ wordt opgegeven voor wat betreft de kwaliteit van de Nederlandse rechtstaat;’het onder de pet houden’ zoals in Engeland, is ook ons niet vreemd. En dan hebben we nog de zgn.’liegende rechters’, de zaak-‘Demmink’ en de zaak van de Haagse kinderrechter die 15 jaar lang ongestoord z’n pupillen kon misbruiken en iedereen te ‘bang’ was om er wat van te zeggen!

  2. Met andere woorden het faillissement van het multiculturalisme, die door extreem-collectivistische belangen in stand wordt gehouden. Een samenleving, waarbij men probeert diametraal tegenovergestelde culturen te verenigen is immer gedoemd tot mislukking. De tragische feiten in Rotherham onderstrepen dit punt helemaal.

Comments are closed.