Gouden_Koets_-_Prinsjesdag_2014_(15236325606)Het is weer Prinsjesdag geweest. Alleen gekken en dwazen zijn blij met de snoepjes die werden aangekondigd. Zucht.

Tijdens de algemene beschouwingen die op Prinsjesdag volgen blijkt de hervorming van het Nederlandse belastingstelsel een belangrijk thema te zijn. Diverse partijen dringen erop aan hiermee haast te maken.

Dit is opmerkelijk omdat het huidige belastingstelsel pas 15 oud is. Het werd in 1999 gepresenteerd en per 1 januari 2001 ingevoerd onder de benaming “Het belastingstelsel voor de 21e eeuw”. De wet inkomstenbelasting die we daarvoor hadden dateerde van 1964 (“Wet op de inkomstenbelasting 1964”). De wet die we dáárvoor hadden dateerde van 1941, en is dus door c.q. onder de bezetter ingevoerd. Die wetten gingen dus heel wat langer mee dan de huidige.

Daarbij moet worden aangetekend dat de Wet op de inkomstenbelasting 1964 een aantal malen is herzien, zoals tijdens de jaren tachtig onder het motto van bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik (Ismo), met de Oort-herziening in 1990 en nog een laatste keer in 1997, op onderdelen.

Omdat de reparaties aan de wet van 1964 elkaar in een steeds hoger tempo opvolgden was het duidelijk dat er iets fundamentelers moest gebeuren. Vandaar dus de herziening van 2001.

De herziening waar nu om wordt gevraagd heeft niets met de complexiteit van de huidige wet te maken, ook al suggereren diverse partijen dat. De huidige wet is sinds de invoering niet zo vreselijk veel complexer geworden, en waar dat wel het geval is komt dat vooral door het inperken van aftrekposten zoals die van eigenwoningrente, ziektekosten, lijfrentepremies en dergelijke. De complexiteit die de politiek werkelijk parten speelt is het gevolg van de uit de hand gelopen toeslagenwinkel die de Belastingdienst jaren geleden – op aandringen van de politiek – is begonnen.

De reden voor de druk voor een nieuw belastingstelsel is de behoefte om de belastingen op arbeid te verlagen. Op die wijze moet de werkgelegenheid worden bevorderd. Het accent ligt daarbij op de lasten op arbeid met een lage(re) productiviteit, want daar zit het probleem. De lijn van denken die zich momenteel aftekent is dat de financiering voor dit plan moet komen van de belastingen op consumptie (BTW, energieheffing e.d.) die dus (verder) omhoog moeten. De toename van banen leidt indirect tot meer belastinginkomsten en een besparing op uitkeringen. Meer banen betekent ook meer consumptie en dat levert weer een hogere opbrengst van de de belastingen op consumptie op. Kortom, klassieke Keynesiaanse economie (lees: perpetuum mobile-economie).

Er zijn een paar factoren die men over het hoofd ziet. Als consumptie in Nederland nog zwaarder wordt belast dan nu al het geval is, dan zullen nog meer Nederlanders de grens over gaan om te consumeren. Daar komt bij dat de lasten voor bovenmodale arbeid hoog blijven. Lastenverlichting voor werkenden die nog wel leuk verdienen is politiek-psychologisch in tijden van crisis c.q. stagnatie immers onmogelijk. Omdat die groep per definitie veel consumeert worden ze ook nog eens door de verhoging van de consumptiebelastingen geraakt. Die categorie mensen zal zich af gaan vragen waarvoor ze nog in Nederland wonen.

Kortom, dit perpetuum mobile gaat niet werken. Gewoon omdat er teveel energie weglekt. Dat is waar het bij een echt perpetuum mobile ook altijd misgaat.

Paul Verhaegh

9 REACTIES

 1. Mag ik eens aan de hand van een enkel voorbeeldje aantonen dat de huidige beschouwingen in de Kamer, elke minuut dat ze duurt een minuut te veel is? Dat het in massa slechts een optelsom van non argumentaties betreft?

  Rutte zegt: De 65-plussers zagen hun inkomen de laatste 20 jaar met 25 procent stijgen, terwijl dat voor de groep 45-65 maar 14 procent was.

  Welnu, indien ik Roemer was (excuses voor het idee) dan had ik het volgende gezegd:

  Maar meneer Rutte, bent u bekend met het feit dat 25% inkomenstoename over 100 euro minder oplevert dan 14% over 200 euro? En weet u hoeveel ouderen er op dit moment uitsluitend een AOW uitkering ontvangen? En bent u daarom ook bekend met het feit dat de gemiddelde 65 plusser altijd al een lager inkomen had dan de 65- minner? Dat de allerhoogste inkomens doorgaans juist worden gegenereerd tussen 45jr en 65jr? Beseft u wel dat u nu dus toegeeft dat de ouderen er dus inderdaad opnieuw in het inkomen op achteruit gaan? En wilt u ook nog dat ik iets zeg over de feitelijke kansloosheid van genoemde ouderen op de arbeidsmarkt, overigens mede veroorzaakt door uw banenplannen (positieve discriminatie) voor de jongeren?

  Dus belastingherziening? Zeg jij het maar…

 2. Wrijving.

  In een economisch wiel is de overheid gewoon wrijving die
  het wiel afremt. Des te grotere de overheid, des te meer energie
  de burger erbij moet doen om het wiel draaiende te houden.

  Natuurlijk heb je iemand nodig die de lagers smeert en deze een keer gaat vervangen.
  Deze persoon zou je de overheid kunnen noemen.

  Natuurlijk blijft het niet bij deze ene persoon.

  Er moet hier en daar natuurlijk wel een kunstwerkje aan het wiel hangen.
  Er zijn allerlei mensen die wel willen meedraaien, maar er zelf geen energie in willen steken, terwijl ze dit best wel kunnen.
  De wrijving wordt steeds groter.

  Voor dit probleem komt er nog een ambtenaar in dienst.
  Deze gaat met de gevolgen bezig.
  Wanneer hij de overbodige ballast van het wiel haalt, m.a.w
  de oorzaak aanpakt, dan heeft hij geen werk meer.
  Etc, etc,….

  —————————————————-
  Een belastingstelsel zonder kadootjes/toeslagen.

  Als een politici een kiezer geen kadootje belooft dan
  graaft hij zij eigen graf, ook al is het een sigaar uit eigen
  doos.

  Probeer maar eens een kiezer te overtuigen dat je
  beter 7 E voor een particulier zwembad kan betalen dan
  4 E voor een gemeente zwembad.
  Er is bijna niemand die denkt aan de 5 E die hij al betaalt
  heeft aan belasting om het gemeente zwembad in stand te
  houden en hiermee 9 E betaald.

  Je zult niemand horen van “Ik hoef die zorgtoeslag niet
  van 40 Euro, omdat ik dan 50 Euro minder belasting hoef te betalen.

  Het vertrouwen te winnen, dat dit laatste ook echt gebeurd,
  is natuurlijk het 2e probleem.

  Een democratie is een afspiegeling van de gemiddelde intelligentie van de kiezers.

  ———–

  Een nieuw belastingstelsel zonder toeslagen of zgn
  kadootjes zou een verkiezing wel minder ingewikkeld en
  eerlijker maken.
  Wil een politici dit wel?
  ————————————————
  Een nieuw belastingstelsel of een kleinere belastingstelsel.

  De werkenden zullen in een nieuw belastingstelsel niet meer
  gaan verdienen, maar inderdaad alleen maar meer btw moeten betalen en hiermee welvaart inleveren.

 3. Belastingstelsel? Afschaffen. Direct Flat-Taks invoeren. Geen subsidies meer rondpompen, geen hypotheekrente aftrek. Geen gedoe met toeslagen, drempels of andere zaken die zo doorzichtig zijn als Bulgaarse Yoghurt. Een kind kan 23% van 100 uitrekenen. Dat betaal je aan belastingen. De rest is van jou…. Nu betaal je gemiddeld 43 procent. (plus de rest) . Overigens die 23% is volkomen facultatief. Niet doorgerekend of wat dan ook.
  Ow en schaf dan ook direct die idiote bijtelling af. Wat een gedrocht is dat geworden. Was toch bedoeld als millieumaatregel? Nou het is nu een meer dan dikke melkkoe voor de overheid geworden die met milieu helemaal niks meer te maken heeft, maar wel “lekker nivellerend” werkt.

  De pluchplakkers hebben eindelijk ingezien dat de accijnsverhoging wel degelijk een nadelig heeft op de hoogte van de accijnsinkomsten… Wat een stelletje graaiers … Miskleun van de eerste orde.

  En dan wordt er gekeken naar de BTW tarieven… Yeah right.
  Wat nu in de 6% schaal zit wordt overgezet naar de 21% schaal. Lachen joh, dan gaat de hele grensstreek straks naar de kapper aan de andere kant van de grens. En de Belgen en Duitsers maar lachen, die zien hun omzet groeien.

  Belastingen…. Ik walg ervan. Zeker als je dit afzet tegen de corporates die NL als belastingparadijs gebruiken. En ondertussen Nederlandse ondernemers zo veel mogelijk dwars zitten als ze hun onderneminkje offshoren… Waarom zou die markt toch zo groeien? Gek he? Tja je vraagt het je af… of zou het zijn dat het belastingregime hier volkomen is doorgeslagen? Nee toch dat zal toch niet zo zijn?

  Welterusten….

 4. Lage/hoge arbeid productiviteit – typisch woordkeuze, bedoel je toevallig hogere en lagere inkomsten?

  Raar he dat het libertarisme niet aanslaat – een stratenmaker die honderden vierkante meters straat per dag maakt wordt weggezet als “lage arbeid productiviteit” en de advocaat die een mooi praatje houd en een documentje maakt valt onder”hoge arbeid productiviteit”.

  Ongelukkige woordkeuze of denk je er echt zo over?

  Paul Verhaegh [6] reageerde op deze reactie.

 5. @igor [5]: Zowel een stratenmaker als een advocaat zijn productief. Voor beiden geldt dat ze alleen werk hebben als iemand bereid is hun prijs te betalen. Het probleem met mensen die eenvoudig (lees: ongeschoold) werk doen is dat de marktprijs lager ligt dan wat zij op grond van de regels dienen te ontvangen. Dat veroorzaakt de werkloosheid van de zogenaamde onrendabelen (niet mijn term). Het gaat dus niet om inkomen, maar om wat de marktprijs is voor wat iemand kan.

  Romee [7] reageerde op deze reactie.
  igor [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Paul Verhaegh [6]:

  ” Zowel een stratenmakerals een advocaat zijn productief”
  Deze laatste zal met minder wetten en regels en minder bureaucratie ook een stuk minder “productief” te hoeven zijn.

  De echte productieve zullen dan minder vaak genoodzaakt zijn
  om een beroep op hem te doen.

  De zgn. marktprijzen zullen dan omdraaien.
  Maar ik denk niet dat er veel mensen met zgn. lage arbeid
  op een de LP stemmen of ook maar het bestaan er van weten.

 7. @Paul Verhaegh [6]:
  Hoezo is dat een probleem? Veel van de mensen die redelijk eenvoudig werk doen verdienen toch een aardige boterham en doen hun werk met plezier en voldoening, aantoonbare dagelijkse productiviteit – aan de andere kant is er een forse groep met een hoog inkomen waarvan de productiviteit alles behalve transparant en aantoonbaar is – de overheids graaiers, de semi-overheids graaiers, het clubje wat overal te vinden is in raden van bestuur en toezicht, tal van andere bedrijfjes die uitsluitend via de overheid geld binnenharken, ect – ik kan beter zeggen wie niet: een selecte groep van ondernemers en specialisten zijn aantoonbaar productief. De rest is dat niet – of niet aantoonbaar.

  Als wat meer de nadruk zou liggen op productiviteit in plaats van geld zou er waarschijnlijk meer draagvlak zijn voor libertarisme, op deze manier blijft het natuurlijk een elitaire clubje rijken dat neerkijkt op de paupers, ongeschoold is niet per se dom en vaak minder last van sociaal conformisme vanwege informele werk sfeer.

Comments are closed.