Vanochtend woonde ik een lezing bij van Yaron Brook, Directeur van het Ayn Rand Instituutkm.

Yaron verzocht de aandacht van zijn gehoor voor het feit, dat het de grote verdienste van het kapitalisme is, dat het ongelijkheid schept  en bevordert.

Ongelijkheid is een gevolg van vrijheid  voor de mens om zich te ontplooien in overeenstemming met zijn aanleg en bekwaamheid en zich te ontworstelen aan  het moreel verwerpelijke idee van gelijkheid en nivellering dat helaas bij zovelen bestaat.

Hugo van Reijen

31 REACTIES

 1. Mijns inziens de enige correcte benadering. Mensen zijn nu eenmaal niet allemaal gelijk, we verschillen op allerlei gebieden: intellect, opvoeding, normen, waarden, moraal, “looks”, ambities, wensen en eisen, enz. Laat dat gewoon blijken en wees niet bang voor het onderscheid.

  Het mooie van écht kapitalisme is, dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Wat men er dan van maakt ligt voor een groot deel aan het individu en deels aan de omstandigheden. Samen heet dat “leven” en hoewel minder mooie verhalen niet ideaal zijn, is het bij de een rozengeur en maneschijn en bij de ander: “life sØcks, sh!t happens and then you die”. Dat hoort bij het leven en in vroeger tijden heeft het leed van de een, veelal de vrijwillige hulp van de ander opgeleverd.

  Totdat de roverheid zich ermee ging bemoeien. We gaan niet meer uit van vrijwillige hulp, maar er wordt voor ons bepaald hoeveel we waaraan gaan helpen. En we gaan niet meer uit van gelijke kansen voor iedereen, maar van het socialistische “gelijke uitkomsten”. Funest voor bedrijfsleven (gelijke lonen voor dezelfde functies, bijvoorbeeld) en onderwijs (niveau dermate laag maken, dat elke sukkel wel een diploma kan halen).

  Roverheidsnivellering, maar dan wel op een laag niveau. Er zijn heel veel uitblinkers op heel veel gebieden en op veel “intelligentie-niveaus” en dat wordt allemaal weggemoffeld onder het maaiveld, slechts een enkeling komt ook echt boven de massa uit. Zonde, wát een verspilling van talent en vooruitgang.

 2. @peter [2]: IK ga een heel eind met je mee. Toch ook een dikke correctie daar waar je zegt: Het mooie van écht kapitalisme is, dat iedereen dezelfde kansen krijgt.

  Want dat is natuurlijk helemaal niet waar! En wel om de simpele reden dat de een met een “startkapitaal” van 1000 euro aanvangt en de ander met 1000000 euro. Dat doe je bij monopoly toch ook niet? En je geeft de ene schaakgrootmeester in tweekamp toch ook geen Koning en Koningin extra?

  Of bedoel je iets anders met echt kapitalisme?

  Sander [5] reageerde op deze reactie.
  Bertus [14] reageerde op deze reactie.
  Michiel [26] reageerde op deze reactie.

 3. @MMAP [3]: Dus jij had al door dat er voor de normale voertuigen die we gebruiken om invloed uit te oefenen op beleid of wetgeving …er geen effectieve meer zijn? Zelfs Marx had bewondering voor de effieciencie van het Kapitalisme..maar zag toen al in dat de neerwaartse loonspiraal..waardoor uiteindelijk het geld op 1 hoop terecht komt…het einde van het systeem kan beteken..hoe waar!

  Hart [8] reageerde op deze reactie.

 4. @peter [7]: Marx heeft zich laten leiden door Adam Smith. Die stelde dat economische waarde ontstaat door arbeid. Deze stelling is correct.
  Marx is hierop door gegaan, door te stellen dat de ondernemer voor winstmaximalisatie gaat, door vooral de loonkosten te laten zaken tot het absolute loon zodat de werknemer niet sterft en sterk genoeg blijft om te blijven leven. Keynes dacht dit ook.
  Maar Marx maakte een behoorlijke fout, hij vergat de concurrentieslag tussen ondernemers over werknemers. Werkgevers zijn bereid te betalen voor goede werknemers. Tevens zien je in de dagelijkse praktijk dat de lonen in Nederland zeer verschillen van hoog tot laag. Zelfs in de overheid. Erger nog, het loonkostenniveau bij de overheid ligt 2,5 keer hoger dan het minimumloon en bij bedrijfsleven zelfs 3 keer hoger.
  Tevens maakt Marx de veronderstelling dat ondernemers producten maken die consumenten of producenten altijd willen. Als niemand jouw product wilt, is product ondanks de ingestoken arbeidsuren waardeloos. De ondernemer gaat dus failliet.
  Daarnaast is de theorie van Marx weerlegd in 1871 en 1874 door o.a Carl Menger.
  Mocht je dit niet geloven stel ik voor dat je deel 2 en deel 3 van de opvolger van Das Kapital van Marx gaat lezen. Deze communistische boeken weerleggen de theorie van Marx.
  De praktijk van de laatste 100 jaar laat 1 ding zien, en dat zijn stijgende loonkosten!!!
  Op 1 gebied wordt NL steeds communistischer, namelijk dat de overheid steeds meer invloed op ons economische en persoonlijke leven krijgt.

  peter [9] reageerde op deze reactie.
  Michiel [26] reageerde op deze reactie.

 5. M@Hart [8]: Mooie opsomming…mooi verhaal…goede geschiedvervalsing…vergeet de overheid…zoals eerder iemand opmerkte leven we in een corpocratie .. en lonen dalen…de inflatie verhoogd de prijzen..de overheid bezuinigd (eindelijk) maar op de verkeerde manier…door meer belasting te heffen…kijk die Ewald Engelen.. Vast houden aan deze vorm gaat geen vrijheid opleveren!

  Hart [10] reageerde op deze reactie.

 6. @peter [9]: Bedankt voor de complimenten, behalve de geschiedenisvervalsing, ik heb de geschiedenisboeken helemaal niet geschreven.
  Het huidige systeem, ongeacht hoe je het omschrijft, zal het niet overleven. De overheid verhoogt ieder jaar de belastingen, maar dat gebeurt al sinds de 19 en 20ste eeuw, verlaagt haar eigen kosten niet, maar creëert juist meer macht voor haar zelf. Grappig genoeg met volledig medewerking van de kiezer, want die is bang haar privileges te verliezen.
  Onze welvaart is gebaseerd op schuldgroei zonder enige van aflossing. Dit gaat dus vroeg of laat crashen.
  Mijn eigen oplossing: ik los mijn schulden af, zorg ervoor dat ik verhandelbare goederen heb, ik ga handwerkberoepen leren. In het kort zelfstandig en zelfredzaam zijn.
  Verder wens ik iedereen een prettige avond.

  peter [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Sander [5]: Ja en? Wat dan nog? Iemand zonder de “goede” eigenschappen jaagt dat kapitaal van pappie er snel doorheen (fijn, want dat is consumeren = verkoop = productie = de drijfveer van een goede economie). Iemand die slim omgaat (eigenschappen uit mijn eerste alinea van mijn eerste reactie) bouwt dat kapitaal inderdaad verder uit. Doet daar dingen mee zoals bedrijven runnen, en dus werkgelegenheid creëren en produceren.

  Liever dát, dan de kapitaalkrachtigere mensen leegplukken onder het socialistische stelsel van nu met uiteindelijk alleen meer verliezers onder de producerenden en winnaars bij de roverheidsuitbuiters en hun handlangers.

  Maar ja, dat zal wel de eeuwige discussie blijven tussen mensen die netto BIJDRAGEN aan de economie en diegenen die netto ONTVANGEN uit de economie.
  In Nederland is het momenteel zo, dat ongeveer elke werkende (in sectoren die BIJDRAGEN aan de economie) zichzelf en 4 anderen moeten onderhouden. Die anderen zijn (terecht) kinderen en ouderen en arbeidsongeschikten (de échte dus met serieuze beperkingen) en de rest van die anderen zijn de opvretende uitkeringstrekkers die wél gezond genoeg zijn om te werken maar door vaak verkeerde keuzes (en soms omstandigheden) nu op andermans geld leven en ambtenaren en trawanten die ook van het geroofde geld leven.

  Blijkbaar bezien wij het vanuit 2 verschillende kampen (de netto bijdragers en de netto ontvangers) en zullen het nooit eens worden. Ik zie, met mijn eigen BV’tje, precies wat er maandelijks bruto binnenkomt (dus wat mijn opdrachtgevers mijn inspanningen waard vinden, dus MIJN vruchten van MIJN arbeid) en wat er naar de roverheid en haar doelen gaat. En dat “pisses me off”.

  hugo van reijen [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Sander [4]: Iedereen krijgt gelijke kansen. Maar niet iedereen krijgt hetzelfde pakket mee. De een is sterk, de ander slim, de volgende is handig. Dat leidt tot verschillen in uitkomst. Door die uitkomst gelijk te willen trekken, zullen mensen niet geniegd zijn hun talenten maximaal in te zetten. En dat nu is slecht voor de persoon in questie en slecht voor het BNP en aldus voor het individu.

 9. @peter [13]: Wat ik bedoel te zeggen is …het betalen van belastingen..in verhouding..niet erg is…mits ik vrijheid en zelfbeschikkingsrecht behoud…in de “eerste” vorm van belastingvrij wonen, eten, drinken en energie…daar begint het voor mij!

 10. @hugo van reijen [12]: Ik weet het, Hugo, ik weet het.
  Maar er zijn andere redenen die mij vooralsnog in dit landje houden. Financieel gezien had ik al lang weg geweest, maar mijn leven bestaat niet uit louter financiële overwegingen. Die andere overwegingen prevaleren nog boven de extra financiële vrijheden.
  En gelukkig heb ik hier ook enkele mogelijkheden gevonden om mezelf financieel zoveel mogelijk te beschermen. 😉

 11. WTF? Vrijheid is een gevolg van ongelijkheid?

  Wanner was deze lezing? 1889? We weten inmiddels dat kapitalisme leidt tot corporatisme. Kapitalisme leidt niet tot sterke individuen, het leidt tot stekte kapitalistische entiteiten (corporaties). Deze corporaties leven van de door hen gecreerde ongelijkheid en zullen alles in het werk stellen deze ongeleijkheid te handhaven.

  Kapitalisme leidt niet tot vernieuwing, het leidt tot het uitnutten van de verkregen postite (olie-bedrijven / banken / politiek) en het is zeker geen garantie voor gelijke kansen.

  Ik lees graag wat stukjes op deze site maar dit slaat alles, ook de reacties… pfff..

  MMAP [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Patrick [17]: Goed lezen, Patrick, er staat: ongelijkheid is een gevolg van vrijheid. Niet omdraaien en zeggen dat vrijheid dan een gevolg van ongelijkheid is.

  Verder “weet” u helemaal niet waartoe kapitalisme leidt. Niemand weet dat, want zuiver kapitalisme heeft niemand van ons ooit meegemaakt. Zuiver kapitalisme, zonder enige invloed van de staat of roverheidsdwang, ken u net zo min als ik.

  Wat we wél kennen, is halfslachtig kapitalisme, corporatisme, socialisme en noem al deze “ismen” maar op.

  Met uw argument met de voorbeelden van olie-bedrijven / banken / politiek geeft u precies aan dat u niet weet wat zuiver kapitalisme is, u geeft voorbeelden van corporatisme.

  Veel mensen verwarren de aanwezigheid van geld (kapitaal) met kapitalisme. Denkt u, dat er in socialistische of communistische systemen geen opeenhoping van kapitaal is? En ook daar op bepaalde plaatsen.

  Patrick [19] reageerde op deze reactie.

 13. @MMAP [18]: Dat was presies het punt. Een werkelijk steekhoudende stelling is omdraaibaar. (kapitaal lijdt tot corporatisme, corporatisme lijdt tot kapitaal, in die streking)

  Zoiets als zuiver kapitalisme bestaat niet, nu niet, nooit niet.

  Op die manier bekeken zijn alle -ismen halfslachtig.

  Tsja, logisch, echter de geschiedenis van dit halfslachtige kapitralisme, met zijn zuiverste vertegenwoordiger het “amerikaanse kapitalisme”, leidt toch duidelijk tot corporatisme.

  Zeker waar, echter in een kapitalistische samenleving (neem amerika weer als voorbeeld) leidt dit tot corporatisme. In een communistische / sosialitische samenleving leidt dit tot correctie van dit onevenwicht. (ook dit zie ik in het geheel niet als ideaal)

  Het enige dat ik heb kunnen bedenken om dit soort uitwasssen tegen te gaan is schaalverkleining. Als een individu, bv in een kapilatistisch systeem, zijn gang kan gaan, echter de omgeving waarbinnen die vrijheid geld is beperkt, kunnen de uitwassen, die onvermijdelijk zijn, nooit zo groot worden dat ze de hele wereld in de ellende storten. Oplossing; Nederland zelfstandig (geen EU) Amerika opbreken in staten, enz. Ook bedrijven zouden dan gelimiteerd zijn binnen landsgrenzen. Als cofka cola in Nederland zijn product wil slijten zal het een werkelijk Nederlandse productie / import lokatie op moeten zetten, onder Nl. bewind en onder de Nederlandse wetgeving.
  Het probleem van de wereld van vandaag is naar mijn mening de corporate overheersing. Dit is alleen te breken door de stuctuur te breken.

  MMAP [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Patrick [19]: Ik ben het niet met uw eens, dat elke stelling omkeerbaar moet zijn. Er zijn stellingen waarvan het ene deel een gevolg is van het andere deel. Zulke stellingen zijn niet omkeerbaar, want een gevolg kan meerdere oorzaken hebben.

  Schaalverkleining, dat ben ik wél met u eens. Zeker als tussenfase naar werkelijke vrijheid. Van mij mag, zoals u al schetst, NL meteen uit de EU, volgende fase elke provincie (of ander ingedeeld deelgebied) autonoom maken, vervolgens nog kleinere gebieden autonoom maken.

  En uiteindelijk de kleinst mogelijke minderheid/eenheid autonoom maken: het individu. Die zelf kiest voor vrijwillige samenwerking en associaties, zónder anderen te dwingen.
  🙂

  Patrick [21] reageerde op deze reactie.

 15. @MMAP [20]: Eens met het eerste deel, al vindt ik wel dat het “omkeerbaarheidspricipe” als het over filosofische / sociale kwesties gaat erg belangrijk is.

  Naar mijn idee is er wel een grens aan het verkleinen van de schaal. Tot op provinciaal niveau zou ik u kunnen volgen. Daarna wordt de eenheid te klein om de grenzen te kunnen handhaven. Elk deel moet namelijk wel in staat zijn volledig te voorzien in de lokale behoefte.
  Daarnaast denk ik dat er wel wat te zeggen valt voor het hebben van een identiteit. Mensen (veel in elk geval) willen ergens bijhoren, ergens trots op zijn. Er zijn historisch gezien voldoende “grenzen” die weer opgetrokken kunnen worden. En je ziet nu bijvoorbeeld bij belgië al dat er geen afscheiding of opdeling plaats vindt.
  De exacte groote speelt ook niet echt een rol. Het gebied moet voldoende groot zijn om te kunnen voorzien. Maar weer niet zo groot dat het andere kan overheersen. Zo simpel dus.

  THX-1138 [22] reageerde op deze reactie.
  MMAP [24] reageerde op deze reactie.

 16. @Patrick [21]: “Elk deel moet namelijk wel in staat zijn volledig te voorzien in de lokale behoefte”

  Onzin. Juist de arbeidsdeling heeft welvaartsgroei mogelijk gemaakt, in combinatie met innovatie. Je kan wel zelfvoorzienend leven als je dat perse wil, maar je zal dan genoegen moeten nemen met een aanzienlijk lager welvaartsniveau.

  De globalisering is daarom niet meer terug te draaien.
  https://www.youtube.com/watch?v=12YDLZq8rT4
  http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=918

  Patrick [25] reageerde op deze reactie.

 17. Hoe groter de ongelijkheid is, hoe beter het met de wereld gaat.

  Als tgv de economische groei het vermogensrendement 4% is, dan heeft iemand met 1000 euro kapitaal na een jaar 40 euro winst en iemand met 1 miljoen 40 mille winst. Is het rendement echter 8% dan is het verschil tussen arm en rijk na een jaar groter geworden dan bij 4%.

  In een vrije markt geldt: hoe meer de welvaart groeit, des te groter de verschillen tussen arm en rijk. Daarbij moet niet worden vergeten, dat niet alleen de rijken rijker worden. Ook de armen worden rijker!

  In beide gevallen is dat een stimulans voor de economie. De rijkere armen kunnen hun consumptie vergroten. De rijkere rijken zullen hun surplus aan kapitaal vooral investeren in bedrijven (rechtstreeks of gewoon door hun geld op de bank te zetten).

  Gelijkheid zou een ramp zijn voor de economie. Er zou dan onvoldoende vrij kapitaal zijn voor risicovolle investeringen die voor innovatieve doorbraken zorgen waar onze economie op de lange termijn op drijft.

  Gelijkheid is gelukkig een utopie. Als we morgen allemaal met een tientje beginnen dan heeft overmorgen de een niets meer, een ander heeft er 20 euro van gemaakt en een derde heeft zelfs een tientje schuld. Dat is het gevolg van persoonlijke keuzes die in vrijheid zijn gemaakt.

 18. @Patrick [21]: Mensen (veel in elk geval) willen ergens bijhoren, ergens trots op zijn.

  Inderdaad, en prima toch? Maar hoe mooi zou het zijn dat je vrijwillig ergens bij kunt horen, in plaats van dat dit gedwongen (of minstens gekanaliseerd) wordt door mensen die zich boven ons stellen?
  Er wordt weleens geopperd dat libertariërs samenwerking zouden afzweren. Niets is minder waar: vrijwillige samenwerking en vrijwillige associaties met anderen zijn juist heel belangrijk. Om in teamverband, lokaal verband of nog groter verband op allerlei gebieden winst te boeken. Niet alleen financiële winst, ook winst in ontwikkeling van het individu, sociale ontwikkelingen, enz.

  Het is de roverheidsdwang en de kanalisering van zaken die door de meeste (of alle?) libertariërs afgezworen wordt.

  En wanneer bepaalde mensen zich graag “onder een bepaalde macht” willen scharen? Prima. Maar laat hen, die dat niet willen, erbuiten. Socialisten, democraten, communisten en noem ze maar op, willen dat alle mensen onder hun systeem vallen. Libertariërs willen gewoon hun eigen vrije associaties en contacten/samenwerkingen en zullen mensen die zich onder een socialistisch clubje (of communistisch, dictatoriaal, enz) willen scharen hun gang laten gaan. Laat libertariërs met rust en laat hen zelf de dingen organiseren die zij in vrijwillige samenwerking willen organiseren. Met de daarbij behorende verantwoordelijkheden, die NIET onder dwang op anderen zullen worden afgeschoven.

 19. @THX-1138 [22]: U kunt ‘onzin’ roepen maar dan moet het commentaar wel de discussie betreffen en niet één regel daaruit.

  Ik pleit niet voor knullige zelfvoorzienigheid. Ik pleit voor een perk aan de ongebreidelde macht van corporaties, door schaalverkleining. Voorbeeld; Nederland was in het verleden prima in staat te innoveren (windmolen / schepen) en tot ongekend hoge mate van welvaart te komen.

  THX-1138 [31] reageerde op deze reactie.

 20. @Sander [4]: Iedereen wordt naakt en dom geboren. Het feit dat de een betere of rijkere ouders heeft dan de ander reikt niet verder dan de persoon en zijn ouders zelf, en draagt dus ook geen verantwoordelijkheid over.

  @Hart [8]: “…economische waarde ontstaat door arbeid. Deze stelling is correct.”
  Absoluut niet waar, en tegelijk de fundamenteel onjuiste veronderstelling die het hele gedachtengoed van Marx reduceert tot een historische les.

  Easymoney [30] reageerde op deze reactie.

 21. @Michiel [26]: Adam Smith heeft de stelling gemaakt, dat arbeid de basis vormt van de economische waarde. In 1776 was de industriële revolutie nog niet gestart maar uitvindingen als de windmolen, paard en wagen veroorzaakten al welvaarts groei. Marx is hierop door gegaan door na te denken over de waarde van arbeid en winst. Hij was van mening dat winst kon ontstaan door continue verlaging van de loonkosten. Hierdoor ontstond er winstmaximalisatie voor de ondernemer. Echter latere inzichten van andere economen, bleek dat de gevreesde situatie wat Marx omschreef niet klopte. Das kapital (deel 1) werd door Marx geschreven, maar deel2 en 3 werd door de volgingen van Marx geschreven, en in deel 3 werd zijn theorie zelfs weerlegd. Ook in de sovjetunie leidde dit tot serieuze discussies, en tegenstellingen.
  De wet van het afnemende grensnut en de marigale waarde hebben Marx stellingen compleet ondergraven. En dat gebeurde rond 1871 en 1874.
  De leer van de economie ontwikkelt zich in de tijd, het is geen statisch gegeven.
  Ook de theorie en de stellingen van Keynes zijn niet meer toepasbaar. Dit werd in de praktijk al bewezen na de Franse revolutie. Er werd met de hand, en moet je letterlijk zien, vodje papier gestencild waarop 500 frank op stond. De overheid zweerde dat de machine niet meer gebruikt zal worden, echter er was altijd wel een rede om het wel te doen.
  Net als Marx had Keynes veronderstellingen gemaakt rond zijn theorie. Zelfs een blinde kan zien, wat dit nu allemaal veroorzaakt heeft.

Comments are closed.