Flock of sheepNa jarenlang gepest te zijn knapt er iets in Anthony. Of misschien staat hij op en komt eindelijk voor zich op. En slaat, of beter gezegd, steekt hij terug. Niet langer bukkend door het leven sluipende. De prijs daarvan. Een jongen ligt stervend op een schoolplein en een natie van toetsenbordmoralisten kiest partij. Is Anthony de schuldige of het slachtoffer? Het verdeelt een bloggend land.

Wat maar weinigen zich afvragen is waar de door de staat gefinancierde hulpverleners waren. Hoe het kan dat de wijkagent, jeugdhulp, of de school zelf niet ingreep. Allemaal professioneel opgeleide mensen aan wie we de taak de samenleving menselijk te maken hebben uitbesteed. Hoe kan het dan toch zijn dat zo’n onmenselijke daad heeft plaatsgevonden?

Vast staat dat de leerplicht iedere dag bijna een miljoen kinderen dwingt tot aanwezigheid op een inrichting voor voortgezet onderwijs (de oude middelbare school). We sluiten onze jeugd op in gebouwen en confronteren ze met dwang en discipline.

Hoe kan het dat duizenden jaren ervaring met het opvoeden van kinderen culmineren in de huidige onderwijsfabrieken? Is dit echt het beste model om soevereine zelfdenkende individuen zich te laten ontwikkelen?

Hoe kan het zo zijn dat al de betaalde krachten zo falen? Zit het in de financiering? Is het onderwijs kapot bezuinigd? Laten we eens kijken wat de kosten zijn per leerling. De begroting van het ministerie geeft een mooi staatje:

kosten per leerling

Duidelijk is te zien dat we per jaar meer dan 7500 euro per leerling in het voortgezette onderwijs uitgeven! Een klas met 30 leerlingen kost dus ruim twee ton! Geen wonder dat er ruimte is voor extra bestuurslagen. Aan de hoeveelheid geld ligt het dus niet.

Wat echter wel jammer is, is dat ondanks deze enorme som gelds men klaarblijkelijk faalt in het bieden van een veilige omgeving. Het pesten kon jarenlang ongestoord plaatsvinden. De onderwijsmethodieken bedacht door het ministerie reflecteren de politieke waan van de dag. Resulterend in het afgelopen decennium in een ongehoorde schaalvergroting. Schaalvergroting gaat maar al te vaak de menselijke maat tegen.

Maar wellicht zijn er meer factoren. Is een systeem zonder marktwerking wel het juiste systeem om kwalitatief hoogwaardige diensten te bieden? Is onderwijs niet te belangrijk om aan de staat uit te besteden? Kunnen we wel menselijkheid uitbesteden aan de staatsfunctionarissen van jeugdzorg en de leraren? Is opvoeding niet een kerntaak van ouders? Zijn ouders niet bij uitstek geschikt om keuzes te maken voor een zo goed en veilig mogelijke school voor hun kinderen? Is een vrije markt niet veel creatiever en beter in staat dan de rigide oplossing van de ambtelijke planners?

Zijn de echte kosten van het staatsonderwijs niet meer dam de 7 duizend euro per leerling? Zijn de echte kosten niet meer dam enkele individuele slachtoffers van pesten en geweld? Maar is de samenleving, die optelsom van soevereine individuen, niet het echte slachtoffer? Zijn we niet ieder voor zich een slachtoffer? Worden we niet veel eerder gevormd tot afhankelijke burgers in plaats van soevereine zelfstandige persoonlijkheden? Sluit de scholing wel aan op de kennis en vaardigheden noodzakelijk om economisch te slagen en valt de mismatch hier niet op omdat we allemaal zo weinig concrete vaardigheden hebben dat we allemaal falen? Wordt Nederland daarom links en rechts door andere landen ingehaald waar het scholingssysteem nog net wat meer aansluit bij de realiteit?

Ik weet maar weinig van opvoeden af. Maar heb grote twijfels of de thans door politici en ambtenaren bepaalde invulling de meest gelukkige is. En constateer dat het uitbesteden en professionaliseren van menselijkheid maar al te vaak resulteert in onmenselijke situaties waar mensen afhankelijk worden van arbitraire regels. Regels welke naastenliefde zouden moeten vervangen. Door de staat vormgegeven en verschafte naastenliefde lijkt me net zo echt als de aandacht van een hoer. Maar ja, ook op dat gebied laat mijn ervaring me in de steek……..Alhoewel ik de voorkeur geef aan de hoer…….. Want zij moet zich tenminste in de markt bewijzen en de ambtenaren niet…….

7 REACTIES

 1. Het middelbaar onderwijs in Nederland is een pracht voorbeeld van hoe het niet moet.
  1. samenwerken, fuseren, efficientie
  2. kinderarbeid
  3. algehele moedeloosheid

  1. We hadden in de jaren ’80 nog kleine scholen met een eigen identiteit. Scholen investeerde in hun identiteit en ouders stuurden hun kinderen er naartoe in de overtuiging dat er op basis van de gewenste normen en waarden werd gedoceerd.

  Begin jaren ’90 is er vanuit de politiek ingezet op verhoging van de efficientie door fusie’s. De uitgedragen gedachte was dat door samenvoeging van scholen in grote gemeenschappen, er efficienter gewerkt zou kunnen worden. Bezuinigingen dus. Het effect was echter dat er opperdirecteuren werden aangesteld die verantwoordelijk werden voor ernorme bugetten. (U schreef al 1 klas 200.000 euro per jaar. Dus een scholen gemeenschap met 10.000 leerlingen, buget 10.000 x 7.000= 70.000.000 euro per jaar) Nu werden scholen ineens interessante bedrijven. Binnen de kortste keren werden er overal in het land enorme nieuwe gebouwen neergezet. En dan is 70 miljoen per jaar ineens niet zo heel veel meer. De veronderstelde kostenbesparingen verdwenen als sneeuw voor de megalomane zon.

  2. Doordat de scholen feitelijk helemaal niet efficienter waren geworden moesten er andere taktieken bedacht worden. Halverwege de jaren ’90 kwam men toen met PGO (Probleem Gestuurd Onderwijs). Door de leerlingen te confronteren met problemen, werden verschillende vakken in één keer behandeld, een rekenkundig probleem moest worden beschreven, uitgetekend en uitgerekend en zo werden drie vakken in één klap verkwanseld. Omdat dit nog niet leide tot voldoende besparingen werden vervolgens de stage perioden verlengt en nog eens verlengt. Hierdoor waren leerlingen meer bij bedrijven aanwezig dan op school. Uitermate kosten effectief voor de scholen en leuk bijkomend ook nog eens spotgoedkope arbeid voor de bedrijven. Leerlingen worden met werkmappen naar bedrijven gestuurd en er komt in de periode van een half jaar, één, maximaal twee maal een studiebegeleider langs om een kop koffie te drinken met de stage begeleider. Hoe lager het scholingsniveau hoe langer de stageperioden en hoe inhoudslozer de stage opdrachten. Kinderarbeid dus. En O, wat worden deze kinder goed voorbereid op hun arbeidsleven.

  3. Algehele moedeloosheid. Zowel bij leerling als bij docent. Want ook de docenten hebben binnen deze monsterlijk constructie geen zicht op bevredigend werk, een inhoudelijke betekenisvolle relatie met hun leerlingen. Het menselijk asspect is om alle verkeerde redenen weggemanaged. Leerlingen voelen zich er niet thuis, hebben geen binding en wordt niets betekenisvol meer aangeleerd.

  Vroeger kende ik (om de verkeerde redenen ben ik bang) de directeur van de middelbare school waar ik op zat vrij goed. Ik moest de man met enige regelmaat bezoeken en de man kwam op een goed moment zelfs bij ons thuis (ook om de verkeerde redenen). Het effect was echter wel dat ik door mijn ouders en dus door de school in zijn geheel, gecorrigeerd werd in mijn gedrag.

  Nu is de directeur van de school een manager zoals ze die bij woningcooperaties ook kennen. Te grote auto, te grote financiele macht, te belangrijk om zich over leerlingen te bekommeren. Hoe kan het dat zo’n man leiding geeft aan een instituut dat om opvoeding zou moeten draaien.

  Hoeveel schandalen over inhoudsloze diploma’s moeten er nog volgen.

 2. @igor [1]: 🙂 Dank je, igor. Waarschijnlijk is dat de reden dat ik het een goed artikel vind.

  On-topic: wat voor soort mensen komt er dan straks van die scholen af? De toekomstige leiders, zakenmensen, verzorgers en arbeiders? En al helemaal gevormd in die, zoals Ratio treffend schrijft, inrichting die hen dwingt brave staatsslaafjes te worden?

 3. “zelfdenkende individuen ???
  Ze doen er alles aan dat NIEMAND meer zelf gaat nadenken die van school af komt. Wat betreft is het synoniem met het grote sprookjesboek de bijbel. Alles wat geschreven is, is waar…

 4. Wat betreft de de begroting van het ministerie klopt de eerste zin al niet..
  Ik citeer “Het voortgezet onderwijs heeft de taak om voor kwalitatief goed onderwijs te zorgen “.
  Is dit zo??? Neen. Het voortgezet onderwijs heeft de taak om goed onderwijs TE GEVEN. Het is de overheid die moet ZORGEN dat ze goed onderwijs geven..

 5. Het onderwijs in NL is een hersenspoel instelling waar iedereen pro-overheid geprogrammeerd wordt.

  Wat betreft het pesten. Dat gebeurt volgens mij overal in de maatschappij het is de vraag of je het slechte staatsonderwijs aan moet rekenen.

Comments are closed.