Kinderen met spandoek: Sinterklaas bestaatDe ‘Pietendiscussie’ is weer terug van weggeweest. Een jaarlijks herhalend ritueel inmiddels zélf alle kenmerken van een traditie in zich herbergt: de vaste tijden, de vaste actoren, de vaste vormen en de vaste bezweringen. Maar het zou zomaar kunnen dat het na dit jaar over is met dit relatief recent stukje folklore. Want terwijl de Piet-apolegeten deze cyclus vermoeid en ietwat blassé ogen, zijn het juist de Piet-háters die nu bloed ruiken.

Aangemoedigd door de zwakke knieën van onze bestuurlijke en corporate elite, lijken zij aan te voelen dat dit jaar hét moment is om dóór te pakken. Capitulatie hangt in de lucht en de finale genadestoot is ogenschijnlijk slechts een kwestie van tijd. Ondertussen zou je, afgaand op deze website, kunnen denken dat de hele kwestie aan Libertaristen voorbijgaat. Het thema is dit én vorig jaar hier namelijk amper aan de orde gesteld. Maar is dit omdat men geen tijd wil verdoen aan een vermeend middelmatig non-onderwerp of is het omdat men er een beetje mee in de maag zit? Doemde het besef wellicht op dat het ‘Non-Agressie-Principe’ geen antwoord te bieden heeft op de onderliggende (en voor ons blanken niet al te aangename) mechanismes die in het spel zijn? Dwz op het cultureel imperialisme van de ‘nieuwkomers’, op het etnisch nihilisme van de ‘oude Nederlanders’, op de rol van de media in het creëren en cultiveren van de huidige ‘kleurenblinde’ neurose en kort samengevat: op het proces van ontworteling dat het blanke ras (in Nederland maar natuurlijk ook wereldwijd) zich heeft moeten laten welgevallen.

Zwarte Piet is in feite een waardevolle aanschouwingsles voor een ieder die benieuwd is naar de Libertarische standpuntbepaling ten aanzien van etnische vraagstukken. Zo zal een echte Libertariër het geharrewar rond Zwarte Piet nooit becommentariëren in termen van een strijd tussen oud- en nieuwkomers. Of jouw voorouders nou 0 jaar of 500 jaar,op Nederlandse bodem hebben gewoond is voor Libertariërs van geen belang; grenzen zijn immers kunstmatige bedenksels van onwettige entiteiten – de wereld is van iedereen. En het gaat dus ook niet om ‘aanpassen’ of ‘integreren’ maar slechts om de vraag of een ieder individu – ongehinderd door de wederkerige vrijheden van anderen – zijn of haar leven kan inrichten naar eigen goeddunken. En aangezien er door de traditionele Sinterklaasvieringen niemand fysieke of andersoortige materiële schade wordt toegebracht, bestaat er dus geen enkele reden om dit kinderfeest in de ban te doen. Maar dit is slechts één deel van het verhaal.

Want hoewel het de blanken in de Libertarische optiek dus vrij staat om zich zwart te schminken wordt deze ‘ruimdenkendheid’ ook uitgemeten naar de contrair-gezinden toe. Aan de racismezoekers dus:aan de ondankbare en huichelachtige nieuwe inwijkelingen en hun verraderlijke handlangers in de media. In wiens voordeel dit krachtenspel gaat uitpakken moet onderhand meer dan duidelijk zijn. En traditionalistische Sinterklaas-adepten hebben hierbij geen Libertarische poot om op te staan. Een Zwarte Piet in de winkels of op de televisie – dit zijn immers geen natuurfenomenen. Niemand kan dus het inherente recht claimen op een echte, zwarte, Zwarte Piet in een winkeletalage of op een televisiescherm. Bovendien betreffen zowel winkelbezoek als televisiekijken, geheel vrijwillige aangelegenheden – niemand wordt gedwongen. En zoals individuen het recht hebben om Sinterklaas – vieringen te organiseren, net zo zeer hebben andere individuen het recht om op een steenworp afstand van de festiviteiten, dmv spandoeken en geschreeuw, een kinderfeest praktisch onmogelijk te maken. Een ieder zo z’n vrijheid dus, volgens Libertarisch concept. Maar ondertussen wordt een aloud volksgebruik – en een stukje Nederlandse cultuur – om zeep geholpen.

Deze Libertarische onmacht (onvriendelijker zou zijn om te spreken van onwil) om ‘blanke belangen’ te behartigen zie je op tal van terreinen weerspiegeld worden. Immigratie mag ons volksverband, ons zelfbeschikkingsrecht, onze cultuur en ons maatschappelijk welbehagen dan wel fataal ondergraven hebben maar vanuit Libertarisch perspectief valt er niks op af te dingen. De overheid heeft niet het recht mijn inkomen te vorderen en mijn buurman heeft niet het recht om mij zijn waardenstelsel op te leggen.Tot zover allemaal goed en wel. Maar wat als ik het niet prettig vindt om continu onverstaanbare talen en vreemde gebruiken om me heen gewaar te worden – om me te voelen alsof ik in het buitenland ben? Wat als ik het niet prettig vind om (in mijn eigen land) de onuitgesproken, maar dikwijls ook onomwonden uitgesproken, haat jegens mijn volk en ras te moeten ondergaan? Wat als ik het vervelend vindt om de geografische ruimte te moeten delen met steeds méér volksvreemden die zich gedragen alsof alles wat wij zien om ons heen, het werk is van hún en niet van ónze voorouders. Wel, voor iedereen die behept is met dergelijke bedenkingen heeft het Libertarisme eigenlijk maar één antwoord: jammer dan dat je er zo over denkt maar je moet dit alles gewoon maar billijken. Gevoelens van vervreemding en van aangedaan onrecht vallen helaas buiten het bestek van he  NAP. Om te praten over ‘rechten op basis van afkomst’ of over ‘nationaal erfrecht’ is al helemaal een non-starter want zoals gezegd:de wereld is van iedereen – van individuen.

Nu hebben Libertaristen een strategie ontwikkeld om hun theorieën en opvattingen toch nog logisch en werkbaar te laten lijken. Als bijvoorbeeld gewezen wordt op de Opium Oorlog als een weinig geruststellend precedent van drugsvrijgave, luidt het stelselmatige weerwoord dat het China van de 19e eeuw geen vrije samenleving was. Alsof mensen in een ‘vrije samenleving’ immuun zouden zijn voor verslavingen. Desondanks gebruiken de Libertaristen een vergelijkbaar argument ook wanneer de huidige ‘open grenzen’ worden voorgesteld als een timide voorbode van wat ons in een Libertarisch Utopia (de grenzeloze, overheidsloze non-staat) zou staan te wachten.De redenering is dan dat in een ‘sociale voorzieningen-vrije samenleving’ de immigratie als vanzelf zou opdrogen. De zwakte dat het Libertarisme nog nooit ergens in de praktijk beproefd is geworden wordt aldus heel agiel en vindingrijk omgebogen tot een sterkte – althans zulks wordt geprobeerd.

Maar dit kan de Libertaristen niet redden. De stringente immigratiebeperkingen in ‘pre-welfare Amerika’ en de onder stroom staande grensbarriere van ‘apartheids Zuid-Afrika’, lijken al te hinten in een bepaalde richting:namelijk dat immigratie weliswaar niet, maar de immigratiewéns daarentegen beslist wél,een natuurverschijnsel is – ongeacht of er een uitkering van staatswege op iemand zit te wachten. Maar het gezond verstand dicteert toch ook dat bevolkingsgroepen altijd dáár zullen gaan waar de welvaart is? Om op een ‘eerlijke’ manier te delen in die welvaart óf om het simpelweg te roven. Iemand die dat niet wenst in te zien is óf onverdedigbaar naief óf schaamteloos onoprecht.

Bovendien zouden in een ‘vrije samenleving’ onze media-hersenspoelers nog steeds -en vermoedelijk zelfs in verhoogde mate – de vrijheid hebben om onze breinen te blijven infecteren met de cultureel marxistische standaardkost die we nu al reeds decennialang opgelepeld krijgen. De ideologische indoctrinatie en de mentale terreur die de weg hebben gebaand voor het huidige etnische onrecht zouden dus voortduren. En de dooddoener ‘er zit een knop op de tv’ is louter dat:een dooddoener. Want kijkend naar de aardverschuiving in de diverse maatschappelijke opvattingen gedurende het tv-tijdperk, is maar bij één conclusie uit te komen:we zijn op een gigantische schaal gehersenspoeld – of we nou de intellectuele eerlijkheid hebben om dit te erkennen of niet. Genoegzaam mag bewezen geacht worden dat we ten enenmale niet in staat waren (en zijn) om aan de giftige tentakels van deze hersenspoelmachine het hoofd te bieden. Zolang onze ‘meningsvormers’ niet eindelijk eens strak aangelijnd worden zal de anti-blanke, rassenvermenging verheerlijkende en geschiedenis vervalsende propaganda dus ook de vrije doorgang blíjven hebben. Er bestaat geen enkele reden om te veronderstellen dat mensen in een ‘vrije samenleving’ niet langer vatbaar zouden zijn voor deze aanvallen op het normale denkproces.

Dit is kortom waar de Libertarische agenda toe leidt:nóg meer immigratie en nóg meer subversie. Derhalve nog meer blanke zelfhaat, blanke onteigening, blanke onderwerping en ten slotte de (verder versnelde) complete overwoekering van het blanke ras. Censuur en een heropleving van rassenbewustzijn en raciale trots zouden het tij daarentegen misschien nog kunnen keren – maar dit zijn wel enkele bij uitstek anti-Libertarische noties.

ingezonden door “eg regs” via info@vrijspreker.nl

16 REACTIES

 1. Ik heb nogal wat moeite met dit stuk, ik zal wel gebrainwashed zijn aangezien ik hier een racistische ondertoon lees. Hersenspoelen wordt niet alleen door de media gedaan maar ook door opvoeding. Elke opvoeding is uiteindelijk een hersenspoeling. Maar goed, er moet ruimte zijn om tradities voor te kunnen zetten. Er moet ook ruimte zijn om tradities zodanig aan te passen dat dieren en mensen er niet onnodig mee worden gekwetst. Een raciale trots is eigenlijk tegen de evolutie theorie in. Anti-blank zal nooit anti-mens worden. Rassen zijn verzonnen door de mens. De natuur bepaald uiteindelijk per soort wie met wie of wat met wat gekruist kan worden doormiddel van voortplanting. Ik lees hier een verdediging van rassenscheiding om enig eigenwaarde te behouden doordat de schrijver hier van (ik gok) “zijn” blanke ras toch beter vind dan zogenaamde andere rassen. Maar dat is alleen maar mijn interpretatie. Hoe dan ook krijg ik hier toch een naar gevoel van.

  egregs [8] reageerde op deze reactie.

 2. Nationale identiteit en rassendenken worden vaak misbruikt door machthebbers. Ik vermoed dat de auteur het vooral te doen is om de Nederlandse identiteit. Want waar houdt het blanke ras op?

  Ik zie zelf niet in waarom men in de media de multi culturele samenleving in een libertarische setting zou gaan promoten, waarom zou er zelfhaat worden gepropageerd?

  Schuldgevoel en zelfhaat zijn bij uitstek instrumenten van heersers. En zullen als de heersers verdwijnen vanzelf juist gaan afnemen. We leven thans in een situatie waarin het de machthebbers beter uitkomt op zelfhaat in te spelen en schuldgevoel dan nationale identiteit.

  Het handhaven van een systeem met heersers die in plaats van zelfhaat en multi culti verdwazing nadruk gaan leggen op de nationale identiteit zie ik niet echt als een verbetering. We zoeken wederom bescherming bij heersers. Dat lijkt me geen goede zaak, en met name de roep om censuur op het einde van het artikel geeft blijk van de wens om de heerser onderdaan verhouding te verduurzamen in een nationalistische setting.

  egregs [9] reageerde op deze reactie.

 3. wat een naar artikel van een zwakzinnige xenofoob. treurig dat dit hier een podium krijgt.

  sinds wanneer is ‘ libertaristen’ een woord? daarmee desavoueert deze persoon zich al meteen als kenner van libertarisme.

  inhoudelijk rammelt het verhaal aan alle kanten, maar gezien de racistische ondertoon hoop ik haast dat hij/zij gelijk heeft.
  kost me moeite ‘ to dignify this with an answer’ daarom kort 3 punten:

  – publieke ruimte bestaat niet in een private samenleving, alleen iemand die niets weet van libertarisme kan zoiets zeggen
  – ‘ is nog nog nooit beproefd’ is de ultieme dooddoener in elk debat over libertarisme, maar in geval van de relatie tot immigratie en uitkeringen pertinent onjuist: kijk eens naar de immigratiestromen voordat er uitkeringen waren. of kijk eens naar de immigratie naar bijv Moldavie, waar de uitkeringen minder riant zijn.
  – nu worden we gedwongen tot subsidiëring van onze eigen hersenspoeling (onderwijs, publieke omroep). Dat dat leidt tot mensen met beperkte verstandelijke vermogens is het enige dat dit ingezonden vod bewijst.

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [7] reageerde op deze reactie.
  egregs [10] reageerde op deze reactie.

 4. @hijseenberg [3]: Ik wil de auteur niet wegzetten als xenofoob. Dat is ook weer te kort door de bocht. Er zijn veel mensen niet gelukkig met de huidige invulling aan een multiculturele samenleving.

  Het debat over de multi culturele samenleving is nog steeds verboden, je mag niet eens roepen dat je wat minder Marokkanen om je heen wenst. Het is staatsbeleid om de etnische samenstelling van Nederland te veranderen en iedereen die hier kritische vragen over stelt wordt weggezet als extremist, of xenofoob.

  Zoals ieder staatsbeleid maakt het multi culturalisme veel kapot en ik kan me prima voorstellen dat men daar het beleid totaal zou willen herzien en we een netto emigratie land worden voor niet westerse allochtonen.

  Dat dit niet libertarisch is, heeft de auteur gelukkig ingezien. Ik zelf zie meer ellende komen als de staat een nationalistische koers gaat varen

  Albert S. [7] reageerde op deze reactie.

 5. Hijseenberg (3) zegt: “Er zijn veel mensen niet gelukkig met de huidige invulling aan een multiculturele samenleving.”

  En precies dat zet me nog het meest aan het denken. Want is het Libertarisme nu eigenlijk een soort van ‘statische leer’ of is het in staat zich aan te passen aan gewijzigde inzichten/omstandigheden? Is het een soort van ‘bijbel’ of juist een boek dat steeds maar weer verder geschreven wordt? Is het dynamisch of niet? Ik weet dat oprecht niet. (tja, mijn IQ, ik weet het…)

  Want voor het slagen van een ‘vrije’ samenleving zoals het Libertarisme voorstaat, lijkt het me in prioriteit een eerste noodzaak dat ingezetenen binnen en Libertarische gemeenschap –in gemeenschappelijke deler- zo gelukkig en tevreden mogelijk zijn met de individuele levensomstandigheden.

  Want zijn ingezetenen juist ongelukkig in hun private levensomstandigheden dan gaan ze muiten, komen in opstand, of pakken hun boeltje en vertrekken naar elders. Of ergo: komen gewapenderhand in opstand.

  Dit betekent weer dat als Hijsenberg zegt dat veel mensen niet gelukkig zijn met de huidige invulling van de multiculturele samenleving, -de spijker op de kop- deze invulling ook als eerste zal moeten worden gewijzigd.

  Maar geeft het Libertarisme daar ruimte voor? “De wereld” is immers van iedereen. En grenzen zijn kunstmatig, maar wellicht zijn ze ook voor een specifiek doel bedacht? Een doel dat veel verder gaat dan de boze machthebber die…

  Waarom hebben we sloten bedacht op onze voor en- achterdeuren? Die deuren sluiten ook prima zonder sloten er op, toch?

  Tjee, ik moet zeggen dat dit ingezonden stuk wel erg veel vragen oproept. En alleen hierom vind ik het al een prijzenswaardig artikel!

 6. Racisme blijft racisme hoe je het ook verwoord….als je denkt dat die cultureel en traditioneel ingebakken Piet geen problemen geeft …daag ik een ieder uit om op pakjes avond in z.o. A-dam langs de deuren te gaan, leer je gelijk dat die multiculturele samenleving niet bestaat…wat opzich geen probleem is voor mij!

 7. @hijseenberg [3]: @Ratio [4]: Ik ben het met Ratio eens, dat je altijd op de inhoud moet focussen en nooit op de persoon, naionalistisch of niet. De publieke ruimte is er in een klassiek-liberale samenleving wel, in een anarchistische samenleving niet. Beide worden wel als libertarisch gezien. Stads-, provinciaal en staatsbestuur bestaan er wel in een minarchistische en klassiek-liberale samenleving, dus dat is de publieke ruimte in feite.

  Feit is wel dat het multiculturalisme een extreem-collectivistisch concept is, want culturen mogen nooit dwingend zijn op overheidsniveau, dus ook de acceptatie van culturen die niet stroken met de natuurlijke vrijheden waarop het libertarisme is gebaseerd.

 8. @Dave [1]:
  gaat niet om ‘beter dan andere rassen’ maar om de vraag:is de huidige multiculturele samenleving een verbetering tov de homogene versie die voorafging?zo niet,dan zou de aandacht bepaald kunnen worden bij mogelijke herstelmaatregelen.dat hierin geen rol weggelegd kan zijn voor het libertarisme lijkt me een uitgemaakte zaak.De ‘nare smaak’ is overigens wellicht een goeie illustratie van wat decennialange propaganda zoal vermag.naar verluid is het prima als niet-blanken zich langs etnische lijnen organiseren,als zij hun etnische trots etaleren -maar o wee als de de blanken dit doen.Krijgt u ook ‘een nare smaak’ van het ‘kleurrijk elftal’,van het kwakoe-festival of van de diverse andere uitingen van níet-blank raciaal bewustzijn?

 9. @Ratio [2]:
  “waarom men in de media de multi culturele samenleving in een libertarische setting zou gaan promoten” ?wel,voor één ding: een aanzienlijk segment van de samenleving (en de media) is nú al van niet-nederlandse komaf en dit percentage zal alleen maar toenemen.logischerwijs divergeren hun belangen van de onze..wat voor ons neerkomt op zelfhaat,is voor hen eigenliefde.

  Ratio [13] reageerde op deze reactie.

 10. @hijseenberg [3]:
  ad1:-de frase ‘publieke ruimte’ is niet door mij genoemd.maar als daarmee bedoeld wordt de levensfeer die we delen met anderen (buiten onze eigen voordeur),zal deze ruimte altijd blijven bestaan.en als het nú vervelend is om je een buitenlander in eigen land te wanen -dit zal ook in een ‘private samenleving’ zo zijn.cultuur is nou eenmaal verbonden aan mensen,een ‘nieuwe bevolking’ betekent dus ook een ‘nieuwe cultuur’.sommigen zien dit als een verrijking-ik niet.
  -ad2:in Amerika bestond vóór 1965 een quota-stelsel (bovenop allerhande overige beperkende maatregelen).maar waarom was dit,als potentiele immigranten toch alleen maar op de (toen niet-bestaande) uitkeringen afkomen?
  -ad3:multiculturalisme wordt niet alleen door gouvernamentele instanties gepromoot;tal van bedrijven en individuen hebben zo hun geheel eigen beweegredenen om dit te doen.

 11. Goed stuk! Legt de vinger op de zere plek.

  Wat mij verbaast is dat libertariers zo extreem zijn in hun ideeen. Het lijkt of ze zeggen het is alles of niks. In een ideaale wereld ben ik ook libertarisch. Echter moet je realistisch zijn en kijken naar de huidige stand van zaken. Als je dat doet, kom je volgens mij tot de conclusie dat de eerste stap opweg naar het libertarisch ideaal, de stap terug naar nationale soevereiniteit is. Dit heeft niets met nationalisme te maken. Het is een stap die de invloedsfeer van de overheid beperkt tot de landsgrenzen. Dat is een stap in de goede richting. Vervolgstappen zouden de onafhankelijkheid van de provincies zijn en zo verder tot we op de kleinste gemenedeler uitkomen.

  Het tegenargument hierop is dat we moeten doorontwikkelen naar een één wereld, één regeringsmodel. Ofwel pure totalitaire overheersing. Dat kan de bedoeling toch niet zijn?

  Een libertarier heeft eigenheid, zo lijkt me, hoog in het vaandel staan. Dit wordt echter nooit uitgelegd als zijnde racistisch, hooguit egoistisch. Maar die veronderstelde ideaale eigenheid wordt altijd in een groep beleeft. Iedereen ontleent zijn eigenheid aan de mensen om hem of haar heen, familie voorop. Niemand wordt als bewust wereldburger geboren. Wat ik wil zeggen is, voorstander zijn van diversiteit maakt iemand nog geen nationalist of racist.

  Zo ook is de samenleving in de afgelopen decenia steeds individualistischer geworden. Een postitieve ontwikkelnig voor de libertarier zo dunkt me. De persoonlijke keuzevrijheid is, zo wordt ons voorgehouden, enorm. Echter als er door mensen dan gekozen wordt voor eigenheid, kleinschaligheid en behoud van kleinkneuterigheid, worden deze lieden uitgemaakt voor racist.

  Ratio [14] reageerde op deze reactie.

 12. I.t.t. wat de auteur lijkt te impliceren is het probleem met immigratie niet het aantal maar het genre.
  Dus meer immigratie is helemaal niet erg als het maar andere immigratie is.
  Zonder welvaartstaat hadden we geen uitkeringsjagers aangetrokken die ons niet alleen veel geld kosten aan uitkeringen maar ons bovendien ook niet respecteren (of wat te verwachten van mensen met de moraliteit van een dief die geen problemen heeft met parasiteren op wildvreemden) en zich dus in velerlei opzicht misdragen inclusief ons proberen voor te schrijven hoe we ons moeten gedrage volgens hun cultuur.
  Zonder welvaartstaat hadden we productieve gelukszoekers aangetrokken die bereid waren hier iets op te bouwen door er hard voor te werken.
  Vergelijk het met de vele Polen die -in het zwart en wat mij betreft terecht- hard en goed werken in de bouw en die niet allerlei eisen stellen over hoe wij ons te gedragen hebben.
  Van de juiste soort immigranten mogen er wat mij betreft nog veel meer komen en ze hoeven niet eens blank te zijn. Nijvere Chinezen (neen, niet alleen als restaurantuitbaters, maar ook bv. ingenieurs voor Huawei) of Indiers (in de software of diamandsector) zijn net zo goed welkom als blanke Polen.

  Verder lijkt zijn punt over brainwashing in de media te zijn voorbijgegaan aan het feit dat de MSM tot voor 20 jaar uitsluitend uit staatszenders bestond en dat ook vandaag commerciele zenders wel een vergunning van de overheid nodig hebben en er dus van een vrije markt allerminst sprake is, eerder van een door de overheid gemonopoliseerde (qua bezit, dan wel qua macht).
  In een “libertatistische” (ja, ik schrijf het bewust zo) samenleving zou er echte diversiteit zijn en ook al zou een of andere zender misschien toch een klein trouw publiek vinden voor het blijven verkondigen van opvattingen zoals degene die we de afgelopen decenia over ons heen kregen, dan zou die opvatting in elk geval geen monopolie hebben. Dat wil niet zeggen dat alle andere zenders zouden uitblinken van racisme maar er zou gewoon vrije meningsuiting zijn en de consument zou zelf kunnen beslissen naar welk programma ie kijkt i.p.v. over alle “zuilen” heen steeds weer dezelfde PC-bullshit te moeten aanhoren.
  Kortom de observatie van de auteur omtrent brainwashing, gaat alleen op in onze etatistische samenleving.

 13. Beste egregs [9]: Je stelt een aanzienlijk segment van de samenleving (en de media) is nú al van niet-nederlandse komaf en dit percentage zal alleen maar toenemen.logischerwijs divergeren hun belangen van de onze..wat voor ons neerkomt op zelfhaat,is voor hen eigenliefde

  Dit is me niet geheel duidelijk. Zijn de media in handen van joden die Europa graag ten prooi zien vallen aan arabieren / moslims? Of zijn de media in handen van moslims die Europa graag ten prooi zien vallen van moslims? Of zijn de media in handen van Amerikanen die Europa graag ten prooi zien vallen van moslims?

  Onze TV zenders zijn in handen van de staat dan wel van de RTL groep, Duits, of Sanoma, Scandinavisch.

  egregs [15] reageerde op deze reactie.

 14. Beste Patrick [11]: Je stelt: Zo ook is de samenleving in de afgelopen decenia steeds individualistischer geworden. Een postitieve ontwikkelnig voor de libertarier zo dunkt me. De persoonlijke keuzevrijheid is, zo wordt ons voorgehouden, enorm. Echter als er door mensen dan gekozen wordt voor eigenheid, kleinschaligheid en behoud van kleinkneuterigheid, worden deze lieden uitgemaakt voor racist.

  Thans is de maatschappij er een die desintegreert. Beloon alleenstaande moeders in de bijstand met 2000 euro netto de maand en je zal zien dat er veel alleenstaande bijstandsmoeders komen. Zet een premie op falen (uitkeringen) en straf economisch succesvolle medemensen (belastingen) en je krijgt een kneuzen maatschappij. Wat jij als individualisering karakteriseert zie ik als negatief gevolg van onze verzorgingsstaat.

  Een manier om tot meer libertarische samenlevingen te komen is juist verkleining van de landen. Je ziet dat mini staatjes vaak noodgedwongen zorgen voor relatief veel vrijheid. De negatieve effecten van sociale zekerheid lijken daar zelfs minder erg te zijn omdat iedereen elkaar kent. Je drang naar kleinschaligheid is wat dat betreft prima te plaatsen. Hoe kleiner de landen hoe beter. Italie bloeide op toen het een verzameling kleine staatjes was in de renaissance, daarna nam een decentraal georganiseerd republiek der nederlanden het stokje over. Kleinschaligheid epakt vaak zeer positief uit.

 15. @Ratio [13]:
  Misschien dat arabieren,joden,afrikanen,chinezen enz idd ons graag zouden willen zien te bedelven onder een stortvloed van media-vuil en subversie -puur uit moedwil;omdat zij ons haten.Ik sluit dit niet uit.iemand die meent dat deze contreien zuchten onder een surplus aan ‘blanken-liefde’ is denk ik niet goed ingelicht.
  Er bestond vroeger een (tamelijk uitvoerig gedocumenteerd) desinformatie/subversie-streven originerend vanuit het sovjet-blok.Tot op zekere hoogte wordt deze traditie nu voortgezet door RT,Al-jazeera,press tv en soortgelijke.Maar eigenlijk doelde ik niet op de rol van vreemde mogendheden maar meer op onze ‘nieuwe nederlanders’ en hun particuliere agenda.De vraag was:waarom zou in een libertarische samenleving het multiculturalisme nog steeds in de media gepromoot worden?En mijn antwoord luidde:de prem radhakishuns en de noraly beyers van deze wereld kijken natuurlijk anders aan tegen multiculturalisme dan wij blanken.Voor hén betekent multiculturalisme meer van hun eigen mensen,meer van hun eigen cultuur;logisch dan dat zij zulks zouden (blijven) promoten – ‘vrije samenleving’ of niet.
  Daarnaast bestaan er natuurlijk allerlei verbanden tussen de media-conglomeraties en het (multinationale) bedrijfsleven.In de zin van eigendom maar op z’n minst in relatie tot de afhankelijkheid van reclameinkomsten.Voor kleine en grote corporaties is het aantrekkelijk om multiculturalisme maar eigenlijk ook de ‘nieuwe moraal’ in bredere zin,te bevorderen.Oude,traditionalistische ‘calvinistische soberheid’ is niet waar zij op zitten te wachten -op hedonistische koopgekte des te meer.En natuurlijk op de ‘wereld is van iedereen gedachte’;dit is de handzame filosofische rechtvaardiging achter massaimmigratie en open-grenzen -beiden zeer populaire corporate agendapunten.

Comments are closed.