Na de financiële crisis van 2007 en 2008 zou er ‘ingegrepen worden’. Men zou ‘doeltreffendeDebt monster illustration maatregelen nemen om een herhaling te voorkomen.’ Banken zouden geherstructureerd worden en de schuldenlast van landen zou worden teruggedrongen. Echter, het tegenovergestelde is het geval. De schuldenberg is nu groter en gevaarlijker dan ooit.

Laten we het eens vergelijken. In 2006 had Spanje een (staats-)schuld van 860 miljard dollar. Nu is dat 1,4 biljoen dollar. Italië stond in 2006 op 450 miljard, nu op 740 miljard dollar. Turkije op 200 miljard toen en meer dan 400 miljard nu. Brazilië: 350 miljard tegen 750 miljard nu. De VS: bijna 2 biljoen dollar in 2006 en nu 5,7 biljoen. En Nederland had in 2006 255 miljard ( euro) schuld en nu 485 miljard.

Eind 2007 bedroegen de staatsschulden wereldwijd 107 biljoen dollar, ruim het dubbele van de economische wereldomzet. Van schuldenafbouw en sparen is sindsdien niet veel terecht gekomen. Eind 2013 bedroeg de wereldschuld meer dan 150 biljoen dollar, dat is 2,5 keer de wereldomzet.

Deze sterk oplopende schulden kunnen de volgende grote economische wereldcrisis laten uitbarsten en ze verhinderen groei, welvaart en dynamiek. Ondernemingen hebben weinig speelruimte om te investeren. Huishoudens en bedrijven worden getroffen door belastingverhogingen. En sparen is er niet bij door de bijkans negatieve rente.

De staatsschulden moeten continue hergefinancieerd worden. Verliest de markt het vertrouwen in het terugbetaalvermogen van een land dan breekt er een financiële crisis uit die in een kettingreactie andere landen meetrekt.

Vroeger ging het als volgt: landen met veel schulden kregen gedeeltelijk kwijtschelding. De schuldeisers namen hun verlies. Maar dat speelde in de tachtiger jaren en het ging om kleine landen met in verhouding lage(re) bedragen.

Naast Japan en China heeft Duitsland de grootste vorderingen op de rest van de wereld: 1,7 biljoen dollar, bijna de helft van de Duitse economie. In verhouding tot hun economie zijn er landen die er nog dieper in zitten. Noorwegen en Zwitserland hebben 140 % aan openstaande debiteuren en voor Hong Kong en Singapore is dat meer dan 200 %. Dat soort bedragen kan je gewoon niet afschrijven zonder zelf te verdrinken.

Zolang de groei er niet is of zwak blijft en de inflatie laag zullen de schulden en de globale vermogensbalans steeds hoger en slechter worden. Het is de springstof waaruit de volgende crisis zal ontstaan. De crisis die groter en ingrijpender wordt dan die van 2007.

17 REACTIES

 1. En het valse is dat onze overheden de gewone mensen in de waan heeft gelaten dat alles ok is. Je merkt dat aan de reacties: crisis? ik merk er niets van.

 2. Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.

  Probeer je dat het wel, dan,….

  Problemen kan je best oplossen met iemand anders geld

 3. En dan proberen banken je nog wijs te maken dat de tijd om een huis te kopen aangebroken is. Staks gaan de prijzen weer stijgen, en heb je de boot gemist.

 4. Ik roep al jaren dat schuldproblemen niet opgelost kunnen worden door meer schuld te maken… Maar blijkbaar denkt de politiek daar nog steeds anders over, want de enige andere optie is snijden in eigen vlees, en dat doet nog teveel pijn. Helaas.

 5. Wat zou er veranderen als we alle schulden van vandaag op morgen wegstrepen?

  Enkele bankiers springen uit het raam..
  Een paar mensen die dachten een heleboel andere mensen klem te hebben zijn hun grip kwijt..
  Alle banken zijn falliet..
  Landen hebben geen staatsschuld meer..

  Maar wat zou er werkelijk veranderen? Vooral de machtsverhoudingen zouden veranderen. Het ene land heeft geen macht meer over het andere. Het ene bedrijf heeft geen macht meer over het andere.

  Ontkoppel de infrastructuur, het betalingsverkeer, van de onderliggende (on)werkelijkheid van verhoudingen (lees schulden).

  De vraag wat geld (waard) is wordt weer een echte vraag, en er is weer de mogelijkheid om die veronderstelde waarde te koppelen aan iets echts, goud of zo.

  Velen zullen denken, dat is buiten alle realiteit. Maar waarom denkt u dat? Omdat “de machtigen” dat niet zullen toestaan? Waarom staat u de huidige ongelijkheid dan wel toe? Acht u uzelf minder?

  JM [10] reageerde op deze reactie.

 6. Ik zie het probleem niet. Geld is gewoon een stuk papier of cijfers op je debet of credit zijde van je bank. Gewoon alles resetten nw. systeem invoeren. Geld komt tenslotte uit het niets.
  Net als monopolie spel aan het einde heeft de ene alles en de andere spelers niks dus game over en je begint weer met een nw. ronde. Moeten we ook met onze economie doen.

  Pendragon [12] reageerde op deze reactie.

 7. @JM [9]: Volkomen mee eens. Geld is niets anders dan een paar getallen op een monitor of papiertje. De waarde van die getallen stelt niets meer voor. Eind van de maand krijg je van je baas een paar getallen toegeschoven en vervolgens schrijft de bank er weer een paar getallen vanaf. Je kijkt niet eens meer naar je saldo… Je rekent af met je pinpas en als die t niet meer doet rommel je wat in de marge met de verkoop van een salontafeltje. Ik stel voor dat we een volledige reset overgaan. Iedereen schuldenvrij. De huidige situatie is onhoudbaar.

 8. waar kan je zien aan wie Nederland een schuld heeft? Obligaties, landen etc.

 9. En dan vraag ik me altijd af: kun je dan beter een schuld hebben tbv steentjes (huis) of spaargeld (dat in 1 keer weg is)?

  Wie is beter af; wat heeft de geschiedenis ons geleerd op dat punt?

 10. @TS: terechte analyse. terecht dat u de noodklok luid.

  En toch, alles is onder controle – verloopt volgens plan.
  http://nwoobserver.wordpress.com/2009/12/03/the-aim-of-the-financiers-a-one-world-government/

  De Dollar wordt opgeheven, en vervangen door de Améro. De Amerikaanse Unie wordt gevormd.
  De euro blijft in naam bestaan – om ons in de waan te laten – maar in feite staat het monetair beleid geheel onder controle van de FED, cq. de private bankierskliek.

  De bankierskliek; garandeert menselijk lijden:
  http://www.henrymakow.com/260602.html

  Eeuw van werken naar de Werelddictatuur, de Verenigde Naties: http://www.youtube.com/watch?v=FgYglW9fU_M

  Check meer, meer van de uitgestippelde beleidsdoelen:
  This is the word – Agenda 21:´

  De VN-strategie voor herverdeling van rijkdom om te komen tot een evenwichtige wereldgemeenschap – onder toezicht v/d VN, onder controle v/d Centrale Banken.
  Dit kan alleen bereikt worden door het wegvagen van de middenklasse.
  < http://pragmaticwitness.com/agenda-21-declares-w

  Agenda 21 en the Earth Charter – bedacht en uitgedragen door volgers van Maurice Strong, Stephen Rockefeller and Mikhail Gorbachev – is nooit besproken of aangenomen door het Congress; toch wordt het overal al uitgedragen in ten uitvoer gelegd.

  In de woorden van de Club van Rome: ‘post Industrial era’, ‘zero-growth’,

  The Club Of Rome
  Groep opgericht in 1968 door de Morgenthau Group om het plan te versnellen om de Nieuwe Wereld Orde in 2000 gereed te hebben.
  De Club van Rome lanceerde het plan om de wereld op te delen in 10 regios of koninkrijken.

  In 1976, werd de United States Association of the Club of Rome (USACOR) gevormd tbv. het geleidelijk tot stilstand laten komen van de economie in de VS.

  Het ´post-industrial zero growth plan´ behelst grotendeels lamleggen van de industrie in de VS om ons klaar te maken voor de fascistische wereldregering. VS. us. IS. VN.

  Dit op schuldpapier gebaseerde monetair systeem (totaal gedereguleerd – voor dat doel) beoogt 99% te bestelen, en 1% (0.001%) obsceen rijk te maken.

Comments are closed.