Een schuldenlast niet kan worden verminderd door meer geld lenen, of door het aanpassen van de leningcondities

indebtness cannot be lessened by borrowing more money, or by changing the form of debt

Martin van Buren, achtste president 1837-1841