geloof in staatHistorisch: 
Een voluntarist wordt vaak als een zwakzinnige en/of aluhoedje neergezet als deze het bestaansrecht van de Staat in twijfel trekt. Of zoals Pamela Hemelrijk het zei: ‘De meeste mensen worden zelfs heel erg kwaad als ik dat zeg, alsof ik hun ouders heb beledigd’. Echter, een vleugje historisch besef en een serieuze blik op democide cijfers moet mensen toch aan het denken zetten. Met het aantal onderdanen dat is vermoord door de eigen overheid kun je de wereld 10 keer omcirkelen met lijken. ‘Private’ moorden zijn slechts een fractie daarvan en die zouden nog minder voorkomen, ware het niet dat de overheid een monopolie claimt op het ‘beschermen’ van haar onderdanen. En zoals met alles faalt ze ook daar grandioos. Sterker nog, ze profiteert ervan door een sterf belasting te heffen in plaats van de slachtoffers schadeloos te stellen. Zou u vrijwillig voor een beveiligingsorganisatie kiezen met dat in de algemene voorwaarden?

 

Praktisch

De overheid werkt niet, letterlijk en figuurlijk. Iedereen weet dat eigenlijk wel, maar men legt zich er maar bij neer als ware het een natuurramp waar niets aan te doen valt. Bijvoorbeeld als men in de file staat of als men leest over het zoveelste IT project dat faalt. Veel mensen hebben zo’n sterk Stockholm syndroom ingeprent gekregen dankzij Staatsscholing (een Pruisische uitvinding om de bereidwilligheid te sterven voor heersers op te krikken), dat zij zich niet voor kunnen stellen dat de dingen die hun geliefde geweldsmonopolie nu doet eigenlijk veel beter aan vrijwillig handelende mensen kunnen worden overgelaten. Zelfs als er historische voorbeelden te over zijn.

 

Juridisch

Een beetje juridisch systeem kent het Nemo plus beginsel: ‘Je kunt geen rechten overdragen die je niet hebt’. De meeste Etatisten vinden dat alle mensen gelijk zijn, evenveel rechten hebben en dat stelen fout is. Tot zover niets aan de hand. Als ze eerlijk zijn dan willen ze ook wel erkennen dat een overheid bestaat uit gewone mensen. Hoe komen dan die mensen aan het recht om met geweld mijn eigendom af te nemen? Als Kees niet van Piet mag stelen, dan kan Kees dit recht dat hij niet heeft ook niet overdragen aan Klaas. Zelfs niet als Klaas een mooi uniform aantrekt, imposante gebouwen neerzet met het geroofde geld van Piet en indrukwekkende rituelen verricht. De magische woorden ‘ democratie’ en ‘ sociaal contract’ doen niets af aan de validiteit van dit simpele juridische beginsel en de Etatist die zich hiervan bedient doet aan Oud Hollandsch Woordwerpen.

 

geloof in staat

Economisch

De eerste lessen Oostenrijkse school economie gaan vaak over vrijwillige handel tussen mensen. Als de ene persoon een appel meer waardeert dan een kokosnoot en de andere persoon meer waarde toekent aan een kokosnoot dan aan een appel en beide personen bezitten deze objecten, dan kunnen ze ruilen. Na de ruil zijn ze beide beter af, anders zouden ze nooit
vrijwillig de transactie aangaan. Er is dus ‘welvaart’ gecreëerd. Alles wat de Staat doet is met behulp van (de dreiging van) geweld. Elke wet is slechts een mening die afgedwongen wordt met een pistool. Derhalve is elke transactie waar de overheid bij betrokken is negatief voor in ieder geval 1 van de partijen. Bijvoorbeeld het subsidieren van windmolens is het dwingen van de ene partij (de hulpeloze belastingbetaler) tot het investeren in iets waar deze nooit vrijwillig toe zou zijn overgegaan. Anders was de dwang namelijk niet nodig geweest. Resultaat: overheid is netto een waarde vernietiger en dat is voor iedereen slecht, maar met name voor de armen.

If socialists understood economics, they wouldn’t be socialists. – Friedrich Hayek

 

Logisch

Elke theorie die postuleert ‘stelen is goed’, faalt automatisch voor de test van de logische consistentie, aangezien het beweert dat eigendomsrechten tegelijkertijd geldig zijn en niet geldig zijn. Als ik van u steel, zeg ik daarmee dat uw eigendomsrechten niet gelden. Maar ik wil uiteraard behouden hetgeen ik gestolen heb en daarmee zeg ik dat mijn eigendomsrechten wel gelden. Eigendomsrechten kunnen echter niet tegelijkertijd geldig en ongeldig zijn en derhalve is voornoemd postulaat zelf ongeldig. Beweren dat sommige mensen wel mogen stelen en andere niet, staat gelijk aan een natuurkundige wet die beweert dat sommige stenen omlaag vallen en anderen omhoog. Heersers hebben hier een trucje voor verzonnen: dingen uit dezelfde morele categorie een andere naam geven. Bijvoorbeeld stelen en belasting, quantitative easing en valsemunterij. Voor meer voorbeelden van de logische inconsistentie van de Staat, zie dit boek.

 

Esthetisch

De overheid maakt meer kapot dan je lief is. Niet alleen laat zij mensen sterven op wachtlijsten omdat zij meent eigenaar te zijn van andermans organen, maar haar wanstaltige en banale invloed reikt tot in de haarvaten van de maatschappij. Waarom waren kranten pagina’s zo groot? De overheid vond de populariteit van kranten maar niets en ging belasting heffen per pagina. Donkere lelijke boerderijen door de belasting op ramen. Smalle, diepe woningen door de belasting op gevelbreedte. Vinex locaties. Kunst subsidies. Meer recent, die achterlijke reclames die alleen maar over bijtelling gaan in plaats van over de prestaties van de auto. Overheid is one size fits all, eenheidsworst. Everything government touches turns to crap. – Ringo Starr

 

Moreel / Ethisch

Een beetje mens gebruikt geen geweld jegens zijn medemens om zijn zin te krijgen. Louter ter zelfverdediging is geweld goed te praten. Het bestaan van de Staat is onmogelijk zonder de initiatie van geweld, derhalve is de Staat en eenieder die haar voortbestaan propageert immoreel. Etatisten zullen in de toekomst worden gezien als de anti-abolitionisten thans. Dus vraag jezelf af of het aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan, niet op zichzelf al reden genoeg is om het licht aan te doen in je bovenkamer.

 

 

Hijseenberg, November 2014

 

7 REACTIES

 1. Ik ben het met alle beweringen eens maar nu waar het om draait, hoe verander je de wereld naar een betere zonder overheid?
  Tot nu toe was de LP niet in staat geweest ook maar één zetel te bemachtigen, de democratie helpt ons niet dit evangelie te verspreiden. We moeten eerst de (staats-)media op onze hand krijgen.

  Hub [4] reageerde op deze reactie.

 2. En de lijst met overbodige en bizarre staatsactiviteiten groeit in het oneindige: Zo las ik van de week dat een of andere zelfverklaarde ‘autoriteit’ de ‘klantvriendelijkheid’ van verzekeringsmaatschappijen gaat keuren/bestraffen. want men heeft blijkbaar niets beters te doen dan te concurreren met de consumentenbond (ook een subsidiespons).

  Wat men (uiteraard) niet doet is verzekeringsmaatschappijen dwingen de premies te verlagen voor die door de staat verplichte ziektekostenverzekering. Want dat brengt geen geld binnen voor de onderheid. Sterker nog, men wil zieken gaan verbieden om naar een beter ziekenhuis in het buitenland te gaan. Als die sneller dood gaan dan komt er weer extrasnel lijkenbelasting binnen.

 3. @WijRos [1]:
  “. . . .oe verander je de wereld naar een betere zonder overheid? . . . .”

  Wat kan gebeuren met de middelen die beschikbaar zijn:
  1. Leer zoveel mogelijk mensen de immoraliteit van de staat.
  2. Met voldoende aanhangers van NAP:
  a. Realiseer je dat de staatsinvloed in de maatschappij is op elk gebied,zeg maar 90 % van het totaal.
  b. Zoek enkele sterk irriterende onderdelen van de staat, en werk aan het afschaffen (weghalen bij de staat) er van.
  c. Hoe beter punt 1 slaagt, hoe meer en groter project aangepakt kan worden.

  Voorbeeld, als het lukt om overheids-ontwikkelingshulp over te hevelen naar privé, haal je al 5+ miljard euro weg bij de staat.
  Voorbeeld, als het lukt vrij te komen van de superstraat EU, haal je nog meer weg.

  Er is te overwegen of iemand een prioriteitenlijst van projecten kan/wil maken.

  WijRos [6] reageerde op deze reactie.

 4. We moeten terug naar WO2 om een Europa aan te treffen zo onstabiel als nu. Zo goed als alle EU lidstaten worden geconfronteerd met rassenrellen, gewelddadig. Vandaag weer in Gouda en Hannover. De tendens: verbreding, verdieping, en toenemde geweldstoepassing. Voor mij riekt dit als het gloren van de revolutie. Geweldadig!

  Symptomatisch: wat wil je als de overheidgestuurde media de pro Zwarte Pieten in collectief als rassist kwalificeert? Dan zeg je tegelijk dat 90% der Nederlanders een rascist betreft, een overweldigende democratische meerderheid.

  Welke zwarte, wie, wil in zo een land wonen? Wat is dan de verwachting hier te zullen aantreffen? Waarom dan TOCH gekomen EN gebleven?

  Is dat rascisme dan toch maar bijzaak? Kwam dat gelijk met de koop en koos je daar bewust voor? Of valt dat rascisme best wel mee? Of ben je een ronduit idioot?

  Hetgeen de overheid heeft vermengd is geslaagd: het mengsel staat op ontploffen…

  Mijn idee: het schip is reeds doende de wal te keren.

 5. @Hub [4]:

  re.Voorbeeld, als het lukt om overheids-ontwikkelingshulp over te hevelen naar privé, haal je al 5+ miljard euro weg bij de staat.

  Ontwikkelingshulp blijft grotendeels in NL en zal dus veel vette banen kosten. Het is en blijft weggegooid geld.
  Het zou een goede ontwikkeling zijn als alle uitkeringen, toeslagen en subsidies afgeschaft werden en vervangen zouden worden door een vorm van armenzorg waarbij de gever veel meer zicht heeft op de wat de arme nodig heeft en kan doen om voor zichzelf te zorgen. Ik denk dat veel mensen met een uitkering een stap terug moeten doen als ze niet willen werken. Het is belachelijk dat men zoekt naar “passend” werk. Zo lang je een uitkering hebt is elk werk passend wat voor opleiding je ook hebt. De meeste opleidingen in NL worden veel te hoog gewaardeerd en zijn de naam academisch absoluut niet waard. Als je in NL geen geschikte baan kunt vinden dan probeer je het toch buiten NL of Europa. waarom moeten belastingbetalers opdraaien voor jouw luiheid en weerzin actief werk te zoeken?

 6. Ik meen dat het woord “overheid” geen eenduidige term is.
  Er zijn bepaalde krachten aan het werk, slechts door deze krachten op een rijtje te krijgen, kan men tot een oplossing overwegen voor betere organisatie van een en ander.

  Overheden van landen ontstaan altijd door oorlog. Meestal burgeroorlog. Nederland ontstond uit de 80-jarige oorlog, VS uit de war of independence, enzomeer. Alleen, het belang van de gemeente is wat Nederland succesvol maakte in de Gouden Eeuw. En als men criminalitiet kan stoppen, wat ook gebeurde in onze Gouden eeuw, dan wordt iedereen rijker zowel geestelijk als materieel.

  Er zitten best veel juiste zaken in dit artikel.
  Motivatie voor een burgeroorlog voor een Gouden eeuw was ondermeer de afschuwelijk hoge belastingen van 10%. Schokkend, 10% belasting! Dat was teveel, de mensen kwamen in opstand.

  Maar nu zijn de zaken niet duidelijk.
  Belasting voor de gemeenschap is leuk om te betalen, want dan krijgt men die weg of straat waar men zich op verplaatst. Maar belastingen in Nederland worden heden niet door de gemeente geint, maar door een anonieme schaduw regering, die oorlogsmissies in het buitenland volbrengt ter slavernij van volkeren en genocide op dissidenten aan een globale overheid.

Comments are closed.