A_face_with_hair_on_end_expressing_a_state_of_despair._Etchi_Wellcome_V0009344Politici zijn wanhopig op zoek naar meer geld. Wie de patronen in hun gedrag herkent heeft een grotere ontsnappingskans.

Zomaar twee berichten uit het Financieele Dagblad van deze week: een PvdA’er wil dat directeur-aandeelhouders van bv’s meer (lees: eerder) belasting gaan betalen en een Leidse hoogleraar stelt dat belastingvoordelen voor zzp’ers de solidariteit aantasten.

De eerstgenoemde heeft het over het feit dat je als eigenaar (directeur-grootaandeelhouder, ofwel “dga”) van een bv in Nederland je bv kunt gebruiken om winsten op te potten. Hierdoor stel je de belasting op uit te keren dividenden uit. In essentie werkt het zo: op winst in een kleine bv wordt 20% geheven. Van een winst van 100 blijft dus 80 over. Bij uitkering van dividend wordt in box 2 van de inkomstenbelasting nog eens 25% geheven. Blijft netto over 60. De gecombineerde belastingdruk is dus 40%. Daarbij moet worden bedacht dat een dga verplicht een salaris moet nemen van tenminste € 44.000. Het verplichte salaris is eind jaren negentig ingevoerd om nulinkomens te voorkomen. Wie jarenlang geen inkomen geniet uit zijn bv betaalt immers behalve belasting ook geen premies voor de volksverzekeringen AOW, AWBZ en ANW, en dat vond een meerderheid in de Tweede Kamer ongewenst. Vandaar dus.

Verplicht inkomen genieten is sindsdien een populair middel gebleken: denk aan de invoering van het forfaitair rendement van 4% in box 3 van de inkomstenbelasting. Ongeacht de vraag of je echt rendement hebt moet je toch 30% over dat rendement betalen. Met ingang van 2014 is voor de eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-instelling een opslag van 8 procentpunten op dit box 3-rendement ingevoerd. Voor de berekening van die bijdrage wordt de verpleegde dus geacht een rendement van 12% te genieten, ongeacht wat hij of zij werkelijk realiseert. Beiden heffingen zijn daarmee voorbeelden van een vermogensheffing, zij het dat ze zijn geconstrueerd als een inkomstenbelasting c.q. een inkomensafhankelijke bijdrage. In de fiscaliteit heet zoiets een constructie.

Maar even terug naar de hiervoor genoemde PvdA’er. Ed Groot is zijn naam, overigens, en hij zit voor zijn partij in de Tweede Kamer. Hij constateeert terecht dat een dga het tweede deel van de gecombineerde heffing over het winstinkomen van de bv naar believen kan uitstellen. Ook kan een dga emigreren en dan na tien jaar de aandelen van de bv verkopen. Belastingvrij, althans in Nederland. Het land waar de dga woont kan er wel over heffen. Ook dat bevalt hem niet. Ed Groot zal vast wel gecharmeerd zijn door de voorstellen van de Commissie Van Dijkhuizen op dit punt. Deze commissie pleit feitelijk voor een fictief inkomen in box 2. Een verplichte belasting over dividend dus, ongeacht of de dga dat ook daadwerkelijk geniet. Een zoveelste voorbeeld van een verkapte vermogensheffing, deze keer over het vermogen van bv’s.

Het voorkomen van ontwijking door emigratie kon voor Ed Groot weleens moeilijker zijn dan hij denkt. De EU kent immers regels die een interne, vrije markt waarborgen. Afrekenen aan de grens bij vertrek is in strijd daarmee. De hiervoor genoemde tienjaarregel voor emigrerende dga’s is zo’n beetje het maximaal haalbare voor de fiscale wetgever. Omdat de regels van de EU niet op nationaal niveau te veranderen zijn, zal de ambitie van politici als Ed Groot eerder uitgaan naar het verplicht genieten van dividend. Immers, over inkomsten die (verplicht) zijn genoten voordat iemand vertrekt, hoeft niet meer afgerekend te worden. De ironie van zo’n oplossing is dat de wetgever de regels van de interne markt ontduikt met als motief dat dit nodig is tegen belastingontwijking. Wiens gedrag is nu het meest laakbaar?

De Leidse hoogleraar Caminada zingt ondertussen vrolijk een deuntje mee in het pak-de-zzp’er-koor. Marginaal ondernemerschap – want daar praten we bij zzp’ers vaak over – is kennelijk uitbuiting. Uitbuiting van de gemeenschap, welteverstaan. De kleine zelfstandige als onverbeterlijke profiteur. Maar wat is de consequentie als de ondernemersfaciliteiten voor deze groep verdwijnen? Meer of minder beroep op de gemeenschap? Het zou weleens meer kunnen zijn, vrees ik.

Enfin, deze twee berichten passen in het patroon dat we zien in het gedrag van politici bij het bestrijden van de crisis waarin we nu alweer zo’n 6 á 7 jaar (!) verkeren. Ze zijn wanhopig op zoek naar geld en dan zijn er vier mogelijkheden: belastinginkomsten naar voren halen, uitgaven uitstellen, lasten verhogen en verstrekkingen en voorzieningen korten. Wie dit patroon onderkent kan voor zichzelf inschatten wat er nog meer aan gaat komen in de nabije toekomst. Want de financiële wanhoop zal nog wel even blijven.

Paul Verhaegh

2 REACTIES

  1. Al jaren zie ik met lede ogen aan hoe de roverheid wanhopig blijft vastklampen aan “collectief nivelleren” om de lasten redelijkerwijs te verdelen.
    De ellende echter is dat “het collectief” niet bestaat. De wereld rondom de roverheid is veranderd. Er is sprake geweest van individualisering en het “voor je zelf zorgen” is eerder noodzaak dan wens voor veel mensen. Omdat? De roverheid aan alle kanten faalt. Maar dan ook echt aan alle kanten.
    Ik vind het volstrekt begrijpelijk dat ondernemers NL uit vluchten. Er is in NL geen eerlijke euro meer te verdienen. Iedere euro die je als ondernemer verdient wordt onevenredig zwaar belast. Immers in de ogen van de socialisten is een ondernemer niets anders dan een graaier, iemand die zoveel mogelijk moet worden dwarsgezeten.

  2. Ik mis er een in je lijstje: belastingverhogingen met terugwerkende kracht. Die kan nog wel eens heel goot worden. Bijvoorbeeld met terugwerkende kracht een ‘fictief rendement’ van XX%; kortingenen afschaffen en natuurlijk allerlei nieuwe boetes.

    Technisch val ik ook in de categorie ZZP. Als men inderdaad die treiter-heffingen invoert dan ligt emigratie voor de hand. Of lekker een uitkering aanvragen en gaan werken in de Enige Echte Eerlijke Economie.

    Leidse hoogleraar Candida doet zijn naam eer aan. Maar wat had deze ambtenaar anders moeten zeggen om zijn mooie baantje veilig te stellen? Wiens brood men eet…

Comments are closed.