page1-375px-Washington_-_State_of_the_Union.djvuEuropese toestanden in de VS.

Wie the State of the Union address van president Obama heeft gevolgd moet opgevallen zijn hoe Europees het allemaal klonk: meer nivellering en meer voorzieningen. De VS gaat onder zijn leiding definitief de Europese kant uit. Dat wil zeggen: richting verzorgingsstaat.

De president kondigde belastingverhogingen aan voor de rijken en grote bedrijven. Over het nut daarvan verschillen de meningen natuurlijk, maar fiscale deskundigen zijn het erover eens dat de VS een belastinghervorming nodig heeft. Met name het principe dat Amerikaanse staatsburgers (inbegrepen houders van een Green Card, al dan niet geëxpireerd, en personen die geboren zijn in de VS) hun wereldinkomen in de VS aan moeten geven, ongeacht waar ze wonen, is achterhaald. Er zijn maar twee landen die de heffing van inkomstenbelasting op citizenship baseren: de VS en Eritrea. Alle andere landen baseren de belastingplicht op woonplaats.

Een ander onomstreden punt onder fiscalisten is dat de Amerikaanse belastingwetgeving voor corporations onlogisch is. De regels bepalen nu dat winsten van internationaal opererende bedrijven pas in de VS zijn belast als deze winsten naar de VS worden gehaald door het moederbedrijf. Hierdoor hebben multinationals een prikkel om gerealiseerde winsten zoveel buiten de VS te parkeren, dan wel het fiscale hoofdkwartier van het concern buiten de VS te plaatsen (denk hierbij aan de praktijk van de zogenaamde inversion). Een belangrijke factor hierbij is de hoogte van de vennootschapsbelasting in de VS (35%).

Een belastingherziening in de VS zou twee hoofdpunten moeten omvatten: belastingplicht baseren op woonplaats, in plaats van citizenship, en een verlaging van het tarief de vennootschapsbelasting in combinatie met de invoering van de deelnemingsvrijstelling naar Nederlands model. Dat laatste komt erop neer dat internationale concerns winsten die zijn behaald in het buitenland – en daar al zijn belast – belastingvrij naar de VS kunnen halen. In combinatie met een lager tarief zou dit een enorme boost aan het investeringsklimaat in de VS geven. Als gevolg van het Laffereffect zou de opbrengst van de vennootschapsbelasting daardoor na deze hervorming weleens hoger kunnen uitkomen dan nu het geval is. Een voorbeeld van de werking van dit effect is de recente accijnsverhoging op autobrandstoffen in Nederland: de verhoging leverde niet de verwachte opbrengst en als je rekening houdt met de neveneffecten (weglekken omzet naar het buitenland, dus minder winstinkomen voor Nederlandse pomphouders) kon het effect weleens nihil zijn.

Tot zover de noodzaak van een belastinghervorming in de VS.

Wat mij vooral trof in zijn address was de opmerking dat er iets moest gebeuren om te zorgen dat je van een inkomen op minimumniveau een gezin moet kunnen onderhouden. Dat is een punt waar je niet echt tegen kunt zijn. De oplossing van president Obama is om het miniumloon te verhogen. De oorzaak van het gesignaleerde probleem is echter niet dat het loon te laag is, maar de geldontwaarding die is opgetreden sinds de Federal Reserve de controle over de Amerikaanse dollar kreeg (1913). Deskundigen schatten die geldontwaarding op 97% in pakweg 100 jaar tijd. Het is dus niet dat het loon te laag is in de VS, maar dat de valuta zijn waarde grotendeels heeft verloren.

Het verhogen van het minimumloon is een voorbeeld van de wet van de onbedoelde nevengevolgen: overheidsinterventie in de economie blijkt ongewenste gevolgen te hebben die op hun beurt weer aanleiding zijn voor meer overheidsinterventie. Dat geldt niet alleen voor Obama’s pleidooi voor een hoger minimumloon, maar ook voor andere maatregelen die hij bepleitte, zoals gratis onderwijs aan community colleges, gratis kinderopvang etc.

Overigens is de Federal Reserve geen overheidsinstelling: het is een bankierskartel dat van de politici de controle over de valuta heeft gekregen (Federal Reserve Act van 1913). Maar indirect zijn de politici verantwoordelijk voor hetgeen de Federal Reserve heeft bewerkstelligd.

Wat zou de VS nog meer moeten doen, naast de belastingherziening die ik hiervoor al noemde? Een einde maken aan de zeggenschap van de Federal Reserve over de dollar bijvoorbeeld. Herstel van de waarde van de dollar is een eerste stap naar een echte gezondmaking van de economie, niet een navolging van de Europese landen met hun – failliete – verzorgingsstaten.

Paul Verhaegh

4 REACTIES

 1. “Wat moet VS nog meer doen?” is enigszins een rare vraag op vrijspreker. Zoals, aan een groep vegetariërs vragen, wat moet de slagerij nog meer verbeteren.

 2. Bedrijven betalen geen belasting, ze innen het bij;
  1. De eigenaren
  2. Het personeel
  3. De klanten
  Verder over de FED;
  Denk je nu werkelijk dat politici beter in staat zijn om een bank te leiden dan bankiers?
  Wat ze moeten doen is het monopolie opheffen en andere banken ook munten laten maken.

  BSN [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Matthijs [2]:

  Wat dat betreft zouden ‘ze’ schuldvrij staatsgeld kunnen uitgeven – dus zonder dat te lenen van vreemden tegen rente – gebaseerd op arbeid en produktie in plaats van het huidige piramide spel.

  O, en woekeren verbieden natuurlijk.

  Maar ja, zolang de woekeraars de puppeteers zijn zal dat niet gebeuren.

Comments are closed.