dinsdag, 3 februari 2015
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Het verstandelijk niveau van de overheid ligt beneden dat van een vierjarig kind

Met name is de overheid dom in het alloceren van schaarse middelen.

Wanneer men een vierjarig kind confronteert met de prijzen van tien soorten snoepgoed en het kind vertelt, dat het voor vijf euro snoepgoed mag uitkiezen, zal dit kind op feilloze wijze die combinatie van snoepgoed kiezen, die tot het hoogst mogelijk niveau van behoeftenbevrediging zal leiden.mnf

Waar dit kind op het stuk van allocatie toe in staat is, komt verre uit boven het allocatievermogen van de overheid.

Jaarlijks vallen in ziekenhuizen enkele duizenden slachtoffers als gevolg van het toedienen van verkeerde doses medicijnen (de schattingen lopen uiteen van 2000 tot 4000 doden). Dit wordt veroorzaakt door het gebrek van rekenkundige vaardigheid bij het personeel, dat geen bekwaamheid bezit in het uitvoeren van eenvoudige berekeningen.

Het jaarlijks aantal fataliteiten ten gevolge van het gebruik van drugs wordt daarentegen geschat op slechts ruim honderd personen.

In het kader van de prohibitie op het stuk van drugs:
– wordt 50 procent van de beschikbare gevangeniscapaciteit aangewend voor het detineren van personen die betrokken zijn bij drugsgerelateerde misdrijven en
– is 75 procent van het justitieel apparaat bezig met het bestrijden van deze misdrijven.

Een klein percentage van besparingen op de geïnvolveerde bedragen
zou voldoende zijn voor een aanzienlijke verbetering van het onderricht in rekenen.

Het rekenonderwijs in Nederland is belabberd en gaat in kwaliteit niet omhoog. Er zijn nu onderwijzers die zelf de tafels van vermenigvuldiging niet kennen.

Personen die uitsluitend een calculator hanteren voor het maken van eenvoudige berekeningen zonder in staat te zijn de berekeningen uit het hoofd of handmatig uit te voeren, beschikken meestal niet over inzicht in verhoudingen tussen getallen.
Zij kunnen daardoor verkregen uitkomsten niet op juistheid evalueren.

Daardoor ontstaan positiefouten en getallen die kant noch wal raken. Dit is precies de problematiek in de medische sector. Rekencursussen voor ziekenhuisstaf zouden uitkomst kunnen bieden.

Ook tien minuten per dag hoofdrekenen op radio en televisie in plaats van debiliserende spelletjes en quizzen zou vooruitgang kunnen opleveren. Maar het is een vooruitgang die noch de omroepen, noch de politiek nastreeft en vermoedelijk niet wenst.

Zou de drugprohibitie opgeven of gemitigeerd worden, dan zou een klein percentage van de bespaarde uitgaven reeds voldoen zijn om de rekencapaciteit van het Nederlandse volk in het algemeen en ziekenhuisstaf in het bijzonder,
dramatisch op te voeren en daarmee het aantal doden te verminderen met een veelvoud van het aantal personen dat jaarlijks ten gevolge van een overdosis drugs aan zijn eind komt.

Afschaffing van de prohibitie zou tevens als voordeel opleveren, dat het problem van elkaar uitmoordende drugshandelaren zou ophouden te bestaan. Deze handelaren kunnen nu geen beroep kunnen doen op het justitiële systeem, omdat hun activiteiten niet op het legale vlak liggen.

Resumerend valt te concluderen, dat het moeilijk is een meer mensenlevens besparende ingreep te vinden dan een verschuiving van de allocatie van begrotingsgelden van prohibitie naar rekenonderwijs.

De voorgestelde ingreep is echter zo eenvoudig, dat ik het uiterst onwaarschijnlijk acht, dat deze ooit verricht zal worden.

Hugo van Reijen

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Naam * schreef op : 1

  Wat drugs en efficientie betreft, is het natuurlijk geen enkele prioriteit van de onderheid om hier efficient te zijn. Het doel van dit verbod is niet voorkomen van eventuele gezondheidsschade, maar afdwingen van gehoorzaamheid. Men had net zo goed bruine bonen kunnen verbieden. Je wordt als burger geacht gehoorzaam te zijn gelijk een goed getrainde hond, en bij ongehoorzaamheid krijg je een strafblad.

  Wat mij toch het meest opvalt aan de ambtenarij is de enorme arrogantie. De gemiddelde ambtenaar, die ik ken en/of heb meegemaakt in het wild, meent serieus een “goede herder” te zijn die met een Mandaat Van God mij lastig valt met zijn zelfbedachte regeltjes. Je zou die houding ook als “geestelijk gestoord” kunnen bestempelen.

 2. BSN schreef op : 2

  Wie gelooft dat dit allemaal ‘per ongeluk’ gebeurd vanwege incompetentie van de onderheid is kinderlijk naïef.

 3. R. Reuvekamp schreef op : 4

  “Het rekenonderwijs in Nederland is belabberd en gaat in kwaliteit niet omhoog. Er zijn nu onderwijzers die zelf de tafels van vermenigvuldiging niet kennen.”
  —————————————-
  Ook in het Nederlands onderwijs maakt men gebruik van de ‘Common Core’, die van de USA overgenomen is. Deze belachelijke rekenmethodes slaan als een tang op een varken. Staartdelen bijvoorbeeld, is de jeugd compleet onbekend. Daarentegen wordt er nu een methode gebruikt die uitgaat van een schatting, voorbeeld:
  3500 / 20
  Een eerste schatting is bijvoorbeeld: 100, wat uitkomt op 2000 en daarmee blijft 1500 over. Een tweede schatting is 50, wat uitkomt op 1000. Blijft over 500, enz. Dit wordt allemaal onder elkaar genoteerd, totdat een leerling op 0 uitkomt. Daarna worden de getallen bij elkaar opgeteld en komt men op het eindresultaat. En dat klopt ook niet altijd, omdat de berekeningen achter de komma volledig wegvallen, wat met een staartdeling eigenlijk erg accuraat is.
  De ouderwetse methode: 20/3000 kent men niet, terwijl dit a. vele malen sneller is en b. vele malen accurater is.
  Rekenen is een exact vak, daarin heeft ‘schatten’ helemaal geen plaats. Het gezegde gaat niet voor niets: Ergens op kunnen rekenen…
  Belachelijk!

  Frank Kleij [7] reageerde op deze reactie.
  Ness [9] reageerde op deze reactie.

 4. peter schreef op : 5

  prohibitie?

 5. Frank Kleij schreef op : 7

  @R. Reuvekamp [4]: Toen ik de onder”wijzer”van mijn zoon daarop aansprak, werd de man kwaad, ik heb hem een staartdeling voorgedaan en het te verwachten antwoord was: Ja maar U gebruikt een Kunstje. Mijn antwoord was, ja l.l, dat kunstje noemen we rekenen. Ik heb zelden iemand dommer zien kijken.

  Yourke [8] reageerde op deze reactie.

 6. Yourke schreef op : 8

  @Frank Kleij [7]: haha, daarom geef ik mijn eigen kinderen les. ik denk dat de trivium een goed voorbeeld is.

 7. Ness schreef op : 9

  @R. Reuvekamp [4]: WAT? Die common core rekenmethode slaat echt als een tang op een varken, doen ze dat hier ook???
  Nou maak je borst maar nat dan. De slachtoffers die gaan vallen tengevolge van fout rekenwerk zullen binnen 10 jaar niet uitsluitend beperkt blijven tot ziekenhuizen.

  Een jaar of wat geleden was de WelEdelGestoorde Heer Aart-Jan De Geus als minister bij een of ander ‘hoogaangeschreven’ praatprogramma te gast. Tijdens het gesprek sprak hij over een kostenpost van 4 miljoen. De gastheer verbeterde hem; het ging om 4 miljard. Ach zei onze Aart, het scheelt maar een nulletje, maar je hebt gelijk, het was 4 miljard.

  Nu is 4.000.000.000 – 4.000.000 = 3.996.000.000 = afgekort 4 miljard, dus het scheelt ff meer dan een nulletje. Deze man is ECONOOM. Hoe kan zoiets minister worden? De man kan niet rekenen!

 8. hugo van reijen schreef op : 10
  Hugo J. van Reijen

  @Vilseledd [6]:@Vilseledd [6]:
  Als het woord prohibitie niet bestaat, waarom staat het dan in het woordenboek?
  “Correct gespeld: ‘prohibitie’ komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.”

  Vilseledd [19] reageerde op deze reactie.

 9. Undutchable schreef op : 11

  @Yourke [3]:

  Als kind ben je niet bezig met andere mensen die jou wel eens zouden kunnen controleren. Als kind ben/denk je vrij na. Totdat je op school te horen krijgt hoe je je moet gedragen en wat je moet denken. Het geloof dat wij een overheid nodig hebben komt ook hier vandaan. Het wordt met de paplepel naar binnen gestouwd. Het is eigenlijk niets meer dan een religie. Beide zijn op dogmatische argumenten gebaseerd. Alles wat in welk heilig geschrift staat is de waarheid. Stem je als gelovige niet in met alles, dan ben je geen goede christen, jood, moslim, etc. De wet is wet en daar heb je je aan te houden omdat het de wet is. Doe je dit niet ben je crimineel. Ik heb geleerd dat je in een definitie nooit het woord zelf mag gebruiken om het uit te leggen. Dus je houden aan de wet omdat het de wet is, is onzin. Wie heeft die wetten gemaakt? Waarom heeft diegene meer rechten dan ik? (ik kan immers geen wetten maken). Ik ben geboren op deze planeet, net als ieder ander, dat geeft mij dezelfde rechten en plichten als ieder ander. Deze rechten heb je omdat je leeft, niet omdat iemand het “recht” heeft jou rechten te geven/ontnemen.

  Philosoof G&R Eigenwijs [13] reageerde op deze reactie.

 10. BSN schreef op : 12

  Ja mensen, de dumbing down van de goyim gaat geheel volgens schema. Kijk nog wat meer naar voetbal en platte op sociaal democratische leest geschoeide TV content tussen de holocaust herdenkingen door :). Het huidige curriculum sluit er naadloos op aan. En meer hoeft men ook niet te weten om een model conformist te zijn/worden. Ook de vrijspreker volgen is aan te bevelen.

 11. Undutchable schreef op : 14

  @Philosoof G&R Eigenwijs [13]: Recht en onrecht kunnen inderdaad gevoeld worden door de mens, maar ze worden niet door ons bepaald. De natuur dicteert. Dat wij dat (in de westerse wereld) vergeten zijn, betekend niet dat we zomaar recht en onrecht kunnen creëren. We kunnen er naar leven mits we erkennen dat wij 1 zijn met de natuur, maar onze cultuur leert ons dat wij erboven staan.

  heel vreemd vind ik dat

  Philosoof G&R Eigenwijs [20] reageerde op deze reactie.

 12. dr.Kwast schreef op : 17

  Undutchable @

  Ik doe je te kort. Het was jou reactie op het geen Yourke schreef.

 13. MART HOOGEDOORN schreef op : 18

  Met dank aan de goede fraters en hunhoeveelheid strafwerk ,meestal bestaande uit de tafels van tien honderden malen op te schrijven, kan ik deze op nu 78 jarige leefteid zonder na te denken vliegensvlug op zeggen.NIks mis mee, dat strafwerk.

 14. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 20

  @Undutchable [14]: @Undutchable [15]:

  Uitgaand van de natuur over het algemeen genomen,
  is het recht van de sterkste het meest bekende verschijnsel.
  Er is ook samen werking.
  Verbanden die de weg tot elkaar aan vullen.
  En daar profijt uit onder vinden.

  Dit profijtelijk samen gaan is het geen dat wij nog
  meer moeten leren toepassen.

  Dat is zonder politiek en met goede wil, het best haalbare.

  Naar mijn idee.

  Echter er zal altijd een begin en een eind aan situaties zijn.
  Zonder kring loop ontstaat er stilstand.
  Het een benut het ander en dat geeft wrijving, maar is
  een absolute noodzaak, waaraan niets, kan ontkomen.

  Echter wij die het wonder van bewustzijn hebben,
  kunnen proberen het proces zo gunstig mogelijk te
  laten verlopen.

  Mvrg. G&R.

 15. peter schreef op : 23

  @hugo van reijen [21]: Voordeel is wel dat Uw woordkeuze lijdt tot een gewenst zoekresultaat t.a.v. Vrijspreker, misschien was dat wel de bedoeling….

  ixquick.com

 16. Hub Jongen schreef op : 24
  Hub Jongen

  @dr.Kwast [16]:
  Wat bedoel je met een “land” vertegenwoordigen? Het stuk grond? ALLE mensen die op dat stuk grond wonen? Degenen die de “macht” over anderen op die grond hebben?

 17. FredvdSanden schreef op : 25

  “Het verstandelijk niveau van de overheid ligt beneden dat van een vierjarig kind”

  Wat zegt dat dan over het verstandelijk nivo van de kiezers??

  peter [26] reageerde op deze reactie.

 18. peter schreef op : 26

  @FredvdSanden [25]: Juist…dit is het schuim wat uit onze samenleving komt boven drijven…meer of beter is er niet!

 19. Yourke schreef op : 27

  @dr.Kwast [16]: ik hoef niet vertegenwoordigd te worden door iemand anders. ik vertegenwoordig mijzelf.

 20. doedie schreef op : 28

  Nu halen Schippers en Rutte het gemiddelde natuurlijk flink omlaag!

 21. hugo van reijen schreef op : 29
  Hugo J. van Reijen

  @peter [22]:
  Het is mij bekend dat sommige hoofdredacteuren eisen, dat de medewerkers bepaalde woorden niet gebruiken.
  Zo verbood Joop van Tijn, hoofdredacteur van Vrij Nederland, indertijd het gebruik van de woorden ” echter, derhalve” en andere dergelijke woorden. Wanneer hij de stukken nalas, schrapte hij persoonlijk wat hem niet beviel.
  Wat hiervan precies de bedoeling was, weet ik niet. Misschien was die bedoeling wel debielen niet af te schrikken bij het lezen van dit blad.

  Vilseledd [30] reageerde op deze reactie.

 22. Vilseledd schreef op : 30

  @hugo van reijen [29]:

  Waarschijnlijk verbood hij het, omdat het aanstelleritis is. Zeker ‘echter’ wordt geheel verkeerd gebruikt. De gebruiker kent het verschil tussen een voegwoord en een bijwoord niet en zet ‘echter’ op de plaats, waar beter ‘maar’ had kunnen staan. Van mijn leraar Nederlands mocht ‘men’ nooit gebruikt worden en ik vind zelf ‘er is sprake van’ vaag taalgebruik.