4 REACTIES

  1. Laat woensdag aan Den Haag weten dat u hun (democratische?) spelletjes begrijpt door op meerdere partijen tegelijk te kiezen, waardoor uw stem ongeldig wordt. Alleen dan geeft u een duidelijke boodschap door!

  2. Het grote verschil tussen teken en onze overheid is dat een teek je niet onophoudelijk leegzuigt!

  3. Voornaamste reden die overheden aanvoeren voor het heffen van belasting is voorkomen van oorlog en armoede en het bevorderen van de welvaart….Gezien de huidige staat waarin we ons bevinden hebben dezelfde corporatistische overheden ervoor gezorgd dat welvaart is afgenomen, armoede is toegenomen en de dreiging van een alles vernietigende oorlog meer dan ooit aanwezig is. De schuld ligt niet bij de overheid, volgens de overheid (wc-eend) maar ligt de schuld bij andere landen die een dreiging vormen voor onze welvaart en levens.

    En dan hebben dezelfde overheden ook nog het gore lef te vertellen dat dankzij hun inzet we er allemaal (met de EU) op vooruit zijn gegaan en ze er alles aan zullen doen om de vooruitgang* van de EU voort te zetten.

    *waanzin

Comments are closed.