Home Van alles wat De winnaars en verliezers van de Griekse crisis

De winnaars en verliezers van de Griekse crisis

8
216

gale boettischerGale Boetticher: De tragedie rond Griekenland en de euro speelt zich nu al jaren af. In 2011 gingen de beurzen voor het eerst onderuit door zorgen over een mogelijke Grexit, en deze zomer is dat alweer het geval. De kranten en nieuwsbulletins staan vrijwel dagelijks vol met berichten over de stroperige onderhandelingen tussen de Griekse regering en haar schuldeisers. De crisis duurt nu al jaren en het einde lijkt nog niet in zicht. Maar wie profiteert daar eigenlijk van? En wie zijn de verliezers?

Winnaar: de banken

Adviseurs van Goldman Sachs hebben de Griekse overheid geholpen met het verbergen van haar schulden. Daardoor kon Griekenland niet alleen toetreden tot de eurozone, het kon ook nog veel meer lenen. Banken en investeringsfondsen verdienden vervolgens miljarden euro’s aan de steeds groter wordende schuld door de aankoop en het bezit van Griekse staatsobligaties. Bovendien kreeg Goldman Sachs zo’n 500 miljoen euro voor haar ‘hulp’.

De Griekse bevolking voelde zich door het geleende geld rijker dan zij daadwerkelijk was. Terwijl in andere Europese landen de verzorigingsstaat enigszins beperkt werd, kon de Griekse regering vrolijk doorgaan met het uitdelen van allerlei leuke toeslagen, subsidies en uitkeringen. De rekening voor dat op de pof leven werd gepresenteerd in 2008. Door de uitbraak van de Grote Recessie stortte de Griekse economie in en dat bracht grote uitgaven met zich mee. De banken moesten gered worden, terwijl de belastinginkomsten afnamen. Hierdoor moest de Griekse regering zich nog verder in de schulden steken en raakte verwikkeld in een neerwaarste spiraal. Schuldeisers begonnen zich steeds meer zorgen over de solvabiliteit van het land, en uiteindelijk moest de Trojka bestaande uit de ECB, het IMF en de Europese Commissie ingrijpen om een Griekse ‘default’ te voorkomen.

In plaats van dat de banken en investeringsfondsen de prijs moesten betalen voor hun onverantwoorde leningen aan Griekenland, werd er met geld van onder andere de Nederlandse belastingbetaler voor gezorgd dat zij netjes hun rentebetalingen en aflossingen blijven ontvangen. Van 2010 tot en met 2014 betaalde Griekenland 131 miljard euro uit aan haar schuldeisers, het grootste deel daarvan door leningen van de Trojka. Het is een misverstand om te denken dat het Europese belastinggeld naar de Grieken zelf ging. Nee, het overgrote deel ging vrijwel linea recta naar de banken en investeringsfondsen die miljarden verdiend hadden aan het in de schulden steken van Griekenland. Zij behoren daarmee tot de grote winnaars van deze hele tragedie. Ze deden riskante investeringen, verdienden grof geld, en lieten toen het mis ging de belastingbetalers opdraaien voor de verliezen.

Winnaar: de eurocraten

Er is nog een andere winnaar voortgekomen uit de Griekse crisis: Brussel. De eurocraten hebben van deze al jarenlang voortslepende ellende gebruik gemaakt om hun macht steeds verder uit te breiden en de nationale souvereiniteit van de lidstaten juist in te perken. Zo hebben we sinds de uitbraak van de crisis onder andere de oprichting van het EFSF en vervolgens het ESM gezien, waardoor er nu een permanent financieringsprogramma voor de redding van EU-lidstaten bestaat. Daarnaast zijn er allerlei nieuwe begrotingsregels ingevoerd en hebben de figuren in de EU en de ECB meer te zeggen gekregen over de dagelijkse gang van zaken in Europa. Griekenland lijkt haast een kolonie van de Trojka te zijn geworden.

Verliezer: de Griekse bevolking

De redding van Griekenland is vooral de redding van de banken. Er is alles aan gedaan om te zorgen dat zij hun geld terugkrijgen, en het welzijn van de Griekse bevolking is daar ondergeschikt aan gemaakt. Zo worden de belastingen sterk verhoogd en staatsbedrijven verkocht, om zo het staatsinkomen op de korte termijn te vergroten en de geldoverdrachten naar de schuldeisers te kunnen voortzetten. In de bureacratie en regelgeving snijden – waar de economie juist op de lange termijn van profiteert – is iets waar amper naar gekeken is.

Zo stemde het Griekse parlement deze week in met een flinke verhoging van de BTW. Op de Griekse eilanden wordt die belasting daardoor meer dan verdubbeld, met als gevolg dat alles duurder wordt en er dus ook minder toeristen zullen komen. Daardoor wordt één van de laatste economische sectoren die nog wel functioneren nu ook al kapot gemaakt. Misschien goed voor de belastinginkomsten op de korte termijn, maar uiteindelijk is de kans dat de Griekse economie weer tot bloei komt alleen maar kleiner.

Tegenover die belastingverhogingen staan geen extra overheidsuitgaven aan de Griekse bevolking. Het geld gaat naar de schuldeisers, terwijl de Grieken zelf alleen maar verder uitgekleed worden. Velen van hen zijn afhankelijk van uitkeringen en pensioenen die nu sterk versoberd worden. Door de grote bureacratie en krimpende economie is een baan vinden voor een groot deel van de bevolking vrijwel onmogelijk. Meer dan de helft van de Griekse jeugd is werkloos. En een eigen bedrijf oprichten is ook zeer lastig door de stortvloed aan regelgeving waar een ondernemer aan moet voldoen.

Verliezer: de Nederlandse belastingbetaler

Er is zo’n twintig miljard euro aan Nederlands belastinggeld naar de Griekse ‘redding’ gegaan. Acht miljard via het EFSF, zeven mijard via de ECB en de rest via kleinere leningen en uitgaven. Inmiddels verwacht vrijwel niemand meer dat die miljarden volledig terugkomen. Door gebrek aan uitzicht op een betere Griekse economie is het onwaarschijnlijk dat de Grieken ooit hun schulden volledig af kunnen betalen. De verliezen komen op rekening van de belastingbetaler, die zijn geld in rook ziet opgaan.

De crisis in Griekenland is kortom een ware tragedie. Maar niet voor iedereen

Gale Boetticher

 

8 REACTIES

 1. “De banken moesten gered worden”. Ik vind het onderscheid tussen banken en overheid niet meer van deze tijd. Als je zegt bank moet gered worden, dan zeg je overheid moet gered worden.

  Natuurlijk is een deel van wat een bank doet door de overheid verplicht (ontiegelijk veel regels) en ook autonoom.

  Maar wie kopen met geleend geld van de ECB de staatsobligaties van de overheden om de verspilling te continueren?
  Wie geeft allerlei staatsgaranties af aan de sector (zoals Nat. hypotheekgarantie, depositogarantie stelsel, hypotheekrente aftrek)?
  Doordat de staat veel bankactiviteiten qua risico dekt zijn banken veel groter geworden dan ze eigenlijk zouden moeten zijn en allemaal to big to fail.

  Verder zijn banken HET orgaan om de burger financieel en fiscaal te controleren en spelen een cruciale rol bij het innen van belastingen. Stel we zouden morgen op cash overgaan, dan gaan we Grieks belasting betalen.

  Dus mijns inziens -en er zijn vast nog meer argumenten voor is een Bank overheid of op zijn minst semi overheid.

 2. Kotsmisselijk word ik van de Griekse tragedie. Kijk eens naar de arrogante rotkoppen van de eurocraten. ZIJ beslissen wel even over een soeverein land. ZIJ bepalen of de Griekse burger een normaal bestaan mag hebben of niet. De arrogantie te denken dat centrale planning wel gaat werken. Gatverdamme wat een ongelooflijk naar instituut is die hele EU. Opheffen dat rapalje, tuig. NIETS kunnen ze, het zijn sprinkhanen die alles kaalvreten waar ze komen en duwen de EU burger steeds meer idiote beslissingen achter de huig.

  Andre [4] reageerde op deze reactie.

 3. Het probleem blijft dat men in de Westerse wereld denkt de welvaart in stand te kunnen houden met lenen. Uiteindelijk zullen alle Westerse landen in onoverkomelijke moeilijkheden komen omdat men alleen nog maar leent om de economie gaande te houden en niet meer produceert. Tot nu toe is er geen enkele politieke groep die dat durft te adverteren. De meest rechtse zeggen minder meer lenen. Griekenland is nu de klos de rest volgt, de laatsten zullen echter veruit ht meest moeten bloeden.

 4. @Andre [5]:

  “The law of an organized, or psychological, crowd is mental unity. The individuals composing the crowd lose their conscious personality under the influence of emotion and are ready to act as one, directed by the low, crowd intelligence.” – T.T. Hoyne

 5. Dit schrijven is ook zeer interessant. Maar zal ook wel weer niet naar gehandeld worden. Oplichters en afbraak van de volkeren van Europa. Met mega salarissen en pensioenen voor hen die de volkeren oplichten.

  http://xandernieuws.punt.nl/

  ‘Grieken hebben geen plicht tot terugbetaling, maar ook geen recht op financiële hulp’ – ‘Waarschuwingen voor ernstige gevolgen van een Grexit zijn theater en paniekzaaierij’

  Voor zowel Griekenland als alle andere lidstaten is er maar één echte uitweg uit de huidige crisis: de eurozone moet worden opgeheven.

  De bekende Duitse professor publiek- en civiel recht Karl Albrecht Schachtschneider komt in een uitgebreide analyse tot de conclusie dat de Grieken gelijk hebben dat ze niets willen terugbetalen van de honderden miljarden die het land van de EU kreeg om overeind te blijven. Het is niet dat de Grieken recht op dit geld hadden – integendeel, maar omdat het financieren van landen overduidelijk verboden is in de bestaande EU-verdragen. Dat betekent dat de eurogroep al vanaf de allereerste –dus illegale- bailout in overtreding was met de eigen EU-verdragen. Griekenland had niet alleen nooit geld moeten, maar ook nooit geld mogen krijgen. En nu moet de EU op de uitermate kostbare –en zeer pijnlijke- blaren zitten.

  Leesmeer..

 6. Het is een misverstand om te denken dat het Europese belastinggeld naar de Grieken zelf ging. Nee, het overgrote deel ging vrijwel linea recta naar de banken en investeringsfondsen die miljarden verdiend hadden aan het in de schulden steken van Griekenland.

  Ik vind dit alles getuigen van misplaatste sympathie voor de gemiddelde Griek.

  WIE wilde genieten, en blijven genieten van de Griekse verzorgingsstaat?

  WIE stemde overeenkomstig op de politici die dit garandeerden (door o.a. geld te lenen en blijven lenen om die uitgaven te blijven doen)?

  WIE zijn dus verantwoordelijk voor het beleid van die politici?

  Waarom is het, dat als mensen die denken dat ze allerlei cadeautjes gratis van de overheid kunnen krijgen (o.a. door de meer welvarenden zwaarder te belasten) uiteindelijk een keer de rekening krijgen gepresenteerd, we ze ‘onschuldig’ willen verklaren en sympathie voor ze moeten hebben?

  Waarom is het dat we zo nodig sympathie moeten hebben voor mensen die niet willen weten hoe het leven werkt, en dat ze de realiteit niet kunnen negeren?

  De meesten willen democratie; willen een stem. Maar willen geen verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van de keuzes die ze maken. Het wordt eens tijd dat ‘democraten’ gedwongen worden die verantwoordelijkheid te nemen.

  Je helpt ze niet door ze een aai over de bol te geven, ze slachtoffers te noemen en de grote boze banken van alles de schuld te geven.
  https://deindividualist.wordpress.com/2015/07/05/harde-waarheid-voor-doorsnee-burger/

  En in een ander artikel wordt de kern – de oorsprong – van het probleem benoemd:
  https://mises.org/library/greece%E2%80%99s-biggest-problem-its-anti-capitalist-culture

Comments are closed.