Op naar een positieve Toekomst. (1/…)*****
(1/…)Vrijheid – Visie – beleid -plan. (deel 1/…)*****

POSITIEDE TOEKOMSTDe drang naar vrijheid groeit, maar het lijkt er op dat het collectivisme en de onvrijheid van de mens in de maatschappij nog sneller groeien. Dit leidt tot steeds slechtere samenwerkingen en meer crises in de wereld en tot grotere slaafsheid van de burgers.*****
De grote vraag is hoe dit komt, en wat daar aan gedaan kan worden. *****? Daarom zullen we enkele artikelen aan dit onderwerp besteden  en gezamenlijk proberen tot een concreet plan te komen.
Op naar een positieve Toekomst (1/…)
Vrijheid – Visie – beleid – plan. (deel 1/…)

INLEIDING

Er wordt onnoemelijk veel geschreven over vrijheid en de onvrijheid die er in de wereld, en in Nederland, wel of niet is.***
Een grote lijn in de geschiedenis laat zien dat er zich de laatste honderd jaar een constante strijd afspeelt tussen het „individu”  en het „collectief” waarbij het individu aan de verliezende kant zit.

Noodzakelijk is daarbij allereerst te komen tot een omschrijving van het doel. Wat zal er in de ideale wereldsamenleving wel of niet anders zijn dan in de huidige wereld vol geweld?
Geweld tussen staten zoals oorlogen en terrorisme zouden moeten verdwijnen.
Maar ook het geweld van overheden tegen hun burgers. ?Geweld dat velen niet eens als zodanig zien, of verdringen, maar dat inherent is in democratie en dat samengaat met verdraaiing van relevante woorden als Kapitalisme, Samenwerking, Rechten, Sociaal (socialisme) en meer.

Het zou heel nuttig zijn als dat kan groeien tot een concreet plan, concrete plannen. Want een probleem met libertariers als individuen is dat iedereen zijn eigen plan wil uitvoeren. Murray Rothbard noemde al op de eerste wereldconventie ISIL in Zurich meer dan dertig jaar geleden, dat als en 4 libertariers gingen samenwerken dat er dan minstens 2 verschillende nieuwsbrieven verschenen!!

Daarom zou een Libertarische Plan het beste kunnen bestaan uit een veelheid van plannen waardoor iedereen aan zijn eigen plan kan trekken, en zelf weer bepalen met wie hi/zij wil samenwerken En die plannen zouden dan uiteraard elkaar nergens moeten tegenwerken, maar net gezamenlijk het grote doel van Persoonlijke Vrijheid moeten opleveren.?Dat moet mogelijk zijn, want een vrije maatschappij werkt precies zo.

Dit is een heel grote opgave. Dat zal veel mensen er van weerhouden om er iets mee te doen. ?Niets doen is geen optie. Bovendien is die in ieders eigen nadeel.?Als we niets doen, geven we ons leven in handen van de op macht beluste politici.

Het lijkt wel of we met slechts kleine schepjes de Mont Blanc willen afgraven. Al is zelfs die taak uitvoerbaar als er voldoende mensen met schepjes met volharding aan werken. ?Al werkende kunnen we nieuwe methodes uitvinden; ik ben ervan overtuigd dat met voldoende deelnemers grote resultaten kunnen halen.

Deze inleiding is nog vaag. Het beleid , op basis NAP moet nog vorm krijgen.
Geef daarom je mening en advies hieronder en let op deel 2/.. van dit onderwerp.

17 REACTIES

 1. NAP is een geweldige gedachte. Waar het aan ontbreekt is draagkracht binnen de samenleving. Pas wanneer we als Libertariërs draagkracht weten te organiseren zal er een beweging op gang komen. Waarom is die beweging er (nog) niet?

  1. De boodschap van het libertarisch gedachtengoed is bedreigend. Veel mensen zijn doodsbang voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Stel je eens voor dat je voor dat je door je werkgever word ontslagen… In een Libertarische omgeving heb je dus geen uitkering van de overheid. (Die heb je ZELF moeten regelen bij een verzekeraar).
  2. Er is 60 jaar lang verteld dat er “zekerheid” is in een collectieve aanpak van alle problemen. Dat werk je niet zomaar weg.
  3. De massa is gewend aan een woud aan politieke partijen die allemaal roepen dat ze het gouden ei hebben. Ze geloven daar in. Enig idee hoe moeilijk het is om iemand van zijn “geloof” af te helpen?
  4. Er zijn enkele politieke partijen die heel erg dicht tegen de Libertarische gedachten aan schuren. Ik verbaas mij er steeds weer over dat ieder van die partijen op hun eigen eiland blijft zitten prutten.

  Enfin, wat gedachten die op een zonnige middag bij me opkomen.

  Andries Wijma [11] reageerde op deze reactie.

 2. Dat NAP principe vind ik het grote manco aan het libertarische gedachtengoed.

  Als ik alles goed begrepen heb dan is alleen zelfverdediging toegestaan.

  In de wereld van vandaag zie ik twee grote bedreigingen voor het individu.

  1 – De islam.
  2 – De staat.

  Zoals het NAP nu geïnterpreteerd word dan moet de libertariër zijn schouders maar ophalen over de bedreigingen die die twee OPENLIJK uiten tegen individualisten. De islam bedreigt openlijk. De staat bedreigt meer in bedekte termen en wollig taalgebruik. Het is niet voor niets dat deze twee als twee handen op 1 buik zijn.

  Daar zou je ja dan niet pro-actief te weer tegen mogen stellen ?
  Om een succesvol beroep te kunnen doen op zelfverdediging moet je eerst wachten totdat je voordeur eruit gebeukt is en de opponenten in je slaapkamer staan om je van je bed te lichten.

  Dat lijkt me het paard achter de wagen spannen. Kansloos.
  Helemaal omdat het om een individu gaat die zich moet verweren tegen een collectief.

  ratio [3] reageerde op deze reactie.
  Andries Wijma [12] reageerde op deze reactie.

 3. @ratio [3]:

  Geachte ratio.
  U stelt het wel heel zwart-wit door te veronderstellen dat als een ander dreigt met geweld dat ik hem dan als eerste antwoord gewoon overhoop wil knallen.

  Dat is niet het geval.
  Gelooft u mij maar. Ik heb in Yougoslavië in 1995 met mijn eigen ogen gezien hoe een echte oorlog eruit ziet en daar zit ik in mijn huiselijke omgeving echt niet op te wachten.

  De realiteit is echter wel dat de staat op dit moment wel degelijk een dergelijk gebruik van geweld monopoliseert. Openlijk. En de islam idem dito met een sterretje.

  Ik noem mijzelf christelijk, al vloek ik wel eens. Ik ben ook door de staat opgeleid in militaire basistechnologie, dat heette dienstplicht destijds.

  Ik moet er werkelijk niet aan denken om een ander mens overhoop te knallen, dat lijkt me een van de ergste dingen die er is.

  Maar u zult toch moeten toegeven dat als u zelf een bevel van een politieagent weigert op te volgen dat de uiterste konsekwentie toch kan zijn dat hij u overhoop schiet.

  Dat monopolie dient doorbroken te worden.
  De overheid dient overtuigt te worden dat zij het is die in gebreke is bij het nakomen van het zogenaamde sociale contract. En mensen zoals u en ik die zouden een manier moeten vinden om die geweldsdreiging geloofwaardig te retourneren.

  En waar halen we die geloofwaardigheid dan precies vandaan ?

  U zult me beslist een extremist vinden hoor,
  dat doet mij niets.
  Ik zit er ook niet op te wachten om de gemiddelde politieagent of deurwaarder voor zijn kokosnoot te schieten. Er zijn echter wel degelijk politici die ik als aanklager-rechter-en beul ineen zonder aarzeling dood zou schieten. Komen ze er nog genadig af want liefst zou ik ze met een zakmes onthoofden en omstanders vragen om foto’s te maken terwijl ik hun hoofd omhoog houd.

  Als u geen geloofwaardige dreiging uit weet te stralen dan word u door de gevestigde macht weg gelachen. En met recht.

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.
  yourke [7] reageerde op deze reactie.

 4. Beste Marcel [5]: dank voor uw reactie.

  Het probleem is inderdaad het geweldsmonopolie. Een afgedwongen monopolie is nooit goed, en zeker niet als het het monopolie op geweldsuitoefening betreft. Eens dus. De consequentie daarvan is dat uiteindelijk als je maar lang genoeg verzet pleegt tegen de overheid, je in de loop van een vuurwapen kijkt. Ook hiermee ben ik het dus eens. Uiteindelijk gaat de handschoen uit en worden gewapende mannen gestuurd om je tot de orde te roepen.

  Ik ben het niet eens met het sociale contract, dat is er niet, en niemand met gezond verstand zal dat tekenen. Want dat betekent dat je bij de geboorte meteen tig duizend euro staatsschuld op je neemt. Ik heb nooit een dergelijk contract getekend. Bovendien ben je als baby niet handelingsbekwaam. En ik weet me heel goed te herinneren dat ik dat contract daarna ook niet hebt getekend.

  Je hebt volgens mij wel gelijk dat als we aannemen dat dit sociale contract er wel is, de overheid contract breuk kan worden aangerekend omdat ze zo vaak maar al te slecht haar taken uitvoert.

  Heel belangrijk is volgens mij om te beseffen dat geweld niet door geweld verslagen hoeft te worden. De DDR is uiteindelijk niet door geweld van burgers verslagen. Dit is helemaal niet soft of zo, het is realiteit. Op een gegeven moment was iedereen duidelijk dat de keizer geen kleren meer aan had en viel het DDR kaartenhuis in duigen. Het was niet de dreiging van de burgers die de grensbewakers het dun door de broek deed lopen. Het was het totale failliet van een systeem waar de bewakers niet langer voor wensten op te draaien.

  Het is dus – in in ieder geval 1 bepaalde situatie – genoeg gebleken om voldoende mensen te overtuigen om een verandering te weeg te brengen. De val van de muur laat zien dat genoeg mensen van libertarisme overtuigen een werkzame manier kan zijn om verandering te weeg te brengen

 5. @Marcel [5]: And how we burned in the camps later, thinking: What would things have been like if every Security operative, when he went out at night to make an arrest, had been uncertain whether he would return alive and had to say good-bye to his family? Or if, during periods of mass arrests, as for example in Leningrad, when they arrested a quarter of the entire city, people had not simply sat there in their lairs, paling with terror at every bang of the downstairs door and at every step on the staircase, but had understood they had nothing left to lose and had boldly set up in the downstairs hall an ambush of half a dozen people with axes, hammers, pokers, or whatever else was at hand?… The Organs would very quickly have suffered a shortage of officers and transport and, notwithstanding all of Stalin’s thirst, the cursed machine would have ground to a halt! If…if…We didn’t love freedom enough. And even more – we had no awareness of the real situation…. We purely and simply deserved everything that happened afterward.”

  Marcel [14] reageerde op deze reactie.

 6. Hoewel ik niet van plan ben om als eerste geweld te gebruiken.Waarom zou ik…? Zie ik het NAP totaal niet zitten, laat staan dat ik anderen daar van ga overtuigen. De ‘les’ van het ‘gebroken geweertje’ is toch wel dat een dergelijk demonstratief ‘pascifisme’ a.h.w. een ‘uitnodiging’ is om een oorlog te beginnen.

  Dat is een ‘les’ van de geschiedenis, die ons stelselmatig onthouden wordt omdat de ‘machthebbers’ daar belang bij hebben.
  Daar licht m.i. dan ook de mogelijkheid van het libertarisme om de mensheid van dienst te zijn en zichzelf te profileren. Om in het kader van de Rechten van de Mens, als Recht te propaganderen, het Recht om je niet te laten Belazeren!

  Ik heb dat al eens bij Amnestie International aangekaart, maar had men toch andere ‘prioriteiten.
  Onze overheid is er n.l. voortdurend op uit om de ‘domme massa’ een bepaalde richting op te krijgen. Neem de MH17, van alle kanten wordt mij toegeroepen dat Poetin achter de aanslag zat en hoe minder ik er van geloof. Dat is, heb ik gemerkt, de ‘aard’ van het ‘beestje’ en zijn er meer libertariers die daar zo hun gedachtes over hebben. Dit geldt overigens ook voor ‘9/11’ en andere zaken die voor andere ‘gesneden koek’ zijn maar waar libertariers zo hun vraagtekens bij zetten! Vevang dat NAP dus voor deze ‘anti-belazer’ gedachte en ‘groei en bloei’ lijken mij verzekerd!

  Andries Wijma [12] reageerde op deze reactie.

 7. Iedere generatie moet deze les opnieuw leren.
  Ik vrees dat alleen een failliet van het systeem de mensen de les gaat leren.
  Ik praat als brugman tegen iedereen, maar kan eigenlijk alleen jongeren overtuigen. De rest zit zo vast als een huis, economisch gebonden…
  Eigenlijk zouden wij, volgens het NAP, allang verzet moeten plegen. Onze voorvaderen verjoegen Alfa voor 10% belasting, wij zitten aan de 90-99% en we doen niks!
  Ik kan niets anders concluderen dat we verworden zijn tot een land van makke schapen die niet gek op moeten kijken als straks de Chinezen ineens eigenaar zijn van alles. Dan komt er een oorlog en dan kunnen we het verhaal weer van voor af aan beginnen.
  Such is the nature of man, totdat we dat ding op onze schouders eens gaan gebruiken.

  yourke [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Pendragon [1]:

  Ik ben het eens met je punten 1 t/m 3, niet met punt 4.

  @ratio [4]:

  Daar zal het inderdaad altijd op (moeten) neerkomen: individuen die overtuigd raken van het libertarisme, totdat het er zoveel in aantal zijn dat alles in een stroomversnelling raakt.

 9. @Marcel [2]: @appie b. broek [8]:

  De denkfout die jullie mijns inziens maken is het loskoppelen van bestaand geweld en zelfverdediging. Alsof je op dit moment volgens de libertarische filosofie niets mag doen aangezien er alleen sprake zou zijn van dreigende taal en geen gewelddadige actie.
  Dat is dan inderdaad een verkeerde interpretatie van het NAP.

  Er is immers WEL sprake van gewelddadige actie. De Vrijspreker staat vol met artikels hierover. De kritiek kan dan zijn dat libertariërs zich alleen of hoofdzakelijk in woord verdedigen en niet actief/fysiek. En hier komt misschien wel de kern van het verhaal: het doel is niet zelfverdediging, het doel is verspreiding en toepassing van het NAP. Daarin kan, mag en moet zelfverdediging soms het middel zijn.

  Door onrealistische toepassing van zelfverdediging zal het NAP veel eerder uit het zicht raken dan dichterbij komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het individu dat zich tot opsluiting of beslaglegging verzet tegen belastingafdracht. Of de groep mensen die met wapentuig dit individu bij zijn huis komen meehelpen.
  Dit heeft geen enkele zin als de overgrote meerderheid van de bevolking heilig overtuigd is van de praktische en ethische waarde van belastingheffing. Het resulteert in de eerste plaats in meer onvrijheid voor de betrokkenen. Bovendien zal het veel eerder een negatief effect hebben en voor een toenemende afkeer van het libertarisme zorgen. Het is immers een aanval op de mores van bijna de gehele bevolking.

  Het is dom om in je eentje een direct beroep op actieve zelfverdediging te doen wanneer je weet dat je een serieuze agressor tegenover je hebt waartegen je op dat moment kansloos bent. Jijzelf én andere mensen hebben er meer aan om te handelen zodra de agressor succesvol overmeesterd kan worden.
  Toepassing van het NAP is dus ALTIJD afhankelijk van brede morele steun.

 10. Bijna elk artikel gaat over de gevolgen van collectivisme en overheidsingrijpen in het dagelijks leven van mensen. Daarnaast verbaast iedereen zich erover dat de massa niet wil leren van haar fouten, en vaak accepteren dat zij belogen worden.
  Sinds ik het boek van Larken Rosé aan het lezen ben, is het mij nu duidelijk waarom dat zo is.
  Het gezag, genoemd overheid, is heilig in dit land. Het ter discussie stellen er van – op welke manier dan ook – levert enorme weerstand op. Gezien het stemgedrag van de massa, zijn er maar weinig mesen die nadenken over hun gedrag en de effecten die het heeft. Iedereen scheldt op de overheid, vooral de politiek is schuldig, maar de uiteindelijk consequentie trekken, dat dit systeem opgeheven moet worden, komt helemaal niet voor in de gedachten van de massa.
  Het geloof in het gezag – wat in de hoofden van de massa zit – zorgt ervoor dat fouten opnieuw worden gemaakt.
  Onze problemen zijn niet alleen economisch, het probleem zit in de hoofden van mensen. De bestuurlijke elite hoeft geen geweld toe te passen om de massa in het gareel te houden, dat doet de massa zelf al. Wat vele van ons – ik inclusief – vaak ondervindt. In dit land kun je god ter discussie stellen, maar het gezag ter discussie stellen, dan maak je wat mee.

  opt-out [15] reageerde op deze reactie.

 11. @yourke [7]:
  Hallo yourke.

  Ik ben vrij goed in de Engelse taal. Zowel in het lezen, schrijven, en het begrijpen van de Engelse taal zou ik op de middelbare school maar zo een 8 als eindcijfer scoren.

  Het is verder niets persoonlijks hoor, maar u bent dus te lui om dat stuk tekst even te vertalen en in uw eigen woorden samen te vatten.

  Nou,
  wij luiaards kunnen elkaar een hand geven. Dat stukje tekst van u daar scroll ik zo overheen. U bent te lui om het in uw eigen woorden weer te geven, en ik ben te lui om enige moeite te doen om te lezen wat er staat.

  Ват лучше вэй помех, хотите misschien является э вэй Ват ван Беланг.

  Laat het u gezegd zijn dat ik dergelijke reacties niet eens lees. U bent te lui om dit in het Nederlands te zeggen (schrijven).

  Mooi, goed voor u,
  maar ik ben te lui om er notie van te nemen, Buiten deze formele schrobbering zal ik er dan ook niet inhoudelijk op ingaan.

  yourke [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Easymoney [13]: The most dangerous superstition? Fantastisch boek inderdaad. Het begint ook met mensen ervan te overtuigen hoe belachelijk het idee van een staat eigenlijk is. In mijn omgeving heb ik veel mensen aan het denken gezet met deze twee filmpjes van Larken Rose:

  https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs&index=22&list=PLRkDC7LzbiK3DEMGadEnUx8TyCOaGGrzU

  https://www.youtube.com/watch?v=ngpsJKQR_ZE&index=20&list=PLRkDC7LzbiK3DEMGadEnUx8TyCOaGGrzU

  Dat werkt veel beter dan een uiteenzetting over het NAP:)

 13. @Marcel [14]: u heeft er veel energie in gestoken om te vermelden dat u lui bent.

  citaten moet je in de bekendste form laten.

  de citaat heeft meerdere betekenissen, voor mij is het een feit dat als zelfverdediging thuis begint je al te laat bent. Een volk zal zijn kracht/bereidheid actief tonen, als een grote groep aangeeft (kan via email, brief) wat dan ook, dat ze bereid zijn tot zelfverdediging, er waarschijnlijk geen noodzaak voor is.

  ниепроблем

  yourke [17] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.