Efteling_-_Holle_Bolle_Gijs_-_Baby_GijsjeHet is nog geen twee weken meer tot Prinsjesdag 2015. De regering presenteert dan de begroting voor het komende jaar en bij een begroting hoort natuurlijk een belastingplan.

Via de media is ondertussen al het een en ander aan maatregelen uitgelekt. Een van de maatregelen bestaat uit de introductie van progressie in box 3 van de inkomstenbelasting.

Box 3 van de inkomtenbelasting heet officieel een belasting op inkomen uit sparen en beleggen, maar omdat er over een fictief rendement wordt geheven, is het feitelijk een vermogensbelasting van 1,2% (fictief rendement van 4%, heffing daarover 30%).

In de eerste tien jaar na de introductie van de huidige wet inkomstenbelasting – in 2001 – hoorde je niemand klagen over box 3, want het rendement dat je met beleggen kon behalen was veel hoger dan 4%. En anders kocht je gewoon een huis, want dat steeg ieder jaar in waarde, onbelast in box 1.

Maar die tijden zijn voorbij. Als gevolg van het uitbreken van de economische crisis heeft menige belegger flink verloren, en sparen levert door de lage rente – kunstmatig laag gehouden door de centrale banken – ook al niets meer op. Geklaag alom dus over de vermogensheffing in box 3. Daarnaast dreigt het gevaar dat het fictief rendement in box 3 door de rechter wordt afgeschoten, omdat het geen enkele relatie heeft met feitelijk te behalen rendementen. Voor beleggers in vastgoed is er al zo’n vonnis gewezen. Dat vonnis gold overigens voor de woz-waarde, maar die werkt bij verhuurpanden door naar box 3.

Reden voor de politiek om actie te ondernemen dus. Als de berichten juist zijn presenteert de regering met Prinsjesdag een verlaging van het forfaitair rendement van 4% naar 2,9% voor de eerste € 125.000 vermogen (er is een vrijstelling van € 25.000 per persoon). Daarboven geldt een fictief rendement van 4,9%. Voor vermogen van meer dan € 1.025.000 geldt een rendement van 5,5%. In termen van vermogensheffing betekent dit een drieschijventarief: in de eerste schijf een heffing van 0,87%, in de tweede 1,41% en in de derde 1,65%.

Het lage tarief schijnt gelinkt te zijn aan de gemiddelde rentestand van de afgelopen vijf jaar, aldus z24.nl, dat het weer van het Financieele Dagblad heeft.

De hoge tariefschijven worden gemotiveerd met de bewering dat meer dan gemiddeld vermogenden in staat zijn een hoger rendement te behalen dan, zeg maar, kleine spaarders. Voor deze redenering is geen enkel bewijs zodat het de schijn van wishful thinking heeft. Maar het gaat me om iets anders. Het Nederlandse belastingstelsel is al erg nivellerend. Inkomen in box 1 wordt al progressief belast. Dan zijn er nog tal van aftrekposten, heffingskortingen en toeslagen die inkomenafhankelijk zijn. In de indirecte belastingen zien we tal van voorbeelden van verkapte progressie. Denk maar eens aan de belastingen op automobiliteit. Wie bijvoorbeeld een Fiat Panda rijdt betaalt aanmerkelijk minder aan accijnzen, motorrijtuigenbelasting en bpm dan iemand die een auto heeft waarin je wel gezien kunt worden (vul hier zelf merk en type in). Nu krijg je daar dus een progressie in de belasting op overgespaard inkomen overheen. Betrek daarbij het gegeven dat de overheid als het om verstrekkingen gaat – denk aan langdurige zorg – wederom naar inkomen en vermogen kijkt, en het plaatje is compleet. Compleet ontnuchterend, wel te verstaan.

In een land waarin afgunst de motor van de fiscale politiek is, moet je natuurlijk niets anders verwachten, maar toch is het iedere keer weer confronterend.

De conclusie is onontkoombaar: mensen met een leuk inkomen en ook nog vermogen hebben in Nederland niets meer te zoeken. Dat is jammer misschien, ook voor Nederland, maar het is wel de realiteit.

Paul Verhaegh

31 REACTIES

 1. Overigens, dit is m.i. toch al langer zo.
  Hoe meer je eigen verantwoordelijkheid neemt voor het creëren van jouw inkomstenbron, hoe meer je wordt aangesproken op verantwoordelijkheid voor anderen.
  Zeg maar: je betaalt meer voor minder rechten.

 2. Als je het kort wilt formuleren, wie heeft het recht om te bazen over onze bezittingen en vermogens? Wie geeft de overheid (de overheid zichzelf, of course met hun geweldsmonopolie) het recht om met geweld nog eens een keer (en dat onophoudelijk, nota bene onder valse voorwendselen) te roven daar waar al ontiegelijk van is geroofd!!! Wanneer houdt het op en wanneer begrijpt een overheid en politiek dat het niet hun bezittingen zijn en niet hun vermogens zijn, maar bezittingen en vermogens zijn waar iedere burger het onaantastbare recht op heeft en hard voor heeft gewerkt, risico’s voor heeft genomen en er met bloed, zweet en tranen voor heeft geknokt.

  Het is een steeds weer herhalende discussie dat de overheid, de staat, de politiek het recht of de plicht zouden hebben om dat te nemen waarop zij denken of zeggen recht te hebben. (ze kunnen de mens toch wat wijsmaken) Maar het grondwettelijke en ontastbare recht van het hebben van vrije bezit wordt vertrapt onder de noemer solidariteit en herverdeling met communistische en fascistische retoriek.

  De VVD is in dit geheel nog minder dan de PvdA, want de PvdA steekt je een mes van voren tussen de ribben, de VVD steekt het mes van achteren in de rug.

  Moesten mensen niet van nu voor zichzelf zorgen, ook voor de oude dag? Hoe in helsnaam is dat op deze manier mogelijk? En niet iedereen is in staat te beleggen, niet iedereen ziet graag zijn geld verdampen op de beurs, want het geld is eerder weg dan dat er wat bijkomt. Dan kan men evenzo goed met zijn geld naar het casino gaan, ook daar kan men rendement maken.

 3. Belasting blijft diefstal.

  Een groot spel, en U houdt het (misschien) onbewust, of “bewust onbewust”, in stand door uw levensenergie in de vorm van “belastingen”af te laten pakken. U, de “horige” financiert uw eigen ondergang, “omdat we er toch niets aan kunnen veranderen…”. En omdat iedereen graag in weelde leeft, en persoonlijk er niet op achteruit wil gaan. Want geen belasting betalen, “dan raak ik mijn autootje kwijt, mijn huisje kwijt, mijn luxe leventje kwijt!”

  Dus liever bewust onbewust als horige (slaaf/burger) braaf de heer(de staat) gehoorzamen, op het land van de heer arbeid verrichten, en U laat zich braaf 60 tot 70 % van de vruchten van uw arbeid afpakken via inkomstenbelastingen, autobelastingen, btw, enz….waarmee uw heer vervolgens de grote jongen gaat uithangen in andere landen met zijn straaljagertjes, en met de spelletjes van grote “vrinden” probeert mee te spelen. Ten koste van zijn horigen, maar die zijn toch liever bewust onbewust, want brood en spelen hè, en druk druk druk….

  Ieder volk krijgt de leiders die het verdient, toch?

  Op wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Horigheid
  Vervang “horige” door “burger”, “heer” door “staat”, “verplichtingen”door “belastingen”, en doe voor de gein eens net of slavernij nooit afgeschaft zou zijn geweest… Herkent U iets in het verhaal

  Belasting is diefstal.
  Een groot spel, en U houdt het (misschien) onbewust, of “bewust onbewust”, in stand door uw levensenergie in de vorm van “belastingen”af te laten pakken. U, de “horige” financiert uw eigen ondergang, “omdat we er toch niets aan kunnen veranderen…”. En omdat iedereen graag in weelde leeft, en persoonlijk er niet op achteruit wil gaan. Want geen belasting betalen, “dan raak ik mijn autootje kwijt, mijn huisje kwijt, mijn luxe leventje kwijt!”

  Dus liever bewust onbewust als horige (slaaf/burger) braaf de heer(de staat) gehoorzamen, op het land van de heer arbeid verrichten, en U laat zich braaf 60 tot 70 % van de vruchten van uw arbeid afpakken via inkomstenbelastingen, autobelastingen, btw, enz….waarmee uw heer vervolgens de grote jongen gaat uithangen in andere landen met zijn straaljagertjes, en met de spelletjes van grote “vrinden” probeert mee te spelen. Ten koste van zijn horigen, maar die zijn toch liever bewust onbewust, want brood en spelen hè, en druk druk druk….

  Ieder volk krijgt de leiders die het verdient, toch?

  Op wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Horigheid
  Vervang “horige” door “burger”, “heer” door “staat”, “verplichtingen”door “belastingen”, en doe voor de gein eens net of slavernij nooit afgeschaft zou zijn geweest… Herkent U iets in het verhaal?

  Prettige dag.

  Fred

 4. Je hebt als goed burger de plicht om in een of andere uitkering/subsidie te zitten. Immers dan kunnen de ambtenaren molens draaien. Het moment dat je uit dat systeem gaat en je wilt je eigen broek gaan ophouden door “staats-slaaf” ( in de volksmond “ondernemer”)te worden, weet de staat werkelijk alle motivatie bij je weg te nemen. Iedere prikkel die je als ondernemer nodig hebt zal worden belast met geld, met onnodige administratie, met een of andere debiele premie, met rare vergunningen. En waarom? Om te zorgen dat er een socialistisch collectief ontstaat. Werken voor een ander… Niet voor je zelf! Stel je voor dat je geld gaat verdienen.

 5. Op naar de 100% belasting!
  Dan blijkt dat niet zwartie Piet maar Jan Lul de werkelijke slaaf is.
  En de meeste burgers geloven nog dat ze vrij zijn, LOL!

 6. Rekenkundig gezien is een inkomens-flattax de meest simpele vorm van tax, en voor alle betrokken partijen het voordeligste. Mensen die om een of andere reden tekort komen na aftrek van belastingen kunnen evengoed een soort vrijstelling krijgen. Maar al die belastingskantoren en medewerkers kunnen wel afgeschaft worden. Mits je tevens alle aftrekposten schrapt, want aftrekposten zijn een stiekeme, sluipende vorm van begunstigen/voortrekken/subsidie verlenen/marktverstoring.

  20% bv, that’s it, dan weet iedereen waar hij/zij aan toe is, ook de vermaledijde staat. Het model verdient zichzelf in no time terug. Ik ben niet van libertarische bloede maar dit is economie 101. Mensen die wegens omstandigheden in financiele nood verkeren kunnen uit allerlei soorten potjes geholpen worden of gewoon door kwijtschelding.

  Werkgelegenheid wordt immer door rijke en minder rijke middenstanders verzorgd. De zeer rijken betalen vrijwel geen inkomstenbelasting via allerlei truuks en zorgen haast niet voor werkgelegenheid. Zij zijn parasitair. Die moet je pakken met je 20%, dan heb je meteen een geweldige kluit poen binnen.

  Pendragon [7] reageerde op deze reactie.
  Rien [10] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [14] reageerde op deze reactie.
  Bertus [15] reageerde op deze reactie.

 7. @Ness [6]: Was he tmaar zo’n feest, een flat tax. Het zou echter een groot probleem veroorzaken. Het ambtenarenkorps zou fors worden uitgedund. Er valt namelijk vrijwel niks meer te controleren. 20% is namelijk 20%… of dat nou van 100 euro is of van 100.000…..

  Ness [8] reageerde op deze reactie.

 8. @Pendragon [7]: Ik ben minder anti-staat als de gemiddelde libertariër. Er zijn voordelen verbonden aan een sterke en wijze staat (ik ben van aard een pragmaticus). Maar sterk is niet hetzelfde als groot.

  Een staat met een waterhoofd, ontstellende bemoeizucht en grijpklauwen is een gruwelijke zwakheid, een tumor, een maatschappelijke ziekte, een onhygiënische toestand. Een staat moet streven naar zo groot mogelijke compactheid, zodat zij niet ten laste komt van de gemeenschap die haar draagt, maar die faciliteert, wat iedereen ten goede komt.

  Pendragon [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Ness [8]: Die droom heb ik toen ik 20 was ook gehad… een kleine staat. In dienst van haar bevolking. Nu is het anders, een kleine bevolking in dienst van de staat.

 10. TIP: Zet de NOS op zwart tijdens Prinsjesdag 2015 en kijk naar noNOnSense
  jdreport.com

  Wij zijn het oeverloze gewauwel van de NOS en de commerciële roeptoeters tijdens de jaarlijkse live verslaggeving van Prinsjesdag meer dan zat.

  Misschien iets om door te geven:::::

 11. @Ness [9]:

  ” . . . . . ik heb domweg geen ideologie. Te beperkend.. . . ”

  Je hoeft geen ingewikkelde ideologie te hebben.
  Het afkeuren van geweld van de ene mens tegen de andere is ruim voldoende.

  Als je dit principe (NAP) niet aanhangt, vind je dus dat (initiëren) van geweld een goed middel is om problemen in de samenleving te beslissen.
  (Let wel, het gaat niet over zelfverdediging of over het opheffen van geweld. Terecht NON AGRESSIE !)

  Ness [16] reageerde op deze reactie.
  IIS [19] reageerde op deze reactie.

 12. @Ness [6]: Ness, ik zal me uit tijdgebrek niet inlaten met het ideologische maar me beperken tot het praktische van je verhaal.

  We hebben al een flattaks met helaas daarnaast ook nog eens een progressive belasting, kortom dubbelop.

  Huh? Ja.
  Immers al wat een mens verdient, wordt (al dan niet met vertraging) opnieuw uitgegeven (desnoods pas na vererving).
  Dus in wezen maakt het niet uit of je inkomsten of uitgaven belast. En dat laatste doen we en wel met een flattaks genaamd BTW.

  Echter, daarnaast hebben we ook nog eens een belasting bij het verwerven van het geld (dus vooraleer we het restant kunnen uitgeven) en DIE belasting is progressief. Je moet die dus niet vervangen door iets anders, doch gewoon afschaffen. De flattaks hebben we immers al decennialang.
  Groot voordeel van de BTW is de makkelijke inning waarbij (m.u.v. de kleine zelfstandige (naast ook grotere bedrijven)) de burger geen tijd meer kwijt is aan een aangifte EN dus ook zijn privacy niet geinvadeerd wordt.
  Voor het innen van btw, betaalt door elke consument, is het helemala niet nodig te weten wat ie verdiende of bezat. Zodra ie het geld uitgeeft, in je maar met respect voor de privacy.

  ==
  Overigens vind ik dat ook de btw afgeschaft zou moeten worden en de staat op justitie en defensie na niets meer zou moeten doen en dus ook nauwelijks nog wat zou kosten, maar da’s een heel andere discussie waar ik nu even geen tijd voor heb.
  Punt is dat a) een flattaks beter is dan een progressieve IB, b) btw zo’n flattaks is en c) btw zowel praktisch (administratief) als ethisch (privacy) beter is dan IB. Kortom het enige wat je hoeft te doen is de IB af te schaffen en de btw te behouden.
  Uiteraard dient die uiteindelijk ook te verdwijnen maar da’s zoals gezegd een heel andere discussie.

  Ness [16] reageerde op deze reactie.

 13. @Hub Jongen [13]: Het NAP is een inzicht in de aard van het beestje, een noodzakelijke restrictie voor roofdieren met bloemkoolhersenen, waar ieder zinnig mens zich bij zou neer moeten leggen – en het komt van binnenuit. Wie het zich niet eigen heeft gemaakt zal zich er nimmer aan houden; die persoon is van aard crimineel.

  Het NAP behoeft geen discussie. Een ideologie (oa kapitalisme, socialisme, libertarisme, communisme maar ook politieke vormen van een geloof) echter is een vorm van reeds bestaand geloof of verzameling concepten, waar je je aan conformeert; een bril, een filter, waarmee je de maatschappij interpreteert. Je kunt ook een andere bril opzetten. Ik heb ze allemaal weggesmeten.

  @Scrutinizer [14]: Wat je zegt klopt niet. Je kunt BTW niet vergelijken met inkomen. Het inkomen kan variëren van 0 tot vrijwel onbeperkt; er is geen ondergrens (negatief inkomen = schuld) en er is geen bovengrens. Uitgaven echter hebben zowel een ondergrens (noodzakelijk voor overleving) als een bovengrens – het is onmogelijk om onbeperkt uit te geven/te consumeren, je kunt bv niet meer voedsel tot je nemen dan je maag toestaat en die heeft een grens; niemand zal 6 jachten van 40 miljoen per dag, jaar in jaar uit aanschaffen.

  Gegeven een staat die inkomen behoeft is een flattax op inkomen eerlijk en rechtvaardig, maar een BTW systeem absoluut niet. Vanwege die oneerlijkheid wordt het belastingssysteem almaar ingewikkelder, want er moet gecompenseerd worden anders legt de helft van je bevolking het loodje.

  Ik hou het dus op afschaffing van de BTW (BTW is sluiptaxatie die ieder produkt nodeloos duur maakt, want over ieder eindprodukt kan wel tig keer BTW worden geheven, en alles wordt doorberekend aan de klant) en een flattax op inkomen. 20% is 20%, of je nou 100 eurietjes per dag verdiend of 10 miljoen. De onderkant van de flattax is aanpasbaar per individueel (krepeer)geval, de bovenkant per sé niet.

  Ness [18] reageerde op deze reactie.
  Rien [20] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Bertus [15]: Jawel. De ‘gewone’ rijken nemen deel aan de maatschappij; zij investeren, verschaffen werk en inkomen voor anderen, zij bouwen op; zij zijn zeer nuttig.

  Maar er is een groep ontstellend rijken, die uit pure verveling het geld dat zij in onzinnig grote happen onttrekken aan de maatschappij gebruiken om die maatschappij te verwoesten. Die zijn niet nuttig maar parasitair.

 15. @Hub Jongen [13]:

  HET NAP ONDERMIJNT DE STAAT!

  Zelfs de het meest basale of natuurwetmatige principes van wat recht is is voor veel mensen niet te begrijpen. Jarenlange indoctrinatie van en door de mainstream media en de staat en kerk (onderwijs)instellingen tot aan de leugens van de politiek liggen daaraan ten grondslag. Veel mensen zijn simpelweg niet meer te redden en zijn hopeloos verloren en jammer genoeg zijn er te veel van dit soort. Het is hopeloos, want er zullen altijd mensen blijven die geen onderscheid willen of kunnen maken, zij het door gebrek aan verstand of door indoctrinatie, tussen “mijn en dijn”. Het is totaal zinloos om met dit soort in discussie te gaan, net zo zinloos als te debatteren als atheïst met een religieuze.

  Ondanks dat een NAP klip en klaar is, wil men er toch niet naar toe, ook omdat dan het recht ophoudt waarvan bijv. de staat of miljoenen mensen het moeten hebben om zichzelf in stand te kunnen houden. Het parasiteren wordt als een vanzelfsprekendheid gezien, zoals een parasiet instinctmatig weet dat hij zal sterven als er geen gastheer meer is.

  En men meent het recht te hebben als een grote vanzelfsprekendheid, op basis van welke gedachtegoed dan ook om met geweld, dwang, respectloosheid, straf, sancties, oorlog en geweld dat te kunnen nemen waarop men vindt of denkt recht te hebben. Dit gebeurt maar al te graag onder de noemer “het hebben (met dwang opleggen) van het recht op solidariteit en herverdelen van bezittingen en vermogens van anderen” die men ook wel “rijkdommen” noemt. Met uitspraken als “we pakken van de rijken en geven aan de armen”, omdat dit de lading beter dekt en waarmee de overheid eenvoudiger de in slaap gebrachte massa zijn goedkeuring kan krijgen.

  De massa begrijpt niet of wil niet begrijpen dat dit alles een spel is (geworden) en de werkelijke macht en de werkelijke rijkdommen die zijn vergaard door en met behulp van repressie van het gezonde gedachtegoed met de daaraan gekoppelde collectivisme en corporatisme zichzelf zo buiten schot weten te houden. Het echt grote -corporatistische- geld kan zo buiten schot blijven en kan de overheid zijn parasitaire handelingen blijven verrichten met honderden miljarden overschrijdende budgetten. Het is een noodzakelijke symbiose geworden tussen corporatisme en de overheid om beide in stand te kunnen ten koste van alles en uiteindelijk “iedereen!!!”.

  De macht, de staat en de politiek, met zijn leger van miljoenen kunstmatig dom en arm gehouden slaven, kan zo zijn pijlen blijven richten op onschuldige particulieren en ondernemers die met hard werken en risico’s nemen vermogens en bezittingen hebben vergaard. De overheid en politiek met hun leger leeghoofdige slaven wijzen maar al te graag met de vinger op deze zogenaamde “rijken” en kunnen zo het alles vernietigende spel voortzetten van roven met geweld.

  De overheid en het de hele criminele socialistische circus zouden zo kunnen worden verfilmd in een Gomorra productie. ….”De maffia heeft in heel zijn goedheid besloten dat de kleine particulier middels afpersing en bedreiging iets minder zal moeten afdragen, de maffia heeft daarom besloten dat de “rijkere” particulier meer zal worden afgeperst om zo de tekorten die de maffia keer op keer veroorzaakt door haar eigen falen en wanbeleid te kunnen opvangen”…..Wat een geweldige oplossing, lang leve de overheid!!

 16. @Ness [16]: “Ik hou het dus op afschaffing van de BTW (BTW is sluiptaxatie die ieder produkt nodeloos duur maakt, want over ieder eindprodukt kan wel tig keer BTW worden geheven, en alles wordt doorberekend aan de klant)”

  BTW wordt maar 1 keer op elk product geheven. Voor elke fabrikant die aan het product meewerkt is de BTW niet meer dan een doorgeef post. I.e. hij betaald btw aan de voorgaande producent maar kan deze weer aftrekken van de BTW die hij moet berekenen aan zijn klant. Effectief zit er op elk product dus maar 1 keer BTW.

  Overigens is BTW al net zo geweldbelast als inkomstenbelasting dus op morele gronden kun je geen verschil maken.

  Ness [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Rien [20]: Oh dat met die BTW wist ik niet, danks, maar het is wel overbodige rompslomp. Voor wat betreft geweld van de staat: als je de staat het grootste deel van haar ‘rechten’ – die zij zich toegeëigend heeft – afneemt, hou je toch altijd een soortement centraal georganiseerd bestuur over. De staat kan weg maar een bestuur is mi onontbeerlijk.

  En dat moet betaald worden. Dus enige vorm van taxatie blijft altijd bestaan. En dan is een flattax van 10 tot 15% (schatting) ruim voldoende, al naar gelang de taken van dat bestuur. Want een bestuur heeft een uitvoerende tak nodig.

  Bovendien zou het leuk zijn als echte democratie werd ingevoerd. Het is nog nooit geprobeerd. Maar nu is er het net.

 18. @Ness [16]: Zoals gezegd, had ik wegens tijdgebrek bewust gefocust op de praktische kant van de zaak. Dat ALLE belastingheffing immoreel is, hoeft u een libertarier heus niet uit te leggen.

  Maar nu inhoudelijk.
  Ten eerste wordt betaalde btw “in de keten” verrekend bij B@B transacties, waardoor er uiteindelijk netto maar 1 keer btw wordt geheven. Dat is iets bewerkelijker dan wenselijk maar blijft oneindig veel handiger dan van elke particulier aangifte te laten doen. Liever alleen paweg 2 miljoen bedrijven (van eenmanszaken tot organisaties met de omvang van Shell), dan alle 13 miljoen meerderjarige rijksinwoners. Zoals gezegd, is een bijkomend voordeel dat als ze geen aangifte hoeven te doen, hun privacy behouden blijft. Het is dan niet bekend wat iemand verdient of bezit en die info kan ook niet makkelijk van 7 miljoen gezinnen tegelijk gehackt worden door een inbrekersof kidnappersbende.

  Verder is het zo dat alle verdiende geld, desnoods met jaren vertraging, wordt uitgegeven (desnoods pas na vererving).
  Voor de meesten geldt zelfs dat als we abstraheren van een huis (nieuw met btw of “2e hands”, na afloop van jaren sparen of voorafgaand eraan m.b.v. een hypotheek), ruim 80% van het inkomen gespendeerd “meteen”gespendeeerd wordt in het jaar waarin het werd verdiend.
  En de rest goeddeels later als we op pensioen zijn en interen op eerder opgebouwd vermogen.
  Als het goed is, schiet er nog wat over en tenzij het om enorme fortuinen gaat, wordt dit na vererving grotendeels uitgegeven.
  En zoniet, dan wordt het doorgegeven aan de volgende generatie en dan geeft die het wel uit. Maar het geld gaat heus niet verloren.

  Maar goed, punt is dat het in wezen een vlak taks is en als je beseft dat alle inkomen (desnoods met vertaging en desnoods door een erfopvolger) volledig wordt uitgegeven, dan maakt het niet uit wanneer je die taks betaalt immers inkomen en uitgaven zijn dan aan mekaar gelijk en de belasting betekent x% afromen en of je nou zegt a) je salaris is 100 en je moet 20% IB betalen, waar je vervolgens nog maar 80 van overhoudt om producten te kopen of b) je salaris is 100 en wordt niet belast maar op alle producten zit 25% btw, waardoor producten van 80 je 100 kosten (waarbij die markup van 20 naar de staat vloeit), maakt geen verschil. Overduidelijk niet in een 1-periode model, maar ook niet als ik een deel van mijn inkomen niet consumeer doch naar volgende maand of volgend jaar verschuif wanneer ik meer behoefte heb of minder verwacht te verdienen.
  Enige punt is dat k wellicht ooit suboptimaal sterf en niet maximaal zelf heb kunnen genieten van de vruchten van mijn arbeid, nou, dan zal mijn erfopvolger dat wel doen.
  En of hij nou bv. 400 erft waar ie btw-vrije produkten mee kan kopen of (indien ik geen IB betaalde over mijn salaris en dus nominaal meer overhield) 500 waarmee ie producten kan kopen t.w.v. 400 maar waarover 25% btw wordt geheven, maar natuurlijk niet uit.

  Eenmaal een systeem bestaat zijn beide varianten evenwaardig. Het enige punt is natuurlijk dat als men in het kader van een vereenvoudiging het huidige systeem zou vervangen, het voor sommigen heelw at kan uitmaken indien er zonder na te denken over compensaties, men hetzij voor het ene, hetzij voor het andere kiest. Stel je hebt je hele leven gewerkt en beschikt (na veel IB te hebben betaald) over een spaarpotje van bv. 200k. Als men dan in het kader van de hervorming besluit voortaan de IB af te voeren en de btw misschien zelfs iets te verhogen, bv. naar 30% dan ben je de pineut. Je inkomen wordt niet lager belast als je als interende spaarder helemaal geen salaris meer geniet, maar wel stijgen je prijzen ineens waardoor de koopkracht van je in het verleden reeds opgebouwde spaargelden aangetast wordt. Leuker zou het voor zo iemand zijn als de btw wordt afgeschaft en de IB wordt verhoogd, aangezien ie toch geen IB meer trekt.
  Voor een werknemer zonder vermogen is de situatie uiteraard anders.
  Dus ja, de overgang van de hudige toestand naar een nieuwe zal hetzij voor de ene, hetzij voor de andere partij ongusntig uitpakken.
  Maar eenmaal in voege, zijn beide varianten van het nieuwe systeem (dus hetzij alleen IB-vlaktaks, hetzij alleen btw-vlaktaks) voor alle nieuwe deelnemers in wezen mathematisch identiek.
  Om praktische redenen (administratieve) EN vanuit privacyoverwegingen, geniet de btw-variante evenwel de voorkeur.

  Maar om af te sluiten: best worden in een minarchie allebei afgeschaft en gaat de staat drastisch op dieet.

 19. Het is en blijft een unfair systeem, scrutinizer. Stel, jij hebt 1000 euro inkomen per 15 dagen ofzo, waar je net an van rond kunt komen. Je geeft alles uit; stel de platte BTW = 30 %, 300 euro dus, dan kun je maar in feite 700 besteden. Je sappelt en bijt op een houtje.

  Stel een ander heeft 105.000 euro inkomen per 15 dagen, maar kan makkelijk ruim leven van bruto 5000 euro. Van die 5000 euro gaat wel 1500 BTW af. Dan houdt die persoon nog 100.000 vrij te besteden over. Ga je nu over erfrecht praten dan blijkt dat de sappelaar met zijn 1000 euro ook zijn kinderen niets kan meegeven. De kinderen van de ander hebben nu bij voorbaat allerlei voordelen, terwijl zij daar verder zelf niets voor hoeven doen.

  Na 3 generaties zullen de verhoudingen helemaal scheef getrokken zijn. In een vrije maatschappij hakt men dan gewoonlijk de kop af van de dégéneré, de nutteloze, de geldoppotter, NAP be damned.

  Geld is bedoeld om te rollen, niet om op te potten. Dat is fout gebruik van het ruilmiddel geld. De nadruk moet op waarde liggen. Papiertjes en cijfertjes zijn slechts symbolen; een huis, een auto, gezonde kinderen, goede opleidingen, een bedrijf, goud, een jacht, dat zijn zaken van blijvende waarde.

  Uiteindelijk moet geld op enige wijze aangemaakt worden; als teveel geld wordt onttrokken aan de geldstroom door een bepaalde groep oppotters dan raak je als geldvoorzienings instantie op een gegeven moment door je dekking heen bij opnieuw aanmaken omdat je geldstroom maar 1 kant uitgaat. Want alle waarde is ‘op’ – die is immers in handen van die families die dat konden aanschaffen.

  Dit is min of meer de situatie nu; er zijn 6 planeten aarde nodig om tegen de schuldenberg echte waarde af te zetten. Dit terwijl het gros van de mensen vrijwel niet meer aan geld kunnen komen en alle bezit in handen dreigt te raken (of al is) van monopolisten.

  Doe je daarentegen een IB – met een gedecimeerde staat is 10% al voldoende – dan zal de man die 100.000 euro zien slinken tot 90.000. Hij betaald dan relatief gezien evenveel als de sappelaar, dus die hoeft niet te zeuren, terwijl dat bij de BTW zeker niet het geval is. Punt van privacy is idd een punt van zorg.

  Maar het hoeft allemaal niet zo invasief te zijn. Zonder aftrekposten – want dat is overbodig gerommel; men moet de tering naar de nering leren zetten – is het vrij eenvoudig bij te houden wat er aan geld binnenkomt en dat op te geven. En dan geldt: beter 10%IB ipv 75% ofzo.

 20. Het geldsysteem is ‘gesloten’, scrutinizer, of zou dat moeten zijn. De totale geldvoorraad moet betrekking hebben op de totale waardevoorraad. Waarde kan altijd aangemaakt/opgebouwd worden; op grond daarvan kan de geldvoorraad worden uitgebreid. Of ingekrompen, wanneer nodig.

  Bertus [25] reageerde op deze reactie.

 21. @Ness [24]: De omloopsnelheid kan variëren. Ook in een gesloten systeem. Ik weet niet of geld bedoeld is om te rollen. (En niet om op te potten). Geld is een ruilmiddel en is bedoeld om handel te vergemakkelijken. Geld is een middel. Maar is, wellicht onbedoeld, ook object van handel geworden. In geld sla je je arbeid op. Geld kent vele gedaanten. Dat geld bedoeld is om te rollen, lijkt me tekort door de bocht. Misschien was dat ooit zo bedoeld, wat ik betwijfel, maar die bedoeling is een gepasseerd station. Wat er oneerlijk is aan de verkrijging van een erfenis ontgaat me. De erfenis vertegenwoordigt arbeid, producten en diensten. Dat de verkrijger er zelf niet voor gewerkt heeft, doet er niet toe. Feit blijft dat er voor gewerkt is. Wat nut heeft en wat niet. Ik zou het niet weten. Zijn auto’s nuttig. Is scholing nuttig. Heeft het leven nut? Als producten en diensten van Rijken die zich vervelen worden afgenomen dan hebben die producten en diensten kennelijk nut/waarde. Anders zouden ze niet worden afgenomen.

 22. NIet de erfenis op zich is oneerlijk, maar de manier waarop hij volgens het BTW plan tot stand is gekomen. Immers, de ene man betaalt 300 euro ‘flattax’, de andere betaalt 1500 euro, 5x zoveel. Maar het inkomen van een is 100x kleiner dan van de ander. Een echte flattax zou ervoor zorgen dat de rijke man dan ook 100 x meer belasting betaald. Met BTW wordt de erfenis kunstmatig verhoogd met een bedrag dat afkomstig is van een unfaire, scheve situatie. Die alleen maar schever wordt.

  Ik zie niet hoe je mensen zo’n systeem kan aanpraten. Daar trapt men niet in. En Bertus, er is geen omloopsnelheid van geld, want dan zou de kring gesloten moeten zijn. En dat is zij niet. Er is helemaal zelfs geen sprake van een omloop want alle geld blijft uiteindelijk steken in de hoogste regionen – 85% van de geldvoorraad draait daar in kringetjes rond – er moet dus ook steeds weer nieuw, op niks gebaseerd geld bij. Waarna van de aangejongde voorraad weer van bovenaf 85% uit de circulatie wordt genomen, ad infinitum.

  Bertus [27] reageerde op deze reactie.

  • Ik snap deze redeneringen niet.
   Hoe kun je het oneerlijk of scheef noemen, wanneer iemand die meer verdient “slechts” evenwel belasting behoeft te betalen?
   Wanneer deze mens naar de bakker gaat moet hij voor hetzelfde brood dan ook een veelvoud betalen om in de ogen van anderen een rechtvaardige prijs te hebben betaald?

   In jouw redenering wat betreft de BTW laat je iets wezenlijks onvermeld. Iemand die meer verdient, zal doorgaans ook voorkeur hebben voor meer en/duurdere aanschaffingen. M.a.w. wanneer deze b.v. Een Mercedes aanschaft, zal zijn bijdrage in de vorm van BTW hoger zijn dan die van iemand die b.v. een Panda aanschaft.
   Het voordeel van BTW t.o.v. een flattax is dat je mensen nog enigzins een keuze geeft in de mate van belasting.

   Overigens, wanneer dit dwangsysteem nog enige tijd zou moeten voortduren, dan stel ik voor alle belastingen (en zeker de loonbelasting) af te schaffen en slechts de verbruiksbelasting te handhaven aangevuld met een vermogensveranderingsbijdrage.
   Dit stelsel geeft iets meer zeggenschap aan de slaven terug en geeft tegelijkertijd de politiek de mogelijkheid om te sturen (lees te controleren en domineren). Verder bespaart het natuurlijk enorm in de uitvoerings- en handhavingskosten alsmede in de extra kosten voor de belastingsslaven om hun bijdrage te leveren.

   Ness [30] reageerde op deze reactie.

 23. @Ness [26]: Ik snap niet dat geld in de hoogste regionen blijft steken/ in kringetjes blijft ronddraaien. Als dat zo is, is dat kennelijk een gesloten systeem. Dan kan daar de omloopsnelheid wel hoger of lager worden. Op niks gebaseerd geld bestaat niet. Dat geld wordt uitgegeven in afwachting van een prestatie die komen gaat. Was in de tijd van het goud al zo. Piet brengt zijn goud naar de smit die het voor hem bewaart. Piet krijgt een recu en betaalt met dat recu. Op een dag heeft Piet weer een recu nodig, maar zijn goud heeft hij nog niet. Is nog onderweg. Omdat de smit Piet vertrouwt, geeft hij Piet alvast het recu. De volgende dag brengt brengt Piet de smit het goud. Er ontstaat pas een probleem als Piet zijn goud niet krijgt en daarmee de smit ook niet. Zo lang er maar producten en diensten geproduceerd worden waarvan mensen vinden dat die het ruilen waard zijn, is er niets aan de hand.

 24. Geldschepping als middel om de economie aan te jagen leidt minimaal tot vertroebeling van de economie. Met dat geld worden mensen aangezet tot het kopen van producten die zij eigenlijk het ruilen niet waard vinden. Ze kopen daarmee waardeloze producten in wezen. Maar ach waarom niet. Ze hebben het geld toch.

 25. @Harrie Custers [29]: Het artikel gaat over nivelleren. Daarbij wordt de meer gefortuneerde mens oneerlijk hard getroffen door hem naar verhouding meer belasting te laten betalen dan minder gefortuneerden. Halverwege de comments op de vorige pagina kwam een flattax (IB) ter sprake. Dat is een veel eenvoudiger en eerlijker systeem dat naar mijn mening heel gunstig uitpakt voor de economie, en daarop heb ik gereageerd.

  Het BTW plan echter valt heel ongunstig uit voor armeren, en heel gunstig voor rijkeren. Dat is net zo min fair als de situatie nu. Aangezien het aantal armeren vele malen groter is dan het aantal rijkeren krijg je dat BTW plan er nooit door. Daar trappen mensen niet in. Je wordt hooguit uitgelachen maar de kans dat mensen woedend worden is niet gering.

  Ik heb niets wezenlijk onvermeld gelaten. Zie comments vorige pagina. Als het erom gaat belasting binnen te krijgen dan is een flattax okay, maar om hetzelfde bedrag binnen te krijgen via de BTW zou de BTW duizelingwekkend hoog moeten worden.

  • “Dan zou de BTW duizelingwekkend hoog moeten worden”.
   Oei, dan wordt de feitelijke belasting van mensen ineens duidelijk.
   Nu nog de belasting via inflatie “tastbaar” maken voor de mensen.

   Ik vraag me af of de lager verdienenden via slechts een BTW-belasting benadeeld zullen worden.
   21% BTW over €100.000 voor b.v. de aanschaf van een Mercedes is toch echt iets anders dan 21% BTW over zeg €8.000 voor de aanschaf van een Fiat Panda?

   Overigens, zo lang we nog in een dwangsysteem (collectivisme) leven, zou de verbruiksbelasting aangevuld kunnen worden met een vermogensveranderingsbelasting. De verandering van je vermogen boven een bepaalde drempel in een jaar die wordt belast.
   Het voordeel van een dergelijk systeem is dat de mensen iets meer zeggenschap terugkrijgen over hun geld. Juist door te kiezen waaraan je je geld uitgeeft. Of door de kiezen dat je het vermogensdeel boven de drempel zelf investeert in de samenleving of dit door de overheid laat doen.

Comments are closed.