larken rose bijgeloofDonderdagavond. Mijn vader zit in zijn kamertje in het verpleeghuis. Ik glimlach. Een mij onbekende dame zit naast hem. Eindelijk is hij een keer niet alleen. Ze maakt zich uit de voeten en verdwijnt. Ik vraag mijn vader wat er aan de hand is. Mijn vader zegt niet veel maar mompelt dat het de laatste keer is dat ik die dame zie.

We gaan naar de zogenaamde huiskamer. Hoe architecten deze hebben kunnen ontwerpen is me een raadsel. Er is ruimte voor 12 bewoners, maar niet voor 12 rolstoelen. Helaas zitten verpleeghuis bewoners bijna altijd in een rolstoel.

Vanavond echter zijn we de enige bezoekers in de huiskamer. De TV staat zoals altijd net iets te hard aan. Ik schenk mijn vader een biertje in. Samen drinken we het blikje leeg. Mijn vader vertelt dat de dame pastoraal werker is. Die op ziekenbezoek was.

Het was haar laatste bezoek, haar contract is niet verlengd. Hoe eenzaam kan een oude dag zijn. Een zoon die soms langs komt, en daarnaast iemand die betaald wordt om langs te komen. Betaalde liefde, betaalde aandacht. Afgekocht schuldbesef van een stervende geloofsgemeenschap.

Individuele naastenliefde is dood. Vervangen door werknemers die betaald de menselijkheid in de samenleving proberen te handhaven. Een schitterend voorbeeld van hoe dood het geloof in de lage landen is, wordt gegeven door een SGP kamerlid.

We are change Rotterdam ondervroeg hem of hij zich niet geroepen voelde om zelf een asielzoeker op te nemen. Het antwoord bevestigde dat we in een maatschappij leven waar individuele naastenliefde is uitbesteed aan de staat:

De christelijke moraalridder vindt dus dat de werken van barmhartigheid zoals opvang van asielzoekers thans door de staat dienen te worden uitgevoerd. Juist hetgeen de samenleving menselijk en leefbaar maakt, individuele aandacht, naastenliefde, wordt afgekocht per blauwe envelop. Het wordt niet eens aan de markt overgelaten, dan zou er nog enige kwaliteit zijn. Neen, het wordt aan ambtenaren overgelaten.

Met de kwaliteit bekend van het voormalige communisme uit het oostblok wordt thans uitvoering gegeven aan zorg. Aan naastenliefde. Een betere manier om een totaal verkilde onmenselijke samenleving te scheppen is moeilijk denkbaar.

Ik ben ervan overtuigd dat de samenleving maakbaar is. Maar alleen vanuit de basis, vanuit het individu. Van boven af is een samenleving niet maakbaar. Alleen is het helaas wel mogelijk gebleken de samenleving van boven af te verpesten. En dat is de afgelopen eeuw gebeurd.

Deze kanteling, het afschuiven van menselijkheid en ontkennen van eigen verantwoordelijkheid. Dat is het probleem. Het heeft geleidelijk plaatsgevonden. Totdat zelfs moraal ridders als de SGP het heil en de barmhartigheid van de staat verwachten.

Ik wil geen lans breken voor het geloof, maar constateer dat geloof dood is. Ook al noemen mensen zich gelovig, dan nog is hun geloof vooral een geloof in de staat. Zelfs binnen de eigen gemeenschap vervangen ze steeds meer de vrijwillige naastenliefde door betaalde naastenliefde.

De opvoeding van kinderen is ook steeds meer een staatsaangelegenheid. Verzorging van de wieg tot het graf betekent helaas ook betutteling van de wieg tot het graf. En betaalde naastenliefde van wieg tot graf. De maatschappij is op de leugen gebaseerd van het kunnen uitbesteden van zorg en opvoeding en verpleging. De dingen die een mens genoegen geven worden hem afgenomen.

Thuisonderwijs wordt sterk tegengewerkt. Iemand thuis verplegen wordt door de mantelzorgboete onmogelijk gemaakt. Alternatieve vormen van geneeskunde worden tegengewerkt. Ik mag geen Filipijnse verpleegster binnenhalen die mijn vader verzorgt.

Alsof dit niet erg genoeg is, worden er steeds grotere zorg fabrieken neergezet. Ziekenhuizen, verpleegtehuizen, scholen gemeenschappen, ze zijn intussen zo groot dat de menselijke maat verloren is.

De libertarische samenlevingsvorm wordt vaak verweten een kille samenleving te zijn. En wij, promotors van het libertarisme, wij zwemmen in die fuik. We hebben het bijna altijd over de economische schade van het fenomeen overheid. Over inflatie. Over centrale banken. Maar wijzen niet op de kilheid die in de samenleving is geslopen. En dat de overheid hier het probleem is. Dat betaalde naastenliefde gebaseerd op afgedwongen bijdrages echte naastenliefde niet kan vervangen.

Vrijdagavond. Mijn vader zit alleen in zijn kamertje. We drinken een biertje. Ik vraag naar de dame die hem gisteren bezocht. Hij vraagt, “welke dame?”

6 REACTIES

 1. en hoe zit het met u?
  wilt u invloed blijven uitoefenen zonder tussen komst van draaikonten dan is hier uw laatste kans.
  https://teken.geenpeil.nl/

  teken dan is uw keuze slechts uit 3 opties
  1)voor
  2)tegen
  3)geen mening =sluit me aan bij de meerderheid

  laat u het over aan uw regering dan kan uw voor tegen en uw tegen voor zijn, en uw mening lachwekkend.
  Bepaal uw verantwoordelijkheid voor uw ouders, kinderen en uw naasten.

 2. De morele afbraak is nu wel zo’n 50 jaar gaande. De sociale afbraak zo’n 30 jaar. De laatste jaren gaat het hard !
  Het begin van de grote niet westerse import begon zo’n 30 jaar geleden. Onze Cultuur gaat heel hard achteruit. 2 Schilderijen zullen daar geen verandering in maken.
  De wereld veranderd. Er zal een clash der culturen komen. Het is in deze niet de vraag OF, maar wanneer ?
  Wat zijn wij Nederlanders toch een Achterlijk, Dom Volk !

  G.Deckzeijl [4] reageerde op deze reactie.

 3. Heeft Ratio er een zeer persoonlijk en ontroerend verhaal van gemaakt en op een schitterende wijze weten te beschreven waar in we zijn aan beland en de manier hoe er met elkaar wordt omgegaan.
  Koud, kil en afstandelijk, weet er toch altijd weer iemand er een moslim draai aan te geven.
  Dan heb je dus werkelijk elke essentie gemist in zijn verhaal.
  Ik heb het 2x gelezen en door gestuurd.

 4. Trouwere overheidsdienaren dan de SGP zijn er nauwelijks! “De door God boven ons gestelde overheid moeten we eerbiedigen” en meer van dat fraais. En bidden voor de overheid, tja… De extreme gevolgen hebben van die slaafheid aan de overheid we in 40-45 ervaren… (althans bij een deel van de achterban). Godzijdank waren er griffemeerden die wél nadachten en de moed hadden het tegen de Nederlandse overheid die als het braafste knechtje deed wat de bezetter eiste, op te nemen!

Comments are closed.