De situatie van de afgelopen maand is totaal veranderd ten aanzien van de periode daarvoor. Rusland heeft samen met Iran, Irak en Syrië besloten om korte metten te maken met de door de Amerikanen (CIA) opgezette en de mede door hun bondgenoten (Saoedi Arabië en Qatar) gefinancierde terreurorganisaties Al Qaida (Al Nusra) en ISIS. De Russen worden hierbij eveneens gesteund door Jordanië en EgypteBestuur

Geopolitiek

Het Amerikaanse regime, alias het chaosimperium, speelde natuurlijk een geopolitiek spelletje tezamen met de andere landen, waaronder Turkije. Rusland heeft met Iran, Irak en Syrië afgesproken om de luchtmacht te leveren, waarbij de Syrische, Iraakse en Iraanse legers hun grondtroepen kunnen inzetten om de terroristen eens en voor altijd uit te roeien. Dat is natuurlijk tegen het zere been van de VS, maar vanwege hun incompetentie zijn ze niet in staat om hier weerstand tegen te bieden. Hun politiek van ´regime change´ heeft gefaald in Syrië. President Assad zit er nog steeds en wordt nu versterkt door een extra luchtmacht en duizenden extra troepen. De opzet van de Amerikanen ligt daarom in duigen.

Een van de grootste fans van Rusland en Putin blijkt de grote kanshebber van de Republikeinse partij te zijn, Donald Trump en geeft daarbij zijn ongezouten visie. Hij is een van de weinigen, tezamen met Rand Paul, in de Amerikaanse politiek die het begrepen heeft. De rest van de politici en het militair-industrieel complex  in Washington lopen nog steeds verdwaasd rond en beseffen evenwel dat hun spel ten einde is.

We moeten heel goed begrijpen dat de VS niet meer het land is van de Founding Fathers uit de 18e eeuw, maar in feite een politiestaat in aanbouw is. De NSA en CIA zijn oppermachtig alsmede de wetgeving die door de laatste presidenten is opgezet om de Amerikaanse bevolking te bespioneren, te belasten en te knechten. Het systeem van Obamacare is een ramp geworden voor de meeste burgers en de economie hangt aan een zijden draadje dankzij het beleid van de illegale Federal Reserve en de aangesloten vampierbanken, die het land helemaal hebben leeggezogen ten behoeve van de corporatisten.

Nu hebben we als gevolg van die Amerikaanse geopolitieke spelletjes een groot probleem met de honderdduizenden migranten uit Syrië en andere landen in het Midden-Oosten en Afrika. Het zijn geen vluchtelingen, maar migranten omdat vluchtelingen altijd naar het dichtstbijzijnde veilige gebied vluchten. Als men dan vanuit deze veilige gebieden Europa binnen zou willen komen dan zijn het gewoon illegale migranten die direct moeten worden teruggezonden naar die veilige gebieden, waar men vandaan gekomen is. Helaas hebben we twee krankzinnige politieke leiders in Europa en deze zijn de Zweedse socialist Lotfen en de Duitse kanselier Merkel. Beiden hebben de deuren opengezet van hun landen voor de massamigratie en nu dat het tegen de miljoen gaat lopen wil met name de Duitse dicator Merkel andere landen dwingen om op te draaien voor haar gruwelijke blunder. Deze odieuze lieden begrijpen niet dat zij nooit het mandaat hiervoor hebben gehad en zijn in feite schuldig aan hoogverraad en zouden in een normale situatie worden afgezet en veroordeeld voor dit verraad.

Mandaat

Tony BennTony Benn, de vorig jaar overleden filosoof, nota bene lid van de Labourpartij en fervent tegenstander van de Europese Unie, heeft het duidelijk uitgelegd. Het bestuursmandaat ligt altijd bij het volk en nooit bij de overheid of regering. In feite is het zo dat de overheid altijd dienstbaar moet zijn aan het volk en nooit omgekeerd. Dat is in het klassiek-liberalisme eveneens het geval.

Het bestuursmandaat is als volgt:

 1. 1. Eens in de vier (Nederland) of vijf jaar (UK) worden er verkiezingen gehouden voor een regering (parlement). 
 1. 2. Met deze verkiezingen geeft het volk voor vier of vijf jaar het mandaat om te besturen.
 1. 3. Na vier of vijf jaar wordt het mandaat altijd zonder uitzondering teruggegeven aan het volk en deze kan via verkiezingen beslissen of de huidige regering kan blijven om te besturen of dat er een nieuwe regering komt (nieuwe managementploeg)
 1. 4. De regering moet het mandaat altijd teruggeven en kan dit mandaat nooit en te nimmer overdragen aan derden (EU, Nato, VN etc.) zonder uitdrukkelijke toestemming van het volk.
 1. 5. Een democratische rechtsstaat moet je zien als een groot beursgenoteerd bedrijf, waarbij de bewoners eigenaren en aandeelhouders zijn van het land en medezeggenschap hebben in het kiezen van het bestuur (managementploeg).
 2. 6. De bewoners zijn eigenaren van het land en niet de regering of koning (het staatshoofd dient volledig ceremonieel te zijn en liefst ook gekozen), dus hebben de bewoners het recht om de wetgeving van het land op te stellen via een directe democratie, de regering is vervolgens de uitvoerder en zorgt voor het dagelijks bestuur, die dan op haar beurt wordt gecontroleerd door de raad van commissarissen, i.c. het parlement en getoetst aan de Grondwet, waarin alle natuurlijke vrijheden beschreven staan.
 1. 7. Is er een wetwijziging nodig, dan kan dit alleen via inspraak of referenda worden bewerkstelligd en dat gebeurt altijd en immer door het volk en niet door de regering of ministers (de oorspronkelijke benaming van minister is trouwens dienaar van het volk). 
 1. 8. Met de overdracht van de soevereiniteit richting de EU vanaf 1992 met het Verdrag van Maastricht, Nice, Amsterdam en Lissabon hebben de kabinetten Lubbers, Kok en Balkenende hun mandaat overschreden en misbruikt. Feitelijk zouden ze hier alsnog ter verantwoording voor moeten geroepen.

Zoals men ziet moet alles in zuivere context worden geplaatst, wanneer men dat doet, dan ziet men dat deze overheid, de EU, de VN en de Nato geen enkele bevoegdheid hebben om namens het Nederlandse volk op te treden. Met andere woorden we kunnen in principe deze organisaties verlaten, omdat wij er nooit mee ingestemd hebben en dat in het verleden is gedaan door politici die dat mandaat nooit hebben gehad.

De poltici willen deze macht natuurlijk niet zomaar afgeven, dat begrijp ik, maar de macht ligt altijd bij het volk, doch via opstanden en revoluties komt deze macht automatisch weer terug bij het volk. Helaas zijn deze niet altijd vreedzame gebeurtenissen of processen en dat is juist de tragiek van het hele verhaal van onze zogenoemde democratieën, die in feite als dictaturen zijn opgezet. Men regeert namelijk per dictaat vanaf bovenaf opgelegd door lieden die deze bevoegdheid in werkelijkheid nooit hebben gehad..

Als men deze zuivere redenering aanhoudt, dan kan niemand daar iets op afdingen.

Met dank aan Tony Benn alias Lord Wedgewood en moge hij rusten in vrede.

Dit is een uittreksel van een eerder artikel gepubliceerd in het 5 Minuten Nieuws.

 

 

 

11 REACTIES

 1. Het (vet)gedrukte mandaat is zoals het in de democratische staat zou moeten zijn.
  Daarover zijn al X opmerkingen over hoe het in een VRIJ land zou moeten zijn. Te beginnen bij art.2:”. . . geeft het volk voor vier of vijf jaar het mandaat. . . ”
  “het volk???” wie is dat? Van wie hebben die een mandaat om weg te geven?? En welke beperkingen zitten daar op? In NL kennelijk geen enkele beperking. Ze hebben zelfs de NL-soevereiniteit verpatst. Het volk, de burger, is gewoon slaaf geworden.

  Albert Spits [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [1]: Dit is feitelijk gebaseerd op de Amerikaanse grondwet, de meest liberale grondwet ooit geproduceerd. De Zwitsers hebben ook zo´n vergelijkbaar systeem, ofschoon het gebaseerd is op confederalisme, het Amerikaanse systeem is federalisme. Dat was de achilleshiel van de VS namelijk, waardoor de eerste Amerikaanse fascist avant la lettre, Abraham Lincoln, de macht naar zich toetrok.

  Democratie kan alleen worden gebruikt als verkiezing voor bestuurders, doch de wetgeving wordt door het volk bepaald met het in acht nemen van de natuurlijke vrijheden die verankerd zijn in de grondwet. Deze grondwet moet als eerste de term Eigendomsrecht bevatten, want dat is de basis van vrijheid. Ook je eigen lichaam is je eigendom.

 3. Het is best lastig een goede en voor iedereen acceptabele grondwet te maken. Daarin ligt al op de loer dat de not haves de haves willen knechten. Hoe vinden we daar een evenwicht. Democratie heeft
  ernstige tekortkomingen en of je dat met een grondwet oplost is de vraag. Zie de VS, die een goede grondwet hadden, maar waar het ook volkomen uit de hand is gelopen door allerlei democratische beslissingen.

  Matthijs [4] reageerde op deze reactie.
  Albert Spits [7] reageerde op deze reactie.

 4. In hoeverre ‘the Donald’ er wat van begrepen heeft is niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat hij niet gekocht kan worden. Dat scheelt al behoorlijk vergeleken met de rest.

  Wat betreft de vetgedrukte delen van het stuk, die doen toch sterk denken aan een omgekeerde is-ought fallacy. Deze stelt dat omdat iets is, zou het ook zo moeten zijn. Wat natuurlijk helemaal niet hoeft. De reverse is-ought in het stuk droomt vooral over hoe het zou moeten zijn itt hoe het is en al heel lang is en dat de politieke situatie alleen maar verder afdrijft van hoe het zou moeten zijn. Dat betekent in concreto dat de auteur aan wensdenken doet. Net als het politiek-correcte deel van de samenleving de hoopt dat islam toch helemaal niet agressief en imperialistisch hoeft te zijn. Truth is a cruel mistress.

  Albert Spits [8] reageerde op deze reactie.

 5. Als Hillary het bazentoneel betreed kun je haar vergelijken met Cleopatra.
  Zij zal -de moderne- laatste Farao zijn.
  Het land word immers bestuurd door Farao,, het staat geschreven in waarheid.
  AMERICA = RA: Me CAI.

 6. @Plato [3]: @Matthijs [4]: Inderdaad hoeft een grondwet helemaal niet lang te zijn. Het moet zich alleen focussen op de natuurlijke vrijheden en deze ook specifiek benoemen. Tevens de benoeming van scheiding van economie en staat, alsmede religie en staat zijn essentieel. Bovendien moet men de vrijheid hebben om zich als provincie of regio af te scheiden.

 7. @Keinstein [5]: Nou, Keinstein, dit is een aanhef voor wat een klassiek-liberaal systeem zou moeten zijn. Het is geen droomdenken, maar iets dat zijn waarde al heeft bewezen in o.a. Zwitserland.

  De Donald heeft het wel begrepen, want hij zegt duidelijk dat de Amerikaanse politiek van landen bombarderen een slechte is en dat je het Midden-Oosten met rust moet laten. Net zoals je zegt, hij heeft het grote voordeel dat hij niet kan worden gekocht zoals alle anderen dat wel zijn. Hij is een nachtmerrie voor de corporatisten binnen de Republikeinense partij en dat is altijd een goede zaak.

  Het is zaak dat het Amerikaanse corporatisme volledig wordt vernietigd.

 8. Allemaal theorie. Hoe krijg je in godsnaam nog een echte grondwet doorgevoerd. Dat kon in de VS omdat daar een nieuwe natie aan het ontstaan was. In Zwitserland is het al heel oud. Maar in Nederland zie ik het niet van de grond komen. Hoogstens na een totaal failliet, maar zelfs dan niet. Nee, van de grondwet moeten we het niet hebben. Wel van hoge werkeloosheid en welvaartsvermindering. Misschien dat er dan wat ogen open gaan en het bedrijfsleven meer kansen krijgt. Dan wordt het klassiek liberalisme misschien weer van stal gehaald.

  Albert S. [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Plato [9]: Hetzelfde zagen we gebeuren in 1781 met de eerste revolutie na het Plakkaat van Verlatinghe in 1581. Precies 200 jaar later. De grondwet van de Bataafsche Republiek uit 1798 is een afspiegeling daarvan en was de enige grondwet die ook Eigendomsrecht bevatte. Sindsdien is dit uit alle grondwetten gehouden. Gebeurtenissen zijn niet te voorspellen, wel de aanloop daarnaar toe en alle tekenen wijzen erop dat deze aanloop jaren geleden is begonnen (ca. 2000). Let wel, revoluties zijn geen gebeurtenissen, maar processen die eindigen in een gebeurtenis. Bijv. Beeldenstorm 1568 – Plakkaat van Verlatinghe 1581, Tea Party 1773 – Declaration of Independence 1776, Opstand der Sans Culottes 1789 – Installering Napoleontische Directoire 1799 etc.

  https://rythoviaan.wordpress.com/2013/02/24/revolutie-in-nederland-de-patriottenbeweging-1781-1787/
  https://vls.wikipedia.org/wiki/Plakkaat_van_Verlatinghe
  http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi42bzspswzn

 10. In het Romeinse recht gold de regel: “Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet” wat wil zeggen: “Niemand kan meer recht aan een ander overdragen dan hijzelf bezit.”
  Dat beginsel wordt door moderne juristen en politici aan hun sociaal-democratische laars gelapt.

Comments are closed.