vrijheid radio blogMet toestemming overgenomen van vrijheid radio: Het vluchtelingenprobleem. Aan de linkerzijde van het politieke spectrum hoor je: verwelkom de vluchtelingen en stop ze weg in een kamp waar ze een aantal jaren op kosten van de samenleving depressief mogen wezen. Aan de rechterzijde hoor je dat de grenzen gesloten moeten worden want de vluchtelingen zouden om tal van redenen een bedreiging vormen voor de Nederlandse samenleving, veiligheid, welvaart en cultuur.

Ik geef toe, het is complexe materie, maar is die complexiteit wel nodig? Laten we eens een aantal eeuwen terug gaan in de tijd. De periode dat mijn voorouders van uit het Zuiden van Europa deze richting op kwamen.

Het lot van de vluchteling in het verleden.

Mijn voorouders waren vluchtelingen en gastarbeiders. Ze kwamen naar dit land toe zonder de taal te kennen. Het was ook nog eens in een tijd dat dit land overspoeld werd door vluchtelingen terwijl wij ook nog een oorlog uitvochten met andere Europese landen.

Steden als Amsterdam groeiden enorm in deze periode, mede dankzij de enorme stroom immigranten uit omringende Europese landen. Toch noemen wij deze periode de Gouden Eeuw en kijken veel mensen met heimwee terug naar die tijd.

Mijn voorouders waren zoals zoveel voorouders van de gemiddelde Nederlanders geen hooggeschoolden of rijke handelaren. Het waren simpele handwerkslieden die vanuit Frankrijk deze kant op waren gevlucht voor Filips de tweede.

Er is een heel groot verschil tussen de komst van immigranten in die tijd en in deze tijd. In de 16e en 17e eeuw was er geen verzorgingsstaat. Opvang van ouderen, wezen, armen en andere hulpbehoevenden gebeurde particulier. Ook het scheppen van werkgelegenheid was geen staatsaangelegenheid. De kooplieden lieten dijken aanleggen, bouwden molens, pompten het water eruit en legden er bloembollenvelden aan. Veel immigranten mochten er een akker pachten en konden op die manier een inkomen vergaren.

Het was in die tijd niet complex maar erg simpel: als jij bereid was de handen uit de mouwen te steken kon niets jou stoppen een goed leven op te bouwen.

Het leven in die tijd was dan wel hard, de hygiëne slecht en levensverwachting kort, maar dat kwam omdat de wetenschap in de kinderschoenen stond en tal van uitvindingen die ons leven veraangenamen nog gedaan moesten worden. Dat zou later gebeuren toen men aan de overkant van de oceaan de principes van vrijheid omarmden. Het land dat voortkwam uit dit verlangen naar meer vrijheid werden de Verenigde Staten van Amerika genoemd en ook hier zag je een enorme stroom van immigranten uit alle windhoeken op gang komen om in dit nieuwe land een beter bestaan op te bouwen. Mensen die straatarm aankwamen op Ellis Island hadden vrijwel meteen werk en waren binnen een korte periode op het niveau van de middenklasse.

Een vluchteling die begon als krantenverkoper had in die tijd nog de kans om te eindigen als mediamagnaat. dat zou vandaag de dag vrijwel onmogelijk zijn.

gouden eeuw

Het lot van de vluchteling vandaag de dag

Kom je vandaag de dag als vluchteling naar Nederland, dan wacht je een asielprocedure, een inburgeringscursus en uiteindelijk de verzorgingsstaat. Dit is voor iedere asielzoeker hetzelfde, of je nu gelukzoeker bent of iemand die een onderdrukkend regime is ontvlucht en op zoek is naar een beetje vrijheid, het maakt niet uit, de meedogenloze bureaucratische molen discrimineert niet op afkomst.

De Nederlandse asielprocedure is geen pretje. Met meerdere mensen deel je jarenlang een klein verblijf in een voortdurende onzekerheid of je mag blijven of niet. Je zit vaak met mensen van verschillende achtergronden op elkaars lip. Dit leidt vaak tot spanningen en ruzie. In de gaarkeuken eet je voedsel waar je maag niet aan gewend is en werken mag je niet. Ja, voor een euro per dag mag je in de spoelkeuken of de wasserette werken. Net als in een gevangenis.

Buiten de poorten van het AZC loert van alles op het binnengekomen volk, van vrouwenhandelaren tot evangelisten die jagen op zieltjes.

Ik heb ooit als vrijwilliger daar kleding uitgedeeld. Een Afrikaanse vrouw wist mij toen wakker te schudden, waardoor ik plotsklaps door kreeg wat er niet klopte aan dit systeem. Ze zei: “We don’t want your pity. We have also our pride. We want to earn our own living.”

Dat is in essentie wat er mis is met dit systeem. De menselijke waardigheid, de trots, word gebroken. Het systeem leert mensen te buigen en afhankelijk te zijn van anderen. Onmenselijk dus.

Wanneer je na jaren in deze procedure eindelijk licht aan het einde van de tunnel ziet, is dat veel eerder het licht van de tegemoetkomende trein. Psychisch is een gemiddeld mens dan al gesloopt. Het enige wat zo’n procedure je leert is afhankelijkheid en opkijken naar je zogenaamde meesters in de hoop dat je je papiertje mag ontvangen dat zegt dat je mag blijven. Mag je eenmaal blijven en nader je de arbeidsmarkt met een gat van jaren op je cv. Wat staat je dan te wachten? Misschien was je in het land van herkomst chirurg, bankier, advocaat, opticien, ondernemer of zelfs directeur. Hier in Nederland zegt dat helemaal niks.

Ik heb asielzoekers gesproken die in hun land van herkomst deze beroepen beoefenden, maar in dit land in de schoonmaak belandden of in een uitkering terecht kwamen. Trots telt helaas niet in Nederland. Je psyche moet gesloopt worden volgens de dominees van de linkse kerk, net zo lang tot je alleen nog maar een onderworpene van de almachtige staat bent. Mensen die in de verzorgingsstaat geloven zouden zich moeten realiseren dat ze in feite in de almachtige onmenselijkheid geloven. De bedoelingen van de mensen die werkzaam zijn binnen dit overheidsapparaat mogen het misschien goed bedoelen, maar het zijn juist al deze goede bedoelingen die de weg plaveien naar dit systeem van gedwongen afhankelijkheid.

arabische burgers

Als deze procedure er niet was geweest waren deze mensen hoogstwaarschijnlijk in betere posities terecht gekomen. Dan hadden ze zich kunnen ontplooien en voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen met de vruchten van hun eigen arbeid. Wellicht hadden ze vrijwillig kunnen bijdragen aan de samenleving, kunnen doneren aan kerk, moskee of buurthuis.

Hun langdurige, zinloze verblijf in troosteloze kampen heeft de samenleving inmiddels miljarden gekost. Als die miljarden nooit door de belastingdienst waren geïnd, maar in de economie waren gebleven, had dat meer welvaart en meer banen opgeleverd voor ons en voor al die binnengestroomde vluchtelingen van de laatste decennia.

Dan heb je ook nog het ridicule idee dat de overheid uitkeringen zou moeten regelen, een verhaal dat je zelfs in Afrika hoort: “That country in the north that gives away 1000 euro every month for free! Let’s go and check it out!”. Dit hoorde een familielid van mij letterlijk in west Afrika toen ze zei dat ze uit Nederland kwam. Waarom hebben we überhaupt uitkeringen? Vandaag de dag kan je je tegen ieder wissewasje verzekeren. Waarom zou de overheid ons dan op onvrijwillige basis tegen werkeloosheid moeten verzekeren, enkel om dit geld aan een groep gelukzoekers uit te delen die niet de intentie hebben de handen uit de mouwen te steken? Begrijp mij niet verkeerd, er zijn er genoeg die willen werken, er zijn er die tegen hun zin in de bijstand komen, maar er zijn er ook die doelbewust van het systeem profiteren. Als je als overheid dit systeem creëerde, moet je niet gek opkijken dat er mensen misbruik van maken.

De overheid is de oorzaak, niet de oplossing

In alle gevallen lijkt het mij dat het vluchtelingenprobleem geen probleem had hoeven zijn. Het daadwerkelijke probleem – van begin tot eind – is dat zich ergens ter wereld een overheid ermee bemoeide. De problemen in Syrië ontstonden omdat senator McCain wapens uitdeelde aan gematigde rebellen die we nu kennen als het alles behalve gematigde ISIS dat met hun Amerikaanse wapens onvoorstelbaar wrede dingen doet. Vervolgens gooit het westen daar bommen en niet ISIS maar onschuldige burgers vinden de dood als gevolg van die bombardementen.

De Syriërs ontvluchten vervolgens dit geweld in bootjes omdat overheden her en der de grenzen over land afsluiten. Daarbij verdrinken vluchtelingen. Eenmaal aangekomen zoeken ze een weg richting landen met een grote verzorgingsstaat. Want ja, wat zou jij in zo’n situatie doen, wanneer je gelokt bent met folders over gratis levensonderhoud? Dan wil je na zo’n barre toch daar toch ook wel heen? Overheden doen de gekste pogingen om die stroom te onderbreken, wat vrij zinloos is. Mensen weten zelfs uit zwaar bewaakte gevangenissen te ontsnappen. De Berlijnse muur hield zelfs mensen die wilden ontsnappen niet tegen, dus waarom grenzen sluiten? Denken ze nu echt dat dit werkt of is het slechts symboolpolitiek?

Screenshot 2015-09-29 at 23.31.50 - Edited

De oplossing

De beste oplossing lijkt mij om een voorbeeld te nemen aan Nederland in de Gouden Eeuw of de VS in de 19e eeuw: maak het die mensen zo makkelijk mogelijk om te werken en hun eigen inkomen te vergaren. Schaf een hoop regels omtrent arbeid af zodat men zonder al te veel poeha en papierwerk zo aan de slag kan. Het beste is natuurlijk helemaal geen poeha en papierwerk. De grootste reden van hoge werkeloosheid is tenslotte alle belemmerende wetgeving en belastingen op arbeid, die het voor werkgevers onaantrekkelijk maakt om in dit land mensen aan te nemen. Daarom wijken veel bedrijven uit naar lage loon landen of landen met weinig bureaucratie en lage belastingen.

Nu er zoveel immigranten hier naartoe komen zou de overheid er verstandig aan doen de belemmeringen op arbeid weg te nemen. Inkomstenbelasting af te schaffen, zodat wij als land beter kunnen concurreren met andere landen. Het domste is mensen wegstoppen in die meedogenloze asielprocedure. Tijdelijke opvang valt wat voor te zeggen, maar dat kan ook particulier geregeld worden. En schaf die verzorgingsstaat alsjeblieft eens af. Die heeft nooit gewerkt, kost een hoop geld en is in feite compleet failliet.

Ik wil graag afsluiten met terug te komen op het gene waar ik dit artikel mee begon. Aan de linkerzijde wil men asielzoekers verwelkomen en opsluiten in AZC’s. Aan de rechterzijde roept men “grenzen dicht”. Wat is in het kort de libertarische antwoord op dit vraagstuk?

In het kort: overheid, bemoei je niet met vluchtelingen, maar schaf daarentegen regels af die mensen belemmeren om hun eigen inkomen te vergaren. Grijp alleen in wanneer mensen zich misdragen en laat ze verder met rust

Johan Jongepier

Vrijheidradio.com

9 REACTIES

 1. @IIS [1]:
  Mee eens. Jarenlang wachten op een sociale huurwoning. In de rij aansluiten bij de 648.000 werkelozen waar al geen banen voor zijn. Werken voor je uitkering en die is echt geen 1000 euro per maand maar 70 procent van het minimumloon. En mocht je al plannen hebben voor een eigen bedrijfje, word je uitgekleed door de belastingdienst.

  Stel dat je al die regeltjes en voorzieningen zou afschaffen, dan help je heel veel mensen de goot in en hun huis uit. Verschil met toen en nu is dat er gewoon te veel mensen zijn. Beginnen met een stevige geboorte beperking zou een eerste optie moeten zijn.

  IIS [5] reageerde op deze reactie.
  pcrs [8] reageerde op deze reactie.

 2. Even nitpicken:

  “Als die miljarden nooit door de belastingdienst waren geïnd, maar in de economie waren gebleven”

  Het geld dat de belasting int gaat net zo snel de economie weer in…. de belasting is wat economische activiteit betreft bijna een zero-sum game. Enkel de ontmoediging vertraagd economische groei.

 3. In dit verhaal wordt gepleit voor de toelating van vluchtelingen want in de Gouden Eeuw was dat ook een succes. Er is nog al een verschil tussen die twee perioden. De gouden eeuw was Nederland een voorloper van de industriële revolutie (molens) met een groeiende behoeft aan arbeiders. Beiden is niet aan de hand nu. Integendeel we hebben meer werkelozen dan banen. De vluchtelingen die hierheen kwamen toen en voor de vooruitgang zorgden waren alle rijke welgestelde en machtige elite uit het Antwerpse. Wanneer die niet gevlucht waren naar o.a. Amsterdam was het anders gelopen. Zij waren dus een elite en kwamen brengen en niet halen. Dit is nu niet aan de hand en totaal andersom. Bijna alle vluchtelingen/migranten waren van de zelfde en niet vijandige cultuur en religie. Op hele kleine minimale groepjes na. Dit is nu totaal anders. De vechtpartijen en verkrachtingen zijn niet van de lucht nu. Daarom moet onze houding ook veel kritischer zijn en de toelatingseisen strenger. Grenzen dicht. Behalve voor die enkele oorlogvluchtelingen na een sollicitatie-ronde en quarantaine-periode of je wel geschikt bent en van goede wil.

 4. @Marg00tje [2]:

  Nederland staat, zogenaamd, in de top 5 van de rijkste landen ter wereld, maar waarom merkt de doorsnee Nederlander daar dan zo bitter weinig van? De belastingen kunnen dan ook wel als rijk land op een breed front worden verlaagd of zelfs worden afgeschaft door mensen de kans te geven -weer- een zelfstandig leven op te bouwen. We zijn denkbeeldig rijk en kunstmatig arm, omdat de macht dit zo wil, die bepalen wat we zijn, wat we bezitten en hoe we worden uitgekleed en vooral waar ons afgeperst geld naar toe moet.

  Door de niet aflatende bemoeienissen van de dwangstaat heeft men het afgeleerd en is men ontmoedigd om vol inspiratie te zijn of voor zichzelf te zorgen en vooral geleerd om afhankelijk te zijn, te worden en vooral te blijven van subsidies, uitkeringen en toeslagen, waarbij ook nog eens een exceptioneel overpriced miljoenen leger aan eenrichtingsverkeer denkende bureaucraten en een berg aan semi-overheid clubs in stand dient te worden gehouden.

  Nu krijgen we het nog drukker en dient er nog meer geld en ruimte vrij te worden gemaakt voor allerlei geluk zoekende woestijn exoten die hier als een vorst worden onthaald en een voorkeursbehandeling krijgen waar menig Nederland niet eens van durft te dromen. Echte vluchtingen tijdelijk een schuiladres aanbieden, prima, maar is de hulp compleet doorgeschoten door domweg ALLES maar binnen te halen. Dit is een Nederlanders-opzouten-gelukzoekers-tot-in-de-afgrond-verwennen mentaliteit geworden.

  Men heeft Nederlanders geleerd afhankelijk te worden en vooral te blijven van een corrupte staat door ze decennia lang tot op het bot toe uit te kleden, dom en kort te houden middels afpersing en onderdrukking. En ontmoedigd mensen bovendien ook nog eens door ze aan banden te leggen met allerlei vergunningen, regel- en wetgevingen. En gaat nog erger worden, door de gelukzoekers te leren hoe gemakkelijk dit land ze in van alles kan voorzien en afstaat met het vooruitzicht dat ze veel mogen eisen van de staat over jaren en jaren, want het zijn ‘beginners’ en die moet je natuurlijk wel goed de weg (blijven) wijzen richting gratis geld, huis, inrichting, eten en drinken en gezondheidszorg.

  Ben er voor dat de grenzen onmiddellijk dichtgaan uit pure (economische) lijfsbehoud van elke Nederlander en er vrede komt in het Midden-Oosten zodat mensen, die er altijd in vrede en alle rust hebben gewoond, daar ook kunnen blijven.

  Veel mensen ontgaat het dat de oorlog met zijn huursoldaten is aangesticht door het Westen en daarmee mensen het recht op rust en veiligheid heeft ontnomen en ze heeft gedwongen naar landen te gaan die zijn eigen bevolking onderdrukt en plundert. Over dictatuur gesproken, leven wij zo vrij als mensen in landen die onder een zogenaamde dictator leefden? https://www.youtube.com/watch?v=VOVNZXX4Ogk

 5. @Marg00tje [2]: IPV daarvan horen de achterblijvers de pioniers op het nos journaal klagen over traag internet. Dat is natuurlijk een regelrechte reclame folder.

 6. Argentinie heeft al meer Syrische vluchtelingen opgenomen in 2013 dan Polen tot en met juli 2015. Argentinie is een verzorgingsstaat, maar niet voor immigranten. Alle Syriers zijn welkom, mits op uitnodiging van familieleden of vrienden die hier de permanente residentie bezitten. Overige voorwaarden: Degene die ze uitnodigt te komen moet garant staan voor onderdak, eten en schoolgeld. En minstens 50.000 dollar op een rekening hebben als waarborg.

  Argentinie doet veel dingen slecht, maar ik vind dit toch wel een goede oplossing.

Comments are closed.