An_informal_tented_settlement_in_Lebanons_Bekaa_valley_(11174052664)Het publieke debat – of wat daar in Nederland voor doorgaat – over vluchtelingen lijdt onder polarisatie, met als gevolg het uitsluiten van het midden. Een meer pragmatische benadering zou tot een zinvolle discussie kunnen leiden.

Als het gaat om de vraag of Nederland – en andere Europese landen – vluchtelingen uit het Midden-Oosten toe moeten laten tekenen zich twee kampen af: aan de ene kant het geen-mens-is-illegaal-kamp, dat opvang vanzelfsprekend vindt. Aan de andere kant zien we het gooi-de-grenzen-dicht-kamp, dat geen zin heeft nog meer islamieten binnen te laten, bang voor religieus radicalisme.

Het gooi-de-grenzen-dicht-kamp wordt beschuldigd van racisme (niet helemaal terecht, mijns inziens), de vertegenwoordigers van het geen-mens-is-illegaal-kamp worden van gebrek aan verstand beticht (niet compleet onterecht, mijns inziens).

Ondertussen ontstaat er een uitgesloten midden: toelating van vluchtelingen op basis van een risico-analyse. Een analyse die zowel de vrees voor vervolging van de vluchteling als het gevaar voor het land van opvang in aanmerking neemt. Een concreet voorbeeld van een dergelijke benadering is er al: de kersverse regering van Canada, onder leiding van Justin Trudeau (inderdaad, zoon van) heeft aangekondigd 25.000 Syrische vluchtelingen op te willen vangen. Tegelijkertijd heeft de regering aangekondigd dat iedere vluchteling een background check moet ondergaan, en wel terwijl hij of zij nog in Syrië is. Hiervoor wordt de Canadese politie en de binnenlandse veiligheidsdienst (CSIS) ingezet. Verder heeft de regering besloten dat alleenstaande mannen in principe niet worden toegelaten, tenzij deze homo zijn en – dus – voor vervolging moeten vrezen in het Midden-Oosten. Mannen die een gezin hebben worden wel toegelaten. Vrouwen en kinderen hebben in ieder geval prioriteit. De aanpak is gekozen omdat de Canadese regering twee belangen wil dienen: het belang van vluchtelingen om een veilig heenkomen te vinden, en het belang van de burgers van Canada om in een veilig land te leven waar geen onnodige risico’s voor leven of goed worden geduld.

Kijk, dat is nog eens een triomf van principes toegepast in een feitelijke context die middels common sense wordt geduid. Anders dan in Nederland waar de ‘principiëlen’ iedere feitelijke context negeren (‘racisme’), en de realisten het principe van hulp aan vervolgden laten schieten (‘geen enkel risico nemen’).

De moraal van dit verhaal is dat een principe nooit los van de feitelijke situatie mag worden toegepast. Dan wordt het namelijk een zwevend concept. Tegelijkertijd moet de realiteit, het concrete, nooit leidend worden over de wereld van de ideeën, want dan is er geen richting meer en kunnen geen doelen meer worden bereikt.

Het publieke debat in Nederland – of wat waar voor doorgaat, voeg ik daar steevast aan toe – kan wel wat minder Prinzipienreiterei gebruiken en wat meer realiteitsbesef. Dan komt het misschien toch nog goed in Nederland. Maar ik vrees van niet.

Paul Verhaegh

16 REACTIES

 1. Sommige zaken laten zich niet in oplossing benaderen door ‘de nuance’, door ‘het beste van 2 werelden’, door ‘de gulden middenweg’. Als dat wel zo was dan zou D66 al vanaf 1966 de regeringspartij van Nederland zijn en waren alle wereldproblemen verdwenen.

  Indien je een kwaadaardig en terminaal gezwel in je hoofd hebt, dan blijf je niet langer leven door je benen chirurgisch te verlengen.

 2. …tenzij deze homo zijn…
  Ga er maar vanuit dat er plotseling heel veel syrische homo’s
  blijken te zijn. En verder reactie 2.
  In NL zijn nu veel woningen nodig, voor opvang om de AZC’s te
  ontlasten. Waarom kunnen al die gezonder asielzoekers die zelf niet bouwen ?

 3. Huursoldaten/ISIS, de VS/SA/ISR/TUR manschappen, worden gedrogeerd en zijn daarmee perfecte moordmachines geworden….. http://www.canvas.be/video/terzake/najaar-2015/dinsdag-22-september-2015/captagon

  Hoeveel ex huursoldaten/ISIS captagon koppensnellers consumenten en dealers zijn hier reeds binnengehaald door onze vredelievende idioten met hun vlag en “welkom” bordjes. De hoofddaders in dit debacle zijn natuurlijke de overheid en de politiek in de EU, de schoothondjes en vazallen van de VS. Het wordt tijd voor pek en veren en het tribunaal. De overheid brengt burgers in gevaar door ongelimiteerd huurmoordenaars en koppensnellers binnen te halen/laten. Vroeg of laat, hoe de overheid en zijn mooipratende ruifvreters en de lange slapzakken met hun holle frasen in de politiek ook mogen liegen over de harde feiten die er liggen of nog zullen komen, maar de waarheid laat zich niet verloochenen…..vroeg of laat, zullen er hier burgerslachtoffers vallen waar men zich voor heeft te verantwoorden.

 4. Een vreemd verhaal. De schrijver plaatst zich in het midden van het debat, maar neemt een nog extremer standpunt in dan de anderen. In elke situatie van oorlog of politieke onderdrukking zal het overgrote deel van de echte vluchtelingen uit mannen bestaan. Mannen zijn politiek actiever en op mannen heeft elk onderdrukkend regime het meer gemunt. Het is daarom niet te begrijpen dat de schrijver er een voorstander van is dat alleenstaande mannen, en dat zullen vooral de jongemannen zijn die het meest vervolgd worden, niet meer als vluchteling worden gezien. Aan de andere kant wil hij wel nog vrouwen en volledige gezinnen naar binnen halen, waaronder dan ook veel economische in plaats van politieke vluchtelingen zich zullen bevinden. Het is het totaal omdraaien van de humanitaire uitgangspunten waar het internationale asielrecht op is gebaseerd.
  Waar komt deze bizarre mannenhaat vandaan? Ik weet dat de westerse bevolking decennia lang is gehersenspoeld met manvijandige en vrouwvriendelijke prietpraat. Daar hebben naast een bepaalde groep vrouwen partijen als staat en media zelf belang bij. Maar is het nu al zo erg dat een doorsnee man meedoet aan snoeiharde discriminatie van zijn eigen sekse? Is die indoctrinatie dan zo effectief gebleken?
  Het realistische standpunt hier is niet de visie van de schrijver, maar het voorstel om zo snel mogelijk de grenzen te sluiten. Opvang van de politieke vluchtelingen dient te gebeuren in het eerste land waar de asielzoeker zich meldt of kan melden. Dat zullen bijna altijd de buurlanden zijn. Als de situatie verbeterd is kan men zo in velerlei opzichten het gemakkelijkst terug en de opbouw van het eigen land ter hand nemen. Ik maak er op attent dat de EU zelfs de eigen wet- en regelgeving overtreedt ten aanzien van de eerste melding.
  Is het een extreem standpunt om van de EU tenminste te vragen zich aan de wet- en regelgeving te houden?

  Bertus [10] reageerde op deze reactie.

 5. @jackoss [2]:

  Dat waren nog eens tijden ! En ook werden slaven die hun eigenaar ontvluchtten, gestraft. En dat is nog steeds zo, kijk maar naar Snowden, diens paspoort werd afgepakt, hij mag de beautyfarm niet meer in. Aan de andere kant zijn er ook hedentendage slaven die op aanvraag van een andere beautyfarm (“ander land”) uitgeleverd worden door de eigen beautyfarm (“eigen land”). Ordnung muss sein, ten slotte. Maar het geeft niet, ondanks al die verraaiers die niet achter onze leiders aan wensen te hollen ter meerdere eer en glorie van Onsch Vaderland, dienen wij gewoon Onsch Vaderland en spuien wij onze gal als een echte keyboardridder op het interpret terwijl wij zwelgen in nostalgische gedachten van hoe het ooit was volgens ons. Iedereen die het niet met ons soort eens is, zou in vroeger tijden wel een toontje lager gezongen hebben.

 6. Nou wat een geleuter over die economische profiteurs!!
  De deskundigen roepen al maanden: Dat 85 tot 90% economische profiteurs zijn, en dat daar van 80% niet uit Syrië komt.
  De valse Syrische paspoorten a € 800,- vliegen de deur uit.
  Het is héél simpel: Alle grenzen in héél Europa dicht.
  Héél goed de grenzen bewaken en controleren, ook door het leger.
  Dat is de enige goede en juiste oplossing.
  Stoppen met deze waanzin!!
  Dijsselbloem roepttoetert nu eindelijk: die enorme stroom vluchtelingen kan de EU en de EURO de kop kosten!
  En dat roept een socialist!
  Nu nog de daden Dijsselbloem!!!

 7. @jackoss [2]:

  Mee EENS!!
  Je kunt beter de strop gebruiken, kun je er meer mee afmaken met dat zelfde stuk touw.
  Is ook goedkoper! 😉

 8. Grenzen open stellen is iets anders dan de belastingbetaler dwingen om voor de kosten voor onderkomen, en levensonderhoud, van iedereen die een voet over de grens gezet heeft, op te moeten komen.
  Als ze hier gewoon niks kregen dan waren ze hier ook niet.
  Maar het lijkt alsof onze leiders bang zijn dat er een einde komt aan de vluchtelingenstroom, en wij er straks te weinig hebben.

 9. Natuurlijk mogen de asielzoekers blijven. Als ze maar ondertekenen dat ze weg moeten. Ze kunnen toch niet lezen.

 10. Het is een jaar of 3 geleden dat er nog maar weinig “vluchtelingen” onze kant op kwamen. Maar toen waren er enkele wijze landen(VS voorop) die vonden dat het land waar de gemiddelde opleidingsgraad hoger is dan van de omringende landen geen goede roverheid had.(Syrie). Na de interventie van de westerse landen kwam de vluchtelingenstroom op gang. En wat is de reactie van ons volk? Wilders voorop nu ook Rutte en Dijselbloem; grenzen dicht, grenscontrole. En dat is precies waar het om begonnen is. En er is nu optimaal draagvlak “we” willen graag minder vrijheid
  meer controle. Je hoort niets meer over het moedwillig op gang brengen van de
  masamigratie.

  Raymond [14] reageerde op deze reactie.

 11. @janberg [13]:

  Goed georkestreerde mediahype , maar ja…………..WIJ zijn nog slechts een roepende in de wildernis.

  Zegge , 99 ( negen en negentig ) procent , van het geen u aanschouwd op de “vertel u een visie “, aka , televisie , is in scene gezet , met behulp van acteurs.

  Daarom zeg ik ook tegen allen hier : ga a.u.b. , in de Efteling wonen , Fantasialand mag ook.

 12. Er is maar 1 libertarische oplossing, en dat is alles privatiseren en de privé-eigenaren zelf laten beslissen en laten opdraaien voor zowel kosten als gevolgen.

  Al het andere zijn etatistische cq. collectivistische oplossingen waarvan agressie jegens onschuldigen onherroepelijk onderdeel zal uitmaken.

  Maar als we dan toch nadenken over etatistische oplossingen, dan is het m.i. niet moreel aanvaardbaar om het leven van HUIDIGE binnenlandse burgers op het spel te zetten (o.a. door mogelijke terreuraanslagen) ten behoeve van zij die hier geen burgerschap hebben en geen belasting hebben hoeven betalen.

  Welk altruïstische drogreden wil je nog gebruiken om vluchtelingentoelating te bepleiten bij iemand die net zijn dierbare is kwijtgeraakt aan een “vluchteling” of “immigrant” met een bomgordel of Kalashnikov?

  De overheids kerntaak lijkt mij vrij duidelijk zolang die overheid bestaat: het beschermen van haar eigen burgers tegen crimineel geweld. Niet het vergroten van de kans daarop.

 13. inflatie retoriek, zoek de 2 verschillen; het kwartje van kok en het duizendje van rutte versus het kwartje van Kok en het duizendje van Rutte.

Comments are closed.