Finger-pointing-iconJean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft in een toespraak te Frankfurt enkele EU-landen de mantel uitgeveegd, zo bericht de site van Elsevier. Het komt erop neer dat alle EU-landen de lasten van de volksverhuizing mee moeten dragen, en niet alleen Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Nederland. Enfin, leest u zelf maar, de tekst van de speech (in het Duits alleen) staat hier.

Je ziet het wel vaker, bewindspersonen die vermanend het vingertje heffen en zeggen: ‘Denk eraan mensen, we moeten de last wel eerlijk verdelen.’ Niet zelden gaat het dan om een last die door de bestuurders zelf veroorzaakt is.

De landen die terughoudend zijn, zoals Hongarije en Polen, doen dat om goede redenen. Zij begrijpen dat regeringen in de eerste plaats verantwoordelijk zijn tegenover hun eigen bevolking, en de bestaande bevolking daarom niet achter mogen stellen bij de nieuwkomers. Zij begrijpen ook dat (im)migratiepolitiek rekening moet houden met de absorptiecapaciteit van een land, wil er draagvlak voor zijn. De EU-bureaucraten zijn in dat opzicht weinig democratisch, daar waar de huidige regering van Hongarije dat bijvoorbeeld veel meer is.

Een ander punt, en nogal onderbelicht, is de culturele factor. Grote groepen nieuwkomers in een land die een andere cultuur meebrengen, veranderen daardoor de bestaande cultuur in het land van bestemming. Dat hoeft overigens niet bij voorbaat goed of slecht te zijn. De vraag òf dat gewenst is, dient echter te worden gesteld, en wel aan de bestaande bevolking. Gelukkig zijn er in de EU-landen nog nationale parlementen waarin kritiek uitgesproken kan worden. Aan EU-bestuurders zoals Juncker merk je echter niet dat ze daar waarde aan hechten. Zij vinden dat de EU op dit punt de lakens uitdeelt, en dat de democratie op nationaal niveau geen roet in het eten mag gooien. Met deze houding versterken zij de spanning tussen het nationale sentiment – nooit weggeweest sinds 1945 – en de Europese ambitie.

Als het Europese project faalt, dan is het vooral aan dit type doordrijvers te wijten, niet aan het boze volk. Misschien is het daarom wel goed als de volksverhuizing de politieke unie derailleert. Dan weten mensen als Juncker tenminste weer wat democratie ook al weer betekent.

Paul Verhaegh

6 REACTIES

 1. @MH [1]: een eenmaal gekozen partij heeft ook geen zin om te luisteren naar hun kiezers, hoogstens uit beleefdheid. Zij zijn de leiders, en die gaan leiden. Ben je geen leider dan ben je automatisch de volger, onderdaan, de ondergeschikte.
  Slaaf volgt slavenmeester
  Onderdaan volgt koning
  Kiezers volgt politicus
  Het is niet andersom, dat is het nooit geweest.
  Een eenvoudige relatie die mistig wordt gemaakt door de processen, structuren, symboliek en rituelen die geplaatst wordt tussen de deelnemers om de sfeer van legimiteit en het bestaan van het gezag te bevestigen en vooral in stand te houden.
  Het spreekt voor zich dat de regels vooral gelden voor ondergeschikten en niet voor de leiders.
  Onderschat vooral niet de bijna blinde gehoorzaamheid van veel burgers. De overheid hoeft bijna geen dwang meer op te leggen aan de burgers, dan doen de burgers zelf al, naar elkaar toe.
  Het is een deugd geworden om te gehoorzamen en vooral moralistisch te blijven naar alles en iedereen en je vooral volledig opofferen aan de idealen, ookal deel je deze niet.
  Deze houding zij je bij de overheid terug maar ook bij burgers.

  peter [3] reageerde op deze reactie.

 2. Wat wederom ook in deze bijdrage niet word vermeld.
  Het waarom dat midden Europa problemen maakt met de huidige asielzoekers.
  Een ieder die enige geschiedenis heeft bestudeerd over midden Europa weet dat dit deel van Europa ooit bezet en bestuurd is door de Ottomanen en dat deze periode nu niet erg goed is geweest voor de volkeren.
  Mannen werden veelal vermoord en vrouwen verkracht enz.
  Tot heden is het te zien aan de mannelijke bevolking hun uiterlijk wie hun voorvaderen waren.

 3. @peter [4]: Joop is een gruwelijke propagandasite van de Partij van de Armoede. Totaal nutteloze informatie van socialistische idioten.

Comments are closed.