RechtsstaatIk heb geleerd, en vanaf de lagere school, middelbare school en verder is mij steeds ingepompt dat Nederland het beste, mooiste eerlijkste, meest ontwikkelde land van de hele wereld is.*****
Het Nederlands rechtssysteem is het meest objectieve, eerlijkste, rechtvaardigste in de hele wereld.*****

Al een tijdlang begin ik echter twijfels te krijgen. Alleen al door de belastingheffing die ik als diefstal beschouw. En nu zie ik ook nog steeds meer artikels over hoe de rovreheid steeds meer spaarcenten van burgers probeert te confiskeren. Zelfs buitenlandse banken struinen ze af om te trachten Nederlandse bankrekeningen te vinden.
Wat was toch een ” Bankgeheim” wat onze ouders een normaal iets vonden?

<b.Maar nu ontvang ik een mail van de PVV:”<b>
PVV-Nieuwsbrief header2.gifshim.gif


shim.gif
Vandaag staat er in de Telegraaf een uitgebreid interview met PVV-fractievoorzitter Geert Wilders.
PVV-leider Geert Wilders wacht geen eerlijk proces als hij volgend jaar terecht moet staan voor zijn ’minder Marokkanen’-uitspraak. Daarvoor waarschuwt zijn advocaat Geert-Jan Knoops.
De raadsman is ontstemd over het feit dat de rechter-commissaris slechts 1 procent van de onderzoekswensen van Wilders’ verdediging heeft toegewezen. „Het gaat hierbij onder meer om het doen van nader onderzoek door middel van deskundigen. De verdediging maakt zich ernstig zorgen over de vraag of de heer Wilders in zijn strafzaak wel een adequate verdediging kan voeren”, aldus Knoops in een verklaring.
„Als alle redelijke verzoeken worden afgewezen, dan willen ze me blijkbaar koste wat kost veroordelen,” concludeert de PVV-leider zelf. Wilders moet naar verwachting ergens in 2016 voor de rechter verschijnen.
Klik hier om het hele interview met Geert Wilders lezen.

Dit kan niet waar zijn! Dit gebeurt niet in mijn ideaal vaderland!!

Of wel ??
————–
PS, en nu begrijp ik dat de EU Nederland voor het gerecht wil slepen omdat de EU niet gemakkelijk genoeg aan de spaarcenten van de NL-burgers kan komen!

11 REACTIES

 1. De corrupte machthebbers proberen niet alleen macht te krijgen over Nederland, maar ook de macht te krijgen over landen en mensen hun bezittingen en vermogens in heel de wereld met daarbij een verbod op contant geld en of het in bezit hebben van edelmetaal.

  Het zal de burger steeds moeilijker worden gemaakt om uit te wijken naar vrije(ere) landen, landen die nog respect tonen voor het recht van mensen op zelfbeschikking en waar men het recht waarborgt om baas te zijn en te blijven over zijn eigen bezittingen of vermogen. De nazi’s natte droom komt steeds meer uit, de natte droom om van ieder mens een gecontroleerde, arme sloeber en totaal onderdrukte en willoze slaaf te maken. Sieg heil!

  Pendragon [2] reageerde op deze reactie.

 2. @IIS [1]: IIS, er zal toch wel een moment komen dat de burger het niet meer pikt. Er zal een moment komen dat de burger weigert om al zijn geld af te staan. Er zal een moment komen dat er een zwart geld circuit ontstaat, zo groot, zo enorm, dat de NAZI’s er niet aan kunnen komen, simpelweg omdat het niet bestaat…
  Overigens noem ik zwart geld liever eerlijk geld

 3. Justitie is deel van wat in sommige kringen “het ministerie van vuiligheid en pedofilie” wordt genoemd. De kans dat Wilders een ‘kangaroo court’ treft is groter dan het tegendeel. Want elke rechter die de vrijheid van meningsuiting serieus neems, zal de zaak niet ontvankelijk moeten verklaren.

  Kortom, wij krijgen binnenkort een gezellig Volksgericht in de beste Freisler tradities te zien. https://nl.wikipedia.org/wiki/Roland_Freisler#President_van_het_Volksgerichtshof

  Hub [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Naam * [3]:
  Interessante link van Wikipedia die je noemt: nl.wikipedia.org
  Bijna ongelooflijk dat dergelijke dingen kunnen gebeuren.
  Iemand voor de rechter sleuren voor “minder” is echter wel een stap in die richting.
  En de “omstandigheden” erbij sleuren maakt het al heel subjectief.
  Hoe VOEL jij die omstandigheden aan?

  Naam * [6] reageerde op deze reactie.

 5. Het niveau van de Nederlandse rechtspraak

  Niet alleen op de middelbare school, ook via de media is de bevolking altijd voorgehouden dat de rechter hier in tegenstelling tot het buitenland voldoende tijd neemt om de zaak goed te kunnen bestuderen en verder bekwaam, onafhankelijk, integer en niet bevooroordeeld is.
  Zij zou de relevante feiten vaststellen en aan de hand van de wet- en regelgeving tot een juist oordeel komen.
  Er wordt echter nauwelijks of geen empirisch onderzoek gedaan naar de behandeling van deze zaakdossiers. Niet door de staat, niet door de ‘universitaire wetenschappers’, niet door de media. En helaas ook niet door de advocatuur. Een enkele topper in een specifieke zaak daar gelaten. De bevolking wordt voorgehouden dat de rechtspraak in Nederland niet ter discussie hoeft te staan. Er zou geen behoefte zijn om eens te gaan kijken wat daar in dat wereldje allemaal gebeurt. Wint degene die het recht aan zijn zijde heeft ook de zaak?
  Toch is voor dat onderzoek alle aanleiding:
  A. Veel advocaten zijn onbekwaam. Afgestudeerden kunnen via een plek bij een advocatenkantoor na verloop van tijd advocaat worden. De opleiding is een wassen neus met een puntensysteem zonder toetsing.
  B. De betalingstructuur van de advocatuur. In Nederland laat de overheid toe, die dat wellicht als eigen belang ziet, dat advocaten hun beroep afgrendelen en mogen bepalen dat ‘no cure no pay’ verboden is. Hierdoor wordt bereikt dat met name voor klanten die de advocaat naar zijn inschatting maar voor een enkele zaak heeft er weinig of geen inspanning wordt geleverd. De advocaat zal voorts ook weinig kritiek uiten op de rechtspraak als hij voor zijn klant een zaak ten onrechte verliest. Hij heeft toch al zijn niet geringe geld binnen. De advocaat staat ethisch niet hoger dan een willekeurige andere zelfstandige beroepsbeoefenaar, zoals hun Orde uiteraard echter wel blijft volhouden.
  C. Ook veel rechters zijn onbekwaam. De rechten opleiding heeft bij lange na geen academisch niveau. De meeste van haar studenten konden op de middelbare school al niet meekomen in de meer abstracte vakken, terwijl een behoorlijk analytisch denkvermogen essentieel voor een goede rechter of advocaat is. De door de staat in elkaar gezette selectie, opleiding, benoeming en promotie van rechters bevordert bovendien instroom van ten aanzien van handelen door overheden en gebruikelijke deskundigen onkritische, autoriteitsgevoelige en volgzame in plaats van onafhankelijk denkende mensen. Dit laatste een onontbeerlijke eigenschap voor een goede rechter. De instroom van een onverantwoord grote hoeveelheid vrouwen heeft dit probleem nog verergerd.
  D. Advocaten en rechters kunnen vrijwel ongestraft fouten maken; het verdwijnt allemaal in de doofpot. Serieus onderzoek naar afhandeling van dossiers en niet alleen naar wat uitspraken is er niet. Ook de zwakke rol van het jurisprudentie recht in Nederland speelt een negatieve rol. Hierdoor worden te weinig zaken nog eens goed bekeken. Verder heeft de overheid de rol van de Hoge Raad hierin afgeknepen. Veel cassatieverzoeken worden door de Hoge Raad op advies van de overheid afgewezen. Een van die feiten die wordt doodgezwegen door de media. Maar partijen in Nederland hebben daardoor geen enkel rechtsmiddel om evidente overtredingen van wet- en regelgeving in rechterlijke uitspraken recht te zetten, dan wel voor de buitenwereld in jurisprudentie te laten vastleggen.
  E. De amusement- zowel als de informatieve media plaatsen deze beroepsgroepen op een voetstuk van grote bekwaamheid waardoor ook weinig kritische zin in deze bedrijfstak wordt gestimuleerd.
  F. Belangenverstrengeling binnen de rechtspraak. Bijvoorbeeld rechters die lucratieve curatorbaantjes benoemen, officieren van justitie en rechters die elkaar al bij de opleiding goed hebben leren kennen, bijbanen.
  G. De massale toename van het aantal rechtszaken, waardoor zowel het aantal rechters als advocaten sterk is toegenomen. Het aantal bekwame mensen is in Nederland mag men veronderstellen echter niet groter geworden. Bovendien moet de rechtspraak voor het binnen halen van deze mensen steeds meer concurreren met andere beroepsgroepen waar voor een capabel mens steeds meer interessante banen zijn bijgekomen. Juist het repeterende volgzame standaard neerleggen bij niet goed onderbouwde adviezen of beslissingen in de huidige rechtspraak spreekt een capabel mens niet aan.
  H. De verschuiving van de aard van de rechtszaken. De rechter functioneert het best als arbiter in geschillen tussen maatschappelijk gelijkwaardige partijen. Dan staat de minste druk op haar. Echter de toename van rechtszaken zit hem juist in geschillen tussen ongelijkwaardige partijen. Het aantal contacten tussen burger en midden- en kleinbedrijf enerzijds en grote organisaties, overheidsinstellingen voorop, anderzijds is enorm toegenomen. De sterkste toename laat zich hier zien. Het aantal geschillen tussen burgers onderling is niet zo spectaculair gestegen. In de zestiger jaren was het gewoon dat een burger zijn hele leven geen rechter zag. Nu zijn velen in hun persoonlijk- of zakelijk leven al meermalen afhankelijk van rechterlijke uitspraken geweest. Grote organisaties zoals telefoonmaatschappijen en woningbouwcorporaties, maar waaronder ook bedoeld worden gemeenten en staatsinstellingen als UWV, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg en de Belastingdienst hebben een lawine van procedures veroorzaakt.
  Daarbij hebben zij een houding gekregen van ‘Laten we proberen of het kan’. Vijftig jaar geleden ondenkbaar. Gemeente ambtenaren voelden het toen als een schande als een burger een rechtsprocedure tegen hen aanspande als zij een fout maakten of op zijn minst onduidelijk was of zij wel correct hadden gehandeld. Om de problemen die hier het gevolg van zijn voor zichzelf het hoofd te bieden is het weinig bevredigende fenomeen Gemeentelijke ombudsman ontstaan. Een relatief ondeskundige gemeenteambtenaar zonder bevoegdheden die de vuile was moet binnen houden, maar niet de wasmachine eens een keer aanzet.
  Of het nu gaat om consumentenzaken, strafrechtzaken, arbeidsgeschillen, personen- en familierechtzaken, bij ongelijkwaardige partijen zien we soortgelijke situaties en staat de rechter meer aan de kant van de sterkste maatschappelijke partij dan aan de kant van het recht. De rechter blijkt niet verwonderlijk sterk beïnvloed te worden door de machtigste maatschappelijke partij.
  Zo zien we bijvoorbeeld dat in rechtszaken met de Raad voor de Kinderbescherming deze partij zowel wederpartij van de burger is als de door de rechter geraadpleegde deskundige. Het advies, doorgaans slechts een niet serieus gefundeerde en suggestieve mening, van deze ‘deskundige’ wordt vrijwel altijd opgevolgd.
  I. Het is zeker niet alles vooropgezette verdorvenheid. Rechters verschuilen zich achter ‘deskundigen’ adviezen van overheidsinstellingen ook omdat ze het zelf allemaal niet kunnen uitzoeken. Om deze benadering uit wanhoop voor zichzelf te rechtvaardigen kunnen ze de indoctrinatie in de opleiding en in hun wereldje dat burgers liegen en ambtenaren eerlijk zijn en de juiste beslissingen nemen goed gebruiken.

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Hub [4]:

  Je kan Freisler in aktie zien/horen in deze video’s.
  https://www.youtube.com/results?search_query=roland+freisler+trial

  Je vraagt: “Hoe VOEL jij die omstandigheden aan?”
  Ik voel/zie deze omstandigheden als decadentie, moreel verval, maatschappelijk verval, politiek verval en culturele degeneratie.

  Persoonlijk denk ik dat het niet te stoppen is vanwege de enorme schaal waarop dit plaats vindt. Het zijn symptomen van een cultuur in ontbinding. Pas als het ontbindingsproces voltooid is, zal er iets nieuws kunnen ontstaan, maar niet voor iedereen.

  Dit alles even in een notedop beschreven. Het ziet er misschien pessimistisch uit maar ik denk dat je je eigen vrijheid moet zien te creeren, hoe moeilijk of makkelijk dat ook zal gaan. Iets kleinschaligs opzetten voor je eigen familie, vrienden e.d. Als je gaat wachten op de ideale omstandigheden, kun je lang wachten.

 7. De burgers worden niet gezien als slaven. Voor slaven moet je goed zorgen want een dode slaaf kan niet voor je werken; ‘werknemers’ kun je na gebruik wegdonderen. De burgers worden gezien als grondstof, dat is nog een graadje erger dan slavernij.

 8. Pffff, men heeft getracht mij hetzelfde te onderwijzen. Het kan aan mij liggen natuurlijk, maar sinds een jaar of 40 ben ik er al achter dat mensen/organisaties die op een dergelijke manier hun deugden moeten benadrukken in werkelijkheid deze deugden in het geheel niet bezitten. Bezaten zij die wel dan zouden oplettende mensen dit zelf ook wel zien. Al dat geroeptoeter komt er in werkelijkheid op neer de wat minder oplettende mensen keihard voor te liegen. Van al die beweringen is het vaak juist het tegenovergestelde wat de waarheid is. Daarom roepen dezulken ook zo hard.

 9. @anp rebel [5]:
  Nou, dit is echt een vernietigend verhaal.
  Ik vraag me af of daar niet meer mee te doen is?
  Ik weet echter niet goed wat.
  Is het zinvol om dit met een paar zinnetjes (inleiding??) geschikt te maken toy een artikel dat gewoon op de voorpagina komt?
  En dan daar ook vragen of iemand ideeën heeft om er meer mee te doen?
  Wat denk je

 10. Dat was dan niet juist, want dat is Belgie.
  Mijn juf heeft dat immers zelf gezegd.

  Maar alle gekheid op een stokje:
  Inderdaad was dat Belgie volgens de eerste school waar ik op zat.

  En je zal het nooit geloven, maar toen ik op een bepaald moment in Frankrijk op vakantie was, waren daar zowel Engelse als Duitse als Zweedse als Japanse tieners en die beweerden allemaal dat hun land het beste was. Maar natuurlijk hadden ze het fout, want iedereen WEET toch gewoon dat dat Belgie is …

  En toen verhuisde ik op mijn 14e naar Nederland en toen dacht men daar hetzelfde.
  Maar toen begreep ik hoe dit kwam: ik zat er op school en hoorde de belachelijke propaganda. Belachelijk want elk normaal mens wEEt toch gewoon dat Belgie beter is?
  Wacht even … dat dachten die Nederlanders natuurlijk ook en waarom … omdat ze dat jarenlang was ingeprent.
  Maar euhm… was wat ikzelf tot dusverre geloofd had dan WEL waar?
  Effe checken …

  En zodoende doorprikte ik de (Belgische en Nederlandse) staatspropaganda en was ik vanaf mijn 15 libertarier (ook al duurde het nog 15 jaar voor i voor het eerst dat woord voor het eerst zou tegenkomen).

Comments are closed.