zilver_slave_queen_base_zgwHoog tijd voor een verklarende woordenlijst. Een aantal begrippen in een juist kader geplaatst, soms een beetje cynisch, niet altijd politiek of libertarisch correct en hier en daar tamelijk vulgair. Neem dit vooral niet te serieus. Als je niet tegen overdreven of foute opmerkingen kan svp niet verder lezen.

Agnost: een atheïst met een vrees voor God.

Algemene wijsheden: de gedeelde kennis van de onwetende massa

Allah: een van de vele Goden die het monopoly claimen op het bovennatuurlijke. Groeiend marktaandeel in Europa en Afrika.

Anarcho kapitalist: iemand die scheiding van staat en bestaan voorstaat.

Anti racist: 1] iemand met een vooroordeel jegens hen die een vooroordeel hebben, 2] iemand die intolerant is jegens hen die intolerant zijn, 3] iemand die haatgevoelens heeft tegen hen die haatgevoelens hebben, iemand die zich moreel verheven voelt boven hen die zich moreel verheven voelen, 4] iemand die discriminatie voorstaat tegen hen die discrimineren

Anti semiet: 1] iemand die joden haat, 2] iemand die gehaat wordt door joden

Armenhuis: de toekomstige huisvesting voor de getrouwe belastingbetaler.

B 52: een vitamine noodzakelijk voor het militair industriële complex

Belasting: een betaling aan de overheid vanwege het voorrecht onderdaan te mogen zijn

Belastingbetaler: iemand die moet schipperen tussen de kliffen van het armenhuis en de draaikolk van de gevangenis

Belofte: Volgens politici een logische onmogelijkheid. Je geeft iemand je woord, maar hoe kan je als je je woord gegeven hebt vervolgens ook je woord houden?

Bestialiteit: 1] iemand die het op zijn hondjes doet…… met een hond. 2] iemand die diersoort discriminatie in sexpartners uitsluit.

Betrokkenheid: denkende en zich inlevende in andere personen, vooral wat zij voor jou kunnen betekenen

Betrouwbaarheid: de kunst van het bedriegen

Bevrijding: een upgrade van onderdrukking 1.0 naar onderdrukking 2.0

Bezuiniging: voorheen een besparing in overheidsuitgaven, thans een vermindering in het beoogde groeipercentage van overheidsuitgaven.

Boekverbranding: verwarmt het lichaam, verarmt de geest

Boerenopstand: van ploegscharen tot zwaarden. Plunder de bevolking door quota’s en invoerheffingen

Bureaucratie: de uitvinding die perpetual inertia mogelijk maakt

Caffeïne: cocaïne substituut voor mindervermogenden

Censor: iemand die verlichting brengt in de wereld door boeken te verbranden.

Charisma: een soort van magnetisme dat leeghoofden en ander stemvee aantrekt, een eigenschap zeer begeerlijk voor politici

Democratie: een bestuursvorm voor schapen door herders ten dienste van wolven

Dictatuur: een bestuursvorm gebaseerd op dwang en bedrog, het tegengestelde van democratie, welke op bedrog en dwang is gebaseerd

Dienstplichtige: iemand die gedwongen vecht voor de vrijheid

Dierenasiel: megastal voor thuisloze huisdieren. (goed voornemen, adopteer een dier). Te vaak voorportaal voor euthanasie

Documentaire: geschiedenis herschreven volgens de wetten van de Hilversumse omroepbazen

Eerlijke politicus: politicus die niet meer steelt dan vooraf overeengekomen

Eurofiel: collectivist met afkeer voor democratische processen die de wens heeft Europa te verenigen

Feminisme: het vermeende vrouwenrecht op een kloot en een halve lul. Eerlijk zullen we alles delen.

Geestelijke gezondheid: de mate van conformiteit aan de in het huidige epoch geldende waanideeën

Gemeentehuis: dagopvang voor raamambtenaren op gemeentelijk niveau

Geloof: de koppeling van absolute zekerheid met een totaal gebrek aan feiten.

God vrezend: angst hebbende voor de toorn van de oneindig goede eindeloos liefhebbende en alles vergevende zelfverzonnen vriend.

Heilige oorlog: de aandrang tot het vermoorden van andersgelovigen in naam van jouw eigen God. In geseculariseerde samenlevingen voorziet de voetbal competitie (in zeer slappe vorm) in deze primaire behoefte.

Hemel: metafysisch concept dat gelovigen motiveert de aardse regels van de kerk na te leven.

Hel: Gods eigen concentratie kamp voor de onwaardigen

Hitte: ooit prima omschreven door Harry Truman: als je niet tegen de hitte kan, verlaat dan Hiroshima

Islamitische republiek: een Allahchargie

Joodse nederzetting in bezet gebied: op ideologische of economische gronden zelfgekozen ghetto in vijandelijke omgeving voorzien van muren en prikkeldraad

Ketter: iemand die de grootste leugen ontkent

Koffie: door werkgever legaal verschafte productiviteits bevorderende drug om de geestdodende werkdag door te komen

Landbouw: een uitvinding van wetgevers en bureaucraten om subsidies te verstrekken en productie quota vast te stellen.

Liegen: basisvaardigheid voor politici. Iedereen liegt. En wie dat ontkent die liegt…..

Marihuana: behoort tot de geestverruimende drugs en is daardoor in de meeste landen als strafbaar genotsmiddel geclassificeerd.

Marxisme: opium voor volksrepublieken.

Melkveehouder: iemand die niet alleen koeien melkt maar ook de bevolking door productiebeperkingen en quota’s. Dreigt door milieuregelgeving een verdwijnend ambacht te worden.

Mens: 1] Irrationele diersoort. Die gelooft rationeel te zijn. Stamt af van katachtigen, alleen ontbreekt de missing lynx om dit te bewijzen. 2] tweebenige uitvoering van het schaap

Minarchist. libertarisch persoon gelovend dat de staat nuttig kan zijn.

Ministerie: dagopvang voor raamambtenaren op landelijk niveau

Monopolie: een situatie waar de markt het voorbeeld van de overheid navolgt, vaak door de overheid verboden, soms juist bij wet vastgesteld.

Nationalisme: volgens Einstein de mazelen van de mensheid, helaas in praktijk een heel stuk dodelijker

Nazi: totalitaire collectivist met als doelpubliek domme blondjes en een afkeer voor onder andere Joden. Met de wens Europa te verenigen.

Neger: politiek incorrect wordend woord. Opvolger van voormalige politiek correcte woorden als kaffer, kleurling en nikker. Opgevolgd door een nog te bepalen ander woord dat ook weer in hoog tempo als politiek incorrect zal worden beschouwd. Wellicht zal “hoog gepygmenteerde nederlander” uiteindelijk standhouden. Dit geeft een superioriteit aan, want de term blanke nederlander zal dan door “laag gepygmenteerde nederlander” vervangen kunnen worden.

Niet corrupte politicus: politicus die op een te hoog prijspunt zijn diensten aanbiedt en daardoor nauwelijks of geen omzet draait

Ooggetuige: iemand die claimt iets gezien te hebben en dus competent geacht wordt om een gerechtelijke verklaring af te leggen. Ooggetuigen hebben marsmannetjes gezien, elfjes, het monster van Loch Ness, Elvis na zijn dood, Jezus na zijn dood en zure regen.

Opiniepeiler: iemand die meet wat de samenleving denkt over iets waar ze niet over nadenken

Pacifist: iemand die oorlog bevordert door in een wereld geregeerd door haviken zelfverdediging tegen te gaan.

Plofkip: vrouwelijke zelfmoord terrorist

Porno: materiaal dat feministen overtuigt van hun eigen onaantrekkelijkheid en dus verboden dient te worden

Redactie: groep mensen die iets persklaar maakt door al het aanstootgevende te verwijderen. Niet in voldoende mate uitgevoerd voor dit artikel.

Revolutie: een stoelendans waarbij eenieder op de pluche zetel van de machthebber hoopt te geraken

Reïncarnatie: recyclen van zielen, bespaart Goden werk en is een klanten bindend instrument.

Subsidie: staatssteun aan ondernemingen. Ofwel in naam van het algemene belang het dienen van het ondernemersbelang. Ondernemingen genegeerd door de consumenten worden door consumenten via belasting toch in leven gehouden.

Theocratie: het amalgaam van bruut geloof en blinde macht (of omgekeerd)

Tiet: een vrouwelijk orgaan geschapen door onze schepper dat melk en rust en vrede verschaft aan babies van alle leeftijden.

Tweede Kamer: biotoop voor de ondersoort homo politicus, parasiterende op de homo sapiens.

Valsemunterij: geld scheppen uit niets. Favoriete bezigheid van centrale banken. Als centrale banken geld scheppen is het goed voor de economie, en krijgt de directie een bonus. Als dit door anderen geschiedt is het schadelijk voor de economie en worden de schuldigen opgesloten.

Veiligheid: de bevrijding van vrijheid

Vennootschap (NV of BV): een ingenieuze uitvinding om individuele winst mogelijk te maken zonder individuele aansprakelijkheid

Verdoemenis: theologisch begrip waarin een eindeloos goede God mensen tot eeuwig lijden veroordeelt

Weerloos: de toestand waarin een belastingbetaler komt te staan tegenover de belastingdienst indien er een conflict ontstaat.

Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO): Zie vennootschap. een ingenieuze uitvinding om politiek rendement mogelijk te maken zonder politiek risico

Zon: een verre van klimaat neutraal CO2 uitstoot bevorderend natuurlijk fenomeen dat in hoge mate energie verspilt en nodig aan wetgeving onderworpen dient te worden

NB: samengesteld uit diverse bronnen waaronder eigen inspiratie en “lucifers lexicon”

4 REACTIES

  1. @Raymond [2]:

    Zit hun nog steeds hoog……he.. jongen , ons “lichtbrengertje” krijgt nog steeds het schuim op zijn bek.

    Lees :

    NB: samengesteld uit diverse bronnen waaronder eigen inspiratie en “lucifers lexicon”

Comments are closed.