gale boetticherEen gevaarlijk cultuurrelativisme schiet wortel in Europa. Miljoenen migranten uit het Midden-Oosten komen hierheen, en veel mensen hebben daar geen enkel probleem mee. Want wat maakt het uit dat zij een andere cultuur hebben? Alle culturen zijn toch gelijk? Nee, juist niet. Onze westerse cultuur en ons historisch erfgoed zijn uniek en het waard om voor te strijden.

Veel Europeanen vinden onze westerse geschiedenis verderfelijk, iets om ons voor te schamen. Dat is recent weer duidelijk geworden in het Zwarte Pietendebat, waarin door VN-gezant Verene Shepherd gezegd werd dat Nederlanders hun kinderfeest niet mogen verdedigen, maar zich juist schuldig moeten voelen voor het slavernijverleden. Zij kreeg voor die uitspraken veel steun van de media en opiniemakers.

Een ander en serieuzer voorbeeld is dat mensen die tegen de islamisering van Nederland zijn voor dom en racistisch worden uitgemaakt. Dat er in het Midden-Oosten verschrikkelijke schendingen van mensenrechten plaatsvinden, dat vrijheid er niet geliefd is, dat vrouwen minder rechten hebben, wordt afgewimpeld. Als westerling zijnde daartegen zijn, en dat niet naar je land willen halen, is volgens de cultuurrelativisten onrespectvol.

Waar komt dat cultuurrelativisme vandaan? Gedeeltelijk komt het door de notie dat het westen verantwoordelijk is voor allerlei slechte gebeurtenissen in het verleden, zoals de kruistochten, het kolonialisme en de slavernij. Wij zouden daarom niet trots mogen zijn op onze geschiedenis, maar juist boete moeten doen en de volken die daar slachtoffer van waren moeten compenseren en in de watten leggen. Kort gezegd: het westen was vroeger slecht, en daarom mogen we hier nu niet andere culturen slecht of minder goed noemen.

Als we echter nader naar de historie kijken, dan zien we dat het westen helemaal niet uniek was en is in het doen van ‘slechte dingen’. Zo is Europa inderdaad ongeveer drie eeuwen bij de slavernij betrokken geweest. Dat is uiteraard tragisch, maar de grootste slavenhandelaren waren toch echt de moslims. In de afgelopen 14 (!) eeuwen heeft de Arabische slavenhandel voor meer dan 100 miljoen doden gezorgd. Onder die slaven zaten ook veel Europeanen, wiens dorpen en steden geplunderd werden door Arabische milities. Dat gebeurde zelfs nog in de zeventiende en achttiende eeuw.

En hoe kwamen de Europeanen aan hun slaven? Voornamelijk door ze te kopen van Afrikaanse stamhoofden, die enorm rijk werden van het tot slaaf maken van vijandige stammen die vervolgens dus werden doorverkocht. De slavernij begon met Afrikanen zelf, en bestond al lang voordat de Europeanen überhaupt begonnen met de kolonisatie van hun continent.

En wat te denken van het kolonialisme? Westerse landen zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben inderdaad grote koloniale rijken gehad. Ook daarin is het westen echter niet uniek. Denk aan het gigantische Ottomaanse Rijk, het Japanse Keizerrijk, of, verder terug in de geschiedenis, het rijk van Djenghzis Khan en zijn Mongoolse strijders.

Een ander feit waar cultuurrelativisten en haters van de westerse cultuur vaak mee komen, zijn de kruistochten. Probeerden christenen toen ook niet hun geloof op te dringen aan anderen, zoals de jihadisten nu doen? Absoluut, maar daarbij moet wel het hele verhaal verteld worden. Die kruistochten waren in eerste instantie niet offensief, maar defensief van aard. Mohameddaanse legers hadden sinds de zevende eeuw vanuit het Arabisch schiereiland geheel Noord-Afrika, het Midden-Oosten, het Iberisch schiereiland, Turkije en zelfs delen van Italië veroverd. Dit waren voorheen allemaal christelijke gebieden, die Europese vorsten vanaf de elfde eeuw met hun kruistochten weer gedeeltelijk terug probeerden te krijgen.

Betekent dit dat wat westerse mogendheden allemaal hebben aangericht in het verleden goed te praten valt? Nee, natuurlijk niet. Het betekent wel dat het westen verre van uniek was in het doen van gruwelijke dingen als slavenhandel en kolonialisme. Tot zover verschillen de culturen niet van elkaar. Westerlingen zouden zich dan ook niet schuldiger moeten voelen over hun verleden dan andere mensen, voor zover je je überhaupt natuurlijk al schuldig moet voelen voor de daden van je voorouders.

Wat de westerse cultuur echter zo speciaal maakt, is dat wij sinds de Verlichting onszelf mogen bekritiseren. Dat we kritisch kunnen en mogen kijken naar ons handelen, en het dus ook mogen erkennen als we fout zaten. Daardoor hebben onze voorouders zelf afgerekend met de slavernij en met het kolonialisme, maar bijvoorbeeld ook met ongelijke rechten voor mannen en vrouwen en met allerlei achterlijke gebruiken. Nog belangrijker, door die zelfkritiek heeft de wetenschap kunnen bloeien in het westen en zijn we steeds bereid geweest onze kennis bij te stellen.

Een goed voorbeeld daarvan vind je in de economie. Doordat de economische wetenschap vrijuit kon bloeien, werd in het westen beetje bij beetje begrepen hoe de welvaart kan toenemen. Daardoor werd de fundering gelegd voor de Industriële Revolutie, die ons tot de rijkste burgers ter wereld heeft gemaakt. Een ander goed voorbeeld is de vrijheid om te filosoferen en kritisch na te denken over religie, waardoor wij in het westen niet meer zo fanatiek doen over geloof.

De westerse cultuur is een lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld. In veel Aziatische landen, zoals Singapore, Zuid-Korea, Japan en Taiwan, zijn veel elementen van de westerse cultuur overgenomen, waardoor die landen nu ook bloeien als nooit tevoren. Zo hebben ze daar de markteconomie overgenomen en universiteiten zoals de onze opgericht. Zelfs in sommige Arabische staten wordt steeds meer vanuit het westen overgenomen, zoals in het mooie Dubai.

Terwijl al die landen meer westers worden, gaan wij toch niet juist afstand nemen van onze eigen cultuur en die van de islam massaal importeren? Wie kijkt naar het Midden-Oosten ziet dat het daar geen pretje is om te wonen. Er is weinig vrijheid, weinig respect voor vrouwen, een gebrek aan wetenschap, enzovoort. Als Singapore en Taiwan vijftig jaar geleden hadden besloten om niet het westen, maar het Midden-Oosten te kopiëren, dan hadden ze er nu heel anders uit gezien.

Door zelfkritiek hebben wij in het westen continu kunnen blijven innoveren en zo onze levens beter gemaakt. We zijn daardoor ongelooflijk rijk en vrij geworden, en met diezelfde instelling kunnen we nog veel verder komen. We moeten echter uitkijken dat we die zelfkritiek niet om laten slaan in zelfhaat, door wel te kijken naar wat slecht is in het westen en niet naar wat goed is. Als wij onze westerse cultuur niet koesteren, dan kan zij ook niet verdedigd worden.

We kunnen alleen dit ongelooflijke experiment in vrijheid dat de westerse cultuur heet behouden, als we voor haar opkomen. Dat betekent dat we niet massaal andere culturen hierheen halen, dat we niet migranten verwelkomen die niets met onze waarden en normen gemeen hebben. Aan zij die er al zijn is de boodschap simpel: omarm de westerse cultuur of vertrek. Wees blij dat je in zo’n vrij en welvarend land kan wonen, en probeer niet de cultuur die daarvoor verantwoordelijk is om zeep te helpen.

Een boodschap die ook geldt voor de Europese cultuurrelativisten.

Gale Boetticher

32 REACTIES

 1. ‘Wij’ is een groot woord in deze. Het zijn vooral allerlei linksdraaiende propagandisten die, het moet geconcludeerd worden, na een lange mars door de instituten, het voor het zeggen hebben in de universiteiten en de rest van het onderwijs. Zij zijn fel tegen alles wat riekt naar marktwerking, christendom en vrijheid in het algemeen en, over het algemeen gesteund door onjuiste argumenten, trachten hun eigen, achterhaalde, jaren-70 onbenul uit te dragen.

  Slavernij was de norm in zo ongeveer alle culturen behalve in het christendom. Europa was de enige plek op de wereld, na de introductie van het christendom, waar geen slavernij was. Toegegeven, alleen christenen waren uitgesloten van slavernij, negers, inca’s, azteken en moslims kon je nog prima in de ketenen werpen, maar het is een belangrijk begin; en na decennia van felle discussie binnen en buiten de kerk is ook slavernij afgeschaft voor niet-christenen. Binnen islam is het nog altijd een volstrekt valide principe.

 2. Ik ben geen islam fan en eigenlijk geen fan van elke religie, maar
  hier
  “In de afgelopen 14 (!) eeuwen heeft de Arabische slavenhandel voor meer dan 100 miljoen doden gezorgd. ”

  had wel wat meer bewijs bij gemogen.
  Moyneux maakte ook zo’n video over de barbaarse agressor van de islam die nota bene aan de poorten van Wenen stonden in het hart van Europa.
  Maar objectief hebben westerse landen veel vaker aan de poorten van Bagdad gestaan. 100 jaar geleden liepen er ook al britse militairen rond in Basra en Bagdad. Die mensen moeten lachen om de beschuldiging dat ze geweldadig zijn met het bewijs dat hun voorouders aan de poorten van Wenen stonden. Westerse legers hebben zo ongeveer over elke vierkante km van de arabische wereld gemarcheerd. En veel recenter.
  Als je dat niet benoemd, dan kan je niet geloofwaardig overkomen. Molyneux zegt er dan ook nog bij dat westerlingen recentelijk een periode van reflectie hebben gehad.
  Je kunt moslim geloof nog steeds verachtelijk vinden zonder aan revisionist history te moeten doen.

  Keinstein [4] reageerde op deze reactie.

 3. Maar van de Linkse Kerk mogen wij dat helemaal niet vinden. In tegendeel, wij moeten onze cultuur ondergeschikt maken aan die van de Islam. Laat ik dat nou verdommen!

  Ik heb wel degelijk iets tegen knuffelaars die ons willen dwingen om onze cultuur te verloochenen.

  En ik heb niets met de Islam, maar in aanleg ook niets tegen Moslims die ons NIET proberen te onderdrukken of uit te roeien. Tegen de rest wel.
  .

 4. @pcrs [2]: Je kunt zelf ook wat opzoeken natuurlijk. Een snelle Google-search leert dat de aantallen varieren van 20 tot 200 miljoen. Het zal niet eenvoudig tot onmogelijk zijn om die aantallen exact te krijgen. Belangrijk is dat het heel erg veel is en nog belangrijker is dat slavernij binnen islam is toegestaan en er geen enkele aanwijzingen bestaat dat de islamitische leer zijn positie hierin gaat aanpassen. Daarom lopen ook de andere vergelijkingen met het verleden mank omdat het Westen slavernij in die vorm niet zal herintroduceren maar islam wel.

  Wat betreft onderwerping, we zijn hier allemaal fel tegenstander van de machtspelen van de westerse politieke elite. Dat sluit niet uit dat de machtspelen van de islamitische leer minder of niet bekritiseerd hoeven te worden. Bovendien, heb jij enig idee hoe tiranniek die islamitische overheersing is geweest? Veroverd worden door de Britten, Fransen of Amerikanen is niet te vergelijken met veroverd worden door islam wanneer je per direct tot dhimmy status afdaalt, wat al vrij dicht bij slavernij komt.

  Het is bv niet zo dat de Britse, Franse of Amerikaanse overheersers je dochters opeisen om als sexslaaf te dienen; of je zonen opeisen om tot religieus geinspireerde moordenaar op te leiden. kortom, de ene overheersing is de andere niet.

  pcrs [14] reageerde op deze reactie.

 5. Al uw voorbeelden zijn gebaseerd op ..maar zij hebben ook. Onze cultuur en tradities en goede tafelmanieren staan het heldere denken ernstig in de weg. Ook word ik een beetje Islam moe van dat ge-wij en zij..hier de aanwijzing dat scholing geen oplossingen bied zolang men niet twijfelt aan de aanbieder van de lesstof…hou vast aan je waarheid en verzand in de leugen . succes!

 6. Goed stuk at ook ruimschoots stof tot nadenken biedt. Al te beginnen met de titel die in mijn gevoel nogal collectivistisch over komt.
  Te beginnen met de titel:
  “Wij” “moeten” Trots” zijn op “onze” “cultuur”
  -Wij? Ik voel dat niet zo.
  -Moeten zal hier niet als verplicht bedoeld zijn, maar meer als “mogen of kunnen”?
  -Trots?? Ik voel trots als iets persoonlijks en kan niet trots zijn op iets dat mijn over-over grootmoeder gedaan heeft. Misschien wel leuk of goed vinden, maar trots kan ik alleen zijn op mijn eigen resultaten. Net als ontevreden of bedroefd over bepaalde resultaten.
  -Cultuur? Voor verder te schrijven heb ik even bij Google gekeken omdat ik niet wist waarop ik moest reageren. Maar Google wist het ook niet. Die gaf 25 verschillende definities!

  Maar het heeft wel betrekking op de toestand in onze omgeving die gegroeid is uit alles wat mijn voorouders en hun tijdgenoten (inclusief de nu nog levenden) gedaan of niet gedaan hebben.
  Laat ik nou met die toestand zoals die nu is, en de richting waarin die zich ontwikkelt, niet echt tevreden ben. Het is zelfs een reden waarom ik hard werk om te proberen die toestand anders te laten worden.

  En de gewenste richting zou zijn een samenleving waarin iedereen recht heeft op zijn eigen leven. Waar niemand begint met geweld tegen andere mensen.

  Jannes [7] reageerde op deze reactie.
  Caesar11 [22] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [24] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [6]: Met ´wij´ wordt bedoeld westerlingen en deze mogen heus wel trots zijn op wat het westen heeft bereikt sinds de Middeleeuwen. Nergens ter wereld is er zo´n stroming geweest die de vrijheid omarmde om te komen tot een marktsysteem, waarbij vraag en aanbod via het opbouwen van kapitaal en vermogen mogelijk werd. Ook de natiestaat is een typisch westers fenomeen, waarbij grenzen werden gesteld waarbinnen men de individuele vrijheden kon ontwikkelen zonder bang hoeven te zijn voor een despoot of dictator met een religieuze en/of totalitaire inslag.

  Caesar11 [23] reageerde op deze reactie.

 8. Ik ben een blanke Nederlander. Blond, Grijsblauwe ogen, een echte Arische slavendrijver. En tegelijkertijd ben ik ook zo opgevoed dat ik respect moet hebben voor de opvattingen van een ander. En dat heb ik ook. Maar…. Ik heb wel grote moeite met de ontwikkeling van de Islam in Europa. En dan vooral de negatieve ontwikkelingen. Waar ik me dan vreselijk aan stoor is de naïviteit van de EU roverheden die nergens een gevaar zien, en dat terwijl het gevaar duideljk zichtbaar is: De EIGEN bevolking moet de import niet. Daar gaat iets broeien. En dat komt een keer tot uitbarsting. Immers Water en olie kan je niet mixen.

  Caesar11 [19] reageerde op deze reactie.

 9. Door middel van de slavenhandel zijn veel mensenlevens gered.
  Afrikaanse dorpen pleegden elkaar uit te roeien tot er slavenhandelaren kwamen die zo’n dorp vertelden: “Vermoord ze de volgende keer niet, maar verkoop ze aan ons.”
  Doordat aan een mensenleven waarde werd toegekend en er voor een mens werd betaald, bleven velen in leven die anders omgebracht zouden zijn.
  Miljoenen personen van Afrikaanse origine hebben daarom aan de Arabische slavenhandelaren hun leven te danken. Men zou dus blij moeten zijn met deze periode van slavenij.

  peter [10] reageerde op deze reactie.
  Rob [11] reageerde op deze reactie.
  Igor [12] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [13] reageerde op deze reactie.
  Caesar11 [21] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [30] reageerde op deze reactie.

 10. @hugo van reijen [9]: Wat altijd onderbelicht blijft is dat de overgrote meerderheid van de slavenhandelaren in Afrika de Arabieren waren, Zij kochten slaven bij stamhoofden en maakten Zuid Europeanen tot slaaf als ze hen te pakken konden krijgen.
  De Nederlanders waren feitelijk de tussenhandelaren en vervoerders voor de klanten.

  De nazaten van deze Arabieren halen wij nu als vluchtelingen binnen. ik wil er niets mee te maken hebben en ik zal geen vinger voor ze uitsteken.

  Caesar11 [20] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [30] reageerde op deze reactie.

 11. @hugo van reijen [9]:
  hahaha ik vroeg mij al af hoe lang het ging duuren voordat de libertarische visie tegen het uitsterven van dieren consequent ging worden doorgezet op mensen.

  Ja ja de enige manier om dieren tegen uitsterven te beschermen is als eigendom en wat blijkt, dat geld dus ook voor zwakkere groepen mensen, als iemand zijn eigendom geniet je bescherming en blijf je leven, wat een feest zeg…

 12. @hugo van reijen [9]: Even ter correctie op jouw stelling, Hugo:

  Er zijn miljoenen Afrikanen omgekomen dankzij de Arabische slavernij tussen de 8e en de 19e eeuw. De reden dat er een einde kwam aan de slavernij is vanwege de Europese afschaffing en de druk op de islamitische landen om deze slavernij ook af te schaffen.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_slave_trade

  Afrikaanse mannen werden gecastreerd en masse om te dienen als eunuchs in de harems van de Arabieren, de overgrote meerderheid van deze mannen overleefde deze ingreep niet.
  http://atlantablackstar.com/2014/06/02/10-facts-about-the-arab-enslavement-of-black-people-not-taught-in-schools/

  Naar schatting heeft zo´n 90% van de oorspronkelijke slaven de overtocht naar de slavenmarkten in de Arabische wereld niet overleefd.
  http://www.aina.org/news/2006100394917.htm

  Dus ik zie niet in hoe goed dat was voor de Afrikanen?

  hugo van reijen [15] reageerde op deze reactie.

 13. @Keinstein [4]:
  Ik geloof die 20-100 miljoen niet. In de SU, China en europese WO werd op industriële schaal gemoord. Voor het eerst werd dat in WOI duidelijk met bijv. machine geweren en concentratie kampen. Communisme en socialisme maakten moorden op een schaal mogelijk waarbij vergeleken dingen als de tachtigejarige oorlog een lachertje waren. Het is ook mogelijk bij een grote machtsongelijkheid zoals van koning Leopold die naar Congo ging en daar een hele holocaust aan doden veroorzaakte.

  Het lijkt me niet dat moslims een dergelijke industriële ontwikkeling hebben gehad. Er is niet alleen bloeddorstigheid voor nodig, maar ook de industriële ontwikkeling. Misschien dat de enorme lange periode wat soelaas biedt.

  Verder is dat verhaal over de heerlijke verovering door fransen of andere westerlingen natuurlijk complete ingroup bias.
  Fransen onthoofden in Algerije. Terwijl onder de Moren in Spanje relatieve godsdienstvrijheid was. Zo simpel ligt het dus weer niet en de enige reden dat je denkt dat het wel zo simpel is (hunnie zijn slecht en bloeddorstig, wij proberen voornamelijk burgerslachtoffers te vermijden), is ingroup bias.

  Ik ontmoette ooit een Noor die beweerde dat de Vikingen voornamelijk handel dreven. Je moet wel even over die kleinburgerlijke bias heen stappen. Als je je er bewust van bent, wordt je ook niet zo gemakkelijk meer opgejut.

  Keinstein [16] reageerde op deze reactie.

 14. @pcrs [14]: Nee hoor, er is geen industriele ontwikkeling nodig om op grote schaal te moorden. Zie hiervoor de islamitische invasie van India, wat waarschijnlijk de grootste moordpartij ooit is geweest waar volgens de islamitische historicus Firishta zo’n 400 miljoen hindoe’s zijn afgeslacht.
  https://themuslimissue.wordpress.com/2015/08/31/islamic-invasion-of-india-the-greatest-genocide-in-history/

  Verder heb ik natuurlijk niet gezegd dat het aangenaam is om veroverd te worden, dat is een valse voorstelling van zaken, ik heb gezegd dat er verschil zit in de gradatie van brutaliteit en dat deze bij moslimoverheersers beduidend groter is dan bij christelijke overheersers. Je zou eens wat kunnen lezen over de Ottomaanse overheersing op de Balkan of ook het leven onder de Moren in Andalusia wat beslist geen pretje was en waar geen sprake was van een harmonieuze, multi-religieuze co-existentie. De re-conquista is er niet gekomen omdat het allemaal zo lekker liep. zo zijn er ten tijde van het kolonialisme veel zaken gebeurd die niet voor herhaling vatbaar zijn, maar hebben tegelijkertijd voor veel landen geleid tot, althans voorlopig, de meest welvarende periode in hun geschiedenis. Zie bv Zimbabwe (voorheen de graanschuur van zuidelijk Afrika) of Haiti (ooit de parel van de Caraiben).

  Ik geloof graag dat de Vikingen hoofdzakelijk handel dreven, niet in de laatste plaats omdat er geen archeologisch bewijs lijkt te zijn voor hun veronderstelde strooptochten. Wat dit verder te maken heeft met je onwil om in te zien dat er een groter probleem is met islam dat met de westerse staatsmisdrijven blijft onduidelijk. Waarom mij daarnaast een kleinburgerlijke bias moet worden verweten ontgaat mij eveneens. Goedkope ad hominems, verdraaiingen van uitspraken en het opblazen dan wel bagatalliseren van gebeurtenissen al naar gelang de eigen positie zijn over het algemeen het handelsmerk van staatspropagandisten. Ik had gehoopt dat ik op deze site daarvan verschoond mag blijven.

  pcrs [25] reageerde op deze reactie.
  pcrs [26] reageerde op deze reactie.

 15. Vrijspreker: Malloten hebben de neiging door de evolutie uitgewist te worden. Gelukkig want dit kan niet lang meer duren..haha!

 16. @Hub Jongen [6]: Hub, je bent een uitstekend voorbeeld van wat er aan de hand is in dit land…n.l. een tekort aan chaufinisme…als iedereen hier zo denkt, zijn we binnen 10 jaar volkomen geassimileerd door andere culturen.

 17. @Hub Jongen [6]:
  Voel mij ook niet trots op de Nederlandse cultuur en voel mij evenmin verantwoordelijk voor alle slachtingen en oorlogsmisdaden die Nederlanders begaan hebben, meestal gedekt door de overheid.
  Paaseiland 1722, Lombok 1905, Bali 1906, Indonesie 1946-49: honderdduizenden zijn omgekomen als resultaat van Nederlands geweld, martelingen, oorlogsmisdaden en verkeerd optreden ( Srebrenica 1995). Allemaal buitengewoon onsmakelijk en verachtelijk.

  Philosoof G&R Eigenwijs [30] reageerde op deze reactie.

 18. @Keinstein [16]:
  Dat is wel een heel erg eenzame historicus. Over een periode van 500 jaar verminderde de bevolking met 80 miljoen. Dat zijn natuurlijk nog geen 80 miljoen doden. Rome ging ook van een miljoenenstad terug naar 30.000 nadat het empire instortte.
  Maar het is een bevolkingsrijke regio, dus het verbaast me niet als de getallen wat hoger zijn.
  Heel India had echter in het jaar 1500 zelfs nog maar 100 miljoen inwoners en als ik mij niet vergis, werd niet heel India veroverd.
  Dat mensen 1500 jaar terug moeten gaan om de agressor aan te wijzen, geeft meestal aan dat ze de agressor zijn.
  Dus ja, ik blijf er bij dat je gewoon een ingroup bias hebt. Dat is geen schande, want bijna iedereen heeft het.

  An estimate of the number of people killed remains unknown. Based on the Muslim chronicles and demographic calculations, an estimate was done by K.S. Lal in his book Growth of Muslim Population in Medieval India, who claimed that between 1000 CE and 1500 CE, the population of Hindus decreased by 80 million. Although this estimate was disputed by Simon Digby in (School of Oriental and African Studies), Digby suggested that estimate lacks accurate data in pre-census times. In particular the records kept by al-Utbi, Mahmud al-Ghazni’s secretary, in the Tarikh-i-Yamini document several episodes of bloody military campaigns.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_conquests_on_the_Indian_subcontinent

 19. @Keinstein [16]:

  “het opblazen dan wel bagatalliseren van gebeurtenissen al naar gelang de eigen positie zijn over het algemeen het handelsmerk van staatspropagandisten. Ik had gehoopt dat ik op deze site daarvan verschoond mag blijven.”

  haha, 400 miljoen Hindoe doden in India om moslims te versataniseren.

  Keinstein [27] reageerde op deze reactie.

 20. @pcrs [26]: Nou ja zeg, als ik het goed begrijp heeft er eigenlijk helemaal geen bloederige verovering van het Indiase subcontinent plaatsgevonden, ook wanneer dit door de meest vooraanstaande autoriteiten zo beschreven wordt, valt dat eigenlijk allemaal onder een akelig kleinburgerlijke ingroup bias. De reden dat de verovering van het Indiase subcontinent zo mogelijk nog wreder was dan andere veroveringen komt omdat Hindoe]s en Boedhisten niet tot `de mensen van het boek` behoren en daarmee niet eens in aanmerking komen voor een dhimmy-status. De opties zijn dan islam, slavernij of dood. Ik vberzin het niet. Het is hun morele code zoals gedefinieerd in hun boek. Je zou die morele basis ook eens serieus kunnnen nemen ipv je eigen kleinburgerlijke bias te volgen. Hieronder volgt een stukje van Koenraad Elst uit http://indiafacts.org/11900-2/. Niet dat het veel indruk zal maken.

  Hinduism’s losses

  There is no official estimate of the total death toll of Hindus at the hands of Islam. A first glance at important testimonies by Muslim chroniclers suggests that, over 13 centuries and a territory as vast as the Subcontinent, Muslim Holy Warriors easily killed more Hindus than the 6 million of the Holocaust. Ferishtha lists several occasions when the Bahmani sultans in central India (1347-1528) killed a hundred thousand Hindus, which they set as a minimum goal whenever they felt like “punishing” the Hindus; and they were only a third-rank provincial dynasty. The biggest slaughters took place during the raids of Mahmud Ghaznavi (ca. 1000 CE); during the actual conquest of North India by Mohammed Ghori and his lieutenants (1192 ff.); and under the Delhi Sultanate (1206-1526). The Moghuls (1526-1857), even Babar and Aurangzeb, were fairly restrained tyrants by comparison. Prof. K.S. Lal once estimated that the Indian population declined by 50 million under the Sultanate, but that would be hard to substantiate; research into the magnitude of the damage Islam did to India is yet to start in right earnest.

  Note that attempts are made to deny this history. In Indian schoolbooks and the media, an idyllic picture of Hindu-Muslim harmony in the pre-British period is propagated in outright contradiction with the testimony of the primary sources. Like Holocaust denial, this propaganda can be called negationism. The really daring negationists don’t just deny the crimes against Hindus, they invert the picture and blame the Hindus themselves. Thus, it is routinely alleged that Hindus persecuted and destroyed Buddhism; in reality, Buddhist monasteries and universities flourished under Hindu rule, but their thousands of monks were killed by Ghori and his lieutenants.

  Timur Lenk

  Apart from actual killing, millions of Hindus disappeared by way of enslavement. After every conquest by a Muslim invader, slave markets in Bagdad and Samarkand were flooded with Hindus. Slaves were likely to die of hardship, e.g. the mountain range Hindu Koh, “Indian mountain”, was renamed Hindu Kush, “Hindu-killer”, when one cold night in the reign of Timur Lenk (1398-99), a hundred thousand Hindu slaves died there while on transport to Central Asia. Though Timur conquered Delhi from another Muslim ruler, he recorded in his journal that he made sure his pillaging soldiers spared the Muslim quarter, while in the Hindu areas, they took “twenty slaves each”. Hindu slaves were converted to Islam, and when their descendants gained their freedom, they swelled the numbers of the Muslim community. It is a cruel twist of history that the Muslims who forced Partition on India were partly the progeny of Hindus enslaved by Islam.

  pcrs [28] reageerde op deze reactie.

 21. @Keinstein [27]: ” Nou ja zeg, als ik het goed begrijp heeft er eigenlijk helemaal geen bloederige verovering van het Indiase subcontinent plaatsgevonden”
  bla bla bla bla

  “het opblazen dan wel bagatalliseren van gebeurtenissen al naar gelang de eigen positie zijn over het algemeen het handelsmerk van staatspropagandisten. Ik had gehoopt dat ik op deze site daarvan verschoond mag blijven.”

  tegenstrijdigheden en performative contradicties

 22. @hugo van reijen [9]:
  En daar na kregen zij een goede baan,
  zij studeerde: Voor Zwartepiet!

  @Rob [11]:
  Beoordeel mensen niet op hun komaf, maar
  naar hun persoonlijk gedrag!

  @hugo van reijen [24]:
  Laten wij daar van leren zodat dit soort zaken uit gebannen word!

  Iedereen heeft zijn gelijk, maar daar word het niet minder
  dramaaties van.

  Het is gebeurt en niet meer terug te draaien!
  Laten we voorkomen dat dit gedrag zich voortzet.
  Kijk positief naar de toekomst, dat is de enige manier om te verbeteren!

  Daar moeten we aanwerken, dus geef een ieder een
  onbevooroordeelde KANS!!!

Comments are closed.