Omdat ook wij van de Vrijspreker groot belang hebben bij (periodieke) giften, volgen we nauwgezet de fiscale regels hier over. Vooral omdat wij blij zijn met giften, maar helemaal wanneer die leiden tot minder belasting bij onze vriendelijke gevers, hetgeen wij als culturele ANBI trachten te stimuleren. Het artikel van de fiscaliste Ingrid Hemels in Fiscaal taxense bracht me weer eens op de doorlopende onbetrouwbaarheid van de fiscus.

Nauwgezet ontleedt de schrijfster de valse argumentatie van de fiscus dat onder het mom van vereenvoudiging, er nieuwe regels en eisen aan de geefwet worden toegevoegd. Ook laat zij in het korte leesbare artikel zien wat er nog meer aan boevenstreken en plannen aan de gang is.

Kortom: lees het artikel, zie hoe onbetrouwbaar de overheid en de fiscus is, zelfs op zo iets simpels en participatiemaatschappij- achtigs als giften. (mocht u dat nog niet geloven, dan hier wat feiten) en doneer nog even voor het te laat is! donatie

 

2 REACTIES

  1. Reken er maar op dat de Belastingdienst als getrouwe dienaar van de Rijksoverheid langzaam maar zeker elke mogelijkheid van de burger om zelf te kunnen bepalen wanneer en aan wie hij zijn geld in plaats van aan diezelfde overheid zal besteden, de nek om zal draaien. Op weg naar een flat tax, maar dan niet van 15 of 20% (wat tot op zekere hoogte nog redelijk zou kunnen zijn), maar van 40, 50, 60%. Rupsje nooit genoeg is immers nooit tevreden. Overheid…. Staat…: walg, walg, walg…

  2. Zie de Fiscus als een doodgraver, hoe je ook went of keert komen doe toch, bij de doodgraver.

Comments are closed.