.Er wordt redelijk veel geschreven over Oekraïne. Erg veel voorstanders praten over die arme mensen die “wij niet in de steek mogen laten” En dus mogen we niet NEEN stemmen. Erg simplistisch geredeneerd omdat de Nederlandse miljoenen waarschijnlijk meer in handen komen van de corrupte oligarchen. Zoals het nu ook loopt.*****

Maar er wordt bijzonder weinig of niets geschreven over de militaire samenwerking die duidelijk in het Associatie Verdrag genoemd wordt. Zelfs weinig door de NEEN stemmers Waarom niet?

.Zie artikel 10/ Het is te belangrijk om niet te noemen. Stem NEEN!OEK_ART 10

.

 

12 REACTIES

 1. Als ik het goed begrepen heb willen Schultz, Donald Duck en wat andere eurofielen (en yankees) graag Hitler’s project in de oost alsnog voltooien. Dan is de Oekraine een mooie uitvalsbasis.

  Als ik naar de ‘argumenten’ luister van de voor-stemmers hoor ik vooral pedante praatjes want men lijkt een andere opinie niet te dulden.

 2. Zonder iets goed te willen praten, artikel 10 is in de gebruikelijke “nietszeggende” politieke speak gehouden. Er staat geen enkele verplichting in.
  Natuurlijk kun je er van alles achter zoeken of in interpreteren.
  Maar er staat niet dat de Oekraine nu een militair bondgenoot zal zijn.
  Ik weet ook wel dat dit artikel voor van alles en nog wat gebruikt kan worden, maar wees eens eerlijk: daarvoor is het niet eens nodig. Want de politieke top van de EU kan toch gewoon doen wat ze willen zonder verantwoording af te moeten leggen aan het volk.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Rien [2]:
  Klopt, Rienmaar dat nietszeggende is ook een truc; zoals jezelf zegt de politici kunnen er alle kanten mee op en jouw toch gebruiken omdat je het verdrag hebt getekend.
  Zie ook @Raymond [3]:
  en als de NATO daar vecht, dan vechten wij (lid van NATO) daar ook.

 4. LATER gezien dat in bijeenkomst eindhoven Joris van Klaveren die militaire samenwerking als een van zijn zes bezwaren noemde.
  Hier een deel van zijn verhaal:

  “Tegenstanders niet per se Poetinvriendjes
  Van Klaveren maakte meteen in het begin duidelijk dat VoorNederland tegen het verdrag is en daar een zestal redenen voor heeft. Tevens wees hij erop dat tegenstemmers niet per definitie Poetinvriendjes zijn. Louis Bontes, de fractiegenoot van Van Klaveren, is zeer kritisch over Poetin en is inmiddels door Rusland tot persona non grata verklaard. Dit meldde Van Klaveren in de vragenronde, die u in de video getiteld volledige uitzending kunt bekijken. In deze video, die onderaan dit artikel staat, vindt u ook de vragenronde met Joost Niemöller.

  Daarna ging Van Klaveren verder met het toelichten van de zes redenen waarom VoorNederland aanraadt om tegen te stemmen.

  Overheid Oekraïne is door en door corrupt
  Oekraïne is volgens Van Klaveren corrupter dan Kazachstan en Burkina Faso. Volgens Transparancy International, een organisatie die bijhoudt hoe transparant of juist corrupt een land is, is corruptie in Oekraïne diepgeworteld en blijft verandering tot nu toe uit, wereldwijd zit het land in de top 35 van meest corrupte landen. Van Klaveren vindt het dan ook zeer onverstandig om een verdrag te sluiten met een regering die zich niet aan afspraken houdt, zelfs niet aan afspraken met de eigen burgerbevolking.

  Oekraïne is zeer instabiel
  Het land is sterk verdeeld over toenadering tot het Westen dan wel tot Rusland en er woedt momenteel een burgeroorlog, waar ook Rusland bij betrokken is. Volgens sommigen was het associatieverdrag de directe aanleiding daarvoor. Van Klaveren denkt dat het verband iets minder direct is, maar het voorstel tot het sluiten van dit verdrag heeft het land, waar de situatie toch al gespannen was, wel verscheurd. Volgens Van Klaveren is het onverstandig om een verdrag te sluiten met een overheid die niet in staat is om de orde in eigen land te handhaven.

  Het verdrag gaat veel verder dan handel alleen
  Volgens Mark Rutte zou het associatieverdrag vooral een handelsverdrag zijn, maar Van Klaveren wijst erop dat het verdrag veel verder gaat dan dat. Zo wordt er in artikel 4 gesproken over politieke integratie. Het ja-kamp sust deze zorgen door te wijzen op verdragen met andere landen waar dat ook het geval is, maar anders dan die landen ligt Oekraïne wel in Europa en is toegezegd dat het land t.z.t. lid mag worden van de EU. Het sluiten van een associatieverdrag met Oekraïne is politiek gezien iets heel anders dan het sluiten van zulke verdragen met Chili, Israël of Zuid-Afrika.

  Daarnaast wordt in artikel 10 (a.u.b. scrollen vanaf artikel 4) gesproken over militaire samenwerking. Het gaat dan om strategisch overleg, niet om oppervlakkige, onbeduidende zaken. Dit is opvallend voor een verdrag dat wordt aangeprezen als hoofdzakelijk een handelsverdrag. Reden om je af te vragen of men wel openhartig is over de verdere bedoelingen van dit verdrag. Welke belangen zijn hier nog meer in het spel?

  Verder worden in artikel 19 (a.u.b. scrollen vanaf artikel 4) afspraken gemaakt over visumvrij reizen. Is dat nou wel zo verstandig, gezien het feit dat Oekraïne in de top staat als het gaat om mensenhandel en illegale prostitutie? Door het liberaliseren van het visumbeleid kunnen mensen ongezien af en aan reizen en speel je de georganiseerde misdaad in de kaart, aldus Van Klaveren. Ook dat is volgens VoorNederland niet in het voordeel van Nederland.

  Het associatieverdrag is een EU-integratieverdrag
  In het verdrag staat weliswaar niet letterlijk dat het leidt tot lidmaatschap van de EU voor Oekraïne, maar als het verdrag in z’n context wordt bekeken en in ogenschouw wordt genomen wat er in het verleden is toegezegd aan Oekraïne, is duidelijk dat dit verdrag een opstap is naar een EU-lidmaatschap. In 2003 zei Prodi, de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, dat er vier voorwaarden waren waaraan Oekraïne moest voldoen om onderhandelingen te mogen starten over lidmaatschap van de EU.

  Op de eerste plaats moest Oekraïne een vrijemarkteconomie worden. In 2005 heeft de EU erkend dat aan deze eis werd voldaan. De tweede voorwaarde was dat Oekraïne lid moest worden van de WTO, de World Trade Organisation. In 2008 is Oekraïne lid geworden van de WTO. De derde en vierde voorwaarde hangen direct samen met het associatieverdrag: Oekraïne moest erkennen dat de eigen wetgeving niet helemaal up to date was en moest worden afgestemd op die van de EU. Voorwaarde vier was dat Oekraïne een vrijhandelszone met de EU zou creëren. Beide punten worden in dit verdrag geregeld (PDF).

  Stefan Füle, de commissaris die indertijd belast was met uitbreiding van de EU, heeft in 2014 reeds verklaard dat de toekomst van Oekraïne in de EU ligt en dat Oekraïne lid moet worden. In deze context bezien is duidelijk dat dit verdrag wel degelijk een opstapje is naar toetreding van Oekraïne tot de EU.

  Nederland gaat nog meer steun aan het buitenland geven
  Op grond van dit verdrag is Nederland, via de EU, verplicht om financiële bijstand te verlenen aan Oekraïne. Nu is Oekraïne een zeer armlastig land, zeker vergeleken met rijke Noordwest-Europese landen als Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg. VoorNederland is van mening dat er genoeg geld naar het buitenland gaat, bv. in de vorm van ontwikkelingshulp, dat we in Nederland beter kunnen aanwenden voor belastingverlaging, veiligheid of het verbeteren van de gezondheidszorg.

  Bevoegdheid tot sluiten handelsverdragen moet terug naar Nederland
  Op dit moment is Nederland niet langer bevoegd om zelf handelsverdragen te sluiten met andere landen. Dat kan alleen via de EU. De EU bepaalt dus met wie we vrije handel kunnen drijven of niet. VoorNederland wil uit de politieke unie treden, de EU ontmantelen en terugkeren naar de E.E.G., zodat landen weer soeverein zijn en zelf bepalen met welke landen ze handelsverdragen willen sluiten.”
  Hier nog wat relevante info;
  verenoflood.nu/is-associatie-oekraine-wel-belang/

  Extra: Het gaat ons (veel) geld kosten!!

  Raymond [10] reageerde op deze reactie.

 5. Naar mijn idee gaat het over een poot, aan de grond te hebben. Waar uit voortvloeit dat er dan ook een haven aan de zwarte zee ter beschikking komt.
  En waardoor een andere macht verhouding ontstaat, dan ten tijde,
  voor het aan gaan, van het verdrag.
  Dit verdrag maakt het aanwezig zijn van westerse mogend heden in de Zwarte zee legitiem.
  Om welke reden dan ook!

 6. Neen en nog eens nee dat Geld kunnen we beter besteden aan onze eigen burgers die hier de kar hebben getrokken.
  en nu in de steek gelaten worden voor migranten en die waanzinnigen ideeen om de geldkraan los te zetten naar de corrupten Oekraïne.

 7. @Hub Jongen [7]:

  Op de keper beschouwd , gaat het eigenlijk niet om Oekraïne / Kiev , of dat er wel of geen associatie verdrag komt.

  Het gaat om hetgeen na de Oekraïne komt , waar de echte interesse naar uitgaat , en heb ik eigenlijk al weer te veel gezegd.

 8. Maar zoals ik al eerder gevraagd heb , en dus nu nogmaals vraag : is vrijspreker op enige wijze geassocieerd met geen stijl / peil / pow nieuws en /of Cross media.

  Ik zou het op prijs stellen , als men daarop gewoon een eerlijk antwoord geeft ?

 9. Waarom maken ze van de Oekraïne niet een 51e Amerikaanse staat? Het zijn de verenigde staten die zo graag zien dat dit land vooruit wordt geholpen en soort zoekt soort. Hetzelfde geldt voor de opvang van emigranten. De VS heeft het vuur geopend in het MO, laat ze dan er ook voor zorgen dat vluchtelingen in de VS worden opgevangen.

Comments are closed.