19 REACTIES

 1. Verminken, vermoorden, stelen, oplichten, dat mag allemaal als het maar in een religie wordt gegoten.

  Kijk naar het Salafisme. Degene die namens de VVD een nieuwe wet moest voorbereiden over godsdienstvrijheid, wilde daarin Salafisme verbieden. Salafisme is de fundamentalistische vorm van de Islam.

  Halbe Zijlstra heeft daar persoonlijk een stokje voor gestoken en de man zijn woordvoerderschap over integratie ontnomen.

  En zo zie je maar weer dat ook de VVD het in zijn broek doet als het er om gaat om de fundamentalistische Islam de geweldadige wind uit de zeilen te nemen.

  Vertrouw dus niet op de VVD; dat is net zo’n wolf in schaapskleren als de PvdA, het CDA, en D66.

  En daarom stem ik PVV, omdat ik links verafschuw en de politieke elite onbetrouwbaar is.

  Raymond [3] reageerde op deze reactie.
  Perspectief [5] reageerde op deze reactie.
  individualist [16] reageerde op deze reactie.

 2. Religie in naam van de besnijdenis. Zo geformuleerd en het komt je te staan op verminking van de menselijkheid.

 3. @Raymond [3]: U zit helemaal goed.

  Het is eigenlijk heel simpel, Napoleon heeft de macht van de kerk afgenomen, hier kan je meer lezen.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Concordaat_van_15_juli_1801
  Napoleon heeft het complete archief doorgespit en zo van alles gestolen.
  Het geld van de kerk ging in 1823 naar de Rothschild, daarom is hij ook zo rijk.
  De paus moest in ballingschap ed allemaal geschiedenis
  Napoleon kon zo de democratie in het leven roepen en regeren bij gratie gods, smen met zijn vriendjes.
  Democratie de naam zegt het eigenlijk al.
  Demo = Duivel
  Cratie = kracht of macht (komt van kratos)
  maw kerk van de duivel

  Toen de bisdommen de macht nog hadden werkte het in regeringsprincipe via de kerken vrij onafhankelijk, iedere bisdom gaat over zijn eigen kerk en de deuren van de kerk staan altijd open. Via de kerk kwamen de mensen bij elkaar en werd geregeld wat wel en wat niet kan. In ieder dorp staat wel een kerk en vanuit die kerk was het nietalleen bidden maar ook de zaken regelen voor de eigen kerk/gemeente en als er wat was kon je naar de priester en aan hem over laten de priester zorg voor een remedie. De mensen konden zo zelf regere vanuit eigen kerk en zich ook bezig houden met spiritualiteit.
  De kerk had vroeger een dubbele functie en dat was niet alleen bidden.

  Om de bisdommen en kerkelijk systeem te vernietigen zijn WO1 en WO2 gebruikt, ze gebruiken de oorlog om er uiteidelijk een democratie van te maken maw een kerk van satan.

  Waarom zoveel Christen anti propaganda, dat is heel simpel, het is het enige systeem dat echt werkt en van de mensen is en ook daadwerkelijk de democratie kan vervangen. En dit systeem hebben ze van de mensen on dwang afgepakt 200 jaar geleden.
  Een priester loopt met een bijbel en niet met wapens of bodyguards en iedere week moet hij zich weer laten zien aan al die mensen die allemaal naar hem kijken.

  Het zeer belangrijk om het fundament te begrijpen waarop de systemen werken richting de mensen en hoe de wet naar de mensen kijkt.
  Via de kerk bent U bij wet een mens met een lichaam en een ziel, deze zienswijze is heilig voor de kerk. Ook de wetten van de regering mochten vroeger niet in strijd zijn met lichaam en ziel.
  Democratie U bent geen mens meer maar omgetoverd tot een natuurlijk persoon. economisch nummer niet levend wezen. Zoek op in de wetboeken wat een natuurlijk persoon is. Dit kan van alles zijn behalve een levend mens.

  Indien U geschiedenis in Europa ligt is deze verandering in wetgeving cruciaal om te begrijpen wat democratie is en Europa onder dwang van Napoleon af heeft moeten staan aan Rotschild en co zodat ze de democratie konden opleggen.
  Rotschild en co hebben zo ook een valse doctrine via de kerk verspreid in de wereld gebracht zodat niemand meer weet welke functies de kerk vroeger had en het christendom inhoud.

  Het kerkelijk regeringssysteem is wat ze via democratie de grond in willen want als het weer tot leven komt, gaan de mensen weer regeren en is het de grootste vijand van democratie leugen imperium.
  Via democratie richten ze de nwo op, jatten ze heel de wereld leeg en U mag kiezen links of rechts.
  Ze sturen de moslims deze kant op, en democratisch willen ze zo de sharia brengen.
  Ze lokken de mensen naar nationalisme, oorlog ed glij niet weer in hun val.
  Heel het systeem van verandering van kerkelijk geloof naar politiek geloof staat in detail in de Bijbel, beschreven in Openbaringen. Het geloof in de politiek zal vallen na een hoop gedoe.

  Dit is wat in de bijbel staat, dat mag niemand weten daarom verklaren ze het Christendom voor gek.
  Je bent een mens met lichaam en ziel om over zichzelf te kunnen regeren en dit is precies wat ze ontnemen wettelijk via de democratie en natuurlijk pesoon.
  We hoeven niet terug naar de middeleeuwen, maar aan een gezondere regeringsvorm zijn we wel aan toe.
  De democratie is hun heiligdom. Binnenkort komt de kerk van satan weer bij elkaar in dresden. Zij die dagelijks tegen U liegen en om de 4 jaar valse voorspellingen doen.
  Want vele valse profeten zullen komen

  Winnaars schrijven de geschiedenis dan moet U weten wanneer de kerk heeft verloren.
  Valse flags over de kerk zijn er meer dan genoeg.
  Dit moet U ook weten over de kerk.
  https://www.youtube.com/watch?v=qhlAqklH0do
  Wat zijn ze de kerken aan het doen sinds de democratie de macht heeft.

  Als het gaat om de kerk daar zit momenteel dus satan op troon, hoe satan daar is gekomen dan is de geschiedenis van de democratie zeer van belang.
  Europa ga weer regeren via de kerk daar staat de deur altijd open.
  Laat U niet meer misleiden door de leugens van de kerk van satan.
  Stap uit de valse kerk van satan want U allen krijgt het geloof van satan gedwongen opgelegd.

  Als U roots in Europa liggen maak een keus kerk van god of kerk van satan
  Demo = duivel
  Cratie = kracht
  Stap uit de valse kerk genoemd de democratie en geef niet toe voordat U bij wet zelf weer mag regeren als mensen met een lichaam en een ziel.
  Alles bij elkaar het is een gevecht om U ziel en wie U moet geloven.

  Om een lang verhaal kort te maken
  Napoleon en co hebben de macht van de kerk afgepikt om zelf voor god te kunnen spelen en sindsdien leven we in een democratie.

  Nico [13] reageerde op deze reactie.

 4. Inderdaad is “the whole kit and kaboodle ” losgegaan , sinds het Franse verlichtingskorps over de aarde is getrokken , en je mag langzamerhand wel richting de oogarts gaan , om niet te zien ( afbeelding ) , wie hier de grote aanstichters van waren.

  http://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/bl/global/magna%20carta/collection%20items/declaration-of-rights-man-and-citizen-p-809.jpg

  Zij hadden ogen , maar zagen niet.

  Dat ding in het midden met die muts erop , tja vrinden heet een fascia , en waar kom je dat symbool nog verder tegen ?

 5. Het zal vast wel het doel dienen dat het de slachtoffers meer gehoorzaam maakt. Vroeg trauma is daar ideaal voor, aangezien het lichamelijke reacties geeft die niet te duiden zijn om dat de oorsprong in een tijd voor een werkend geheugen liggen
  Elke aangereikte verklaring wordt graag geaccepteerd.
  Je vraagt je af hoe ze het ooit ontdekt hebben.

  Nico [13] reageerde op deze reactie.

 6. @Rob [8]: Je pest de politieke elite er niet mee je pest je medemens, je naaste ermee.
  Jij kiest een slavenmeester voor mij i.p.v. dat je mij vertrouwd dat ik mijn eigen leven kan besturen.

  Je maakt mijn leven nog moeilijker.
  En hebt het recht daar niet eens toe.

  Niemand kan voor een ander bepalen dat die ander, de door hem gekozen slavenmeester moet gehoorzamen.

  Eigenlijk zeg je als je gaat stemmen, jij moet het met mij eens zijn en de regering die ik voor je kies (want je kiest wilders niet, je kiest voor regering aka geweld, moord, het kwaad) gehoorzamen anders stuur ik mijn beenbreker op je af om je te vermoorden.

 7. @witteduif [9]:
  Iedere lofzang op de rol van de christelijke kerk laat iets buiten beschouwing: Vanaf het ontstaan van het christendom werd kruisiging voor de zonden van anderen de opgelegde norm. De teugels binnen het – zich nog uitbreidende – Romeinse rijk werden vanaf toen strak aangehaald met mooie woorden maar slechte voorbeelden. In de hedendaagse voortzetting van het Romeinse rijk, nog steeds verdeeld in Oost en West, is dat nog steeds hetzelfde.

  @pcrs [11]: Vroeg trauma resulteert niet alleen in onverklaarbare fysieke reacties. Als je bijv. naar het werk van Wilhelm Reich kijkt, dan zie je dat ook karakter erdoor gevormd (= misvormd) wordt. Het doel van psychoanalyse etc. is zowel vroege als latere trauma’s te identificeren en te overwinnen, zodat alsnog een volledig functioneel en waardig mens kan ontstaan. Dat is waar bijv. Sigmund Freud en Carl Gustav Jung zich vooral op richtten.

  witteduif [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico [13]:
  In de laatste 200 jaar, democratie, zijn vele malen meer mensen vermoord dan in heel de 2000 jaar Christendom bij elkaar.
  Alleen het ‘nu’ kan je zelf nog veranderen,
  Want we leven ‘nu’ en niet mee in het verleden.

  En als je het romeinse rijk wilt zien, kijk naar het euro geld, en de goden die erop staan. Het roomse keizerlijk imperium zweren bij de keizer in plaats van god.

  En dan heb ik nog niets over de spirutialiteit van het ware Christendom gezegd. Want zodra de mensen weer echt gezamelijk leren bidden en de rozenkrans gaan gebruiken, kruipt satan helemaal weer terug diep in zijn gat.

  Christendom en gezamelijke bidden is de hoogste vorm van spiritualiteit op aarde. Een gezamelijke geest met de energie uit je ziel 1 kant op is gericht.
  Het teken van het kruis, zij die stijgt boven alle andere symbolen uit.

  Ga maar de hersenactiviteit en energie meten van een echte celibatair die diep gaat bidden. De machines ontploffen.
  Waarom? Zo iemand richt zich volledig op zijn ziel en met hun krachtige ziel kunnen ze mensen genezen. In de volksmond ook wel cura, iemand die geneest.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 9. @witteduif [14]: Wanneer cura genezer betekent dan is daarmee de veronderstelde rol van de Romeinse Curie, een groep katholieke bestuurders die ook heden ten dage nog operationeel is, duidelijk.

  Vanaf het Romeinse rijk ten tijde van Jezus t/m heden ten dage is er één ding niet verandert: Bestuurders en geestelijken produceren zowel gif als tegengif. Aangezien de werkmethode als de Borg is, is de boodschap niet mis te verstaan: Geef je over, ieder verzet is zinloos, laat je assimileren en wees een instrument in onze handen.
  Een tweede ding dat niet veranderd is, is het gegeven dat kennis niet transparant doorgegeven wordt, maar er sprake is van onthouden, verbloemen, liegen etc. Het enige waar men in de machtspiramide van op aan kan, is dat geen woord betrouwbaar is. In die zin gedraagt men zeer integer (onveranderlijk). Net als piramides in Egypte interessant om naar te kijken, maar verder moet een mens er niets mee te maken willen hebben lijkt me.

  Uit de Bijbel maak ik op dat politieke en religieuze systemen ontworpen zijn om gedurende een bepaalde tijdsduur te functioneren. Ik hoop dat die informatie klopt, want anders hebben we te maken met een oeverloze zinloze bedoening en een mensheid die zichzelf uiteindelijk vernietigt, waarbij een verwoeste planeet achterblijft voor dieren die zich beter weten te gedragen dan mensen.

  Wat ons betreft is de houdbaarheidsdatum van alle politieke en religieuze shit die we hebben meegemaakt reeds lang verstreken. Bederf heeft zodanig toegeslagen dat het afvalproducten zijn geworden.

 10. @Rob [1]:

  Over het algemeen heb je helemaal gelijk.
  En ik zou ook niet zeggen dat de PVV onderdeel uitmaakt van de elite.

  Maar je moet ook niet trappen in de propaganda van de elite dat de PVV “rechts” is, want dat is het niet.

  De PVV is namelijk links. De islam is reactionair-conservatief en theocratisch. Dit zijn rechtse dingen. De PVV is voor gelijkheid hetero en homo. Dit is progressief. Gelijkheid voor man en vrouw is progressief. Tegen antisemitisme zijn is progressief. Voor de verzorgingsstaat zijn is socialistisch (en PVV is voor de verzorgingsstaat).

  Niet voor niets wordt politiek correcte links “regressief” genoemd. Dat is omdat ze reactionair zijn. Zij steunen dingen uit het verleden. Ze zijn tegen verlichte waarden. Ze zijn de nieuwe kerk.

  Politiek correct links heeft haar eigen seculiere waarden verraden en noemt iemand als Wilders “rechts” terwijl zij het zijn die op dat onderdeel rechts en conservatief zijn geworden.

  Je bent tegen de achterlijkheid van religie, en dat maakt je juist progressief.

 11. Een opmerking over deze video: Ik ben geen voorstander van besnijdenis, maar had liever gezien dat deze rabbi in ieder geval zijn zienswijze kon geven. Dat werd hem op onwaardige wijze onmogelijk gemaakt door zijn opponent.

 12. Ik heb me altijd afgevraagd waarom deze genitale verminking nog wordt gepraktiseerd. Er is geen enkele medische noodzaak voor, maar wordt toch door joden (en moslims) gedaan. Ik vind het zelf iets afschuwelijks als zo´n verminking uit religieuze overwegingen nog wordt getolereerd. Als men besneden wil worden, dan kan dat als je zelf de leeftijd hebt bereikt van meerderjarigheid en handelingsbekwaam bent. Voor die tijd dient men van het lichaam van kinderen af te blijven.

  Wijlen Christopher Hitchens was een grootheid in filosofie en ik mis hem heel erg. Zijn broer Peter Hitchens is wat dat betreft ook een goede pleitbezorger van het normale denken.

Comments are closed.