sound-moneyConcurrentie is goed. Het brengt het beste naar boven in sporters, studenten en bedrijven. Een monopolie doet deze positieve effecten teniet. Vandaar dat het goed is een van de meest schadelijke monopolies ooit tegen het licht te houden.

Bijna iedereen is het erover eens dat staatsmonopolies slechte dienstverlening bieden. Waarom dan zouden we bureaucraten een monopolie verschaffen over geld?

In de Verenigde Staten was er vroeger geen monopolie op geld. En er zijn thans enkele staten die stappen ondernemen om afstand te nemen van dit monopolie waarmee ze levensvatbare alternatieven voor de US Dollar aanmoedigen.

sound-money

Arizona onderneemt stappen naar een geld liberalisatie

Deze maand heeft een staats commissie in Arizona unaniem voorgesteld om regelgeving aan te nemen die toepasselijk genoeg “wettige betaalmiddelwen: belastingheffing regelgeving”  heet. Deze regelgeving verschaft goud en zilver de status van wettig betaalmiddel. De wet definieert wettig betaalmiddel als een ruilmiddel, waaronder munten van edelmetaal, die zijn geautoriseerd door de grondwet van de Verenigde Staten of het congres om schulden, belasting en heffingen te betalen.

Deze regelgeving heeft meerdere doelstellingen maar de eerste is het belangrijkste.

Volgens artikel 1, sectie 10, lid 1 van de grondwet zou het aannemen van deze regelgeving een stap in de richting zijn van wat grondwettelijk is toegestaan als betaalmiddel. De clausule luidt: “Geen staat mag …… iets anders dan gouden en zilveren munten betaalmiddel maken ter voldoening van schulden…..”. De opstellers van de constitutie hebben, met opzet, verzekerd dat er geen fiat geld werd opgenomen in de lijst van toegestane betaalmiddelen.

De tweede doelstelling van deze regelgeving is de BTW op de verkoop van goud en zilver op te heffen, evenals op transacties waar goud en zilver als valuta worden gebruikt. Deze nefaste heffing is het equivalent van belastingheffing op het wisselen van een groot bankbiljet voor kleinere coupures. Het is een schaamteloos overheidsinstrument om de houders van echte constitutionele betaalmiddelen te bestraffen.

Een derde gevolg van het eventuele aannemen van deze wet heeft verstrekkende gevolgen, het staat toe dat goud en zilver gebruikt gaan worden voor concurrerende valuta’s.

De wurggreep van de valuta der centrale planners zou verminderen terwijl ze hun valuta door de markt gecorrigeerd zien worden. Als er een keuze is, dan zou een groot deel van de burgers best wel eens kunnen kiezen om de ongedekte federale biljetten niet langer te gebruiken, omdat ze oneindig bijgedrukt kunnen worden, en intussen in de afgelopen eeuw 97 procent van hun waarde hebben verloren.

Andere staten ondermijnen het monopolie op geld

Alhoewel het wetsvoorstel uit Arizona belangrijk is, zijn er ook andere staten die stappen ondernemen. Louisiana, Utah en Texas zijn ook begonnen de waarde van goud en zilver te herontdekken en hebben soortgelijke stappen ondernomen.

Maat er moet nog veel meer gebeuren op staats en federaal niveau. Als de dollar blijft wankelen, zou de tijdsfactor wel eens belangrijk kunnen worden.

Vrije concurrentie bevordert de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Het gaat excessen tegen en dwingt rekenschap af. Door dit systeem wordt de wederzijds samenvallende behoeften bevrediging het beste gediend en zijn alle deelnemers beter af. Maar indien regelgeving wordt ingesteld, die slechts een goederen of diensten leverancier toestaat, dan zal het systeem gaan haperen, en gaat misbruikt toenemen.

ron paul rotten system money

Ron Paul heeft ooit opgemerkt: “Personen en bedrijven toestaan om alternatieve betaalmiddelen te gebruiken, vooral valuta gedekt door goud en zilver, zullen het hele verrotte systeem aan het licht brengen, omdat de markt alternatieve valuta zal prefereren, tenzij en totdat de Fed directe en ingrijpende discipline toepast op de ontwaarding van de dollar”

Hij zou zomaar eens gelijk kunnen krijgen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen. Het is geschreven door  Jp Cortez.  Hij is bestuurder van “the Sound Money Defense League“, een instelling die streeft naar het herinvoeren van goud en zilver als het wettige betaalmiddel in de Verenigde Staten. 

 

9 REACTIES

 1. Geld is overal ter wereld weinig meer dan monopolygeld. Het heeft alleen waarde zolang mensen erin geloven. Concurrentie is in die context misschien goed, maar beslist niet zaligmakend. Er is een hoger niveau, de goudstandaard. Of de fysieke uitwisseling van goud (ruilhandel).

  Evenzo is concurrentie misschien goed voor karakterloze mensen, maar ik kan me voorstellen dat de uitwisseling van mensen met gouden karakter (zachtaardig), en hun kennis en/of vaardigheden, een welhaast zalig gevoel geeft. En dat te denken van diamanten? In fysieke zin uitstekend geschikt als ruilmiddel. In overdrachtelijke zin (keihard, onbreekbaar karakter) bijzonder nuttig voor bepaalde taken.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Nico [1]: De waarde van goud is ook afhankelijk van het geloof erin. Goud heeft geen waarde van zichzelf. Goud heeft de waarde die de mens eraan toekent. Concurrentie zorgt er juist voor dat mensen met karakter dat karakter ook behouden of dat dat karakter juist wordt afgestraft of gecorrigeerd.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 3. Concurrerende belastingsystemen zijn eveneens wenselijk. Een belastingsysteem lijkt me funest. Overheden letten nu al niet goed op hun uitgaven.

 4. Het gaat niet om geloof erin. Door zijn unieke eigenschappen en permanente schaarste is het het meest stabiele ijkpunt ten opzichte van alle andere materialen, olie, huizen etc. Dat het ogenschijnlijk wisselt in waarde komt omdat machthebbers altijd trachten de kracht van goud te ondermijnen en dat kan tijdelijk lukken maar uiteindelijk blijft goud als onverbrekelijk stabiel overeind. Voor waardebehoud van je vermogen kies je dus voor fysiek goud zeker nu het hele financiële systeem op instorten staat.

 5. @Bertuz [3]: Goud is een materiaal dat ‘is’. Ergens in de grond. De waarde wordt bepaald door vooral de kosten van delving en zuivering (loutering). Trek je dat door naar een ‘gouden karakter’, dan rijst de vraag wie de eigenaar is van een mensenleven en of het gepast is te spreken over eigendomsrecht.

  Concurrentie is veelal een gevecht om een bepaalde plaats in de pikorde te bereiken. Dat geldt zowel voor bijv. werknemers als voor valuta.
  Is het voor een mens niet beter om gewoon te ‘zijn’, te functioneren, en te zoeken naar harmonie, waarbij ieder zijn eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden op een juiste manier kan inzetten?
  Is het niet voor valuta niet beter dat het gezien en behandeld wordt als een instrument (ruilmiddel om daadwerkelijke waarde over een geografische afstand te transporteren)?

  Er wordt aan veel mensen te weinig waarde toegekend, terwijl er aan valuta teveel waarde wordt toegekend. Mensen moeten technologie beheersen, niet andersom.

  Bertuz [8] reageerde op deze reactie.

 6. Schaarste vind ik overigens geen solide argument voor waardebepaling. De munt van een mini-staatje is schaars omdat er weinig eenheden van in omloop zijn gebracht. Dat betekent niet dat die munt daardoor waardevol zou zijn.
  Bij waardebepaling middels mate van schaarsheid kom je op het terrein van ‘wat de gek ervoor geeft’. Trek dat door naar tonnen goud die ergens in een bankkluis liggen en de gekte rondom valuta wordt duidelijker. Daadwerkelijke waarde zit niet in een ruilmiddel, maar in waardevolle diensten. De credits die je opbouwt door iemand gewoon te helpen kan door niemand geroofd worden!

 7. @Nico [6]: Je schrift “Is het voor een mens niet beter om gewoon te ‘zijn’, te functioneren, en te zoeken naar harmonie, waarbij ieder zijn eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden op een juiste manier kan inzetten?” Mee eens. Maar wat is “juiste manier”? En hoe voorkom je meeliften op een anders inspanning?

  En wat is “daadwerkelijk waarde”? Een flesje water zal in de woestijn meer opbrengen dan naast een toegankelijke bron.

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Bertuz [8]: Daadwerkelijke waarde kan niet in geld uitgedrukt worden. Wat is bijv. de waarde van een goede vriend of een levenspartner die echt bij je past? Zeldzaam, maar geld en wat de gek ervoor geeft is dan beslist geen waardemeter.

Comments are closed.