120px-Airport_Frankfurt_-_Fraport_-_Flughafen_Frankfurt_-_barbed_wire_and_fence_-_Stacheldraht_und_Zaun_-_05Na de aanslagen in Brussel – de meeste recente aanslagen in Brussel – hoor je hier en daar de roep om het nemen van ‘onorthodoxe’ maatregelen. De noodtoestand moet worden uitgeroepen en de administratieve detentie dient worden ingevoerd, heet het.

Als de terreur frequenter wordt of in ernst toeneemt, is daar wel wat voor te zeggen. Maar vanuit een vrijheidslievend perspectief gezien zitten er ook grote risico’s aan.

Sinds de jaren tachtig, toen de publieke opinie zich af begon te keren van het idee dat de omvang van de criminaliteit vooral te maken had met welke ochtendkrant iemand las, zijn de bevoegdheden van politie en justitie in Nederland – en tal van andere Westerse landen – voortdurend vergroot. De eerste vraag die daarom moet worden gesteld – in alle nuchterheid – is of de autoriteiten het met de bestaande bevoegdheden niet afkunnen?

Een ander – en misschien nog wel belangrijker – punt is dat bevoegdheden worden uitgeoefend op basis van vastgestelde beleidslijnen. Die beleidslijnen zijn vastgesteld door bewindspersonen, die daarbij natuurlijk voeling houden met de volksvertegenwoordiging, want anders komen ze politiek in de problemen.

Als je kijkt waar de macht in Nederland momenteel berust, dan weet ik niet zo zeker of meer bevoegdheden wenselijk zijn. Per slot van rekening hebben de mensen die op dit moment (nog) overal aan de macht zijn meer problemen met critici van een zekere religie, dan met de gewelddadige variant van die religie. Je kunt dus wel raden hoe ze die bevoegdheden in gaan zetten als de sociale spanningen – bijvoorbeeld als gevolg van nog meer aanslagen – toe gaan nemen.

Ik zeg het daarom maar eens: geen uitbreiding van bevoegdheden van politie en justitie zolang niet duidelijk is wat de opstelling ten aanzien van de bron de terreur is. Eerst een goede analyse van het probleem dus, zonder hinder van politiek correctheid en andere dogma’s. Pas als daar duidelijkheid over is – leidend tot een realistische kijk op de ontwikkelingen mag ik hopen – kunnen we gaan praten over wat de overheid allemaal moet mogen – en of dat meer moet zijn dan wat nu al mogelijk is.

Dat je als bewoner van een belastingplantage iedere vier jaar moet stemmen over wie er de komende planperiode als opzichters mogen fungeren is één ding, maar om ze de opdracht te geven om de plantage van een strafbarak te voorzien waar je straks misschien wel zelf in terecht komt, dat is al te gek.

Let goed op uzelf en vertrouw de overheid wat minder. Die is al lang niet meer van ons, en dus ook niet meer voor ons……..

Paul Verhaegh

25 REACTIES

 1. LOL De termen ‘noodtoestand’ en ‘administratieve detentie’ worden hier in een misleidende context gezet. De werkelijkheid is ietsjes anders. Wanneer een mens de baarmoeder van zijn biologische moeder verlaat komt hij in de baarmoeder van ‘moedertje staat’ terecht die direct de noodtoestand afkondigt. Immers, deze nieuwe wereldburger zou de stabiliteit in de baarmoeder van ‘moedertje staat’ weleens kunnen gaan verstoren! Dat gevaar moet in de kiem gesmoord worden.

  Iemand die vrij geboren is wordt daarom ogenblikkelijk ‘administratieve detentie’ opgelegd. Dat betekent bijvoorbeeld dat, hoe goed biologische ouders hun kind ook opvoeden, hij een aantal heropvoedingskampen genaamd ‘school’ moet doorlopen om daar te leren dat vrijheid onder dwang mogelijk is en het ontbreken van dwang een zeer ongewenste en bedreigende situatie impliceert.

  Gaandeweg wordt een kind geleerd dat hij niet geschikt is om zijn eigen leven te besturen. Hij wordt geacht van nature slecht te zijn. Dat laat anderen (die overigens eenzelfde natuur hebben maar in een andere stand geboren zijn of een ander carrièrepad hebben gekozen) geen andere keuze dan zijn leven te besturen (sic).
  Het gegeven dat die anderen zelfs niet van plan zijn ooit de waarheid te zoeken of te spreken, of naar hun woord te handelen, doet niet ter zake. En zo blijft een kind die volwassene wordt in de baarmoeder van ‘moedertje staat’ waar, nader beschouwd, werkelijk alles het omgekeerde is van wat er zou moeten zijn. Dat werkt verstikkend voor wie dat ontgroeid is.

  Wie van deze ziekelijke omgeving lichamelijk ziek wordt, is zielig en patiënt. Wie deze gestoorde omgeving gestoord verklaart, wordt door gestoorden gestoord verklaard.

  In Amerika zegt men: “All business is showbusiness”. In de baarmoeders van moedertjes staten is alles wat ten tonele wordt opgevoerd een show, een schijnwerkelijkheid. Wel leerzaam, want de show leert je iets over wat er zou kunnen zijn en veel over wat er niet zou moeten zijn.

  Wie misselijk wordt van het pathologisch ziekelijke gedrag van de moedertje staat waarin hij zich bevindt, zijn vaderland, doet er goed aan om te bedenken: Emigreren naar een andere ‘moedertje staat’ heeft geen zin zolang je als burger wordt beschouwd of behandeld. Een andere baarmoeder van een andere moedertje staat worden andere psychologische spelletjes worden gespeeld, varianten op het thema dat je al kende.

  Net zoals er een tijd komt dat een ongeboren kind middels geboorte de verhoudingen met zijn biologische ouders wijzigt, zo is het ook nodig dat iemand die te lang in de omgeving in de baarmoeder van moedertje staat verkeert zijn verhoudingen met de staat wijzigt. In religieuze termen heet dat wedergeboorte. In termen van oosterse filosofie heet dat eenwording met het universum. Hoe het ook genoemd wordt, deze bevrijding (of verlossing) is het einde van een zeer langdurige noodtoestand en administratieve detentie 😀

  Perspectief [3] reageerde op deze reactie.

 2. Minder vertrouwen in de overheid?
  In de bende criminelen bedoel je.

  Oh ja, als ik ook maar enig idee had dat ik die bende criminelen werkelijk een opdracht kon geven die dan vervolgens spontaan plaatsvind. Dan zou ik zeggen: LOS OP IN LUCHT

  Misschien moet ik er SIMSALABIM achteraan zeggen.
  Ik denk eerlijk gezegd dat dat beter werkt dan stemmen.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 3. Tja Nico , als je wil begrijpen hoe dit zo tot stand heeft kunnen komen , moet je toch weer terug naar……………..?

  De sleutel tot het heden , ligt verborgen in het verleden , je leeft momenteel onder het Romeins recht.

  Law and Justice – Roman Law and Human Rights – 14.1 Monarchy and Freedom .

  https://www.youtube.com/watch?v=EuSp1pkX9i8

  En aan het einde van dit filmpje , word er iets gezegd over VRIJHEID , ja ….maar dan wel in de context van Rome ( inclusief hun goden ).

  Law and Justice – Roman Law and Human Rights – 14.5 Slavery and Status

  https://www.youtube.com/watch?v=QwO_iKs8g4k

  Kleine extensie.

  https://www.youtube.com/watch?v=w9b_2wQObpQ

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Perspectief [2]: Er is een groot verschil tussen criminelen en ‘moedertje staat’. In bijvoorbeeld mafia-families is eer, betrouwbaarheid en integriteit van zeer groot belang. Je weet dus wat je aan deze mensen hebt, ook al zijn de activiteiten discutabel.

  Het artikel gaat feitelijk over het manipuleren van overheidsdienaren en burgers, als pionnen in een schaakspel. De staat als speelbord. Daar kan veel over gezegd worden, maar vooral dat het niet meer dan een spel is waarin ook koningen en koninginnen schaakstukken zijn die zich volgens bepaalde regels dienen te gedragen. Gedragen schaakstukken zich niet volgens de regels, dan is het game-over. Dan wordt de aandacht verlegd naar de krachten die het schaakspel hebben ontworpen, de schaakstukken in beweging zetten en hun gedrag in de gaten houden.

 5. De terroristen worden op hun wenken bediend en door het polizieke establishment misbruikt: Rutte: ‘meer geld naar veiligheid…scherpere wetgeving ook al gaat dit ten koste van privacy’.
  En natuurlijk zal hij beloven dat daar geen overheidsmisbruik uit voortkomt. En u weet wat die beloftes waard zijn.

 6. @Raymond [4]: Uit je comment concludeer ik (al dan niet terecht) dat je terecht terug in de tijd wilt om te weten hoe mechanismen zijn ontstaan en bij de Romeinen aanlandt.
  Ik denk dat je verder terug moet. In het vroegere Babel / Babylon is een spel ontworpen, wat erop neerkomt dat mensen op puzzeltocht kunnen om mysteriën op te lossen om daarna een goddelijke status bereiken en in een hemelse/paradijselijke omgeving te mogen vertoeven. De inspanning om de puzzels op te lossen was daarbij het veergeld.

  Opvolgers, zoals het Perzische, Griekse en Romeinse rijk hebben daarop voortgeborduurd en ingrediënten aan deze puzzeltocht toegevoegd. Zo werd de oorspronkelijk prijs van het veergeld verhoogd met kruisiging voor de zonden van anderen, oftewel lijden voor het gedrag van anderen. De puzzeltocht werd moeilijker gemaakt door stapels met misleidende beelden te produceren, allemaal puzzels die uiteindelijk terug te herleiden zijn naar één en dezelfde werkelijkheid.

  Raymond [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico [7]:

  Beste Nico , u heeft gelijk , maar ik stel dat wij PRAKTISCH leven onder Romeins recht , wanneer je refereert aan Babylon / Chaldeeën , komt men in een ander vaarwater terecht , hoewel het van toepassing is ( mysterie Babylon ) ,laat ik dat voor het moment even buiten beschouwing.

  En voor wat betreft het pantheon der Romeinen , dat vind natuurlijk zijn oorsprong in het oude Sumer , zelfde karakters andere namen.

  En neem rustig aan , zelfs het oude testament spreekt hierover , hoewel Moses hier iets over zegt , in het boek exodus.

  Zie Psalm 19.

  To the chief Musician, A Psalm of David. }} The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handywork.

  Day unto day uttereth speech, and night unto night sheweth knowledge.

  [There is] no speech nor language, [where] their voice is not heard.

  Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun,

  Which [is] as a bridegroom coming out of his chamber, [and] rejoiceth as a strong man to run a race.

  His going forth [is] from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it: and there is nothing hid from the heat thereof.

  The law of the LORD [is] perfect, converting the soul: the testimony of the LORD [is] sure, making wise the simple.

  The statutes of the LORD [are] right, rejoicing the heart: the commandment of the LORD [is] pure, enlightening the eyes.

  The fear of the LORD [is] clean, enduring for ever: the judgments of the LORD [are] TRUE [and] righteous altogether.

  More to be desired [are they] than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb.

  Moreover by them is thy servant warned: [and] in keeping of them [there is] great reward.

  Who can understand [his] errors? cleanse thou me from secret [faults].

  Keep back thy servant also from presumptuous [sins]; let them not have dominion over me: then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression.

  Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O LORD, my strength, and my redeemer.

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Raymond [8]: De wet van Meden en Perzen is door de Romeinen aangevuld met een uitgebreid systeem van juridische bureaucratie. Met die erfenis zitten we vandaag opgescheept. Dat klopt.

  Wat we vandaag zien is een erfenis van voorgaande generaties waar een mens niet erg blij van wordt. Sommige erfenissen kun je maar beter weigeren, er afstand nemen en op een heel andere manier frist verder gaan. Dat neemt niet weg dat alle rommel vroeger of later toch opgeruimd moet worden, en iemand zal dat moeten doen. Het is niet ‘poef weg’, dus is orde op zaken stellen een onvermijdelijke en noodzakelijke klus.

 9. De Republiek der Verenigde Nederlanden was een eenvoudige en overzichtelijke uitkomst van een gevecht voor vrijheid, tegen tirannie.

  Telkens als er een al dan niet denkbeeldig probleem opdook werd een mini-noodtoestand afgekondigd en besloten tot administratie detentie van het probleem; weer een volgende wet. Op die manier ontstond vanuit een nachtwakersstaat een verzorgingsstaat.

  Ooit in Babel / Babylonië gebeurde hetzelfde; een probleem veroorzaakte een noodtoestand en detentie van het probleem. Het Perzische rijk deed bij een volgend probleem hetzelfde. Het Griekse en later Romeinse rijk volgden dit voorbeeld. We hebben nu te maken met de opvolger van het Romeinse rijk, met een culminatie van problemen en nog steeds dezelfde werkwijze.

  Er heeft wel een bepaalde ontwikkeling plaatsgevonden, maar vooruitgang is er niet geboekt. De stelling dat mensen vandaag de dag gelukkiger zouden zijn dan bijvoorbeeld ten tijde van het Babylonische rijk of daarvoor acht ik niet houdbaar.

  Pinokkiocratie [19] reageerde op deze reactie.

 10. Beste Nico , wat jij hier zo netjes omschrijft , is niets meer of minder dan hetgeen , de profeet Daniel al geruime tijd geleden heeft uitgelegd , aan de heerser van Babylon ( zijn droom dus ).

  Hoofd van goud = Babylon
  Borst / armen zilver = Meden / Perzen
  Middenrif brons = Grieken
  Benen ijzer = Rome

  Enkels / tenen ijzer / klei = ijzer en klei mengt niet , dus gedeeltelijk sterk en gedeeltelijk zwak.

  Klopt wel een beetje , lees het verder maar na.

  http://biblehub.com/kjvs/daniel/2.htm

  Nico [13] reageerde op deze reactie.
  Pinokkiocratie [19] reageerde op deze reactie.

 11. Meer geld naar politie; in een land waar Gregorius Nekschot door 8 man van zijn bed gelicht werd, en een twitteraar politie aan de deur kreeg omdat hij een feit tweette.

  In een land waar de politiek medelijden heeft met het ergste soort criminelen (want PVDA en VVD vinden nu ook levenslang al “inhumaan”)

  Ja, aan die politie moeten wij meer geld geven.
  Ik ben het dus 100% eens met Paul Verhaegh. Laat de politiek, en de politie, eerst maar eens bewijzen waar hun loyaliteit ligt, en of ze nu eindelijk eens een keer iets geleerd hebben.

 12. @Raymond [11]: Ik weet het en heb dat verhaal van Daniël doorlopend in mijn achterhoofd.

  De vraag is hoe je dat moet plaatsen; is het een profetie, van God afkomstig? Of hadden bepaalde machthebbers destijds een bepaald toekomstbeeld in gedachten, waarna men de tijdslijn met ontwikkelingen en milestones naar dat toekomstbeeld heeft uitgewerkt? Waarna generaties daarna de mensheid geheel volgens plan in die richting hebben geleid?

  Raymond [15] reageerde op deze reactie.

 13. @Nico [13]:

  De auteur van zowel het oude als het nieuwe testament ( lees anders convenant ) , wisten waarover ze het hadden , want je kunt op basis van Psalm 19 een eind komen .

  Je kan het zien als een grote chronometer , en daarmee de juiste omstandigheden van het moment bepalen , maar niet de definitieve uitkomst daarvan , want dan treed je toch in een andere ordening .

  En verder verder lijkt het , dat het gaat over afspraken die in het verleden gemaakt zijn , maar daar was ik niet bij , en daarom interpreteer ik het maar zo , maar de uitvoering is absoluut reel.

 14. Min of meer eens met het artikel. Alleen idioten en fascisten zijn dol op administratieve detentie. En net als met nieuwe belastingen die alleen eerst worden ingevoerd voor de “bad guys”, zul je er eerder en meer last van hebben dan je lief is.

  Kijk maar eens naar de crypto-nazi’s van het justitieel incassobureau en hoe zij omgaan met mensen die boetes niet kunnen betalen. Dat is hoe AD onder een andere naam in de praktijk werkt. En zou je serieus trekpoppen als Rutte of Wilders willen laten beslissen over dit soort zaken?

  Raymond [17] reageerde op deze reactie.

 15. @Naam * [16]:

  Beste Naam ( ? ) , als je bereid zou zijn om wat meer te concentreren op zaken die gepasseerd zijn in het verleden , zou je beseffen waarom je in de shit zit , in het heden .

  Een gehele generatie heeft zich in slaap laten sussen , terwijl deze krachten al aanwezig waren , en in alle rust hun slag voorbereidde .

  En alle ( kranten , tijdschriften , televisie ) media , hebben hun , die niet tot het circuit behoren , op een gestaag dieet gezet , van volle leugens en misleiding , en op een zekere tijd , ging het fluitje af , en kwamen ze vanuit hun schuilplaatsen , en sloegen hun slag.

 16. Als Nederland stopt met deelnemen aan de acties in het IS-gebied, dan is ook het gevaar geweken, alleen willen de ‘verlichte’ Westerse politici dat niet inzien, maar zijn ze van mening, dat ingrijpen door een beschaafd bondgenootschap als de NAVO van een andere orde is, dan IS-gestrijd. Dus hebben ‘de moslims’ dit te slikken. Dat ze aanslagen plegen zou niet liggen aan de natuurlijke verweerreflex, maar aan het feit, dat ze geen baan hebben, zich buitengesloten voelen, zich moeten continu moeten verdedigen, dus als we daar maar hard aan werken, dan komt alles goed.

 17. @Raymond [11]: @Nico [10]:
  De geschiedenis van de kerk en de doctrine begrijpen zijn essentieel voor het begrijpen van het Christendom.
  De Paus heeft Napoleon en de Jesuieten uit de gemeenschap gezet dus Napoleon heeft toen de Paus naar Frankrijk gehaald.
  Infiltratie van de kerk.
  Belangrijk ook is de geschiedenis van de Engelse Bank

  Het Vaticaan en zijn macht overnemen, is het mooiste wat je kan wensen natuurlijk.
  Wat mensen niet moeten vergeten is dat de kerken de laatste eigendommen van de samenleving zijn. Niet de pensioenpotten maar de complete kerk macht en eigendom overnemen is de slagroom op de taart.
  Maak het christendom en Vaticaan maar zwart dan hebben de mensen daar minder problemen mee.
  Zelfs op christelijke scholen zie je geen Christus meer hangen, terwijl zijn woord U verteld waar U voor moet waken.

  Lucas
  Het juiste oordeel
  [54] Tegen de menigte zei Hij: ‘Wanneer u een wolk ziet opkomen uit het westen, zegt u terecht: Er komt regen, en zo gebeurt het. [55] En wanneer de zuidenwind waait, zegt u: Het zal heet worden, en het gebeurt. [56] Huichelaars! De verschijnselen van hemel en aarde kunt u beoordelen, waarom kunt u deze tijd dan niet beoordelen? [57] Waarom stelt u niet uit uzelf vast wat rechtvaardig is? [58] Als u met uw tegenpartij naar de rechtbank gaat, stel dan onderweg nog alles in het werk om van hem af te komen, voor hij u voor de rechter sleept, en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert, en de gerechtsdienaar u in de gevangenis gooit. [59] Ik zeg u, u zult daar niet uitkomen voordat u tot de laatste cent* betaald hebt.’

  Nico [20] reageerde op deze reactie.
  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 18. @Pinokkiocratie [19]: De verschijnselen waar je over schrijft heb ik overdacht. Daarna kwam de conclusie dat er wat breder gekeken moet worden om overzicht te krijgen.

  Aan het begin van Genesis koos de mens niet voor het leven, maar om anderen de wet voor te schrijven (de boom van kennis van goed en kwaad). Als je daar goed over nadenkt, dan zitten daar bepaalde belevingswerelden achter. Zoals het gegeven dat de mens niet geschapen is om onder een door anderen uitgeschreven wet te leven. Dat veroorzaakt alleen maar ellende, in een stekelige omgeving (de vloek).

  Mozes voegde daar religieuze wetten aan toe, de institutionalisering van de geestelijkheid. Een brandende braamstruik duidt op heilig vuur, de kleur van de geestelijkheid, een een stekelige omgeving en voortwoekering/overwoekering (kijk maar eens wat verbraming betekent).

  De profeten van het Oude Testament en ook het Nieuwe Testament wezen naar een toekomst die overeenkomt met hoe Adam en Eva ooit begonnen; geen mens die de wet over de rechtvaardigen uitschrijft. Plato zij het ook al; goedwillenden hebben geen wet nodig en kwaadwillenden houden zich er toch niet aan.

  In plaats van te kijken naar het christendom of het Vaticaan, kan dus beter gekeken worden naar hoe het volgens de Bijbel ooit begon en hoe het volgens dat boek eindigt (of kan eindigen).

  Andere religies en filosofieën zeggen feitelijk hetzelfde, maar gebruiken andere woorden en beelden waardoor een Babylonische spraakverwarring wordt gecreëerd. Overigens is het vroegere Babel en het Babylonische rijk de oorsprong van deze spraakverwarring. Daar is de kiem gelegd voor alle belangrijke religies die de revue zijn gepasseerd of die we heden ten dage kennen. Het is niet voor niets dat o.a. Openbaringen besluit met de mededeling dat Babylon zal vallen.

 19. @Pinokkiocratie [19]: Anders gesteld zou je kunnen zeggen dat het gedrag van Adam en Eva een noodtoestand veroorzaakte die gevolgd werd door verbanning uit het paradijs / detentie in een hel op aarde.

  Ook het gedrag van mensen tijdens de bouw van de toren van Babel veroorzaakte een noodtoestand die gevolgd werd door detentie in een aantal religieuze systemen. Aanhangers van religies werden door die religieuze systemen impliciet op een puzzeltocht gestuurd, zodat ze de hoofdprijs konden bemachtigen, namelijk een leven zoals Adam en Eva hadden voor de zondeval; de opheffing van de afgekondigde noodtoestand en detentie.

  Het einde van de rit betekent, hoe deze ook komt (de fysieke of metaforische dood), een einde aan allerlei leugens, misleiding, rookgordijnen en onnodige ellende.
  De mens die middels culturele / economische / politieke / religieuze systemen geconditioneerd wordt om op te treden als een Pinokkio en van daaruit een mens wordt zoals dat zou kunnen.

  Pinokkiocratie [22] reageerde op deze reactie.

 20. @Nico [21]: Het heden moet je vooral bestuderen, eindeloos de bijbel debatteren om god of iets anders te vinden heeft geen enkele nut, eerst geloven en dan kan je de bijbel begrijpen en praktisch toepassen
  Eerst kwamen de Christenen en de kerken en daarna kwamen pas de geschriften en de bijbel met het NT.
  Je hebt niet echt veel aan de theorie zonder praktische invulling, praktische invulling gebeurd middels de kerk, zij houdt de boel bij elkaar. maw de kerk en praktische uitvoering van geloof zijn belangrijker dan eindeloos duiken in de geschriften. De kerk heeft de geschriften openbaart. De bijbel is van de kerk en niet andersom.
  De kerk heeft om te overleven 2 kanten gekregen door constantine.
  1 De doctrine kerk en geloof
  2 De politieke kant om zich door de verdrukking heen te worstelen.
  Ze kregen politiek gezien steeds meer macht en deze macht is overgenomen door Napoleon en de Jezuieten en overgedragen aan de Rothschild in 1823. Sindsdien beheren zij de wereld.
  Bestudeer de synagogue of satan.

  Het nieuwe testament is een nieuw begin. Het woord is nu het woord van Jezus. Het Oude testament is alleen opgenomen als referentie, echter een Christen leeft niet meer in het oude maar het nieuwe testament.
  Het Oude testament is behoorlijk tegen de Gentiles.
  Nieuwe testament is voor de Gentiles en waarschuwt voor de politieke verdrukking en voor hen die bij het OT blijft.
  Het christendom heeft vijanden, bestudeer de geschiedenis van deze vijanden.
  Uiteindelijk Babylon zal vallen en Christus zal heersen.
  Debatteren over profetie en geschriften is het werk van de priesters en niet de mijne.

  Nico [23] reageerde op deze reactie.

 21. @Pinokkiocratie [22]: Helder. Daaraan voeg ik toe dat een ieder die de Bijbel er goed aan doet ook eens de Satanic Bible te lezen. Bijvoorbeeld het boek Lucifer (het inferno van de vlammende schimprede) is best verlichtend. Het zou zomaar een toespraak van Jezus kunnen zijn.

  Dat de Satanic Bible verlichtend werkt is niet vreemd, want een brandende lucifer maakt nu eenmaal licht en verdrijft daarmee duisternis. Zowel de Bijbel als de Satanic Bible gebruiken bepaalde beelden. De achterliggende werkelijkheid is één en dezelfde. Je lacht je rot als je in de Satanic Bible leest hoe magie nu eigenlijk werkt, waarna je hetzelfde mechanisme in de Bijbel en je leefomgeving herkent. Wees niet bang om eens vanuit een ongebruikelijk perspectief te kijken!

  Pinokkiocratie [25] reageerde op deze reactie.

 22. De duistere materie, de satan, hij vervult je grootste wensen.
  Vertaling van deze vorm van verlichting zie je duidelijk terugkomen op het politieke toneel, elkaar baantjes geven en je grootste wensen in vervulling laten gaan door je ziel te verkopen aan de anti-christ.
  Als je op die manier een samenleving wilt opbouwen, zie de EU en heel de politiek als je grootste voorbeeld voor de duistere verlichting.

  Egoïsten net al de meeuwen alles weg jatten en profiteren van het werk van anderen.;-)

Comments are closed.