De toegevoegde waarde van de EU is volgens de aanhangers daarvan de enorme open interne markt waarin partijen in de deelnemende EU-landen probleemloos en zonder handelsbeperkingen zaken kunnen doen en die open markt zou dan de reden van onze enorme welvaart zijn, aldus deze EU-sekteleden.

Deze open interne EU-markt moet dan wel aan de buitengrenzen worden  bewaakt en dat doet de EU door middel van handelsverdragen met landen buiten de EU.

De EU zou door dit handelen de vrije handel bevorderen, aldus deze EUfielen.

Vroeger was er geen open markt, ieder land bewaakte het handelsverkeer aan de grenzen en belastte dit naar willekeur, veelal om de eigen binnenlandse leveranciers tegen buitenlandse concurrentie te beschermen maar altijd uit de ongezonde socialistische hebzucht naar andermans belastingcentjes. Al die staatsbemoeienis met handelsstromen dreef de prijzen voor de consument onnodig op vonden de machthebbers op een bepaald moment en moest er op de een of andere manier wat aan worden gedaan.

Nou heb je voor vrije handel geen monsterachtige bureaucratie nodig, je hoeft alleen maar de slagbomen aan de landsgrens weg te halen en dan regelt het zich allemaal wel verder vanzelf maar dat zien de EU-socialisten die hier aan de macht zijn niet. Als iets niet werkt dan is dat volgens alle soorten socialisten omdat er te weinig overheid zich ermee bemoeit en is de standaard oplossing altijd nog meer overheid.

In dit geval waren het de landelijke overheden die handelsbarrières opwierpen dus zou je logischerwijs die landelijke overheden moeten afschaffen om het probleem op te lossen maar de regimesocialisten grepen naar hun ideologische standaard oplossing van nog meer overheid en vonden de EEG/EU uit die vervolgens de landsregeringen in het gareel hield met behulp van tienduizenden Europese ambtenaren.

Verder geloven de EU-aanhangers dat zonder handelsverdragen het fysiek onmogelijk is om handel te drijven en dat die verdragen de vrije handel juist erg bevorderen terwijl in de echte wereld die verdragen de vrije handel juist beperken.

Zonder verdragen kunnen marktpartijen hun zaken regelen zoals het ze het beste uitkomt terwijl die verdragen hen dwingen te handelen zoals in die verdragen is vastgelegd, volgens beperkende regels (regels zijn altijd beperkend) die door ambtenaren en politici elders zijn bedacht en die wellicht niet de manier zijn waarop partijen hun zaken optimaal zouden willen afhandelen en niet optimaal kunnen handelen drijft de prijzen juist op.

Handelsverdragen met de EU bevorderen de handel niet en er is geen EU nodig om vrij verkeer van goederen en diensten te bewerkstelligen zodat heel duidelijk blijkt dat de EU totaal overbodig is en alleen maar belemmerend en dus schadelijk kan optreden en daarom zo snel mogelijk moet worden opgedoekt

12 REACTIES

 1. Ja, het is inderdaad een mooi iets dat regeringen niet de nationale belangen dienen maar in plaats daarvan het internationale sprinkhanenkapitaal toestaat zo de eigen industrie plus de werkgelegenheid van de eigen onderdanen om zeep te helpen. Jippiee! Hiep hiep hiep, hoera!! Alle productie naar lage lonen landen zodat Wladimir tenminste zeker weet dat ie z’n consumptiegoederen tegen állerlaagste prijs kan kopen. En dáár wordt ie dan heel gelukkig van. Dat er bv o.a. een enorme werkloosheid in z’n eigen land, of liever gezegd, het land waarin ie toevallig woont, wordt door veroorzaakt of tot steeds maar lagere lonen cq koopkracht lijdt maakt hem niks uit. En dat is nou zo geweldig aan het kapitalisme.

 2. de vlucht naar lagelonenlanden wordt voor een groot deel veroorzaakt door de hoge belastingen op arbeid, de werkgevers betalen zo’n beetje 100% belasting op de salarissen van hun werknemers. Verder zijn de lonen hier te hoog doordat de mensen toch wel een minimaal netto loon moeten hebben om de huur en de ALDI te betalen dus is er een hoog brutoloon nodig om dat minimale netto te krijgen.
  In lagelonenlanden zijn de overheden gewoon wat minder hebberig.

  BSN [4] reageerde op deze reactie.

 3. “Nou heb je voor vrije handel geen monsterachtige bureaucratie nodig, je hoeft alleen maar de slagbomen aan de landsgrens weg te halen en dan regelt het zich allemaal wel verder vanzelf maar dat zien de EU-socialisten die hier aan de macht zijn niet.”

  Ik ben geen eurofiel, maar hoe ga je ervoor zorgen, dat de slagbomen ook wegblijven?

  Wladimir van Kiel [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Wladimir van Kiel [2]:

  Hoge belastingen? Tja, wat wil je ook, die rente op de alsmaar stijgende staatsschuld moet dus wel opgehoest worden aan de vreemde schuldeisers, elk jaar weer. Het zou normaal gezien helemaal niet erg zijn belasting te betalen. Graag zelfs, mits men zorgt voor er een veilig en schoon land.

  Neen, men maakt zich liever nóg afhankelijker van die schuldeisers door elk jaar tientallen miljarden te spenderen, geld wat er niet is en geleend moet worden, aan contraproductieve zaken zoals lekker veel onbruikbare immigranten, waarvan een deel uit het stenen tijdperk komt. Maar jaaa, daar verdient het internationale sprinkhanenkapitaal weer wel lekker aan natuurlijk. Meer consumers consumeren immers meer goederen die allemaal geleverd worden door de statenloze multinationals, waarvan de grootaandeelhouders niet geheel toevallig dezelfden zijn als waar onze ‘regering’ geld van leent. Resultaat van al dit moois is de complete afbraak van het eens zo industriele schone veilige land. En dát is nou zo gewéldig aan internationale vrijhandel, zonder hinderlijke bemoeienis van zoiets als regeringen. En zo heurt het, nietwaar?

  Mocht er per vergissing een regering komen die al deze geweldige praktijken wil stoppen dan breekt er meestal een ‘gekleurde’ revolutie uit of zo, waarna de ‘orde’ doorgaans weer hersteld wordt.

  Nou, wie wil dat nou niet 🙂

 5. Wanneer de Eu begint te klooien met een handelsverdrag:

  Britten kunnen nu goud koppelen aan de Pond en een absolute bankgeheim invoeren. Zwitersland zal zich dan ook niet meer laten chanteren door de EU en gaan concurreren met de Britten. Handelsverdragen komen dan op de 2e plaats.

  ergo [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Wladimir van Kiel [6]:

  Precies, dus gewoon zo vlug mogelijk TTIP invoeren, dan hebben die hinderlijke regeringen gelukkig helemaal niks meer te zeggen. Niet dat ze dat nu wel hebben maar voor de show dan.

  Gelukkig maar dat we al zover zijn dat we geen grenzen, douane en slagbomen meer hebben. Je moet er toch niet aan denken dat een soeverein volk dat zomaar helemaal zelf zou mogen uitmaken zeg, kom nou, dat er dus gewoon schaamteloos douanebeambten staan die immigranten tegenhouden en terugsturen zeg. Schandalig! Ben ik even blij met de EU die dat toch maar mooi voor elkaar gekregen heeft.

  En ook dat is nou weer zo’n mooi voorbeeld van wat het ongehinderde sprinkhanenkapitalisme allemaal voor elkaar krijgt. De libertariers zullen ongetwijfeld extatisch zijn van geluk.

 7. @ergo [7]: Eu of europa?

  Ze horen toch straks niet meer bij Europa/EU?

  De VS? En als ze het toch doen. Laat de VS hun ware aard maar zien net als de EU. Ze zijn nu toch bezig.

 8. @BSN [11]:

  Ahum, het moet dus zijn;

  Met ‘tegenstanders’ als de libertariers heeft de overheid geen vrienden meer nodig.

  Dank u.

Comments are closed.