Een van de aanwijzingen dat de planeet veel eerder de zegeningen van het internet en andere onontbeerlijke zaken ten deel had kunnen vallen is het bestaan van het mechanisme dat in april 1900 door sponsvissers opgedoken werd uit een scheepswrak dat zich op een diepte van 45 meter bevindt nabij het eiland Antikythera.afd

De specificaties van dit gecompliceerde werktuig, dat astronomische posities kon berekenen, zijn ongeëvenaard voor het jaar 205 voor Christus, het vermoedelijk jaar van constructie. Iets dergelijks werd tot in moderne tijden niet meer gecreëerd.

Was hiervoor en hierna door de homo sapiens niet zoveel geld en energie gestopt in het voeren van oorlogen en het uitvechten van onderlinge conflicten, dan zouden vele uitvindingen waarschijnlijk aanzienlijk eerder het licht hebben gezien.

Het tekort in de werking van het menselijk brein dat deze rampzalige gang van zaken veroorzaakt, valt te betreuren.
Te betwijfelen valt, of het realistisch is in dit opzicht vooruitgang te verwachten.

Hugo van Reijen

3 REACTIES

  1. En ik altijd maar in de veronderstelling verkeren dat innovatie in de militaire industrie vooruit loopt op de civiele industrie, en dat oorlog goed is voor de economie.

    Wat kan een mens zich vergissen, zeg. Je zou er verward door raken.

  2. De vroegere stad Babylon stond bekend om dakterrassen waar planten en gewassen groeiden, compleet met vernuftige irrigatiesystemen. De stadsmuren waren zo dik dat een paard en wagen erop kon keren.

    Er zijn vele voorbeelden van oude beschavingen waar de hedendaagse ‘beschaving’ zijn vingertjes bij af kan likken. Als ik oude geschriften lees, dan merk ik dat mensen vroeger een heel stuk slimmer waren en heel veel beter nagedacht hadden dan wat ik tegenwoordig om mij heen zie en lees.

    Is er in de loop der eeuwen daadwerkelijk vooruitgang geboekt? Ik geloof er niets van. Allerlei ‘moderne’ technologie heeft juist achteruitgang bewerkstelligt. Niet zozeer de technologie, maar de manier waarop mensen ermee omgaan. Technologie beheerst mensen namelijk, mensen zijn eraan onderworpen, en dat moet precies andersom zijn.

Comments are closed.