Een recente nieuwe lek bij het bedrijf Endace geeft een goed inkijkje in de surveillancewereld. The Intercept kreeg tientallen interne documenten en e-mails over de rol die het bedrijf speelt om overheden temedusa_by_carvaggio helpen met het oogsten van de enorme berg aan privéberichten, online chats, internethistories en social media conversaties. Cruciaal daarbij is het programma Medusa, ontworpen door Endace, een relatief onbekend bedrijf uit Nieuw Zeeland.

De gelekte data die geleverd werd door een bron via SecureDrop liet zien dat Endace leverde aan een Marokkaanse veiligheidsdienst – die betrokken is/was bij marteling – en verschillende andere overheidsdiensten in de VS, Israel, Denemarken, Australie, Canada, India, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Een van de grootste klanten is de Britse afluistergigant Government Communications Headquarters of GCHQ. GCHQ kocht verschillende ‘data acquisitie’ systemen en methodes om stiekem internetverkeer te monitoren.

Documenten van de National Security Agency klokkenluider Edward Snowden laten zien hoe de GCHQ haar online surveillance drastisch uitgebreid heeft tussen 2009 en 2012. De Endace documenten laten voor het eerst de belangrijke rol zien die particuliere bedrijven spelen om het grootscheeps spioneren door overheden technisch mogelijk te maken. Volgens Snowden loopt er meer dan 25% van al het internetverkeer via het Verenigd Koninkrijk. De Britse dienst exploiteert dit aan alle kanten en tapt zoveel mogelijk kabels om enorme hoeveelheden dataverkeer te zeven.

De klantenlijst van Endace bestaat uit drie categorieën: overheden, telecommunicatiebedrijven en financiële ondernemingen. Binnen overheden zijn het veelal inlichtingendiensten. Een greep: het eerder genoemde Britse GCHQ, het Canadese en Australische ministerie van defensie, het Amerikaanse leger, de VS Navy’s Space and Naval Warfare Systems Command, het Israelische, Spaanse en Deense ministerie van defensie en een Amerikaanse overheidscontractbedrijf genaamd Rep-Tron Systems Group.

Qua telecommunicatie leveren ze aan AT&T, AOL, Verizon, Belgacom, Telstra, Swisscom, Deutsche Telekom, France Telecom, Vastech South Africa, Telena Italy, Sprint en Cogent Communications. In de financiële sector zijn o.a. Morgan Stanley, Reuters en Bank of America hun klanten. Op hun website melden ze dat ze met hun monitortechnologie ‘help high-frequency traders to monitor, measure and analyze critical network environments’.

Een goed voorbeeld van ‘global corpocracy’ waarin bedrijven bakken met geld verdienen met het slopen van de privacy van burgers via het ongelimiteerd en continue afluisteren, tappen en opslaan van privégegevens. Dit betaald door diezelfde burgers via hun immer argwanende overheden die deze operaties verkopen als schijnveiligheid en ‘nodig voor de nationale veiligheid’.

 

 

9 REACTIES

 1. Het verhaal van inlichtingendiensten die informatie verzamelen vs. een mens die privacy wenst heeft een aantal aspecten.

  Een mens heeft privacy nodig om de intieme delen van zijn leven te beschermen. Daar wil je geen indringers of voyeurs, net zoals een vrouw geen hand van een vreemde onder haar rok wil voelen en al helemaal niet wil dat een vinger tussen haar schaamlippen door glibbert.

  De andere kant van de medaille is dat er nu eenmaal behoorlijk gestoorde lieden bestaan. En dat heeft dan weer gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. Hoe krijg je die in het vizier, zodat ze onschadelijk gemaakt kunnen worden? (heropvoeden of elimineren)

  Dat zijn dus twee belangen die, waar het gaat om goedwillenden, met elkaar strijden. De privacy van goedwillenden moet beschermd en veilig gesteld worden, kwaadwillenden moeten niet zeiken (want dan moeten ze maar geen kwaad willen) en opgespoord kunnen worden.

  Het verhaal van Medusa is in dit verband interessant. Los van de onthoofding werd Medusa gebruikt om vijanden te laten verstenen. Stel je voor dat iemand van plan is om een bomaanslag te plegen, daartoe voorbereidingen treft, tijdig in beeld komt en als gevolg van aandacht versteent van angst. Niets mis mee.

  Medusa staat bekend als een afschrikwekkend monster. Een organisme wordt een monster genoemd wanneer er iets verkeerd gegaan is in de natuurlijke orde. Wanneer een groep mensen op een onnatuurlijke manier met elkaar omgaat (zoals in een organisatie, zoals in de overheidsmachine) dan kun je spreken over een monster. Niet voor niets werden regeringen vergeleken met draken. Draken kunnen vuur spuwen en offers eisen of juist als het lieve kleine draakje optreden. Soms spuwen regeringen te weinig vuur (ter bescherming), soms moeten ze gepaaid of getemd worden zodat ze wat prettiger worden in de omgang 😀

  Het hele verhaal over software en technologie gaat volledig langs mee heen. Ik snap waar het om gaat, maar ben meer geïnteresseerd in de achterliggende gedachten. Ik heb eens op een site van een bekende inlichtingendienst gekeken en gedacht “het zou toch mooi zijn als deze mensen doen wat ze beweren”. Of dat zo is kan ik niet beoordelen.

  Inlichtingendiensten is een (nuttig of juist repressief) aspect van de maatschappij. De hamvraag is hoe mensen met elkaar omgaan. Ik kan mezelf voorstellen dat het bevredigend is om op jacht te gaan naar kwaadwillenden en succes te boeken, maar ook dat de een andere kant van de medaille concreet en goed ingevuld moet worden. Zowel bij de omgang met goed- als kwaadwillenden is er sprake van gebreken en overdosissen die een een gezond klimaat behoorlijk kunnen verzieken.

 2. Een paar weetjes:

  – Tijdens het Assyrische rijk ontstond kennelijk de eerste inlichtingendienst; de ‘ogen en oren van de koning’.

  – Inlichtingenwerk wordt metaforisch vergeleken met nanotechnologie in een mensenlichaam. Als je een burgerij beschouwt als een lichaam, dan is nanotechnologie een instrument om bijvoorbeeld te observeren en te meten. Mensen zitten echter dermate complex in elkaar dat het soms uitermate moeilijk kan zijn om hen te doorzien. Iemand kan zich dom houden, bedoelingen binnenhouden of verbloemen, enzovoort. Inlichtingenwerk haalt alleen de redelijk tot zeer opzichtige gevallen er tussenuit.

  – Inlichtingendiensten danken hun reputatie aan een paar dingen: Richten zij hun aandacht als gluiperige gluurders op goedwillenden, die ze dan ook nog eens martelen? (zoals bijv. de Stasi kenneljik deed) Of doen ze goed en nuttig speurwerk om kwaadwillenden in beeld te krijgen? In welke mate worden de uitkomsten bekend? In welke mate slagen inlichtingendiensten erin zich effectief te presenteren? De waas van geheimzinnigheid kan contra-productief werken.

  – Goede inlichtingen zijn voor ieder mens van groot belang. Zonder goede inlichtingen weet je niet hoe dingen in elkaar zitten, hoe ze werken, wat je ermee kunt. Denk aan betrouwbare inlichtingen over de werking van een mensenlichaam, de psyche, dieren, planten, technologie, enzovoort. Zonder goede inlichtingen kan een mens zomaar op een dwaalspoor komen! Op een hoger niveau geldt dit ook voor besturen en regeren.

 3. Speciaal voor medewerkers van de AIVD die hier meelezen:

  In de presentatie God made a dog (ca. 2 min.) wordt verhaald hoe God op de negende dag de hond schiep (het Engelse woord dog is een omkering van het woord god). De maker laat onvermeld dat de hond vervolgens een god(sbeeld) schiep, zijn baasje.

  Iemand anders meldt On the 10th Day, Satan Created the Cat, bekend van kattig karakter en ‘een kat heeft geen baas, maar personeel’. De leeuw wordt een katachtige genoemd, maar is dat niet. De kat is ook niet leeuwachtig.

  Als iemand zich op een bepaalde manier gedraagt, dan komt dat ergens uit voort. De vraag is nu, hoe kan een inlichtingendienst het werkelijke karakter en de bedoelingen van iemand herkennen?

  Wij hebben – vooral vanaf het moment van emigratie – blaffende en grommende overheidsdienaren meegemaakt. Maar ook mensen die zich poeslief voordeden en in werkelijkheid een hoop venijn in zich hadden. Mensen… zijn uitermate boeiende wezens.

 4. @Ansie [4]: Je hebt al gelezen dat ik deze associatie gebruikte in relatie tot inlichtingenwerk. Het komt helaas voort uit onze eigen ervaring. Wij hebben buiten Europa gewoond, in een islamitisch land met een repressief regime. We hebben daar veel angst in ogen van zowel locals als expats gezien. Angst voor de inlichtingendienst en om met overheidsdienaren te maken te krijgen, want dat is daar niet goed.

  We kregen te maken met mensen die trachtten met ons aan te pappen of inlichtingen te verkrijgen. Het ging erom hoe we tegen bepaalde dingen aankeken en wat we van plan waren. Dat ging zover dat men zelfs geïnteresseerd was in intieme details van ons leven, zoals hoe de onderlinge verhoudingen binnen ons gezin functioneren. Dus men probeerde op een glibberige manier intieme delen van ons leven binnen te komen om daar eens te verkennen. Vandaar de associatie.

  De activiteiten die vanuit de burgerij en de overheidsmachine op ons los werden gelaten waren strafbaar volgens de aldaar geldende wet op terrorisme. Nadat men overgaan was tot fysiek geweld wist een politieagent mijn vrouw (in mijn bijzijn) te vertellen, ik citeer: “Hij houdt veel van je. Dat weten we. Dat is niet goed!”.

  Deze gang van zaken wijst niet alleen op een brokje informatie, maar ook de wens om in te grijpen in intieme delen van ons leven om dat onvruchtbaar te maken. Want wie met geweld ontheemd gemaakt en beroofd wordt, is niet langer in staat om die intieme delen prettig en naar behoren te laten functioneren. Ons gezin is doelbewust ontwricht door overheidsdienaren.

 5. @Harrie van Vaore Tjeu [5]: Het verhaal wordt ietwat sappiger als je bedenkt dat in religie regeerders worden voorgesteld als mannelijk en het te regeren volk als vrouwelijk. De man die zijn zin doordrijft is dan inherent aan regeren en besturen.

  Kijk je op de wiki pagina over gender, dan blijkt de oorspronkelijke yin en yang gedachte (verbond van trouw tussen man en vrouw, gelijkwaardig maar niet gelijkaardig) verkracht te zijn voor bestuursdoeleinden:
  Yin is female and yang is male. They fit together as two parts of a whole. The male principle was equated with the sun: active, bright, and shining; the female principle corresponds to the moon: passive, shaded, and reflective. Male toughness was balanced by female gentleness, male action and initiative by female endurance and need for completion, and male leadership by female supportiveness.

  De boodschap van Trump is impliciet: “Laat je door mij naaien wanneer ik dat wil en hoe ik dat wil!”

 6. Privacy is een illusie ! onderzoek en wordt wijs!

  Informatie baby’s NEE de hielprik gegevens worden niet vernietigd maar opgeslagen (bloed = DNA).
  Opslag van hielprikbloed valt niet onder Wet Persoonsregistraties.
  Kort na de vuurwerkramp in Enschede suggereerde het dagblad Trouw (19 mei 2000) dat jonge slachtoffertjes mogelijk
  geïdentificeerd zouden kunnen worden via DNA-analyse op de bloedmonsters die sinds 1994 bij nagenoeg alle pasgeborenen
  worden afgenomen en die worden opgeslagen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op
  verzoek van minister Borst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport; VWS) heeft de Registratiekamer onderzocht of de opslag
  van het bloed beschouwd kan worden als persoonsregistratie en daarmee onder de Wet Persoonsregistratie (WPR)
  valt. Dit is niet het geval, maar de persoonlijke levenssfeer dient beter beschermd te worden, vindt de Registratiekamer
  (Nederlandse Staatscourant, 23 augustus 2000).Kort na de geboorte wordt via een hielprik bloed afgenomen
  voor onderzoek op twee aangeboren ziekten: fenylketonurie en hypothyreoïdie. Het hielprikbloed wordt opgevangen op
  een kaartje met een uniek setnummer, bestaande uit een provinciecode en een volgnummer. Tevens worden naam, adres en
  woonplaats en het setnummer op 2 andere kaartjes ingevuld.Eén kaartje gaat naar de Provinciale Entadministratie (PEA),
  het andere kaartje gaat met het bloedkaartje naar een van de 5 screeningslaboratoria. Na één jaar sturen de screeningslaboratoria
  de kaartjes met bloed gebundeld per analysedatum, in dozen naar het RIVM voor opslag.
  De Registratiekamer heeft getoetst of de kaartjes met het hielprikbloed onder de WPR vallen en kwam tot de conclusie
  dat bloed op zich niet als een persoonsgegeven kan worden beschouwd.Ook concludeerde de kamer dat het setnummer
  uniek is in alle provincies, met uitzondering van Utrecht en Gelderland, en dat de nummers, onder voorbehoud van terugkoppeling
  met de PEA’s of screeningslaboratoria, niet zijn terug te leiden tot individuele persoonlijke gegevens. Voor Utrecht en Gelderland is dit wel het geval,
  omdat het setnummer uit persoonsgegevens bestaan. Verder is het de Registratiekamer gebleken dat er bij het RIVM geen sprake is van een
  gestructureerde gegevensverzameling. De opslag van hielprikbloed valt daarom in de zin van de WPR niet onder persoonsregistratie.
  De Registratiekamer ziet het als haar maatschappelijke taak bij te dragen aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  in het algemeen. Zij adviseert daarom de ministeries van VWS en Justitie een aantal maatregelen te treffen: ouders over
  de opslag informeren en hun de mogelijkheid bieden om bezwaar te maken, onderzoeken of een expliciete wetgeving
  nodig is met het oog op toekomstige risico’s bij de opslag van lichaamsmateriaal, een duidelijke bewaartermijn vaststellen,
  meer rechtszekerheid scheppen inzake beroepsgeheim en verschoningsrecht en tenslotte adequaat toezicht realiseren. (Het
  integrale rapport is te raadplegen op internet: http://www.registratiekamer.nl.)
  ______________________________________________________________________________________________________________________
  https://www.youtube.com/watch?v=McQARinHFDU
  De baasjes van honden zijn verplicht hun hond te chippen, voor katten is het nog niet verplicht, maar het wordt wel sterk aangeraden. Bekend is dat rond de capsule zich kwaadaardig weefsel kwaadaardig weefsel kan ontwikkelen, maar je moet er toch wat voor over hebben om je verloren knuf netjes terug te krijgen? Via de microchip kan de identiteit van het beesie nagetrokken worden en dus wie de eigenaar is.

  Mensen kun je identificeren aan de hand van hun DNA, een nogal omslachtige procedure. Dat hoeft binnen afzienbare tijd niet meer. Dat wil zeggen, de procedure.
  Aan de hand van het DNA kan een passend gezicht worden bepaald en met een beetje goede wil, zou je denken is ook aan de hand van het gezicht een handig DNA profiel af te leiden.

  Zoiets dus:groter

  Aangezien iedere baby verblijd wordt, met een voor zijn of haar eigen bestwil, hielprikje, –> bloedmonster –>DNA –> giga monster data base.
  Nee, die is alleen voor medische doeleinden, verboden voor de politie, politiek, privacy gevoelig materiaal enzo. Ach, het kan theoretisch dus…

  Lees verder https://www.rt.com/usa/357364-dna-face-mapping-suspects/

  Soevereine mens (baby) verplicht geregistreerd bij de stroman ! (zie bijlage film).​
  Meet Your Strawman!_(360p).avi

  Hoe privacygegevens direct eisen ?
  Werkgever/school – Belasting – UWV – Dokter ZKH – Overheid – Banken – Verzekeraars – Gemeenten – Politie – AIVD – FIOD – CJIB – CBR – Vakbonden – Psychiaters – Hulpverleners – Detective Buro Pharma – Telecom
  – CBR http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11095:overheid-gebruikt-rijbewijs-als-chantagemiddel&catid=9:binnenland&Itemid=22
  – Gemeenten http://www.beyondthematrix.nl/2016/07/14/gemeente-ambtenaren-turnen-bijstandsaanvrager-om-in-verwarde-persoon-en-slachtoffer-wetsvoorstel-edith-schippers/
  – Psychiaters http://www.telegraaf.nl/binnenland/26306853/__Psych_de_cel_in_om_pgb-fraude__.html / http://www.telegraaf.nl/binnenland/26306853/__Psych_de_cel_in_om_pgb-fraude__.html
  – Dokters http://www.telegraaf.nl/binnenland/26306853/__Psych_de_cel_in_om_pgb-fraude__.html / motherboardnl@vice.com.
  – AIVD https://www.youtube.com/watch?v=FrxDrpi1XNU&feature=youtu.be / http://www.zdnet.be/nieuws/182937/megaface-perfecte-gezichtsherkenning-op-wereldschaal/
  – Politie https://www.facebook.com/ed.kasbergen/videos/1160327467325896/ / http://www.telegraaf.nl/binnenland/22169048/__Politie_gluurt_in_ov-chip__.html
  – Detective Buro’s http://www.michelkraay.nl/michel-kraay-opdrachten.php?Section=1
  – Pharma http://nos.nl/artikel/2132394-bedrijf-test-medicijnen-op-kwetsbare-patienten.html
  – Telecom http://motherboard.vice.com/nl/read/de-lucht-om-je-heen-is-niet-van-jou
  – Overheid http://tinyurl.com/hr9jads
  – Pensioen https://1meikomitee.net/

  Hoe privacygegevens indirect vergaren ?
  Telefoon – Computer – E-mail – Fax – Router – Toon –
  http://newlaunches.com/archives/intelligence_toilet_ii_analyzes_urine_for_diagnostics.php
  http://www.datapanik.org/2012/11/24/etalagepop-bespioneert-klanten/
  http://qz.com/112873/this-recycling-bin-is-following-you/
  http://kassa.vara.nl/actueel/consumentennieuws/artikel/nieuws/politie-gebruikt-stealth-sms-als-opsporingstruc/?tx_ttnews%5BreturnOffset%5D=0&cHash=cf81b809a2f8eb38996619cb54967965

  Hoe privacygegevens vrijwillig eisen ?
  Google – Twitter – Facebook – Instagram – You-tube – Netflix – Providers – Microsoft – Hewlet packard – Canon
  https://decorrespondent.nl/5205/dit-zijn-de-stalkers-gluiperds-en-snelle-jongens-die-je-de-hele-dag-achtervolgen/253467885-c22fdbeb

  Verkoop “privacy” burgers door de overheid ! (door repressie verkregen monopolie van geweld). http://www.standaard.be/cnt/dmf20160614_02338234

  Gevolgen
  – Verzekeraars
  – Géén verzekering en/of hoge premies.
  – Géén medische behandelingen ( http://www.360magazine.nl/politiek/2807/geen-nieuw-hart-voor-tiener-met-slechte-cijfers#.VIHdZzGG9qU )
  – Selectieve medische behandeling:
  http://www.urolog.nl/urolog/php/content.php?doc=vws_ster&profmenu=yes&nvu=yes
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2755872/1997/08/29/Ook-dwang-sterilisaties-in-Zwitserland-en-Oostenrijk.dhtml
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Eugenetica
  https://afa.home.xs4all.nl/alert/3_9/vrucht.html
  Commercialisering privé data
  http://www.michelkraay.nl/michel-kraay-opdrachten.php?Section=1 / http://tinyurl.com/zly76zk
  Cognitieve Dissonantie
  Ondanks de giga hoeveelheid info blijft de meerderheid brabbelen “Ik heb niets te verbergen” maar doen wel de wc deur op slot ??
  https://decorrespondent.nl/209/nee-je-hebt-wl-iets-te-verbergen/11327750049-6c3fe4e1
  http://falkvinge.net/2012/07/19/debunking-the-dangerous-nothing-to-hide-nothing-to-fear//
  http://www.nu.nl/buitenland/3610044/verontwaardiging-afluisteren-merkel.html
  http://www.nu.nl/buitenland/3608875/ook-franse-diplomaten-bespioneerd-vs.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes
  http://www.theguardian.com/uk-news/2013/nov/01/gchq-europe-spy-agencies-mass-surveillance-snowden
  https://decorrespondent.nl/209/Nee-je-hebt-wel-iets-te-verbergen/6428004-ab2d5fc2
  https://www.resetthenet.org/
  https://bof.nl/2016/09/24/de-angst-dat-het-ooit-eens-echt-dichtbij-komt/

Comments are closed.