gale boettischerDe nieuwe politieke partij Forum voor Democratie, onder leiding van Thierry Baudet, heeft een plan gepresenteerd om de publieke omroep te ‘saneren’. Een goed begin, maar het plan gaat niet ver genoeg. De publieke omroep is compleet overbodig.

Het Forum wil onder andere de volgende maatregelen: afschaffen reclame, geen grote sportevenementen meer, slechts twee publieke kanalen, geen politieke benoemingen bij de omroep en duidelijk inzicht in de kosten van programma’s. Ook wil de partij meer educatie en minder entertainment.

Daar is in principe niks mis mee, behalve dan dat het Forum iets wil verbeteren dat helemaal niet zou moeten bestaan. De publieke omroep is een geldverslindend gedrocht dat zo snel mogelijk dient te worden afgeschaft.

Amusementsprogramma’s worden net zo goed en volledig zonder subsidie door de commerciële zenders gemaakt, dus daar is de publieke omroep niet voor nodig. Er wordt vaak gedacht, blijkbaar ook door Baudet, dat dit niet voor informatieve programma’s kan gelden. Maar waarom eigenlijk?

Er zijn ook geen publieke kranten en tijfschriften. De NRC, de Volkskrant, Trouw, Elsevier, VN en de Groene leveren allemaal ‘hoogwaardige’ berichtgeving, zonder subsidie en bemoeienis van de overheid. Waarom zouden dat soort merken ook geen hoogwaardige televisie kunnen maken?

Misschien is het niet mogelijk om de productie alleen uit de verkoop van reclamespotjes te financieren, maar daarom bestaan er abonnementen. Geïnteresseerden zouden de programma’s voor een vast bedrag per maand kunnen kijken via een Netflix-achtige dienst of via betaalzenders op tv of het internet.

Dat zo’n aanbod er nu nog niet genoeg is, komt doordat de overheid met de publieke omroep de markt verstoort. Het is moeilijk om als commercieel bedrijf te concurreren met omroepen die door honderden miljoenen aan subsidies gratis content kunnen verspreiden…

En daarmee komen we bij het meest belangrijke argument tegen het bestaan van de publieke omroep: de ruim een half miljard aan belastingen die er jaarlijks heengaat. De overheid dwingt burgers om aan de omroep mee te betalen, ongeacht of zij ernaar kijken of niet.

Beste Thierry Baudet en Forum voor Democratie, gun mensen de vrijheid om zelf te bepalen aan welke televisie zij meebetalen. Sanering gaat niet ver genoeg, de publieke omroep moet helemaal weg.

Gale Boetticher

34 REACTIES

 1. Saillant detail: De voornaam Thierry betekent ‘heerser van de mensen’. De achternaam Baudet is het Franse woord voor ezel.

  Misschien… is een heerser over mensen wel gewoon een spreekwoordelijke ezel. Want wildvreemden willen dwingen om iets te doen, zoals betalen voor een dienst die een ander niet wenst, levert ellende op. Nu is een ezel geen dom dier, want hij stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen.
  Heersers zijn kennelijk wel dom. Reeds eeuwenlang onderwerpen zij met dwang en desnoods geweld (de klassieke uitbreiding van territorium of het aantal onderdanen: laat je door ons regeren, of sterf anders!) en verwachten ze loyaliteit. Dwang en eventueel geweld zaaien en dankbaarheid verwachten. Wat klopt hier niet? De nobele taak van veiligheid en stabiliteit-zonder-strijd realiseren is strijdig met de onderwerping van goedwillende mensen.

  Publieke omroep klinkt mooi, maar wie een massamedium in handen heeft, of het nu commercieel is of gefinancierd uit belastingopbrengsten, kan de informatievoorziening en daarmee de denkwereld en het gedrag van een massa mensen beïnvloeden. Dat is dermate verleidelijk dat corruptie annex karakterbederf bijna gegarandeerd is.

  Over besturen, regeren en omroepen hebben wij kennelijk toch heel andere ideeën dan allerlei slimmeriken. Wanneer bij communicatie tussen mensen de grens van het natuurlijke wordt overschreden dan levert dat kwaliteitsverlies op. Daar krijg je allerlei ontspoorde en zelfs verknipte verschijnselen van.

 2. Alles in 1 dag willen veranderen is veel realistischer!
  Resultaat: Helemaal niets.

  Is er iemand die dingen wil veranderen door een stap in de juiste richting te doen, is het ook weer niet goed.

  Hoe zat het ook al weer met de weg naar,….

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 3. Een (hier relevant) onderwerp dat we een aantal jaren geleden in ons gezin bespraken is het verschil tussen natuurlijk en onnatuurlijk gezag.
  1) Natuurlijk gezag vloeit voort uit goede voorbeelden van mensen die je daadwerkelijk kent, zoals ouders en vrienden.
  2) Onnatuurlijk gezag vloeit voort uit dreiging of dwang, veelal door onbekenden, of uit andere kunstmatige bronnen.

  Merk op dat een krant, radiostation of TV-zender (of overheidsmachine) als gezaghebbend worden aangemerkt. En dat een dergelijke club door en voor onbekenden van elkaar wordt gerund. Is het niet interessant dat wie het gedrag van gezagshebbers of een gezaghebbende boodschap in twijfel trekt, per definitie als een onruststoker wordt gezien? Ongeacht het waarheidsgehalte van kritische opmerkingen?

  Voor de goede orde; wij hebben niets tegen op natuurlijk gezag dat voortkomt uit goede voorbeelden. Dat is zelfs zeer welkom. Maar het is zeer onverstandig om alle andere vormen van gezag zelfs maar te tolereren, laat staan er de rekening voor te betalen. Hoe groter de dosis onnatuurlijk gezag, hoe groter de ellende die opgestapeld wordt.

  De huidige regeermethoden zijn gebaseerd op onnatuurlijk gezag, dwang en treiteren. De gedachte achter treiteren is kennelijk om mensen aan het denken te zetten of ze te pacificeren. Het probleem van pacificeren middels treiteren is dat mensen er geestelijk van dood gaan (hun geest wordt gebroken) of er anders agressief van worden. Wie voldoende geestelijke kracht heeft rust immers niet voordat treitergedrag is uitgebannen.
  Anders uitgedrukt: Overheidsmachines doen veel om geestelijke doden of vijanden te creëren.

  Een nadenkertje voor christenen:
  Jullie stellen dat de duivel de wereld wederrechtelijk in bezit heeft genomen. De wederrechtelijke wereldheerser die in staat is de macht over koninkrijken te schenken. En dat God overheden heeft ingesteld. En dat mensen een regering met staatshoofd aanstellen. Is het dan heel moeilijk om te bedenken dat duivels gedrag geëlimineerd kan worden door de staat te elimineren ten gunste van een soort van libertarische context?
  Dit staat zelfs in de Bijbel: “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk” (Efeziërs 6:12)

 4. @Romee [2]: Als ik kijk waar een aantal eeuwen incrementele veranderingen de mensheid hebben gebracht, dan ben ik niet onder de indruk. Want de mens wordt meer en meer beheerst door technologie. Niet alleen apparaten, maar ook overheidsapparaten. Daar wordt niemand gelukkig van. Me dunkt dat het zoveelste sociale experiment slechts een variant op een bestaand thema wordt.
  De enige manier om werkelijk tot een doorbraak te komen is een radicale verandering. Radicaal in de betekenis van teruggaan naar de wortels. Terug naar natuurlijk(er) gedrag. Terug naar een gezonde relatie tussen man en vrouw, ouders en kinderen, gezinnen en vrienden. Want alleen dan kan een gezonde context voor communicatie ontstaan waarin omroep van nieuws en bestuur op een natuurlijke en dus gezonde manier plaatsvindt.

 5. Correctie: Pacificeren middels treiteren is niet goed uitgedrukt. Moet zijn ‘treiteren als instrument gebruiken’ (om aan het denken te zetten of om te pacificeren). Een ziekelijk instrument veroorzaakt een verziekte sfeer annex cultuur, een klimaat dat resulteert in ofwel de geestelijke dood, ofwel opgespaarde agressie. Als dat laatste zich niet kan of mag ontladen, dan komen daar weer fysieke aandoeningen van.

  Vervloekt zij degene die treiteren als instrument bedacht om te pacificeren. Treiteren als instrument om aan het denken te zetten is erg ‘op het randje’. Een uiterste noodmaatregel omdat het een toekomstige relatie uitsluit. Mocht het werken, dan hebben alleen anderen plezier van de uitkomsten.

 6. Dit is een van de weinige punten van jullie, waar ik mij dus wel in kan vinden. Voor veel mensen is het vloeken in de kerk, maar ik zeg met mijn hand op mijn hart, dat ik kotsmisselijk word van de wereld draait door en al die andere drukke kinderprogramma’s, die ik met een reflex doorzap, als het voorbij komt. Toch betaal ik dit, betaal ik al die narcistische popi jopi programma’s.

  Zou belastinggeld nou naar infrastructuur en onderzoek naar geneeswijzen gaan, dan zou het alsnog een centralistische omweg zijn, maar het zou de betaler tenminste ten goede komen.

  Pauw , of de wereld graait

 7. De wereld draait door niet leuk vinden, is zoiets als op een feestje de Holocaust ontkennen , of zeggen dat je pedofiel bent ofzo. Dwdd is een soort sociaal denocratische standaard, van de PvdA adel, de pvdadel. Allerlei zogenaamd interessante mensen komen elkaar veren in de reet steken, terwijl het publiek schaapachtig aan het lachen is, terwijl er niets om te lachen is

  Btw die baudet is een PVV dwaas, met nationalistische, crypro fascistische ideeën en hij kan mijn rug op, maar hierin heeft hij per ongeluk een goed punt

 8. Mijns inziens is afschaffen een goed idee.
  Wel is het mogelijk wenselijk dat de staat iedereen weet te bereiken voor feitelijke informatie.
  Dus geen opinies of belerend gedoen maar gewoon de mededeling dat iets belangrijks voortaan gewijzigd is, bv. we rijden vanaf 1 januari links of iets dergelijks dat je toch ECHT moet weten.
  Maar dit zou de overheid kunnen bekomen door commerciele zenders te verplichten (o, zei ik nou verplichten? Foei! Enfin…) om voorafgaand aan het journaal 1 minuut zendtijd voor regeringsmededelingen in te lassen (soort Postbus 51 met alles uitgelegd in klutertaal opdat ook Melkertbaners het zouden begrijpen) en dat voor alle journaals van 18u tot 23u.
  Zo zou voor een fractie van de huidige kost de énige functie die een staatszender behoort te hebben, worden vervuld.
  Want die functie is wel belangrijk. Immers je kan mensen moeilijk kwalijk nemen iets belangrijks niet te weten (bv. aan welke kant van de weg ze voortaan moeten rijden) als je het hen niet gecommuniceerd hebt.
  Overigens staat dit los van de inhoud. Het gaat me om het principe van een belangrijke mededeling (belangrijk imwille van de gevolgen als je het niet weet en je er niet aan houdt) ongeacht of ik het met het besluit als dusdanig eens ben. Dus ook als men bv. zou besluiten dat niemand zich nog als zwarte piet mag verkleden, op straffe van een boete van 10.000 euri, wat ronduit belachelijk is, dan is het wel zo belangrijk dat de slachtoffers (ik bedoel de burgers) dit weten. Want ook al is de maatregel belachelijk, als er op overtreden van iets nieuws wat ik niet wist een boete van 10.000 blijkt te staan, dan wil ik het als burger wel weten.

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 9. Ik denk dat het een dynamiek is die vanzelf corrumpeert. Je kan zeggen, de publieke omroep komt met nieuws en relatief nuttige info, voor de betaler, dan nog zal het snel corrumperen. Opportunisten duiken er al snel op en gaan zichzelf en de vrienden spekken, via de omroep, in naam van het publieke. Een beetje als wat er in de Sovjet Unie gebeurde. Uit naam van het publieke het eigenen dienen.

  Overal waar je die opening leverd, duiken de opportunisten erop. Overal waar je raden van bestuur, publieke organen etc hebt, dit zijn gewoon opportunisme magneten.

  Heeft Pauw ooit iets zinnigs gezegd ? Hij is alleen maar de interessante meneer aan het uithangen, met een wijnte in de hand, brallend met de ballen. Prima, maar niet van mijn btw….

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Scrutinizer [9]: Daarmee heb je de essentie van een staat, bestuur en regeren door derden, effectief samengevat: Dwang, straf. En als het nodig is om de zin door te drijven geweld. Immers, de boete die je noemt wordt desnoods middels geweld geïnd (bijvoorbeeld “nee” zeggen bij inbeslagname auto levert via tevergeefse fysieke dwang ordinair geweld op).

  De essentie van de staat is tevens haar ware aard.

 11. @Jaas [10]: Anders uitgedrukt “de gelegenheid maakt de dief”? Of “het ‘recht’ van de sterkste en/of sluwste regeert”?

  Wanneer er onnatuurlijk middelen en verbanden bestaan, dan is de verleiding groot… zo niet onweerstaanbaar. Macht hoort slechts op één plaat thuis. Op individueel niveau. Om je eigen leven te besturen en regeren, om je kinderen te dienen met een deugdelijke opvoeding en je medemensen behulpzaam te zijn. Al het andere is weinig meer dan een uiting van onderontwikkeld of bedorven karakter.

 12. De staat leverde mij eens iets, waar ik niet om vroeg. Dit niet afgezegd te hebben, begrijpelijk, want ik had het niet besteld, dus dacht er niet aan, leverde mij een boete van zesduizend euro op, als arme student. Zo werkt de mechaniek van de bureaucratie, ze verpletteren mensen gewoon uit een anonimiteit. Maak een foutje, wat menselijk is en vanuit hun mechanisme, ijskoude protocollen, verpletteren ze je gewoon.

  Als iemand die meer vermogend is mij niet uit de brand had geholpen, was ik dakloos geworden en was ik voor de samenleving veel duurder geweest, dan vijfduizend euro. Hulpverlening, politie om mij in toom te houden, schuldhulpverlening etc.

  Gelukkig hebben de dwazen mij niet weten te nekken, met hun ongevraagde aanbieding en, waar boetes op gebaseerd worden. Vind je het gek dat ik nu ‘ extreem linkse ‘ anarchist ben

 13. Nico

  Men zegt dan, je hebt geen vertrouwen, je bent pessimist, cynicus etc. Maar zit ik nou echt te wachten op een interview over de nagellak van Alina dinges, de vriendin, van de vriendin, van het verwende zoontje van Mathijs van nieuwehuis.

  Het is logisch dat een samenleving van achttien miljoen mensen , een paar opportunisten voort brengt. Faciliteer dus een platform en deze mensen konkelen zich erin. Slijmen en lobbyen, hielenlikken en ellebogen.

  Maargoed, maak dat een PvdA dwaas maar wijs. In hun ogen ben ik gek, een extremist, alleen omdat ik hun dikke reten niet wil spekken.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 14. @Jaas [14]: Er is niets mis met uiteenlopende voorkeuren. Maar wel met gedwongen betalen voor iets waar je niet om gevraagd hebt. Met moderne diensten waarop iemand zich al naar gelang voorkeuren kan abonneren is er ‘voor elck wat wils’. En zoals Scrutinizer al stelde in reactie 9, er is best wel een manier te vinden waarop daadwerkelijk relevant (en vooral feitelijk) nieuws zijn weg kan vinden naar iedereen. Waar een wil is, is een weg. Zolang de factor dwang maar wegvalt, want dat is waar het een vrijheidslievend mens om gaat. Ook voor het laten wegvallen van de factor dwang is wil nodig.

 15. Daar Ben ik het mee eens. Zo vind ik sommige elementen van links veel te streng in het willen bestrijden van ” contract revolutionaire ” kunst. Het vaststellen van een deugdzame mens is een gevaarlijke richting.

  Ik vind veel commerciële TV ook niet leuk, maar ik zal hier nooit over piepen

  Mensen mogen smakeloos zijn, ik ga niet zeggen hoe ze moeten zijn, maar nu wordt iedereen mee gezogen in de draaikolk van het collectivisme. Achterlijke programma’s maken, i dont give a f, maar als ik me niet subscribe, moeten oude, verstokte PvdA dwazen mij met rust laten

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 16. Tolerantie ten opzichte van iedere artistieke uiting, is iets wat ik heb overgehouden van het libertarisme. Jullie snappen dit beter dan links, dat soms te idealistisch, alle potentiële ‘ fascismes’ wilt bestrijden. Deze publieke omroep is alleen geen individuele of collectieve verstandhouding, maar een milde vorm van staatspropaganda

 17. @Jaas [16]: “Het vaststellen van een deugdzame mens is een gevaarlijke richting.”
  Mee eens.
  Luister maar eens hoe Hitler op bepaalde (overigens gezonde) normen en waarden wees en dat koppelde aan nationalisme. Dat is zoiets als gif mengen met genoeg waarheid om het aantrekkelijk te maken.
  youtube.com

 18. Links doet dit af en toe wel in zijn Anti fascisme. Ik Ben voor Anti fascisme, maar soms gaat het te ver.

  Zo had je in de jaren negentig een optreden van type o negatieve. Een beetje edgy hardrock band. Een liedje gaat over dat hij, de zanger twee vriendinnen heeft. Zoiets lijkt mij niet bepaalt een misdaad, het is maar een liedje, een artistieke uiting, van deze persoon en hoe hij de wereld ziet.

  Links ging hier dan heel moraliserend over doen, demonstreren etc. Dit maakte dat ik links vanaf dat moment ietwat dommig vond en rigide. Al zijn dit elementen die zich in links bevinden.

  Protesteren tegen fascisme, heel belangrijk, maar waar leg je de grens. Als ietwat macho popmuziek al fascisme is, dan ben ik een aardbei. Een beetje tolerantie is belangrijk voor een open beweging en een open samenleving

 19. Daar moet ik wel bij zeggen, die mensen moeten wel het recht op demonstratie hebben. Al is het geen uithang bord geweest voor links , om op alle zogenaamd reactionaire slakken zout te leggen. Als er namelijk echt eens dreiging is en ze demonstreren, nemen mensen zr minder serieus

  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 20. @Jaas [20]: Het valt me op dat je nogal wat politieke termen gebruikt en ‘ismes’ noemt. Is dat niet wat lastig, om binnen de kaders van bepaalde termen uit te drukken wat je bedoelt?

  Politiek heb je links, rechts, conservatief en progressief. Maar als je dit gedoe opzij schuift, dan kom je uit op een situatie waarin je soms bepaalde waarden of gedragsnormen conserveert omdat ze nuttig of waardevol zijn. Maar misschien tegelijkertijd op andere punten vooruit wilt, progressie wilt boeken. Soms rem je, soms geef je gas. Zo simpel is het toch? En links of rechts stuur je toch hoogstens om obstakels te ontwijken voor zover je niet toeters (zodat het obstakel aan de kant gaat) of er niet gewoon dwars overheen gaat? Het gaat niet om links of rechts, maar om het einddoel wat je voor ogen hebt, de koers die je wilt handhaven.

  Vergelijk je leven met een autoritje. Je conserveert bijvoorbeeld enig comfort en voldoende veiligheid, en je trapt op het gas om op je bestemming aan te komen. Zo simpel is het toch eigenlijk? Al die termen, waarover misverstanden kunnen ontstaan, maken het alleen maar moeilijker om die eenvoudige werkelijkheid duidelijk te maken!

 21. Voor de duidelijkheid; zandhopen zijn obstakels waar je dwars overheen gaat. Mensen niet 😉 Remmen doe je om even na te denken, gas geven om progressie te boeken. Stoppen doe je om duidelijk te maken dat een grens is bereikt, en er eerst voor gezorgd moet worden dat er op een goede manier doorgegaan kan worden. Want doorgaan doe je op een goede manier, of niet. First thing’s first.

 22. De overheid behoort zich niet te bemoeien met de media.
  Zoals op vele terreinen, speelt de overheid hier een uiterst verderfelijke rol met geld dat de consument op straffe van
  opsluiting wordt afgenomen.

 23. Ismes zijn arbitrair, maar tegelijk gebruiken we ze om aan te geven wat we bedoelen. Zo spreken we van appels, terwijl niet een appel hetzelfde is.

  Links en rechts gebruikt een ander referentiekader, heeft een andere perceptie van de wereld. Deze termen benoemen is dus niet geheel irrelevant. Dat libertarisme niet links of rechts is, is ook niet waar. Libertarisme heeft ideologisch gezien een idealistische, rechtse basis, idealisme bedoel ik als tegenhanger van materialisme.

  Deze ismes maken dat we elkaars stellingen kunnen uitpluizen.

  Nico [25] reageerde op deze reactie.

 24. @Jaas [24]: Elkaars stellingen kunnen uitpluizen vanuit een profilering middels ‘ismes’ klinkt mooi, maar vergeet niet dat een stellingname vaak uitmondt in ‘wij zijn hier, zij zijn daar’ of een loopgravenoorlog.

  Als je al een stelling inneemt, is het handig als dat een kinderlijk eenvoudige is, zoals “ik laat me niet door niemand dwingen”. Voor het overige is het denk ik overzichtelijker als je in termen van gedrag spreekt. Niemand die zegt dat dat zou moeten, maar het zou het leven wel prettiger maken 😉

  Iemand die bijvoorbeeld stelt dat ‘ie socialisme wel leuk vindt, zegt niet gewoon dat ‘ie het wel een goed idee vindt om de één te dwingen om iets af te geven, zodat de ander dat vervolgens na wat bureaucratische handelingen in ontvangst kan nemen. Het woord socialisme verhult dus dwang en bureaucratie. Allerlei andere ‘ismes’ verbergen weer een andere adder onder het gras, waar welk ‘isme’ het ook is, er zit altijd een adder verstopt!

 25. Maar als jij zegt, niet willen laten dwingen etc, dan kapsel je daarmee niet de dwang van kapitaalbezitters in. Dit is omdat jij wel degelijk vanuit een isme redeneert, namelijk het libertarisme, dat positief ten opzichte van kapitalisme staat.

  Loopgraven hadden meestal met nationalisme te maken

  Socialsime is zo groot en zo oud, met zoveel richtingen. Bolsjewieken, sociaal Democraten, socialisten, Trotski aanhang etc, etc. Wat jullie zo hekelen is de sociaal Democraten van deze tijd, de neo liberale bureaucraten.

  Socialisme , je kan zeggen het rooft, je kan ook zeggen het herverdeeld. Geld is sowieso een menselijk construct en de verdeling ervan ook. Ik Ben geen socialist, maar de manier waarop je het ziet is sterk afhankelijk van waar je de nadruk op legt. Op arbeiderstrijd, of het bezit van kapitaal. Jullie vinden het tweede belangrijk, dus is socialisme in jullie perceptie kwalijk.

  Nico [27] reageerde op deze reactie.

 26. @Jaas [26]: Voor de duidelijkheid, ik redeneer vanuit geen enkel ‘isme’, dus ook niet het libertarisme, maar vanuit het perspectief van menselijkheid en menswaardigheid. Hoe zouden mensen met elkaar om moeten gaan? Dat is geen kwestie van intelligentie. Een kopietje van iets dat ik vandaag schreef:

  Wie veronderstelt dat de eerste mensen aapmensen waren, moet zich realiseren dat dieren meer dan mensen sfeergevoelig zijn en fouten al snel, veelal sneller dan mensen, komen goedmaken. In die zin gedragen dieren zich beschaafder dan veel mensen.

  Dieren reageren vanuit zintuigen en voelen van alles en nog wat goed aan. Mensen zijn die zintuigen wat vergeten en voelen het niet zo snel, of zelfs niet meer aan wanneer relationeel ontsporing plaatsvindt. Veel wat rationeel klinkt is zo onbeschaafd als wat en klopt relationeel voor geen meter. Dat begrijpt een kind of een vrouw meestal nog wel, maar mannen (vooral van de geleerde soort) hebben daar moeite mee. Jammer.

  Bij allerlei ‘ismes’ zou je je kunnen afvragen wat de gevolgen zijn voor onderlinge relaties tussen mensen; in een huishouden of in de straat. Want grotere verbanden dan dat zijn te abstract, je moet het dicht bij je feitelijke en tastbare belevingswereld houden.

 27. Wat je nu zegt komt overeen met wat Kropotkin zegt
  Mensen zijn vervreemd van hun sociale instincten en oplossende vermogens. Constituties en theorieën gaan daad niet aan mee werken. Het is alleen zo dat ze gedachtegang ook alweer in een isme gestopt kan worden, paradoxaal genoeg. Het isme van de anti ismes haha, oftewel het anarchisme.

  Nico [29] reageerde op deze reactie.

 28. @Jaas [28]: Van Peter Kropotkin had ik nog niet gehoord. Lijkt me een interessante man. wat hij kennelijk heeft gezegd over sociale instincten en oplossende vermogens klopt wel. Vergeet niet dat mensen tot een soort van robots worden gemaakt die het programma van een overheidsmachine of werkgever dienen uit te voeren. Dan blijft er bijzonder weinig adem- en speelruimte over voor zuivere menselijkheid en menswaardigheid. En als je in een context leeft waarin mensen weinig meer doen dan als een marionet de instructies van anderen opvolgen… dan vergt het voor een meerderjarige best veel denkwerk om te begrijpen wat een kind zonder enig probleem kan begrijpen (of bedenken). Dus… wil je wijzer worden, dan goed naar kinderen luisteren! 😛

 29. Als ‘wederdienst’ voor de tip inzake Peter Kropotkin een tip:
  Ghengis Khan was een keizer (koning der koningen). Als ik de verhalen over hem hoor, dan was hij een zeer inspirerende man. Los van de soms bloederige manier waarop hij gebieden en bevolkingen onderwierp, hield hij zich vooral bezig met stabiliteit (vrede) en infrastructuur.

  Een mooi verhaal is dat hij allerlei kerken van allerlei religies liet bouwen met de boodschap: “Je gelooft maar wat je wilt, maar als jullie ruzie gaan maken dan is het per direct afgelopen”. En zo wisten mensen waar de (keiharde, onbuigzame) grens lag, kon iedereen doen en geloven wat ‘ie wilde, zolang anderen maar met rust gelaten werden.

  Hij organiseerde als ik het goed begrijp een soort van minimalistische staat, een soort van nachtwakerstaat, waarin de economie opbloeide en er geen gezeur was met onnodige criminaliteit, overmatige belastingdruk of bureaucratisch gezeur. Daar kunnen hedendaagse politici een puntje aan zuigen.

Comments are closed.