Begin met wat juist is in plaats van wat aanvaardbaar is – Franz Kafkafranz-kafka

In een klassiek-liberale samenleving is vrijheid van meningsuiting de norm en de hoogste waarde.

Daarom verhieven de Stichters van de Verenigde Staten dit principe als Eerste Amendement.

We hebben nu in Nederland een proces gehad tegen Geert Wilders van rechters, die niet weten wat echte vrijheid van meningsuiting betekent in een vrije samenleving.

De begrippen haatzaaien (een zeer subjectieve beoordeling door juristen en niet toetsbaar) en groepsbelediging (ook een zeer subjectieve beoordeling door juristen en ook niet toetsbaar) zijn juist onderdeel van diezelfde vrijheid van meningsuiting. Er vindt namelijk geen geweld plaats of dreiging met geweld.

Het enige wat dient te worden aangepakt is het specifiek oproepen tot geweld of dreiging met geweld tegen mensen. Bijvoorbeeld de oproep tot dood aan atheïsten, christenen of joden, of val Nederlanders etc. met geweld aan, of dood aan wie dan ook. Dat is namelijk wel objectief te beoordelen.

Alle andere uitingen zoals minder minder Marokkanen, minder minder ambtenaren, minder minder aidspatiënten etc. vallen volledig onder de vrijheid van meningsuiting.

Wanneer Wilders hoger beroep heeft aangetekend en dat door laat gaan tot het Europese hof in Straatsburg, dan is deze idiote discussie eindelijk voorbij.

De betreffende rechters zijn feitelijk een schande voor de Nederlandse rechtsspraak en zouden zich eerder thuis moeten voelen in een dictatuur getuige hun veroordeling van een politicus.

Elke volgende regering dient deze vage regels te verduidelijken om alle willekeur te vermijden binnen de rechtsspraak en het voorkomen van showprocessen zoals deze onlangs.

11 REACTIES

 1. “In een klassiek-liberale samenleving is vrijheid van meningsuiting de norm en de hoogste waarde.”

  De vraag is natuurlijk waarom dit “de hoogste waarde” is?

  Wanneer een onderwerp niet ter discussie mag worden gesteld, wanneer afwijkende meningen over iets niet mogen worden geuit, dan ontstaat een samenleving die geregeerd, beter nog getiranniseerd wordt door taboes, door de mores van de macht(igste groep).
  Dan ontbreekt de mogelijkheid te ontwikkelen op basis van nieuwe inzichten, dan ontbreekt de mogelijkheid grenzen te verleggen of zelfs te doorbreken.

  Wat rest is een gevangenis van het eigen gelijk. Ten dode opgeschreven natuurlijk.

  Albert S. [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Harrie [1]: Precies en de geschiedenis geeft je ook gelijk in deze. Het zijn juist de landen waar de vrijheid van meningsuiting heeft gezegevierd die de weg naar echte vooruitgang hebben geboekt. Kijk bijvoorbeeld naar de sleutelrol van de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw op het gebied van de meningsvrijheid. Het vervulde juist een voortrekkersrol in het westen. Nu gaan we weer richting Donkere Middeleeuwen met deze politiek en rechtelijke macht.

 3. Wat is vrijheid, als je als mens/individu onder het juk van welk machtssysteem leeft…..

  Tis triest dat we door de eeuwen heen zo zijn geconditioneerd dat wel niet eens zonder een machtssysteem zonder leiders kunnen.

 4. In de onderhavige casus had de rechter makkelijk kunnen volstaan met het OM niet-ontvankelijk te verklaren. Echter, het inroepen van FAKE kwalificaties voor bepaalde meningsuitingen in een FAKE strafzaak bewijst hoever de Nederlandse strafrechtspraak inmiddels is gezonken. Nog even en het hele rechtsstelsel, waar eeuwen cultuurfilosofische ontwikkeling aan voorafging, wordt vervangen door de sharia, het meest achterlijke stelsel wat de mensheid ooit meegemaakt heeft.

  Albert S. [7] reageerde op deze reactie.

 5. @spynose [4]: En dan te bedenken dat de premier zegt dat Nederland niet ziek is, jazeker Rutte Nederland is ZIEK! Een leider van een corporatistische partij zal geen enkele echte liberaal serieus nemen.

 6. Het begint al met de NL grondwet die boterzacht is. Ieder “recht” dat absoluut hoort te zijn wordt beperkt door een bijzin als “behoudens uitzonderingen te stellen door de wetgever” of soortgelijke clausules. Lees dat document maar eens, het lijkt heel mooi totdat je beseft dat het eigenlijk maar heel weinig voorstelt. De grondwet die de burger moet beschermen tegen een te ver gaande wetgever en overheid doet dat totaal niet. Doordat in bijna ieder artikel een deurtje open staat voor de wetgever heb je er als burger helemaal niets aan.

  Maar ja, die amerkiaanse grondwet wordt ook behoorlijk genegeerd door de amerikaanse regering

  mario [10] reageerde op deze reactie.

  • Wat ik inmiddels van Amerika begrijp is dat de constitutie er is voor de Amerikanen, de mensen die wonen in het gebied met de naam Amerika.
   Daarnaast zijn er statuten en executive orders, die zijn er voor de American citizens, de leden van het bedrijf United States of (of for) Amerika.

 7. @mario [10]: Precies, geen enkele wet wordt meer getoetst aan de grondwet. Dus de Nederlanders zijn wat dat betreft vogelvrij voor elke idiote wet die door onze ´politici´ wordt doorgedrukt.

Comments are closed.