vrijheid kokeshRegeringen komen met veel excuses voor oorlog, maar de “oorlog tegen terrorisme” is vooral gevaarlijk omdat het kan worden gebruikt om een land in een eindeloze staat van oorlog te houden. Omdat overheidsprogramma’s zeer moeilijk te beëindigen zijn, is een gewapend conflict tegen een niet nader te noemen vijand de droom van elke regering: eeuwigdurende oorlog.

Het beleid van de oorlog tegen het terrorisme, leidt zoals bij de meeste overheidsprogramma’s, tot meer van hetzelfde. Regeringen van ontwikkelde landen die 24 zich opdringen aan zich ontwikkelende landen en die bezetten, veroorzaken juist terrorisme. Mensen haten het als hun samenleving overgenomen wordt door buitenlandse militairen, en als ze zien dat hun families gedood worden en hun manier van leven wordt verwoest, kan de wrok zo groot worden dat mensen tot gruwelijke geweld overgaan. Buitenlandse bezettingen veroorzaken zo’n wanhoop dat slachtoffers hun leven vaak zo weinig waard vinden dat het gemakkelijk in verzet wordt opgeofferd

Overheden hebben oorlog altijd als excuus gebruikt om individuele vrijheden te beperken in naam van de veiligheid. De oorlog tegen terrorisme is vooral gevaarlijk omdat het is gebaseerd op een hypothetische altijd aanwezige dreiging die elk aspect van ons leven kan beïnvloeden – dit geeft regeringen een excuus om elk aspect van ons leven te reguleren. Inperkingen van meningsuiting en privacy zijn bijzonder nuttig voor hen omdat ze mensen minder kans geven om erachter te komen hoe erg ze worden beroofd en hoe ze zich kunnen verzetten. Het is normaal dat oorlogsverordeningen worden opgeheven na een dreiging, maar met een oorlog tegen terrorisme blijft de “dreiging” altijd bestaan.

Regeringen toestaan om “terreur te bevechten” is een open uitnodiging voor enorme corruptie. Als we iemand zouden vragen om denkbeeldige demonen te bevechten en hem vragen hoeveel het zal gaan kosten, zullen we binnen de kortste keren in een wereld vol demonen zitten die erg duur zijn om te bevechten. Overheden beweren dat ze de hele tijd terroristische aanslagen voorkomen, maar veel hiervan zijn er ingeluisd, sommige zijn volledig verzonnen, en de meeste zijn sterk overdreven. Als een regering er niet in slaagt om een terreurdaad te voorkomen, zullen ze zeggen dat er meer geld nodig is om een meer geavanceerde vijand te bestrijden – ongeacht hoe simpel de aanval was. Wanneer een regering “een terreurdaad voorkomt,” of ze nu daadwerkelijk iets gedaan hebben of niet, zal die zeggen dat er meer geld nodig is om het werk te kunnen blijven doen.

Elke keer dat een land in oorlog is hebben mensen de neiging om angstig te zijn en dat maakt dat ze een sterke leider of autoriteit willen. Dit maakt dat ze minder vragen of minder eisen stellen aan de overheid. Als mensen bang zijn, is de kans veel groter dat ze belastingenverhogingen tolereren. Een angstig volk is veel makkelijker te controleren en angst voor elkaar maakt van iedereen een verklikker. Als mensen de excuses voor oorlog accepteren, zullen ze zich veel afhankelijker van de overheid voelen, vooral voor hun bescherming.

De oorlog tegen het terrorisme is een bijzonder vuil racket, maar het laat zien hoe lastig het nu voor overheden is om op grote schaal oorlog te voeren. In dit tijdperk van wereldwijde verbondenheid lijkt het starten van een traditioneel militair conflict steeds meer onhaalbaar. Door het toepassen van dezelfde toetsing op alle excuses voor geweld, zullen we een eind maken aan 25 alle vormen van oorlog. Het rechtvaardigen van geweld in naam van bevordering van de veiligheid maakt iedereen minder veilig, maar het gebeurt nog steeds omdat er iemand profiteert.

bron: Adam Kokesh, Nederlandse vertaling van Freedom. U kunt dit boek hier downloaden (gratis)

17 REACTIES

 1. Goed stukje, helemaal juist.

  Vergeet ook niet dat de bombardementen de zaadjes zijn die ontpoppen in een nieuwe generatie terroristen. Ieder dorp dat je platbrand, broed dertig nieuwe IS militanten, die bereid zijn tot alles

  Als mensen conformistisch je suis Charlie gaan uitkramen, Dan gaan ze voorbij aan het cynische feit dat hun eigen leiders het middenoosten jaren lang ontwricht en geterroriseerd hebben en dat dit alles slechts een backlash is.

  Zowel de Sovjet Unie als de US hebben altijd geaasd op het midden oosten.

  Kapitalisme , wat libertariers ‘ corporatisme’ noemen, is altijd hand in hand gegaan met imperialisme. Het onteigenen van landbouwgrond in Engeland was de aanzet tot het kapitalisme, het kolonialisme, om nieuwe afzetmarkten en goederen te genereren. Dit alles wat we nu zien is slechts modern kolonialisme. De infrastructuur voor de financiële elite veilig stellen, door vakbewegingen lam te leggen , grondstoffen aan te bieden, invloedssfeer uitoefenen etc.

  Grootkapitaal/corporatisme gaat hand in hand met imperialisme, maar corporatisme is kapitalisme. Althans, een uitwas van kapitalisme.

  Ratio [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Jaas ( Stone troll ) [1]: Als er een vorm van overheid is, die kan reguleren, dan ontstaat inderdaad automatisch corporatisme. Bedrijven die de overheid voor hun karretje weten te spannen, zullen concurrentie gemakkelijker kunnen beperken of buitensluiten. Het gevolg is dat bedrijven die dat niet doen verdwijnen.

  We kunnen thans waarnemen dat de EU, WTO en andere grotere bestuursorganen met wetgeving komen die met name de multinationals of “het grootkapitaal”, bevoordelen.

  Het kapitalisme dat libertariers bedoelen met kapitalisme is inderdaad een vorm van kapitalisme zonder interactie met de staat.

 3. @Jaas ( Stone troll ) [3]: In zuivere vorm waarschijnlijk niet echt. Maar onder andere Friesland (het oude Friesland tot de Weser) was lange tijd redelijk anarchistisch. Het leenstelsel kwam niet echt uit de voeten, en de diverse koningen konden er ook maar weinig mee.

 4. Ja niet, echt, dat is een beetje het probleem en klein kapitaal wordt na drie generaties groot kapitaal.

  Dat Friesland zo functioneerde was misschien ook door een sterke verbondenheid vanwege een gemeenschappelijk streven, waardoor het over elkaar heen leven van een kapitalisme ( corporatisme)minder tot uiting kwam.

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Jaas ( Stone troll ) [5]: en groot kapitaal wordt ook weer klein kapitaal. Bovendien, er is met name de afgelopen paar eeuwen ook vaak sprake van de nouveau riche. Die in 1 generatie de sprong naar grote rijkdom wisten te maken. Er is hier niet sprake van determinisme.

  Er is volgens mij wel sprake van een zeker verband, maar daar is ook sprake van bij veel beroepen, waar het zo vader zo zoon is. Zo is het dat handelsfamilies vaak handelsfamilies blijven en bankiersfamilies blijven maar kleine bankiertjes produceren. En de zoon van een visser wil weer een visser worden, etcetera. Als bankieren dan meer opbrengt dan lijkt het inderdaad dat er een patroon is. Je ziet met de nouveau riche dat dit patroon zeker te doorbreken is. Als je maar iets anders durft te doen dan je voorvaderen.

  Soms duurt het ook eeuwen, zoals het verval van de landadel die ooit europa domineerde. Hier is de oude elite links en rechts ingehaald door handelaars, bankiers en fabriekseigenaren. Zodat ze thans vooral een relict zijn en niet veel invloed meer hebben.

  Dat Friesland zo functioneerde lag denk ik ook aan het feit dat de kosten baten analyse om deze gebieden te onderwerpen, zeg maar de feodale business case, waarschijnlijk niet positief was vanuit de adspirant heerser.

 6. Proudhon wilt zaken als loonarbeid, erfrecht en vastgoed elimineren, om kapitaal niet te doen accumuleren, waardoor er iedere generatie een nieuwe eerlijke start zal zijn. Ik Ben daar een voorstander van.

  De nieuwe rijken, geven hun kapitaal door en dat zijn dan de toekomstige Paris Hilton en trumpen, die alles van hun ouders gekregen hebben,die hun kapitaal investeren, groter worden, monopoliseren en de overheid infiltreren. Er ontstaat wel af en toe een nieuwe rijken , maar deze wordt Allereerst niet rijk van exclusief eigen arbeid en ten tweede geeft deze persoon het door aan een generatie die nooit iets heeft hoeven doen. Voor de tweede generatie geld dat princiepen, van risico leidt tot verdiensten niet. Binnen een paar generaties corrumpeert het dus. Er is wel enige sociale mobiliteit ( al schijnt dit bewezen minder te zijn dan aanfankelijk gedacht werd, aangezien geld nodig is, om uberhaupt in de markt een startpositie te hebben)maar kapitaal concentreert zich wel in de zakken van families. Families dalen neer en stijgen op, maar het rijk worden van andermans arbeid is niet uitgesloten. Dit laatste is voornamelijk problematisch.

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Jaas ( Stone troll ) [8]: Er ontstaat wel af en toe een nieuwe rijken Dat gebeurt vaker dan je denkt. De top tien lijstjes van rijkste mensen wordt gedomineerd door nouveau riche: http://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-rijkste-mensen-2016/

  Zorgen dat je kinderen een zo goed mogelijke kans hebben om verder te leven is een ingebakken drang van het leven. Indien je je kinderen niet iets als een familie bedrijf, huis of familie kapitaal mag nalaten dan druist dat in tegen onze genetische programmering. Dus die gelijke start is iets dat je slechts met heel veel dwang erdoor heen kan krijgen, en daar heb je dus een staat voor nodig.

  Rijk worden van andermans arbeid is niet erg. Want het geeft mensen die geen ondernemersrisico wensen te lopen, of daar niet voor in de wieg zijn gelegd, de mogelijkheid op een relatief gemakkelijk bestaan. Als werknemer.

 8. Hier Ben ik het absoluut niet mee eens en hier zullen we het ook nooit eens worden

  Wat een ‘ ingebakken drang ‘ is, is ook cultureel bepaalt.

  Huizen en erfrecht staan niet in onze DNA, het zijn menselijke constructen, geen biologische

  Mutualisme is een staatloze , egalitaire zelforganisatie, op vrijwillige basis

  Mensen met bakken kapitaal lopen al niet echt meer een groot risico. Die idiote Trump is failliet gegaan, ondanks de enorme erfenis die hij gekregen heeft en nu is hij president, in plaats van dat hij net als miljoenen andere Amerikanen in de goot ligt.

  Het probleem is dat men ook bijna onmogelijk de kans heeft, om überhaupt een risico aan te gaan, als je geen kapitaal erft kan je ook geen risico’s aan gaan.

  Ratio [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Jaas ( Stone troll ) [10]: Eens met de culturele achtergrond die wel degelijk meespeelt. In het dierenrijk zie je het niet en bij primitieve stammen is de stam vaak belangrijker dan prive bezit. Toen de mens echter landbouwer werd is er veel veranderd. De familie werd als basis eenheid veel belangrijker. De kinderen konden voor de ouders zorgen, en kregen in ruil daarvoor beschikking over de onroerende goederen. Hiermee ging kapitaalvorming een directe rol spelen om kleinkinderen te krijgen. Het jacht – verzamel territorium van de stam werd een serie landbouweenheden op familie basis. Van een situatie met minimale bezittingen naar een situatie met bezit. Dat is de culturele omslag die 5 duizend jaar geleden is ingezet. De mens is bezit gaan associeren met veiligheid en de kansen voor je nageslacht. Dus het is een combinatie van genetische dwang en cultuur.

  Het probleem is dat men ook bijna onmogelijk de kans heeft, om überhaupt een risico aan te gaan, als je geen kapitaal erft kan je ook geen risico’s aan gaannogmaals het lijstje, de 2 volgens dit rijtje rijkste mensen zijn zonder kapitaal begonnen. Dus die stelling klopt niet echt. http://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-rijkste-mensen-2016/

 10. Maar maakt dat iets in de agrarische revolutie min of meer is ingezet, dat we het voort moeten zetten ? De wetenschap staat immers ook niet stil. Kapitalisme zoals we het nu zien is trouwens pas iets van de laatste jaren. Dat iets een traditie is rechtvaardigt het niet, besnijdenis is ook een traditie.

  In die zin is eigenlijk erfrecht ook niet geheel veilig. De kinderen van de tsaar erfde paleizen en landgoederen etc. Wat hebben de bolsjewieken met deze mensen gedaan toen ze ouder waren ? Ze omgelegd. Iets wat ik overigens niet goed praat, maar de orde van de rijke families is dus een statische wanorde. Ook die mensen hebben geen baad bij extreme ongelijkheid en ontwrichting. Want ooit schiet een vonk in het kruitvat.

  Ratio [14] reageerde op deze reactie.

 11. De sociale mobiliteit. Stel dat we zeggen dat iedereen een eerlijke start heeft, wat natuurlijk irrationeel is als stelling maargoed.

  Maar stel dat je het allemaal in je eigen libertarische handjes hebt.

  Dan nog zet ik vraagtekens bij het idee van het tot uiting brengen van capaciteiten via een markt. Moet diversiteit en talent per se uitgedrukt worden in kapitaal ? Moet het zo’n maatschappelijke stempel op zich krijgen.

  Hans Teeuwen is grappig soms, in mijn perceptie, hij heeft een talent etc. Maar dat zou hij ook zijn als hij er minder Rijk mee was geworden dan hij nu is.

  The future islands verdienen minder dan Justin Bieber, maar maakt dat Bieber beter ? Nee, natuurlijk niet.

  Er zijn klassieke ensembles die de mooiste stukken spelen en er kraait geen haan naar, terwijl de gemiddelde gehypte boyband tonnen maakt. Althans, het management

  Geld en waarde lopen niet synchroon, hebben geen overlap

  MacDonalds loopt goed, toch verkopen ze poep.

  Etc,etc

 12. @Jaas ( Stone troll ) [12]: ik denk dat ieder voor zich moet bepalen hoe hij wenst te leven. Als hij geld en kapitaal wenst te accumuleren en dit wenst door te geven aan zijn kinderen dan moet hij dat doen. Als hij in een commune wenst te leven met gemeenschappelijk bezit moet hij dat doen, als hij zijn bezittingen aan de maatschappij wenst na te laten moet hij dat doen. Kapitaal vorming en arbeidsverdeling zijn de basis gebleken van de economische vooruitgang, zonder deze twee fundamenten van de huidige maatschappij zouden er naar verwachting veel minder mensen op de aarde kunnen leven. Je ziet dat experimenten om kapitaal te collectiviseren steeds in vrij massale sterfte van onderdanen resulteren. Het is dus gevaarlijk hieraan te tornen.

  Je komt dan tot welke waarden leer je aanhangt. Waarde van iets hangt af van de behoeftes en wensen van mensen, niet alleen van de intrinsieke kwaliteiten. Dat zie je inderdaad met MacDonalds. Bijna niemand interesseert zich voor ballet, maar een goede voetballer verdient miljoenen. Zo simpel is het. Dus we krijgen meer en meer goede voetballers en dat zorgt ervoor dat de meerderheid krijgt wat ze wensen, mannen die achter een bal aan rennen. Je kan dat niet leuk vinden, maar dit is wat mensen dus wensen. Of menen te wensen.

 13. Ik ben ook niet voor gedwongen collectivisatie, meer een libertaire, egalitaire invulling van de economie, waar de keuzen om kapitalist te zijn nog aanwezig is in theorie, maar onmogelijk is geworden, aangezien niemand de kapitalist meer nodig heeft.

  Economische vooruitgang is ook een botte aanduiding. Is geld in de zakken van enkele aandeelhouders maatschappelijke vooruitgang, omdat het gemiddelde BNP omhoog gaat, door de drie olie sjeiks, met gouden paleizen? Dat is slechts zo op papier. Ongelijkheid , frictie, vervuiling worden daarin niet mee gerekend.

  Ik persoonlijk vind de democratische geld benadering van waarde erg onzinnig. Heel veel mensen vinden iets, dus het is waar ? Heel veel mensen geloven in geesten, heel veel mensen liepen achter Hitler aan. Hetzelfde geld voor de kapitalistische, democratische benadering van waarde. Iedereen eet plastic hamburgertjes, met kanker verwekkende gele sausjes ? Dus het is goed, want heel veel mensen kopen/vinden dat. Nogal een populistische stellingname.

  Waarde heeft iets voor mij persoonlijk. Een meerderheid en een kapitalisme kan niet bepalen of iets waardevol is.

  Dit heeft gemaakt dat Marco Borsato zogenaamd een held is, omdat heel veel dwazen zijn troep kopen, terwijl echte artiesten onder de radar blijven.

  ratio [16] reageerde op deze reactie.

 14. @Jaas ( Stone troll ) [15]: Ik ben ook niet voor gedwongen collectivisatie dit is verhelderend, iedereen mag bepalen wat hij wenst en als de mensen voor een levensstijl kiezen waarbij men geen kapitalisten meer nodig heeft of wenst en dit gaat zonder geweld dan is dit mogelijk ook in lijn met NAP. Mensen kunnen op die manier de staat overbodig maken, door stelselmatig voor eigen verantwoordelijkheid te kiezen en wellicht ook kapitalisme afwijzen als men dat wenst. Een beetje zoals de secularisatie van de samenleving. Er zijn nog kerken maar bijna niemand zit erin. Dat is geen agressie richting kerken, dat is een acceptabele manier van afscheid nemen van een achterhaald instituut. Wellicht dat men dat ooit ook doet met kapitalisme, ik zelf zie dat niet zo zitten maar er is niets mis met vrijwillige communes of samenlevingen waarin men afziet van erfrecht of individueel kapitaal bezit. Zolang het maar zonder dwang of agressie is.

  Economische vooruitgang is ook een botte aanduiding. …. omdat het gemiddelde BNP omhoog gaat Het BNP is ook een slechte maatstaf. Stel dat de staat een poolse ZZPer inhuurt die een kuil graaft voor 3 miljard, dan stijgt het BNP met 3 miljard. Huurt de staat vervolgens een andere ZZPer in om voor datzelfde bedrag dat gat de dichten is er weer 3 miljard aan het BNP toegevoegd maar ben je weer in de uitgangs situatie beland. Dit voorbeeld geeft intuitief aan dat er iets met het BNP niet klopt. Maar geeft tegelijkertijd aan dat een arbeidswaarde theorie ook zijn beperkingen heeft, evenals een waarde bepaling door een instituut als de overheid.

  Waarde is volgens mij inderdaad subjectief. De som van de subjectieve waardes die men in een samenleving aan iets toekent beschouw ik als marktwerking. De uitkomst van al die subjectieve waardes vindt zich in een evenwichtsprijs, tenminste zo zie ik het. Dit heeft voor en nadelen. Omdat weinigen sommige producten wensen die ik zelf een hoge waarde toeken, interessante antiquarische boeken bijvoorbeeld, kan ik die voor relatief weinig geld kopen.

 15. Links anarchisme heeft nooit iets door iemands strot geduwd, dat is haar grootste kracht. Het zwakste van links anarchisme is dat het daardoor geen kampen, tanks en straaljagers heeft en dus niets kan beginnen, direct, tegen de US, of de USSR. Slechts op lokaal niveau kan het zieken.

  Het bezwaar dat mensen met krakers hebben is ook meestal niet dat ze een dictatuur willen. Nee, dat zal ze een worst wezen, ze willen slechts autonomie. Als de buurman wel voor drie vijftig per uur de baas wilt spekken, so be it, dat is dan zijn probleem.

  Ik denk dat we moeten naar een maatschappij van mutualisme, collectivisme en ancom, waar verschillende markten door elkaar lopen, als ware vrijheid.

  Rechts libertarisme is die unholy union tussen individueel anarchisme van een Lysander Spooner, in combinatie met liberalisme. De samensmelting daarvan, dat tot contradicties leidt.

  Het probleem is alleen, links anarchisme stelt arbeid voor property rights en het neemt dus wat het nodig heeft. Dit kan miljonairs en huisjesmelkers nekken, als deze hun panden niet kunnen verdedigen/claimen. Moet je hiervan huilen, dan is anarchisme niets voor jou.

  Maar daarna, binnen een maatschappij van markten, collectief en mutualistische etc, kan een bedrijf gewoon bestaan, net als inderdaad de kerk. Niemand neemt het serieus, maar het mag wel

  Dat is ook voor mij heel belangrijk. Dat alles mag, van vrije pers, geloof, alles.

  Het zijn sommige intolerante mensen binnen links die maken dat links lijkt op een soort Jehova sekte die alles wilt afschaffen.

  Dit laatste is een groot probleem.

Comments are closed.