In een interview met de Daily Bell spreekt autojournalist Eric Peters over de negatieve invloed die Trabantde overheid heeft op de automarkt. De auto is het vrijheidsinstrument bij uitstek. Je stapt in en rijdt waarheen je wilt. Die vrijheid is de overheid een doorn in het oog en ze is al decennia bezig om haar controle over dit instrument uit te breiden.

The Daily Bell: Het lijkt er op dat de autoindustrie elementen heeft van een gestuurde geschiedenis. Ofwel dat mensen die aan de controleknoppen zitten een doel voor ogen hebben. Neem bijvoorbeeld het electrisch rijden en zelfbesturende auto’s. Denk je dat dat zo is ?

Eric Peters: Je hebt de vraag zelf al beantwoord. Het motief is controle. De bestaansreden van de overheid komt fundamenteel neer op één ding: het controleren van de bevolking. Er is zoiets als de mythe van autoriteit waarin het individu zich moet onderwerpen aan het collectief. In de realiteit bestaat zoiets niet maar er is een handvol mensen die claimen dat ze ‘de wil van het volk’ representeren.

The Daily Bell: Om het bot te zeggen: de autoindustrie doet het voorkomen alsof het de meeste tijd en energie steekt in het ontwikkelen van zelfrijdende electrische auto’s.

Eric Peters: De privéauto die door een individu bestuurd wordt, is één van de laatste forten van individuele vrijheid. Mensen kunnen (nog) steeds rijden waarheen ze willen, wanneer ze willen en – ten dele – hoe ze willen. Ze hebben de macht om overheidsregels aan hun laars te lappen als ze dat willen.

Electrische auto’s worden gepresenteerd als een noodzakelijk groen tegengif voor de verbrandingsmotor en om een eind te maken aan ‘big oil’. Maar het is een nepkapitalistisch project om auto’s zo duur, onplezierig en inefficient mogelijk te maken. Een manier om mensen uit hun privéauto’s te jagen en in (openbaar) kuddevervoer te zetten waar ze beter te controleren zijn.

The Daily Bell: Auto’s die de overheid informeren welke route je neemt en checkt of je al dan niet te hard rijdt. Met andere woorden, stukje bij beetje worden anonieme vervoermiddelen omgeturnd in controleapparaten.

Eric Peters: Men zegt dat deze zelfbesturende auto’s de mobiliteit en vrijheid gaan bevorderen maar dat vind ik bullshit. Wanneer is er ooit meer winst en privacy voor het individu ontstaan bij meer overheidscontrole ? Auto’s kunnen geprogrammeerd worden zodat je niets meer aan de snelheid kunt doen en ieder ritje wordt gemonitoord en gecontroleerd door de staat.

The Daily Bell: Een van de autoproducenten waar we een hekel aan hebben is Tesla. Wat is jouw mening over Tesla ?

Eric Peters: Alle electrische auto’s die ooit gebouwd zijn, lijden onder serieuze functionele en efficientieproblemen. Ze kosten teveel om economisch haalbaar te zijn en hun beperkte actieradius maakt ze volledig onacceptabel als reeël alternatief voor gewone auto’s.

Maar Tesla springt er uit als een spectaculair monster. Hier hebben we een nepkapitalistisch en subsidiezuigend bedrijf bij uitstek. De doorsnee belastingbetaler moet bemiddelde mensen ‘helpen’ om een Tesla te kopen ?  Tesla bestaat alleen omdat de overheid er is. Als je alle subsidies weghaalt dan blijft er niets van over.

The Daily Bell: Er was een enorme crash in autoverkoop na 2008 en honderdduizenden auto’s werden ‘op voorraad’ gezet wereldwijd. Je zou verwachten dat de grote autoproducenten failliet zouden gaan maar dat gebeurde niet. Waarom niet ?

Eric Peters: Schuld – nu uitdijend in een andere bubbel – houdt de boel aan de gang. De gemiddelde prijs voor een doorsnee auto vorig jaar was meer dan $ 30.000,-. Daarom is de doorsnee lening voor een auto nu gespreidt over 6 jaar. Het wordt binnenkort 7 jaar. Dit is op den duur niet houdbaar want auto’s worden snel afgeschreven. Deze verlengde leningen brengen meer en meer mensen financieel ‘onder water’.

De kosten voor een auto gaan niet alleen omhoog maar die gaan in de komende jaren exploderen. Vanwege continue groeiende overheidseisen en milieumaatregelen. Dit zal de hele industrie op haar knieen brengen omdat de meeste mensen zich geen auto meer kunnen veroorloven – zelfs als het over 8 of 10 jaar gefinancieerd wordt.

The Daily Bell: Wij vinden dat autoproductie een stuk meer homogeen en gedirigeerd is dan de meeste mensen denken. Hoe denk je daar over ?

Eric Peters: Natuurlijk. De overheid heeft via regelgeving een soort template gemaakt waardoor auto’s er in hoge mate hetzelfde uit komen te zien. De staat bepaalt in plaats van de koper hoe autodesign zich ontwikkeld.

The Daily Bell: Geef ons wat achtergrond over de recente VW onzin. Je schreef er een goed artikel over.

Eric Peters: Ik weet niet zeker wat de beweegreden voor de Jihad richting VW is. Het kan politiek zijn of slechts de wraakzucht van federale bureaucraten. In ieder geval is de consequentie dat er geen betaalbare dieselmotoren meer zijn op de Amerikaanse markt. VW was de enige autoproducent die ze verkocht en VW heeft een verbod om ze te verkopen totdat ze voldoen aan de overheidsregels. Het is niet dat diesels smerig zijn maar dat de reguleringskosten de pan uit rijzen zodat productie geen zin meer heeft.

The Daily Bell: Enkele andere gedachten ? Nog een nieuw boek op stapel ?

Eric Peters: Ja. Ik zou willen dat meer mensen minder passief waren over de bemoeienis van een handvol druktemakers die ze opdragen wat ze qua autobezit gedwongen moeten betalen en wat ze ervoor krijgen.

Mijn nieuwe boek heet Doomed. Het gaat over goede ideeën die slecht uitgevoerd werden of het slachtoffer werden van slechte timing. Het komt later dit jaar uit.

The Daily Bell: Je commentaar waar de autoindustrie naar toe gaat en wat mensen er aan kunnen doen ?

Eric Peters:  Ik denk dat we bij een grens zijn aangekomen, niet alleen voor wat betreft de automarkt maar in zijn algemeen. Zaken die niet verder kunnen gaan, stagneren. Trump’s verkiezing is een barometer hiervoor. Ik steun Trump niet maar merk slechts op dat zijn populariteit de kanarie in de kolenmijn is.

Ik zie dit als een fundamenteel goede en gezonde ontwikkeling. Mijn hoop is dat mensen ontwaken en het belang van vrijheid zien in plaats van de slappe excuses van ‘veiligheid en milieu’ die de Verenigde Staten hebben omgevormd tot een Amerikaanse versie van het Oost Duitse model.

The Daily Bell: Bedankt voor je tijd !

Eric Peters: Graag gedaan ! 

Bron: Daily Bell

11 REACTIES

 1. De benenwagen, last- en rijdieren. Goede oude tijd. Er zijn zelfs vogels die groot en sterk genoeg zijn om een vlucht aan te bieden.

  Die goede oude tijd is uiteraard alleen goed te noemen voor zover er geen sprake was van dwang of geweld. Dieren die hulp, een ritje of een vlucht aanbieden doen dat uit vrije wil, uit waardering voor goed karakter, een gang van zaken die niet sprookjesachtig maar werkelijkheid is.

 2. Over Tesla: Gratis energie bestaat niet. Er is altijd wel iets of iemand die er de rekening voor betaalt. Tesla cars is als het onzekerheidsbeginsel in quantumfysica; de rekening voor zekerheid voor de één word voldaan middels onzekerheid voor de ander.

  Herstel voor de realiteit: Energie moet mysterieus, onzeker en spannend blijven. Het is veel leuker om verrast te worden met iets dat je ontvangt, dan om via slinkse wegen zekerheden te creëren waarvoor de rekening door anderen voldaan moet worden.

 3. Wat is het doel van controle?
  Uitbuiting van de massa door regelgeving, voordeel voor
  de regelaars daar van.
  Tevens voordeel voor de massa, door regulering en ordening van het maatschappelijk leven.

  Het is een moraal kwestie, de moraal voor hadiemassa is: werk en betaal!

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Philosoof G&R Eigenwijs [4]: Anders uitgedrukt: De planeet aarde als een groot kermisterrein, voor de één een Prison Planet, voor de ander een Lonely Planet.

  De elite (het Lonely deel) probeert zichzelf te beschermen etc. ten koste van de kermisbezoekers en -werkers. Omdat… ten diepste… eeuwen geleden voorouders verzuimden te doen wat juist is. En zo wordt de huidige mensheid opgescheept met een hoogst discutabele erfenis. Geboren worden en opgroeien in een shithole is geen pretje. Ook niet voor de hogere lagen van de machtspiramide.

 5. Tesla kan eenvoudig ook worden aangeklaagd, omdat de opgegeven km’ s dat men kan rijden niet overeen komt met de werkelijke km’s. De energiecentrale moet meer stoken om stroom op te wekken. Meer zgn schadelijke stoffen in de lucht via een pijp ipv een uitlaat.

  John [10] reageerde op deze reactie.

 6. Ik voorspel dat auto rijden in de toekomst onbetaalbaar zal worden en wel omwille van de zelfrijdende auto.
  Immers deze heeft 2 voordelen die tot inkomstenderving voor de staat zullen leiden, wat ze ongetwijfeld zullen compenseren door de belasting navenant te verhogen waardoor het quasi onbetaalbaar wordt.

  Ten eerste: als de snelheid automatisch begrensd wordt, zijn er geen overtredingen meer en dus geen boeteinkomsten. Ook zijn er geen ongevallen meer, dus waarom je auto nog verzekeren? Maar ook daarop zit zowel btw als winstmarge waar de overheid een deel van opeist. Dat valt allemaal weg.

  Maar ten tweede kunnen zelfrijdende auto’s makkelijker gedeeld worden wanneer niemand hem moet gaan parkeren of gaan ophalen. Dus poolen of gedeeld bezit is veel makkelijker als er niet altijd een menselijke chauffeur voor de logistiek moet zorgen tussen 2 eindgebruikers. Zowel door persoonlijke combinaties (met een buurman, broer, vriend, collega, schoonvader, …) als -in dit tijdperk- via apps zullen zelfrijdende auto’s massaal gedeeld worden waardoor het wagenpark FORS kleiner kan. Wellicht nog niet de helft van de huidige omvang. Dat betekent niet dat er minder km gereden worden (integendeel: naar verwachting juist meer wanneer de auto zelf op weg is naar de volgende gebruiker) maar levert minder jaarlijkse wegenbelasting op alsook minder belasting op ingebruikname + btw bij aankoop.
  De gecombineerde daling van de inkomsten zijn gigantisch.

  Dit gaat de staat jaarlijkse meerdere miljarden schelen. Denk evenwel niet dat men dan maar zal reageren door efficienter te werken en tienduizenden ambtenaren te ontslaan. Tuurlijk niet: de knee-jerk reactie zal erin bestaan de tarieven voor wegenbelasting etc. FORS te verhogen. Kortom: zelfs een kleine Skoda Fabia zal zowel bij aanschaf als qua jaarlijkse wegenbelasting een fortuin gaan kosten.

  Overigens ben ik een groot voorstander van technologische vooruitgang -an sich-, alleen niet van de slinkse manier waarop overheden die weer misbruiken in het nadeel van de burger.
  Net zoals men met een telefoon anoniem prepaid kan (kon) bellen, is het puur technisch gezien ook mogelijk om zulks met zelfrijdende auto’s te doen.
  Doe gewoon aan rekeningrijden door een annonieme kaart met “rijtegoed” die aan elk tolpoortje automatisch gescand wordt. De wegbeheerder hoeft alleen te weten dat je betaald hebt, niet wie je bent.
  Technologisch gezien is het perfect mogelijk om aan rekeningrijden te doen of andere interactie tussen voertuig en infrastructuur te laten plaatsvinden ZONDER de overheid meer privacy te laten schenden. MAAR … uiteraard willen zij het moedwillig anders aanpakken: de technologie misbruiken om hun macht te vergroten en jouw vrijheid te verkleinen.
  Maar dat is niets anders dan een politieke keuze en heeft an sich niets te maken met de technologische vooruitgang van het automatisch rijden.

  Men zal het dus wel voorstellen dat je voor het winnen aan comfot helaas wat privacy inlevert, maar dat is quatsch. Dat is gewoon propaganda/nepnieuws van het allooi dat we al jaren van die bende gewend zijn. Het KAN perfect allemaal op een anonieme manier georganiseerd worden, maar zij WILLEN dit niet en dringen hun wijze door je strot.

 7. Als e-rijder van het eerste uur en bekend met batterij auto’s kan ik zeggen dat wat Peters zegt over elektrische auto’s kolder is. Mijn auto is een zeer veelzijdig vervoermiddel, waarbij de beperkte actieradius voor mijn behoefte voldoende is. Als ik snellaad, kan ik ook de ritten die langer zijn en niet heel vaak voorkomen, afleggen.
  Er wordt gezegd dat het inefficient is, nou ik rij omgerekend 1 op 80 vergeleken met benzine. De elektrische auto zal, als het aandeel duurzame energie toeneemt, alleen maar schoner worden dit i.t.t. de benzine auto, waarbij de katalysator gebruikt wordt om ultrafijnstof te produceren die nog vele malen schadelijker is dan gewoon fijnstof van de oudere motoren.
  De rijeigenschappen en comfort van elektrische auto’s zijn dusdanig dat je niet meer terug wilt naar een verbrandingsmotor met zijn trillingen, geschakel, lawaai, inefficient gebruik van brandstof etc. Verder is het onderhoud minimaal: geen oliewissels, geen distributieriemen, zelfs remblokjes en remschijven gaan bijna eeuwig mee.
  Dat de zelfrijdende auto een zoveelste bedreiging voor onze privacy is, dat staat buiten kijf. Een groter controlemiddel over de burgers is er bijna niet dus hoewel techniek neutraal is, wordt deze misbruikt door de elite om ons zodanig onder controle te houden dat de status quo gehandhaafd kan blijven.

 8. Auto weg! gestopt met roken,jenever,en vlees,werk 20 uurjes p/w en leef in een commune f*ck de (r)overheid!!!!

 9. @Nuchter [6]:
  Was het niet de bedoeling om de daken vol te plempen met zonnecellen, en de landschappen te vullen met bossen windmolens?
  Op die manier heb je “Gratis” stroom voor je elektrische auto.
  Wat de windmolens en dergelijke kosten vergeten we maar.
  Ik heb gewerkt met elektrische heftrucks, en weet hoeveel stroom die dingen gebruiken.
  Het elektriciteitsnet kan het niet aan als we allemaal tegelijk die dingen aansluiten.

 10. De Vernederlandse overheid zorgt er voor dat u niet in een grote, veilige auto kunt rijden. Liever laten ze u risico nemen door je min of meer te verplichten in een koekentrommel opgeruimd te worden bij een aanrijding.

  http://www.autotrader.nl/auto/land-rover-range-rover-evoque/bouwjaar-van-2017/

  http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/auto?isSearchRequest=true&vc=Car&dam=0&ms=14800%3B10&fr=2017

  Vernederland is een proletarisch kut land en alleen geschikt voor idioten die zich graag laten afpersen, daarvan akte….(kijkt in de spiegel)

Comments are closed.