rompuyBinnenkort worden er weer verkiezingen gehouden, en mogen de Nederlanders dus weer massaal naar de stembus om hun voorkeur uit te spreken.

Nu is stemmen eigenlijk een zeer irrationeel iets om te doen als individu. Nog nooit in de geschiedenis van de parlementsverkiezingen maakte één stem ergens het verschil. De kans dat het dit keer anders zal zijn is verwaarloosbaar, dus dat maakt het uitbrengen van uw stem vergelijkbaar met het dromen over seksuele uitspattingen met Melania Trump. Het geeft misschien een warm gevoel, maar daar blijft het dan ook bij.

Wie rationeel denkt snapt dit, en beseft dat de kans dat een stem ook maar iets verandert kleiner is dan de kans dat je overreden of overvallen wordt op weg naar het stembureau. De conclusie moet dan ook luiden dat rationele mensen niet stemmen.

Maar daar komt het stemmersdilemma om de hoek. Als rationele mensen niet stemmen, dan blijven er alleen irrationele mensen over die hun stem uitbrengen, en krijg je uiteindelijk irrationele politici aan de macht.

De lijst van irrationele politici die aan de macht zijn of waren is eindeloos, dus de praktijk wijst uit dat dit een daadwerkelijk dilemma is. Niet-stemmen is de rationele keuze, maar die keuze leidt uiteindelijk tot een overdaad aan irrationele politici, waar de niet-stemmer helaas ook enorm onder gebukt gaat. En dat maakt stemmen op de minst kwade van het stel verkiesbaren dan weer een rationele keuze.

Eerlijk gezegd ben ik er nog niet over uit. Al was het maar omdat het me nog niet duidelijk is wie de minst irrationele politicus is van het stel.

16 REACTIES

 1. Met je stem uitbrengen legitimeer je ook het systeem! Denk toch dat niet stemmen op de langere termijn het meeste effect heeft. Eerst komen er uiteraard steeds meer irrationele politici aan de macht. Maar mensen zijn niet gek en zullen de politiek en overheid die ze vertegenwoordigen dan afwijzen (deze trend is al ingezet) en zullen mensen steeds minder gaan stemmen! Als er straks een opkomst is van amper rond de 30% zal iedeeeen die niet meer stemt zich gaan afvragen, de legitimiteit van het systeem.

  Kim Winkelaar [4] reageerde op deze reactie.

 2. Stemmen is instemmen met het systeem. Het systeem zelf is zo opgezet dat grote veranderingen (waarvoor een grondwetswijziging nodig is) erg moeilijk voor elkaar te krijgen zijn.

  Het “stemmersdilemma” brengt ook met zich mee dat als rationele mensen bezorgd zijn over de acties van “irrationele politici” en daar iets aan willen doen, deze dan misschien ook een baan als top-ambtenaar moeten ambieren om de irrationaliteit af te remmen. En daarmee worden zij onderdeel van het systeem…

 3. Ook rationele stemmers kunnen irrationele politici aan de macht helpen. Ik ga overigens wel stemmen.

 4. @Kim Winkelaar [4]: nou ja die 30% is maar een getal! Mijn punt is als er dan 1% nog maar stemt dan komt de legitimiteit in geding!! Ging van 30% uit omdat ambtenaren en mensen die onderdeel zijn van de overheid natuurlijk altijd “voor” dit systeem zijn. Maar goed ik zelf stem lekker niet, wil niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze maffia praktijken. Sterkte met je afweging!

 5. Hé psst! €.1000,- !!!!!
  Artikel 126
  1 Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
  2 Dezelfde straf wordt toegepast op de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen.

  frits [7] reageerde op deze reactie.

 6. Hoeveel echt vrijheidslievende mensen zijn er nu in Nederland? Zelfs al gaan die allemaal stemmen, hoeveel zou dat dan opleveren? Eén zeteltje hooguit? Politici zijn voor het overgrote deel gekozen om cadeau’s uit te delen op kosten van anderen of anderszins hun visie af te dwingen. Voor die politici zou het politieke zelfmoord zijn om de overheid fors te verkleinen. Wat ga je daar met 1 zetel aan doen? Als je al 1 vrijheidsgezind politicus de kamer in krijgt, gaat die daar NOOIT verandering in brengen.

  Als je via de politiek meer vrijheid in Nederland wilt, dan moet je ervoor zorgen, dat je samen meer dan 50% van de kiezers vormt. Gaat helaas niet gebeuren voor maart. Als het aantal vrijheidslievende mensen ooit wel zo hard gaat stijgen, gaat dat ook zonder verkiezingen forse gevolgen hebben. Stel, dat de meerderheid van de bevolking organisaties zou boycotten die om subsidies lobbiëen? Of dat mensen massaal burgerlijk ongehoorzaam zouden zijn? Ik denk, dat dat op zichzelf al heel veel invloed zou hebben, maar helaas….

 7. Stemmen of niet zie ik in het kader van “wat brengt ons dichter bij een libertarische samenleving”

  Op dit moment is niet-stemmen imo erger dan wel stemmen.

  Laten we er eerst voor zorgen dat onze westerse cultuur overleeft. Want zonder die cultuur kun je libertarisme voor de komende duizend jaar wel vergeten.

  Nu ben ik er van overtuigd dat onze westerse cultuur wel zal overleven. Maar dat kan op twee manieren. Nu stemmen voor onze cultuur kan imo veel bloedvergieten in de toekomst voorkomen.

  Soms moet je -zelfs als NAPer- toch kiezen voor de minst gewelddadige oplossing.

 8. Ik heb hier een kleine meningsverandering over ondergaan. Alhoewel de kans inderdaad uitermate klein is dat je iets verandert met je stem, heb ik de volgende overwegingen.

  1) Stem op politici die een volk kunnen onderwijzen over ideeën met betrekking tot vrijheid. Ron Paul was hier een voorbeeld van.

  2) Stem op een politicus als je het gevoel hebt dat de anderen het allemaal NOG erger zouden maken dan het nu al is, als je denkt dat het vijf voor twaalf is met betrekking tot bepaalde onderwerpen en dat iets tegenhouden een tijdelijk prioriteit heeft boven genoegzaam niets doen en zien hoe iets nog erger wordt. (denk hierbij aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld de EU, oorlogen of immigratie).

  3) Stem op een politicus als hij ideeën heeft die een daadwerkelijke vooruitgang zouden zijn in vergelijking met de status quo standpunten van de andere partijen. In mijn optiek zou dit een stem op de LP of Forum voor Democratie rechtvaardigen. Hierbij is het wel belangrijk dat je ook echt gelooft dat deze partijen het menen, en niet slechts een spelletje spelen om macht te krijgen.

  Dit zijn, in mijn optiek, drie redenen die het stemmen van libertariers rechtvaardigen. Stemmen op het “minst kwade” houdt impliciet in dat je altijd zou stemmen zolang iemand het minst erg is. Deze reden verwerp ik, omdat in dat geval een kandidaat op bepaalde vlakken minder erg is dan anderen, maar op andere vlakken misschien juist weer erger. Het is dus water naar de zee dragen. Een dubbeltje inwisselen voor twee stuivers.

  Rien [14] reageerde op deze reactie.

 9. @dr.kwas [8]:

  Is dat zoiets als:

  Betaal je belasting met vreugde, want vroeger had je slavernij en was het nog erger?

  Stemmen is volstrekt nutteloos, tenzij je een strategische reden ziet om met je stem een daadwerkelijke grote invloed te kunnen helpen bewerkstelligen. Dat houdt per definitie in dat stemmen voor een partij uit de VVD-SP kongsi (alles wat daar tussenzit) een stem van niets is. Dat zijn namelijk allemaal status quo partijen.

 10. Stem op een partij die de democratie wil herstellen, dan kun je later stemmen wat er wel en niet onder democratie moet vallen.

 11. @Rien [14]:

  1: Ron Paul heeft met zijn kandidatuur een ongelooflijke hoeveelheid nieuwe mensen bekend gemaakt met het libertarisme. Bovendien is elke nieuwe libertarier goed. Zijn zoon Rand Paul heeft naar mijn weten geen enkele persoon het libertarisme laten omarmen. Het bekend maken van mensen met libertarische principes op zo’n platform heeft dus effect.

  3: Het “minst kwade” is niet hetzelfde als partijen die een daadwerkelijke verbetering voorstaan. Als je bijvoorbeeld moest kiezen tussen Obama en Mitt Romney in 2012 zou je niets hebben veranderd en zou stemmen geen enkele zin hebben. Als je moest kiezen tussen VVD, D66, en PVDA zou je niets veranderen en zou stemmen geen enkele zin hebben.
  Echter, de LP en FvD staan op zeer belangrijke punten mijlenver af van andere partijen en zijn een daadwerkelijke verbetering.

 12. Stemmen heeft geen zin!
  De democratie is hier niet meer in kikkerland Nederland.
  De politiek volgt bevelen op van die EU PROLETEN uit Brussel.
  De politiek komt niet op voor eigen land en volk.
  De tijd is DAAR om de politiek buiten spel te zetten!
  De tijd is daar voor een zakenkabinet, die Nederland weer opbouwt en weer gezond maakt.
  Als eerste de grenzen dicht, met controle!
  Uit de EU!
  Stoppen met: ontwikkelingshulp!
  Alle personen opsporen die hier niet horen, en uitzetten!
  Als de overheid net zo zou werken als een bedrijf, kan men op jaarbasis 20 miljard besparen!
  En die 20 miljard word besteed in EIGEN land!
  Kortom: Een zakenkabinet en wel NU in 2017!!!!

Comments are closed.