6a00d83452403c69e201b7c81e41ec970bVan de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen bevat bijna de helft plannen die in strijd zijn met de rechtsstaat. Dat stelt de Nederlandse Orde van Advocaten. Sommige voorstellen worden “griezelig” genoemd. 5 van de 13 verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer hebben een ‘rood licht’ gekregen. Die bevatten voorstellen die vaak inspelen op zorgen over immigratie en angst voor terrorisme, maar voldoen niet aan de minimale vereisten. Sommige plannen van het CDA,VNL,PVV en de VVD zijn in strijd met geldende mensenrechten of zijn openlijk discriminerend,stelt de orde. TT van vandaag

Los van dat er inmiddels al zoveel regels en wetten zijn dat elke vernieuwing wel ergens mee in tegenspraak is, is wat de Orde van Advocaten schrijft zorgelijk. We gaan dadelijk stemmen op programma’s die tegen de wet zijn? Voor je het weet ben je nog medeplichtig aan een wets overtreding, om maar te zwijgen van deelnemer aan een criminele organisatie, of in overtreding mbt privacy regels: mijn oproep om wel (of niet) tegen onwettelijke voorstellen te zijn en in het bijzonder tegen de de huidige uitgebreide privacy wet is  dan strafbaar. Want het zal vast wel terrorisme in de hand werken. Zo gek kan het zijn.

 

12 REACTIES

 1. Waag U niet aan on zekeren ondernemingen en of
  hachelijke bezigheden!!

 2. Hier een linkje naar een artikel in het NRC over dit onderwerp.

  Programma’s van een natiestaat kunnen al snel bedreigend zijn voor de staat waarin een mens verkeert.
  Voorbeeld: Als natuurrecht alleen natuurlijk gezag van ouders erkent, wie is dan bevoegd om natuurwetten te schenden door wetgeving met schoolplicht in te stellen om ouders overdag van hun kinderen te scheiden op straffe van een boete of ontzetting uit de ouderlijke macht? De plicht van overheidswege om kinderen naar school te sturen is een schending van de autonomiteit en de geestelijke integriteit van zowel ouders als kinderen, tevens een schending van de integriteit van een gezin. En dat is dan nog maar één voorbeeldje van hoe gek het kan zijn.

 3. De maffiastaat mag geld afpersen middels een fictief rendement en dat is volgens deze hoogopgeleide meesters in de rechten geen enkel probleem? Dan maken we toch alles, wat volgens deze proletariërs in strijd is met de wet, fictief!….Zo, is dat probleempje ook weer opgelost. Trusten, niksnutten en prutsers van de rechtelijke macht. Als men het éne niet kan aanpakken, waarom je dan wel druk maken om dergelijke onzin? Of staan dan de gesubsidieerde nevenbaantjes van ze op de tocht?…Om maar iets te noemen.

 4. Een tip voor wie geïnteresseerd is in groepsmechanismen, waaronder ook rechtspraak:

  De partij die bepaalt wat de regels zijn, hoe rechtspraak en handhaving functioneren, is eigenlijk altijd de partij die de krachtigste wapens of de meeste vernietigingskracht heeft. Hoe beschaafd mensen zich ook voordoen. De vraag is natuurlijk welk systeem de meeste stabiliteit oplevert en (iets geheel anders) hoe rechtvaardig een denkwijze feitelijk is. Stabiel betekent immers nog niet leefbaar of werkbaar.

  Op Netflix draait momenteel een TV-serie, The 100.

  In deze TV-serie bestaan een aantal partijen die elk zo hun eigen zienswijze hebben op de afhandeling van geschillen. De makers hebben een puik stukje werk afgeleverd en brengen allerlei groepsmechanismen treffend in beeld.

  TXX [10] reageerde op deze reactie.

 5. Normaliter is de Engelstalige wikipedia pagina het informatiefst. In het geval van de serie The 100 adviseer ik zowel de Engelse en Nederlandse te bekijken. Als je die samenvoegt wordt het beeld wat completer. Beter is natuurlijk de serie te bekijken. Het is een van de weinige TV-series waar je daadwerkelijk wat wijzer van wordt.

 6. EU controle over Europa (Griekenland scenario)!
  Als laatste heb ik nog niet kunnen achterhalen hoeveel dividend of couponrente de ECB ontvangt tegenover de monetaire financiering van QE vanaf april a.s. met 60 miljard per maand. Ik dacht dat die opbrengst inmiddels wel eens hoger kan zijn dan de geldschepping van de ECB. In dat geval is zich een deflatoire monetaire situatie aan het ontwikkelen. Nog nergens zijn daarover vragen, evenmin over de koers waarvoor die obligaties zijn opgekocht en van wie. Verkoopt Draghi een deel van de Griekse (50%) goedkoop ingekochte obligaties aan Goldman Sachs (zijn oude werkgever) dan wordt bij door verkoop met 75% zowel door de ECB als door GS een hoge winst geboekt op die investering. Want de couponrente ligt vast en betaalbaar vanwege QE. Dijsselbloem was heel mistig over de informatie die hierover vanuit de ECB naar buiten komt.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 7. @jhon [7]: Ja, en wat dan nog? Iemand vult zijn zakken? Bedenkt een politiek programma dat ‘de rechtstaat’ ondermijnt? So what? Vergeet niet dat je het hebt over het feestje van anderen. Er wordt veel moeite gedaan om vrije radicalen van mensen te maken. Een vrije radicaal is niets meer dan een reactieproduct. Een product dat vervolgens ingezet wordt om het feestje van anderen aangenamer te doen verlopen. Waarbij brave reactieproducten (slaven of mensen die veronderstellen bevrijd te zijn maar in werkelijkheid aan een touwtje bungelen) goed beloond worden. Maar wie wil nu een instrument, pion of speelbal zijn van anderen? Als je erover nadenkt, geen weldenkend mens, toch?

  Het boek Dianetics gaat op het onderwerp “reactief verstand” in. Zodat er een einde aan gemaakt kan worden. Want het is beter zelf de primaire oorzaak te zijn van gebeurtenissen.

  Volgens de auteur:
  “Do not give or receive communication unless you yourself desire it.”
  From L. Ron Hubbard’s The Creation of Human Ability

  De bancaire sector, overheidsmachine’s en andere handelaren dringen zich behoorlijk agressief aan mensen op. Met de bedoeling dat mensen op hun dwingende communicatie reageren, liefst zoals gewenst en liefst omdat er geen andere mogelijkheden (vrijheden) opengelaten worden. Aangezien deze lieden hun heb- en heerszucht niet kunnen beheersen, is het beter ze te boycotten en te laten weten dat je niet, nooit meer aan hun spel meedoet. Want zou je dat doen, dan zou je jezelf reduceren tot een reactieproduct.

 8. Als we alle kamer zetels belonen, met het minimum loon, dan zijn wij er vanaf!!!
  En als pleister op de wonden, verplicht komen, en op de zetel
  plaatsnemen!

 9. @TXX [10]: Als je die serie analytisch bekijkt, dan zie je allerlei herkenbare mechanismen. Haantjesgedrag (in groepen staat altijd wel iemand op die de leiding wil nemen), xenofobe reacties (alles wat vreemd is is bedreigend), trouw, verraad, enz.

  Daarnaast ook een afspiegeling van de westerse maatschappij. Voor het geval het je niet is opgevallen:

  – Het Bergvolk als de aristocratie (afgeschermd van een omgeving die ze als gevaarlijk beschouwen), slimme mensen die van intriges en manipulatie houden. Ze zouden het liefst een aards bestaan leiden maar durven het niet aan vanwege veronderstelde gevaren. Ze zijn er daadwerkelijk niet tegen bestand.

  – De Grounders oftewel Grondvolk als burgerij (bloed voor bloed) waarvan het bloed (emoties) en beenmerg (spreekwoordelijke stamceltherapie) door het Bergvolk onder dwang wordt geoogst om hen gezond te houden. De Grounders willen telkens weer rechtvaardige vergelding, maar hebben nog niet door hoe je geweld op een geweldloze manier kan smoren.

  – De Reapers (oogsters) als overheidsdienaren die door het Bergvolk zijn gekweekt, door Grounders onder ‘mind control’ te brengen. Ze kunnen wel gered worden, maar moeten dan afkicken van drugs, wat niet iedereen overleeft.

  – Het Luchtvolk als mensen met een sterrenstatus die liever een aards bestaan zouden willen leiden. Ze zijn wat rigide met regeltjes.

  – De 100 als jonge pioniers die een eigen weg willen vinden maar daarbij last hebben van alle partijen en ondertussen snel moeten leren om vooruitgang te boeken.

  Het mooie van de serie is dat de menselijke natuur en menselijkheid worstelt met de noodzaak om op de één of andere manier tot afspraken en een structuur te komen om de groep gezond te laten functioneren.

  Zoals ik al schreef is het echt een puik stukje werk wat getuigt van inzicht bij de bedenker.
  Bij tijd en gelegenheid zal ik de serie verder afkijken. Ben benieuwd of en hoe ze het allemaal gaan oplossen 😉

 10. Blijkbaar is de orde van advocaten vergeten dat wetten gemaakt en ongemaakt worden door de politiek, en dat partijen om precies die reden dus programma’s mogen samenstellen, om op basis daarvan voldoende steun te krijgen bepaalde wetten te creëren, veranderen of terugtrekken. Als partijen geen voldoende steun krijgen, is er niets voor de OvA om zich zorgen over te maken. Als er wel voldoende steun is, dan bepaalt de democratie dat die wetten dienen te veranderen. Immers, al die wetten en verdragen die er nu WEL zijn, zijn ook uiteindelijk op basis van democratie in het leven gebracht.

  Of dachten ze daar echt dat eenmaal vastgestelde wetten tot in de oneindigheid vastgelegd zijn? Hoe zijn die wetten die slavernij goedkeurden dan verdwenen?

  Wat de Orde van Advocaten in werkelijkheid aan het doen is, is cultuurmarxisme bedrijven. Het verdedigt de “deugstaat” die van Nederland gemaakt is, en wil niet dat de politiek met zijn fikken daaraan komt. Maar de politiek heeft, in het huidige systeem, natuurlijk alle recht daar met zijn fikken aan te komen. Daar bestaat het voor. Om, vanuit hun perspectief, wetten die zij handig vinden te introduceren, en wetten die niet functioneren in te trekken.

  Buiten dat is de rechtsstaat gewoon een poppenkast.
  https://deindividualist.wordpress.com/2017/01/14/zogenaamde-heiligheid-van-de-staat/#more-1448

Comments are closed.