8 REACTIES

 1. idd. de standpunten zijn juist verhard.
  de kloof tussen “links” en “rechts” is juist vergroot.
  de “verliezers” hebben nog steeds geen idee van de impact van de informatie verkregen via het internet.
  De politici kommen er niet meer mee weg met wat ze zeggen, dit is in no-time weerlegd. Zij zullen zich terdege moeten voorbereiden op wat ze gaan zeggen. een zakenkabinet dus.

  John [4] reageerde op deze reactie.

 2. @jhon [2]: Het Griekse demos komt mogelijk van deamon, een woord voor een boodschapper (kan goed of slecht nieuws zijn) of iemand die iets doet (idem).

 3. Dat werkt ook op andere niveau’s zo.
  Wie voor “ik” kiest om daarna gezonde verhoudingen met anderen te kunnen aangaan en onderhouden, wordt door alfamannetjes als narcist gestigmatiseerd. Projectie. Het “algemeen belang” walst wanneer het haar blieft dwars over individueel belang heen, veroorzaakt disbalans en wordt vervolgens gepikeerd als zij haar zin niet krijgt. Waarmee zij haar ware, gecorrumpeerde aard demonstreert. En ergens is dat wel goed, want daarmee brokkelt het draagvlak steeds verder af.

  Jammer dat mensen die op een ‘nobele missie’ zijn en zichzelf superieur voelen zich onbereikbaar houden voor degenen die zij inferieur achten. Zonder de betrokkenen te kennen. Bureaucratie en repressie anderszins werkt immers nogal contra-productief om anderen te leren kennen; het schept verdeeldheid.

  Wanneer mensen gezond met elkaar omgaan is er zowel ruimte voor individualiteit als voor gezamenlijke activiteiten. Dat zie je in een gezin, een buurt, een dorp etc.

 4. aha,…nog steeds bezig met de collectieve verdoving?

  …nou succes ermee!

 5. @John [4]:

  Je mag niet meer alleen voor eigen land kiezen.

  Dat maken we nog altijd zelf uit.

  @DzVzTkM [6]:

  Sorry, maar dat zegt niets. Het feit dat in al deze gevallen er zogenaamde “experts” te vinden zijn die elkaar tegenspreken zegt genoeg. Het blijft ook in dat geval een geval van persoonlijke, politieke voorkeuren van de “expert”.
  Neem bijvoorbeeld economie: wat voor soort econoom willen we daar hebben? Een Keynesiaan, een Misesiaan of een Marxist? Het feit dat het een “expert” is in zijn specifieke economie-richting zegt niets, want waar bijvoorbeeld Marxistische economie op neerkomt kunnen we wel voorspellen. Krijgen we een Keynesiaan dan krijgen we inflatie en geld drukken en de gedachte dat overheidsbemoeienissen een economie kunnen stimuleren.

  Hoezo zouden vrijheidsliefhebbers daarop moeten zitten wachten?

  Paul Krugman is een Amerikaanse economist en een Nobel Prijs winnaar. Maar ik weet zeker dat libertariers niet blij zouden zijn met het soort economisch beleid dat hij zou voeren als hij het in Amerika voor het zeggen zou hebben.

Comments are closed.