slaveWe leven in een wereld met meer dan 7 miljard mensen. Volgens het WFP hebben 795 miljoen mensen niet genoeg te eten. De wereldbevolking neemt nog steeds toe. Vanwege de global warming hypothese wordt er daarnaast ingezet op biobrandstoffen. In deze wereld met honger zijn er idealisten die landbouwgrond vernietigen. In Nederland. Voor 13 duizend euro per hectare.

Uit een brief van Natuurmonumenten die op 17 juni is verstuurd om fondsen te werven staat het volgende over de natuurontwikkeling:

Om die natuur uit te breiden en te versterken, kopen we regelmatig stukken grond aan. Maar na aankoop van landbouwgrond begint het pas! Want nieuwe grond is nog lang geen nieuwe natuur. Vaak gaat het om voormalige landbouwgrond dië tientallen jaren Is bemest. …….. Het zwaarste werk is het afgraven en afvoeren van de bovenste laag mestgrond. Vervolgens gaan we aan de slag met de waterhuishouding: we verhogen het grondwaterpeil door stuwen te plaatsen en sloten te dempen of ondieper te maken. Nieuwe natuur ontwikkelen op deze manier kost zo’n 13.000 euro per hectare. 

Wat zijn je prioriteiten? De wereld redden van honger? De wereld redden van global warming? Of insecten en weidevogel vriendelijke semi natuur scheppen met stuwen en sloten?

natuurmonumenten 1 - Copy

natuurmonumenten 2 - Copy

12 REACTIES

 1. Gelukkig is er een sterke ontwikkeling gaande waarmee grootschalige verticale , biologische, land- en tuinbouw gebeurt op kleine oppervlakte zonder gif en kunstmest en met een fractie van verbruikt water. Vlak bij de consumenten in de stad. Deze ontwikkeling is al op gang in Amerika, China en ons eigen landje in Dronten!
  Het grootschalig houden van koeien wordt overbodig, vlees en melk alleen nog voor verstandig beperkte consumptie. Land genoeg om ook natuurontwikkeling vlak bij mensen naast bovenstaande evolutie te laten bestaan.

  anp rebel [9] reageerde op deze reactie.

 2. Het “honger” argument vind ik belachelijk.

  Maar 13000 euro om een hectare natuur “te maken”, daar lig ik gierend van het lachen op de grond!!!!!!!!

 3. Twee reacties. Veel vogels uit natuurgebieden met “arme” grond gaan eten zoeken op de bemeste “rijke” landbouwgrond uit de omgeving. Het is schandalig dat vruchtbare gronden die eeuwenlang gevormd werden door de zee, afgegraven worden met overheidsgeld om ze armer te maken

  Ratio [5] reageerde op deze reactie.

 4. Ik had vroeger een 2,5 ha grasland, dat keurig door een bevriende boer werd gemaaid en het gras was voer voor de koeien op stal.
  Ik scheidde een halve hectare af, maakte een lange vijver plus enige meters plasdras. Daar hoefde je niets verder aan te doen, de natuur regelde het zelf en binnen de korste keren ontstond er een keur aan wilde planten en een paradijs voor vogels. Alles tegen minimale kosten.

 5. @Lieve [3]: mensen zie zelf niet productief zijn hebben vaak geen respect voor de productiviteit van anderen. Generaties lang is er hard gewerkt om een stuk landbouwgrond vruchtbaar te maken. Dit terugdraaien, en het werk van generaties teniet doen, voor vage idealen, is immoreel.

 6. Verrijking betekent meestal verarming, Omdat er specialisatie optreedt. Vb.:
  – Meer geld betekent bijvoorbeeld meestal minder sociale vaardigheden.
  – Meer gespecialiseerde kennis betekent verarming in de algemene ontwikkeling, er is gewoonweg te weinig tijd beschikbaar om ontwikkelingen in andere interessegebieden bij te houden. Waardoor tunnelvisie (verarming) ontstaat.

  Ook veredeling betekent verarming. Vb.:
  – Vraag maar aan een molenaar wat er voor nodig is om van bruin naar wit meel te gaan. Er gaan voedingstoffen verloren.
  – Vraag maar aan iemand die in de adelstand is verheven wat daarvoor nodig was. Je krijgt er traditioneel levende doden van, zoiets als de afbeelding boven het artikel. Grofweg omdat de betrokkene vanaf dan gewoonlijk nog wel organiseert en praat, maar niet meer doet (zo ontstaat van oudsher scheiding tussen denkers en doeners wat vervolgens weer tot problemen leidt)

  Nu dit wat duidelijker is… iets over landbouwgrond.
  Het spreekt voor zich dat de mens voedselvoorziening nodig heeft.
  De andere kant van het verhaal is dat landbouwgrond (gespecialiseerde toepassing; volledige toewijding aan voedselvoorziening) langzamerhand verarmt en uitgeput kan raken (roofbouw). Om die reden is van oudsher altijd een periode ingesteld dat grond braak ligt en kan herstellen; een soort sabbatical voor grond. Dat lappen hedendaagse landbouwers aan hun laars omdat de grond iets op moet leveren. Tijd is geld. Braakliggend land levert niets op. Ze kunnen doorgaan dankzij kunstmest. Maar goed voor de grond is het niet.

  Het mooiste zou zijn als er variatie op grond is. Dat sluit de productie van voedsel niet uit. Kweken is weinig anders dan natuurlijke groei commercialiseren en (her)organiseren.

  Er zijn ook andere trucjes om voedsel te kweken, zonder een aanslag te plegen op grondgebied. Alleen moeten die wel toegepast en gepopulariseerd worden. Wist je bijvoorbeeld dat als je een kopje (of beter, de onderkant waaraan wortels zitten) van prei de grond in steekt, er dan gewoon weer volgende prei gaat groeien?

 7. @mario [7]: Even een vertaalslag maken: De bureaucratische machinerie lijkt gerund te worden door Sharia-freaks met zand in hun hoofd. Communiceren en denken lukt niet zo best (onwil). Allerlei onbenullen gaan ervan uit dat iemand (die tegen zijn wil tot burger is gebrandmerkt en onderworpen is aan een Sharia, pardon, wetgeving) een kleuter is en dient te blijven. Orders volgen is het devies.

  Op die manier creëren bureaucratische machines onvruchtbare zandgrond in de hoofden van hun doelwitten. Die machinerie is er natuurlijk niet vanzelf gekomen en leidt slechts deels een eigen leven. Want wie heeft die machinerie eigenlijk bedacht en met welk doel operationeel gemaakt? Ook dan is ‘follow the money’ het devies. Want er wordt ‘werkgelegenheid’ gecreëerd en er worden producten vanuit het bedrijfsleven de markt in gepusht. Nee zeggen mag de doelgroep namelijk niet, de ideale manier om ‘diensten’ en producten te marketen.

Comments are closed.