Kawasaki_ZZR1100Enige tijd geleden alweer verscheen er een rapport waaruit blijkt dat 4 van de 10 zzp’ers geen inkomstenbelasting betaalt. Een rapport van enkele jaren terug alweer gaf vergelijkbare uitkomsten.

Het onderscheid tussen zzp’ers en werknemers moet worden verkleind, zo heeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven. Tegelijkertijd is het kabinet van mening dat dit beter door een volgend kabinet kan gebeuren. De fiscale positie van zzp’ers moet namelijk onderdeel zijn van een brede politieke en maatschappelijke discussie, zo staat er in de brief.

Nu is het huidige kabinet uitgeregeerd, zodat het allemaal afhangt van de manier waarop het volgende kabinet er tegenaan kijkt. Erg gerust ben ik daar echter niet op, aangezien zulke onderzoeken niet zomaar worden gedaan. Het rommelt dus rond de fiscale faciliteiten voor zelfstandigen.

De discussie rond zzp’ers wordt aangedreven door de zorgen over de houdbaarheid van de verzorgingsstaat, of wat daar na decennialang bezuinigen nog van over is. Naarmate de flexibilisering van arbeidsverhoudingen doorzet wordt het voor steeds meer mensen aantrekkelijker om zzp’er te worden, want dat geeft immers een lagere belastingdruk bij een gelijkblijvend gebrek aan werkzekerheid.

De politici kiezen dan niet voor een integrale herziening van het hele concept verzorgingsstaat, maar leggen de schuld neer bij matige verdieners die nog wel een acceptabele belastingdruk ervaren. De ‘vrije’ jongens (en meisjes) als zondebok voor het falen van een concept dat wel vast moest lopen.

Stel nu eens dat iedereen dezelfde belastingdruk zou krijgen als zzp’ers, zou dat niet een enorme impuls geven aan de economie? Werken wordt dan opeens voor iedereen interessant, ook voor mensen die nu door een combinatie van uitkeringen en subsidies (‘toeslagen’) weg worden gehouden van de arbeidsmarkt.

Vele handen maken licht werk, zegt het spreekwoord. In de fiscale politiek kennen we dat effect in de vorm van de Laffercurve, genoemd naar de econoom Laffer uit de VS, die ontdekte dat bij verlaging van belastingen de totale opbrengst van belastingen niet daalde omdat er meer economische activiteit kwam (lees: meer mensen werden productief).

Misschien is het een idee voor het nieuwe kabinet om die ‘oplossingsrichting’ (stukje beleidstaal) eens te proberen. Dan komt er eindelijk weer vaart in de zaak.

Paul Verhaegh

13 REACTIES

 1. Paul, leuk gevonden die Kawasaki ZZR-1100. Er bestaat kennelijk geen ZZP-1100, maar het is dichtbij.

  Opvallend:
  “Het onderscheid tussen zzp’ers en werknemers moet worden verkleind, zo heeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven.”

  De maatschappelijke mode schrijft de werkende klasse voor dat bij een grotere club (organisatie, werkgever) werken meer sympathie dient te genereren. Immers, hoe groter en sterker de vleugels zijn waarmee je beschermd wordt en waarop je gedragen wordt, hoe beter. Denkt men.

  Dezelfde mode schrijft de heersende klasse (de ‘toppers’ met een titel voor hun naam) voor dat een grotere club (organisatie, werkgever) creëren meer sympathie dient te genereren. Immers, hoe groter en sterker je vleugels waarmee je beschermt en waarop je mensen en projecten draagt, hoe beter. Denkt men.

  Een ZZP bewandelt de gulden middenweg; is geen loonslaaf, heeft geen loonslaven in dienst. Wordt niet in een verlaagde toestand gehouden, verheft zich niet naar een verheven toestand. Het optimum in een maatschappij waarin ieder mens soeverein is. Ieder mens zou eigenlijk als ZZP moeten optreden, wat betekent dat werkgevers best wel wat bewuster en nederiger kunnen worden (krimpen) en werknemers best wel wat bewuster en zelfverzekerder (groeien). Een herordening van een mentale landschap waar juist overheidsmachines een stimulerende rol in kunnen vervullen; naar zelfstandigheid leiden.

  Een regering beschouwt mensen die zonder hun toestemming tot burger zijn gebrandmerkt kennelijk als staatsbezit, melkvee, belastingslaven. Vanuit dat perspectief niet verwonderlijk dat de ZZP meer op een werknemer moet gaan lijken. Dat is alleen maar een denkwijze formaliseren.

  Het is best opvallend dat op de ZZP verhoudingsgewijs de grootste administratieve lasten rusten. Een bestaan als ZZP wordt, zo lijkt het, actief ontmoedigt, zowel vanuit overheidsmachines als vanuit het bedrijfsleven. Vanuit het bedrijfsleven wordt iemand die volle verantwoordelijkheid neemt (als natuurlijk persoon) aangemoedigd om verantwoordelijkheden te beperken (liever een rechtspersoon creëren). Is iemand eenmaal door de barriére van de eerste werknemer gebroken (opzetten loonadministratie), dan wordt de betrokkene geacht het aantal werknemers uit te breiden, waar de omgeving dan zo ongeveer geil van wordt. Het roept bewondering op vanwege denkwijzen in de maatschappelijke cultuur.

  “De discussie rond zzp’ers wordt aangedreven door de zorgen over de houdbaarheid van de verzorgingsstaat…”

  Wil men van de verzorgingsstaat af, dan moeten mensen zichzelf kunnen verzorgen. Zodanig dat er geen problemen ontstaan. Mochten die toch ontstaan, dan moet iemand die zelfstandig kunnen afhandelen en oplossen. Dat is iets waar een ZZP zichzelf stelselmatig in traint. Zonder gezonde individualiteit is het onmogelijk om tot gezonde sociale interactie te komen.

  Een mens zou toch denken dat een regering helemaal blij wordt van een bevolking waarin iedereen als ZZP optreedt. Tenzij er andere belangen nagestreefd worden, zoals het handhaven van klassenscheiding, het handhaven van allerlei onzin-baantjes, het creëren van gebrek in de ene groep zodat in een andere groep overvloed ontstaat (in plaats van welvaart voor iedereen).

  P.S. Bij ZZP wordt altijd gedacht aan éénpitters. Maar de best mogelijke éénpitter heeft 2 wielen zoals een motorfiets; de man/vrouw firma waarbij de man en vrouw in één geest optreden om met gedeelde gedragsnormen en waarden aan de slag te gaan. Samen zijn zij ‘the firm’, alleen is die term helaas gekoppeld aan een ‘criminele bijsmaak’. Mijn ervaring leert; als iets cirimineel genoemd wordt dan is er iets interessants aan de hand, iets waar de heersende klasse liever niet heeft dat de werkende klasse er over nadenkt vanwege een dubbele moraal etc.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 2. Voor motorliefhebbers: De Kawasaki ZZR-1100 staat ook bekend als de Ninja ZX-11.
  ZZR staat voor ‘Zigzag Riveting’.

  Details: De voorganger was de ZX-10, over de opvolger ZX-12 werd in Europa moeilijk gedaan. Daarna kwam de ZZ-R1200. De huidige versie is de Ninja ZX-14. Een beest van een motor, kennelijk de snelste productiemotorfiets; acceleratie meer dan uitstekend en topsnelheid electronisch begrensd op 299 km/h.

 3. Oorzaken achtergebleven welvaart

  Daar heb je hem weer. De kreet: “De verzorgingsstaat is onhoudbaar.” En in aansluiting hierop het cliché: ”mensen die nu door een combinatie van uitkeringen en subsidies (‘toeslagen’) weg worden gehouden van de arbeidsmarkt.”

  Alsof er helemaal geen technologische ontwikkeling is geweest. Geen arbeidsproductiviteitstijging. En alle handen hard nodig zijn om welvaart te genereren. De gigantische jeugdwerkloosheid in de EU is blijkbaar onbekend. En dat die het hoogst is in die landen waar de uitkeringen het laagst zijn is de schrijver blijkbaar ook ontgaan.

  Ook doet de auteur geen enkele moeite om wat financiële cijfers te geven over hoeveel van al die belastingcenten dan eigenlijk wel naar die verzorgingsstaat gaat; naar die uitkeringen en toeslagen. Ik geef een voorbeeld. Het BNP van Nederland bedraagt ca. 500 miljard. De totale huurtoeslag die aan arme sloebers wordt uitgekeerd bedraagt ca. 3 miljard. De belastingaftrek voor eigen woningbezitters is een veelvoud daarvan, ca. 9 miljard.

  Het achterblijven van de welvaart ten opzichte van de stijging van de arbeidsproductiviteit de laatste halve eeuw kan niet aan de uitkeringstrekkers liggen. Dat aantal is ongeveer gelijk gebleven. Echte oorzaken zijn naar mijn idee:
  – De immigratiegolf
  – De toegenomen hoeveelheid mensen in loondienst die (vrijwel volledig) nutteloos werk doen
  – De verkapte werkloosheid in de vorm van overscholing of verkeerde scholing van de bevolking
  – De kapitaalvlucht naar het buitenland in de vorm van verplaatsing van bedrijven die nuttige producten maken, het netto naar het buitenland wegstromen van kapitaal via banken en pensioenfondsen afkomstig van de spaarcenten van de eigen bevolking en het steeds meer overhevelen van Nederlands belastinggeld naar het buitenland zoals de jaarlijkse EU bijdrage. De daardoor achtergebleven koopkracht van de Nederlander vertaalt zich in een verminderde binnenlandse afzet van bedrijven die nuttige diensten leveren en goederen maken. Ca. 70% van de productie van ons bedrijfsleven wordt afgezet op de binnenlandse markt!

  Welvaart ontstaat als het product van arbeidsproductiviteit en de inzet van mensen voor het leveren van nuttige diensten en goederen. Die welvaart is in onze samenleving achtergebleven door een achteruitgang van het relatieve aantal mensen dat aan het proces van het leveren van nuttige diensten en goederen deelneemt. Door de mensen die er bij zijn gekomen, door de toename van nutteloos werk, door de verkapte werkloosheid door onbruikbare scholing en doordat de koopkracht bij een groot deel van de bevolking in verhouding tot de gestegen arbeidsproductiviteit is uitgehold, waardoor de afzet stagneert.

  Hebben uitkeringen daar dan helemaal geen schuld aan? Zeer weinig of niet. Met uitzondering wellicht van het misbruik van de WAO en later WIA. We hebben met bijna 1 miljoen zogenaamde arbeidsongeschikten in Nederland gezeten. Een klein deel daarvan had waarschijnlijk wel zijn ingezet voor nuttig werk. Dat een bijstandsgerechtigde meer of minder zo weinig de welvaart beïnvloedt komt niet alleen door het in verhouding niet zo’n hoge aantal. Vrije tijd is op te vatten als een nuttige dienstverlening van de samenleving. Een thuiszittende uitkeringsgerechtigde is daarom te prefereren boven bijvoorbeeld een nutteloze ambtenaar. De laatstgenoemde houdt vaak anderen ook nog van nuttig werk af. Bovendien geldt dat welvaart het snelst stijgt bij het leveren van diensten en goederen aan mensen die daaraan het meest behoefte hebben.

 4. De zittende politieke elite heeft geen interesse in oplossingen die het huidige financieel economisch systeem hervormen. Wanneer het niet het huidige systeem ondersteunt, is het niet acceptabel.

  Pro of contra FvD, dit soort nieuwe partijen zijn wel nodig om beweging te krijgen in de verstarde politieke massa.

  Het goede nieuws is: het komt er aan, nog even volhouden… de fourth turning staat voor 2020-2025 op het programma.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Rien [4]: Kennelijk beschik je over voorkennis; geen profeet maar ingelezen in een draaiboek. Windt je niet teveel op over dit veronderstelde goede nieuws. Het is maar de vraag of acteurs doen wat vooraf in het draaiboek veronderstelt wordt en daarnaast of er na een 4th ook een 5th turning komt. Auteurs van draaiboeken neigen ertoe sommige plannen te beschrijven, anderen niet. Behoedzaamheid is verstandig.

 6. @Nico [1]: Inzake de ZZP als éénpitter met 2 wielen (man/vrouw); bij een motorfiets wordt een zogenaamde wheelie (met 1 wiel in de lucht) als roekeloos weggedrag gezien. Dat kan (in BE of NL) tot invordering van een rijbewijs leiden vanwege het veroorzaken van gevaar voor andere weggebruikers.

  Zo bezien is het op zich is het niet zo vreemd dat een ZZP (een man of vrouw) bepaald niet aangemoedigd wordt, immers een 1-wieler is meer een circusact die met moeite balanceert.

  Waarom is de Man vrouw firma (een specifieke variant van de v.o.f.) eigenlijk zo weinig populair?

  jhon [8] reageerde op deze reactie.

 7. Als we eerst eens de definities goed zetten:

  “4 van de 10 ZZP’ers betaalt geen inkomstenbelasting?”
  Dat kan. Maar het zegt niet veel.

  Als er van de 10 ZZP’ers maar 6 een eenmanszaak hebben en 4 een B.V., dan zegt die bewering dus niets. Want een ZZP’er die een of meerdere BV’s heeft (ik ben zo iemand) die betaalt inderdaad geen inkomstenbelasting. Die betaalt (zich blauw aan, ik ben zo iemand) LOONbelasting, ofwel loonheffingen.

  Er is dus een belangrijk verschil tussen inkomstenbelasting en loonbelasting en eveneens een belangrijk verschil welke rechtsvorm de ZZP’er heeft.

 8. @jhon [8]: Laten we maar zeggen… de satanische versie van een community initiatief.@jhon [8]: Uit eigen ervaring (als doelwit) kan ik melden dat wie wil afpersen, frauderen of zwendelen alle benodigde assistentie van overheidsmachines verkrijgt. Waardoor een soort David vs. Goliath conflict ontstaat, een titanenstrijd. Was Thor niet een killer van reuzen? 😀

 9. Sorry jhon, ik zit hier op een ongelooflijke kut-notebook te werken. Contactdender, oververhitting, niets is te gek voor dat ding. Het is wel grappig om tegen zo’n apparaat te schelden, maar opschieten doet het niet echt.

  frits [11] reageerde op deze reactie.

 10. Ik snap dus niet… waarom niet meer zzpers als rechtsvorm eenmanszaak kiezen. Dan kan je veel breder werken en heb je heel veel meer aftrek posten als je maar een soort van inversterings opject er bij neemt. Maar goed het hangt ook af van de tak waarin je werkzaam bent.
  En dan nog: de twee zekerheden in het leven
  -belasting
  -dood

 11. @frits [11]: Ik bedoelde het letterlijk. Inzake productie van drugs of tabak: Als je voldoende weet, dan weet je ook dat ieder individueel en zelfstandig mens heel eenvoudig naar behoefte allerlei drugs en tabak kan produceren. Maar om daar nou een fabriek van te maken…

Comments are closed.