Forum voor Democratieimages(semi longread alert, 1100 woorden) Sinds de verkiezingswinst is het Forum voor Democratie het nieuwe kwaad. Zo is Thierry Baudet volgens een volkskrant columniste de vleesgeworden ontmoeting tussen verkrachtingsverheerlijkend fascisme en een slechte Jiskefetaflevering. Erik van Muiswinkel had het zelfs over de “Baudet Jugend”. Hoe demoniserend kan je zijn?

In onderstaande video toont Thierry zijn ware gezicht. Maar eerst wat theorie. Want wat is fascisme precies? Het begrip was volgens Gerard Reve in de jaren 80 al zo uitgehold dat: “een fascist is iedereen die het schaamteloos met je oneens is”. Als je tegenwoordig iemand fascist noemt moet je helaas eerst vertellen wat een fascist is.

Elementen van fascisme

Fascisme vloeit voort uit sociaal darwinisme. Staten die in competitie zijn. En waar alleen de sterksten en slimsten overleven. Rond 1900 domineerde Europa de wereld. Hoe kon je als land overleven? Door te zorgen dat je de sterkste werd. De link werd al snel van natie verlegd naar ras. Er ontstond een rassenleer met superieure en inferieure rassen. Binnen een ras waren er ook darwinistische verschillen, een volk dat erin slaagde zijn meest productieve en zelfopofferende mannen de beste positie te geven kon bloeien. Het werd niet neergehaald door bourgeousie, door een slappe liberale middenklasse. De grote massa van het volk, ook al is het een superieur volk, zou door een natuurljke elite geleid moeten worden. Democratie daarentegen zou de macht geven aan de grauwe middelmaat. Daarmee zou het land, en het volk, worden overwonnen door sterkere volkeren die deze fout niet maakten. Volken die wel het leiderschapsprincipe volgden. In het kort behandel ik de elementen van het fascisme in omgekeerde volgorde om de vraag of Baudet fascist is te beantwoorden. De elementen van fascisme zijn:

1] gericht tegen democratie

2] voor een sterke leider

3] samengaan van economie en staat

4] het bestaan van een natuurlijke elite

5] voorkeur voor de daad, voor agressie en geweld

6] bevolkingspolitiek

Doet Baudet aan bevolkingspolitiek?

Niet meer dan andere partijen. Iedere partij heeft zijn eigen vluchtelingen beleid. Soms een onsje meer, soms een onsje minder. Het compromisloze multiculturalisme van de gevestigde partijen sinds de jaren 80, wat tot op heden voortduurt door het cordon sanitaire rond de PVV, is in de praktijk niets minder dan een ideologisch gemotiveerde bevolkingspolitiek. Die ideologische component bij het migratie dossier is veel minder aanwezig bij Baudet. Het sociaal darwinistische oogpunt van fascistische bevolkingspolitiek, Nederland bevrijden van vreemde smetten, lijkt me niet aanwezig. Nederland sociaal darwinistisch rasmatig versterken met bijvoorbeeld de nazaten van de emigrerende boeren van Zuid-Afrika, is een gedachte die niet in het partijprogramma voorkomt.

Heeft Baudet een voorkeur voor geweld?

Ziet u de twee beste geklede Nederlandse parlementariërs – in hun maatpakken samen met hun secondanten gekleed in Armani – schreeuwend en scheldend actie voeren? Het gelaat verborgen achter Hermès sjaaltjes voorzien van een subtiel Davidsster motiefje? Nee toch. De voorkeur voor de daad, die is thans vooral bij de antifa activisten aanwezig. Links Nederland heeft een bijna monopolie op politiek geweld. Het enige geweld dat men Baudet kan verwijten zijn verkrachtingsfantasieën naar aanleiding van een fictieve roman. En degenen onder u die deze roman gelezen hebben weten dat de moderne man het altijd aflegt tegen de massage douchekop.

Baudet en de bestuurlijke elite

Er is altijd sprake van een elite. De vraag is in hoeverre je de macht bij deze elite legt. Fascisten zullen de macht zoveel mogelijk bij de elite proberen te leggen. De meeste Nederlandse politieke partijen nemen in de praktijk afstand van hun kiezers. En kiezen voor de normen en waarden van een ambtelijke elite. Zie het eerder genoemde compromisloze multi culturalisme. Zie de overdracht van gelden en bevoegdheden naar een EU. Die is op te vatten als een ambtelijke elite die ver van de burger de maatschappij op verregaande wijze vorm geeft. Baudet neemt afstand van de EU, en wil dat de democratie weer een reflectie wordt van de wil van het volk.

Baudet en het samengaan van economie en staat

Fascisten waren geen voorstanders van kapitalisme. De belangen van de staat moesten optimaal gediend worden. De scherpe kantjes moesten van de markt afgeschaafd worden. Dit betekende dat kapitaal ten dienste moest staan van de grootsheid van de natie en het volk. Een tegenstelling tussen arbeiders en hun klasse vijand zou de eenheid van het land ondermijnen. Kapitaal en ondernemersschap moest in hoge mate gereguleerd worden om ten dienste te staan van wat nu het algemene belang is maar voorheen als grootsheid van de natie werd beschouwd. Dit vereist verregaande regulering. Baudet wenst deregulering. De gevestigde partijen zijn voor verregaande regulering, al dan niet op EU niveau. En zijn hier vele malen fascistischer dan Baudet. Baudet is hier egenlijk de antifa.

Baudet en de sterke leider

Het alternatief voor democratie was bij fascisten het leiderschapsprincipe. Een sterke leider was beter dan een kakelend parlement. De gevestigde poltieke partijen hebben uit hun elite een kader van leiders geschapen dat in een baantjescarrousel Nederland bestuurt. Tijdens verkiezingscampagnes worden door de poltieke partijen vooral sterke mannen naar voren geschoven die het land gaan redden. Slechts een enkele keer is het een vrouw die het boegbeeld van een partij is. Gelukkig is het allemaal vrij onschuldig in die zin dat er geen enkele partij gelooft dat het parlement moet worden uitgeschakeld en dat er een grote leider moet opstaan. In de praktijk wordt het parlement en de kiezer al voor een groot deel uitgeschakeld door een leiderschapskader, een politieke elite. Dit heeft kenmerken van fascisme (elite die bestuurt), waartegen Baudet zich als geen ander weet te verzetten. Baudet is hier antifa après le lettre. Hij is de echte anti fascist die de schijnbare antifascisten voorbij is.

Baudet en de democratie

De democratie in Nederland functioneert niet naar behoren. De oplossing van het zakenkabinet doorbreekt het door Baudet geschetste partijkartel. En zou de democratie in Nederland een nieuwe kans geven. Baudet is ook hier in sterke mate pro democratisch en anti fascistisch.

Tenslotte

Hieronder het beloofde filmpje. Eerst echter de conclusie. Baudet is niet alleen democratischer maar ook veel anti fascistischer dan de gevestigde partijen. Vanuit een historisch relevante definitie van fascisme is Baudet onschuldig. In ieder geval op de behandelde onderdelen. En zijn juist de gevestigde partijen in zekere mate schuldig. De door de gevestigde partijen gewenste verdere Europese integratie zal de positie van ambtelijke elites alleen maar versterken. Bovendien is de EU nog minder democratisch dan de regeringen die het steeds verder vervangt. Hoe gek het ook moge klinken. Een partij met nationale agenda is niet langer per definitie fascistisch. Ik heb Baudet ergens zelfs benoemd als antifa après le lettre, omdat hij niet in enkele (fascistische) valkuilen trapt waarin de zelfbenoemde antifa activisten wel trappen.

95 REACTIES

 1. Goed uitgewerkt artikel Ratio, complimenten daarvoor.

  Terzijde: De naam Thierry betekent ‘heerser van de mensen’. Het Engelse woord voor heerser, ruler, heeft overigens een bredere betekenis. Want een ruler (iemand die een gedragscode vaststelt) is niet per sé een heerser.

  Dan fascisme. De herkomst van woorden is vaak veelzeggend.
  Het woord komt volgens de Nederlandse wiktionary (zie hier) van het Latijnse ‘fasces’ (pijlenbundel). Volgens de Engelse wiktionary van het Italisaanse ‘fascista’, van ‘fascio’ (“bundle, bunch”).

  Als je een huishouden neerzet als een pijlenkoker en gezinsleden als pijlen, dan zou een huishouden best een ‘fascistische bedoening’ kunnen zijn, een ieder met een eigen speerpunt (voorkeur). Als je die lijn doortrekt, dan klopt het bovenstaande lijstje met 6 punten behoorlijk goed; met ouders als ‘sterke leider’ (speerpunt van het gezin als geheel, zoals een priemgetal). Of daadkracht volautomatisch vertaald zou moeten worden naar agressie en geweld… is nog maar de vraag. Het is niet altijd nodig om agressie aan te wenden ter bescherming van een huishouden. Niet iedereen wendt agressie aan om een omgeving te veroveren en te onderwerpen.

  Zo bezien is er niets mis met fascisme, op het niveau van een gezin. Het gaat pas mis als denkwijzen corrumperen, perverteren. Gedrag volgt dan automatisch.

  Fascisme op nationaal niveau kan goed mis gaan, getuige de Tweede wereldoorlog. Maar het kan ook goed gaan, als er intern een gezond gezinsmodel wordt gepropageerd, dus zonder veroveringsdrang (op gezinsniveau en op nationaal niveau). Dit past prima bij het motto van de Vrijspreker (een maatschappij waarin iedereen soeverein is). Het zou gezond zijn als alle huishoudens zowel autonoom kunnen en mogen functioneren, als in gezonde sociale interactie met andere huishoudens.

  Fascisme wordt misschien vooral interessant als je het naar mondiaal niveau tilt. Stel je de aarde als een pijlenkoker voor, met alle landen als pijlen, elk met een eigen speerpunt (voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek). De perversie zou zijn als de ene pijl wordt misbruikt om de andere pijl te splijten, zoals het ene land het andere kapot kan maken.

  Hoe het zit met Thierry Baudet? Zijn achternaam (Frans voor ezel) doet vermoeden dat hij op het toneel is gezet om iets te verkondigen, zoiets als de sprekende ezel van Bileam.

  Nico [17] reageerde op deze reactie.

 2. “Het enige geweld dat men Baudet kan verwijten zijn verkrachtingsfantasieën naar aanleiding van een fictieve roman. En degenen onder u die deze roman gelezen hebben weten dat de moderne man het altijd aflegt tegen de massage douchekop.”

  Ratio toch. Wat een beperkte blik. Zonder in details te gaan kan ik je melden dat voor een vrouw die haar man waardeert die douchekop uitsluitend gebruikt waarvoor ‘ie gefabriceert is.

  Een man wordt pas door een vrouw gewaardeerd als ‘ie daadwerkelijk doet waarvoor ‘ie gefabriceert is door ‘moedertje natuur’ en functioneert conform ‘fabrieksspecificaties’ 😀

 3. Ratio, ik ben het van harte eens met dit artikel! Dank daar voor.
  Ik steun het Forum voor Democratie dan ook van harte.

 4. Iemand, die geen fascist is en zichzelf niet als fascist ziet, gaat, per definitie, niet in zee met de NVU. ( een openlijk nazistische beweging). Iemand die geen fascist is, zegt niet dat hij altright een interresante beweging vind. Een beweging, waarvan de leden massaal de Hitlergroet doen. Iemand die geen fascist is, ziet altright niet als een ‘interresante’ beweging, maar als iets waar we bakstenen naar gooien.

  1] gericht tegen democratie

  Baudet wilt de parlementaire democratie wegnemen en vervangen voor een soort massalijn. Een ‘democratie’ gericht, op de onderbuik van de massamens. De sentimenten van de publieke opinie, kortom, populisme.

  2] voor een sterke leider

  Baudet zegt altijd. ‘de beste mensen’ moeten het doen. Dat suggereert dat hij weet wie ‘de beste mensen’ zijn. Sterke leiders dus

  3] samengaan van economie en staat

  Dat wilt de VVD ook al, maar een Baudet staat dat ook zeker voor. Niets geen economische vrijheid. Alles gaat om nationale pracht en praal.

  4] het bestaan van een natuurlijke elite

  Er zijn zogenaamd ‘de beste mensen’. Deze zogenaamd hele goede mensen, gaan ‘de natie’ leiden. Honderd procent fascistische sentimenten dit.

  5] voorkeur voor de daad, voor agressie en geweld

  Dit is het enige waar Baudet nog niet voor staat. Toch lieert hij zich wel aan bewegingen, die openlijk fascistisch zijn. De NVU bijvoorbeeld, heeft tallozen van geweldmisdrijven op haar naam. Geweld tegen gekleurde mensen etc. NVU is bestie van Baudet.

  FVD jongetjes, intimideren mensen, zo schijnt het, dat dan weer wel. Nog niet op grote schaal, maar het gebeurt wel.

  6] bevolkingspolitiek

  Het witte ras, is zogenaamd superieur, tegenover iedereen met een kleurtje.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.
  verzetje [6] reageerde op deze reactie.
  ratio [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Jaas [4]: Wit superieur? Of juist zwart? Of ligt de werkelijkheid ergens in het midden en is er geen sprake van superioriteit?

  Ouders zijn t.o.v. hun kinderen een natuurlijke elite, maar een bestuurlijke elite is allesbehalve natuurlijk.

 6. @Jaas [4]:

  Na deze reactie heb ik weer een kleine donatie over gemaakt naar Forum voor Democratie.
  Om ze te helpen in hun strijd tegen de linkse vooroordelen, voor het omver werpen van de gevestigde politieke orde en het kapot maken van de EUSSR.

 7. Fascisme beschermde de kapitalisten, tegen de arbeiders. Alle kapitalisten steunde Franco, bijvoorbeeld….

  De wil van het volk ? Puur fascistische retoriek. Dat ‘volk’ is dan ‘niet multicultureel’. En de wil, van dit witte, ‘volk’, van bezopen potenrammers, is dan wet.

  Het gehuil over vermeend ‘multiculturalisme’ hoor je btw alleen maar binnen blood and honour achtige bewegingen. Alleen fascisten maken zich druk om de islamitische slager en de Poolse supermarkt.

  Dat afzetten tegen de bestuurlijke elite, is ook super fascistisch. Men zet zich af tegen macht, niet omdat men tegen macht is ( anarchisten ), maar omdat men zel de macht wilt nemen. Baudet met zijn zogenaamd ‘beste mensen’. Gesteund door ‘de wil van het volk’. Hoor je Hitler al tieren ? Der Wille des Deutsche Volkes ! werden hard wie Eisen sein !

  Een zakenkabinet, klinkt al als puur corporatisme en is dat natuurlijk ook. Een kabinet, gebaseerd op de belangen van brallende ‘zaken’ mannetjes ? En dat is dan geen partijkartel? Laten wij een ‘zaken’ kabinet maken, want de democratie is zo achterhaald. Dit moet gewoon een soort een April grap zijn.

  Als Baudet een anti-fascist is, zogenaamd, dan is hij zeker ook een feminist ?

  Het hele woord fascisme betekend dan niets meer. Ik bedoel, als water niet nat is en vloeibaar, dan is het geen water meer. Dit is het echte water, het is niet vloeibaar en niet nat, zoals dat oude water, maar dat is nep water.

  Natuurlijk is Baudet een fascist. Wees niet zo naïef en kinderlijk.

  ratio [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Jaas [4]:

  1 je neemt het Baudet kwalijk dat hij luistert naar De sentimenten van de publieke opinie, kortom, populisme. Populisme, geinterpreteerd als het luisteren naar de wil van het volk verketteren is wat fascisten doen. Hier is Baudet antifa en als jij stelt dat dit fout is, luisteren naar de wil van het volk, een volkswil je zelf betitelt als luisteren naar de onderbuik, dan ben jij hier degene die affiniteit heeft met fascisme

  2 de sterke leider. Het fascisme kiest het leiderschapsprincipe, een leider die geen verantwoording aflegt aan het parlement. Baudet staat juist parlementaire controle voor, geen regeerakkoorrd waarbij alles is dichtgetimmerd en het land onder een niet gekozen ministerpresident wordt geleid.

  3 Baudet is van alle partijen degene die zegt dat ze het meeste willen dereguleren. De VVD heeft in de praktijk overigens juist gezorgd voor een enorme toename van regels en verwevendheid van staat en bedrijfsleven.

  4 het gaat bij de elite niet om of die er is, of niet, maar of die luistert naar het parlement. Moeten de slechtsten anders het alnd gaan leiden? Neen, Baudet wil af van het monopolie dat de politieke partijen en hun leden hebben op publieke functies. 99 procent van nederland is geen lid van een partij. De ene procent levert de bestuurders. Baudet wil ook de andere 99 procent benutten en deze onderwerpen aan daadwerkelijke parlementaire controle, die nu niet plaatsvindt door de partijdiscipline in combinatie met regeerakkoord. Baudet heeft hier een anti fascistisch programma dat een verkokerde structuur doorbreekt en dat de macht van de partijleden doorbreekt

  6 het gaat niet om raciale superioriteit. Slechts door associatie is dit hem aan te wrijven. Echter. Als dit soort associaties de boventoon gaan voeren dan is debat niet langer mogelijk. Dan mag iemand nooit met Wilders praten omdat hij dan affiniteit met de PVV zou hebben.

 9. @Jaas [7]: De wil van het volk ? Puur fascistische retoriek Dus je vindt dat het landsbestuur zich niets van haar inwoners moet aantrekken? De wil van de nederlandse bevolking moet genegeerd worden? Dat is wat fascisme inhoudt.
  Het gehuil over vermeend ‘multiculturalisme’ hoor je btw alleen maar binnen blood and honour achtige bewegingen. Kritiek op de nieuwe nederlanders was lange tijd taboe. En is het tot op zekere hoogte nog steeds. Nederland is de afgelopen decennia omgevormd richting een multiculturele staat zonder dat over de wenselijkehijd daarvan mocht worden gedebatteerd. Iedereen die dat probeerde en probeert en dan een kritisch geluid laat horen wordt kaltgestellt. Gedemoniseerd en gedood als Fortuyn, of langs de zijlijn gezet als de PVV. Bijna niets in ingrijpender dan het omvormen van een land tot een mutliculturele natie. Discussies over de wenselijkheid daarvan horen in een democratie thuis. Willen we wel of geen multicultureel land worden, en indien ja, welke groepen laten we binnen, en in welk tempo. Als deze discussie niet gevoerd mag worden leeft men in een dictatuur. Het gaat niet om de poolse slager of de islamitische groenteboer. Het gaat erom of je als land de uitdagingen van een multiculturele samenleving wel of niet wenst aan te gaan. Of je verworvenheden als homo rechten, vrijheid van meningsuiting, en vrouwenrechten wenst op te geven omdat nieuwkomers zich ergeren aan kritiek op hun geloof of zich ergeren aan op straat zoenende homo’s.

 10. Wat Baudet zelf wil is nog maar de vraag. Je zou een politicus kunnen beschouwen als een ‘ezel van Bileam’ die tussen 3 vuren in zit:
  – De eigen innerlijke natuur, eigen karakter.
  – Een staatshoofd die aanstuurt.
  – Stemvee dat misschien een ritje wil maken over een mentaal landschap, maar vooral graag ziet dat de ezel de lastige klusjes voor hen opknapt.

  Wat Baudet (net als andere politici) vooral doet is mensen aan het denken zetten. Misschien op de manier die ‘ie graag zou willen, misschien op de manier die anderen graag zouden zien. Opvoedkundig beschouw ik de gangbare modus operandi van politici en staatshoofden als uiterst discutabel. Bestuurlijk ook trouwens. Want als je de gang van zaken vergelijkt met die binnen een gezin… dan zouden ouders minstens moeten zeggen waar het op staat.

 11. Dus je vindt dat het landsbestuur zich niets van haar inwoners moet aantrekken? De wil van de nederlandse bevolking moet genegeerd worden?

  Vriend, ik ben extreem moe vandaag, maar ik zal proberen om jou uitleg te geven, over mijn beweegredenen.

  Ik ben voor directe democratie, over de productiemiddelen. Democratie, op basis van consensus, binnen kleine groepen, van mensen met gelijkmatige belangen.

  Ik ben niet voor een parlementaire democratie en al helemaal niet voor een zogenaamd ‘zakenkabinet’.

  Kritiek op de nieuwe nederlanders was lange tijd taboe. En is het tot op zekere hoogte nog steeds. Nederland is de afgelopen decennia omgevormd richting een multiculturele staat zonder dat over de wenselijkehijd daarvan mocht worden gedebatteerd. Iedereen die dat probeerde en probeert en dan een kritisch geluid laat horen wordt kaltgestellt. Gedemoniseerd en gedood als Fortuyn, of langs de zijlijn gezet als de PVV

  Ja,ja,ja, De PVV wordt gedemoniseerd, de kogel kwam van links, ik ken deze sleur. Maar dat maakt het niet minder relevant. Iedere natie is ‘multicultureel’. Jaas is zogenaamd puur Hollander, maar ook mijn voorouders, echt maar twee generaties terug ofzo, kwamen uit een ander land in Europa. Mijn achternaam is dan ook niet ‘puur Hollands’ Ben ik dan ook een vuile ‘nieuwe Nederlander’ ? Ieder land heeft grenzen en ieder mens in de wereld heeft benen, om mee te bewegen. Logischerwijs, komen mensen uit alle windrichtingen, overal en nergens tegelijk. Men neemt het vliegtuig, men emigreert, dat is niet iets nieuws. Alleen de kaalkopjes van de NVU, willen met al het geweld, ‘de allochtonen’, het land uit jagen. Dit omdat het gefrustreerde droeftoeters zijn, die hun agressie botvieren, op alles dat ‘afwijkt’.

  Of je verworvenheden als homo rechten, vrijheid van meningsuiting, en vrouwenrechten wenst op te geven omdat nieuwkomers zich ergeren aan kritiek op hun geloof of zich ergeren aan op straat zoenende homo’s

  Ohh, maar als ‘nieuwe Nederlands’ homo’s, of vrouwen, gaan lastig vallen, dan zullen wij ( the left) ons daar ook keihard tegen verzetten. Althans, ik wel in ieder geval. Zachte sukkels van de PVDA misschien niet, maar die denken te star. Sommige mensen van links zijn heel dom en denken zo van, rechts haar moslims en donkere mensen, dus zijn wij helemaal honderd procent verliefd op ‘de allochtoon’ en is al hun gedrag en al hun tradities geheel wenselijk.

  Ik als links libertair, ben niet gediend van seksisme en homofobie. Niet van nazi’s en niet van moslims. Beide worden keihard bestreden, in hun seksisme en homofobie.

  Sommige identitairen van links, zijn heel erg bezig met hun eigen imago, als Multi culturele held en willen heel graag naar buiten hun ‘anti racisme’ uitademen en slaan daarmee af en toe de plank mis, door ‘de buitenlander’ als een soort relikwie te behandelen.

  Dat is waar Fortuyn op respondeerde, maar dat maakt nog niet dar rechts dus gelijk heeft. Het punt is nu wel genoeg uitgemolken. Met Baudet gaan we gewoon nog een stapje verder in de ‘rechtse wraak’, op de moord van Fortuyn.

 12. haat, niet haar. ( correctie)

  ( mijn computer is besmet door het partijkartel, denk ik )

 13. @Jaas [8]:

  En, voelde je je toen beter? Wat een verzetsdaad……..

  Voor jouw informatie”: FvD is een volstrekt legale partij, net zoals de PvdA, GL, SP etc.
  Dat je het niet met hun standpunten eens bent mag; maar je hebt ook de mening van anderen maar te respecteren.
  Daar mankeert het bij jou en je soortgenoten gewoonlijk aan. En laat dat nou veelal tot geweld leiden.

 14. of ik mij beter voelde, is irrelevant. Het is een noodzaak, meer niet.

  Dat het legaal is, wilt nog niet zeggen dat het verantwoord is. Wetmatigheid en moraliteit staan los van elkaar. Hitler had ook een legale partij, Stalin was ook legaal.

  Fascisme is geen mening

  Ik hoef jou niet te respecteren en jou zogenaamde ‘mening’ ook niet. Daar ga ik altijd nog zelf over.

  Nico [17] reageerde op deze reactie.

 15. @Jaas [16]: Fascisme is inderdaad geen mening, maar een gedachtengoed en werkwijze.

  Als je goed hebt opgelet (zie hier), dan heeft keizer Nero ooit bewust fascisme (pijlenkokers, stabiele gezinnen) neergezet. Koningin Victoria trouwens ook. Hoewel er het nodige aangemerkt kan worden op denkwijzen en implementatiemethoden, is dat op zich niet verkeerd.

 16. Vrijspreker en Jaas… Jaas en Vrijspreker. Blijkbaar tot elkaar veroordeeld bij gebrek aan interesse voor libertarisme en anarchisme in Nederland.
  De jodenhaat van Proudhon werd als onbelangrijk voor zijn theorie ter zijde geschoven, terwijl elke mogelijke en vage link die met Baudet kan worden gemaakt als bewijs en argument voor bijv. fascisme wel vol overtuiging wordt gelegd. Die links lijken ook nog sterk overdreven en overgenomen van nogal dubieuze linkse protestgroepen.

  Toen iemand van de NVU een berichtje op Vrijspreker plaatste, omdat het een van de weinige plekken is waar zo iemand niet meteen wordt weggestuurd of verbaal een kopje kleiner gemaakt, was Jaas er als de kippen bij om Vrijspreker hieraan te koppelen.
  Ook hier werkt ‘guilty by association’ blijkbaar maar één kant op. Want aangezien Jaas vele discussies op Vrijspreker naar zich kan toetrekken is Vrijspreker dan toch links anarchistisch of is Jaas rechts libertarisch of ‘erger’?

  Het aantal drogredenen per bericht van Jaas is en blijft schrikbarend hoog. Dit prima artikel over Baudet geeft daaraan alleen maar voeding. Het enige wat het heeft opgeleverd is dat de drogredenen een keer overzichtelijk zijn genummerd.

 17. Ik heb zelf overigens op Baudet gestemd omdat ik hem een aanwinst vind voor het debat. Hiddema heeft voor mij een te lage dichtheid aan inhoud in zijn spreken. Die leunt te veel op een bepaalde houding waar ik wel klaar mee ben.

  Sommige zaken die Baudet aankaart vind ik qua inhoud en stijl erg sterk en andere zaken een stuk minder. Dat vele getwitter en veel te gemakkelijk delen van artikelen die in zijn straatje passen vind ik echt een minpunt van hem. Daarin is hij uiteraard niet de enige maar ik heb liever dat hij echt probeert het bij geverifieerde feiten te houden.
  Baudet gelooft soms iets te veel in zijn eigen waarheid. Dat is misschien ook wel nodig om je staande te houden. Ik denk dat hij wel iemand is die durft zijn ongelijk toe te geven, al gaat zoiets wel moeilijker worden als politicus. Iets voorzichtiger zijn met je uitspraken is aan te raden, want anders moet je je mening te vaak nuanceren of herroepen of krampachtig vasthouden aan je ongelijk. In deze beginfase van het FvD is het wel die stoutmoedigheid dat mensen aantrekt. En ja, juist die uitspraken tegen het feitelijke randje of tegen de gevoelens van mensen in zorgt voor een versneld blootleggen van denkwijzen. Dat is wel gewenst in deze tijd.

  Zijn idee over een zakenkabinet is waarschijnlijk te rooskleurig. Tegen het voorstel van de gekozen burgemeester is ook het nodige in te brengen.

  Het is vooral zijn tegengas tegen de EU-propaganda en zijn standpunt in het immigratievraagstuk dat me aanspreekt. Door hem is de actuele Nederlandse politiek weer een stuk leuker om te volgen.

  verzetje [20] reageerde op deze reactie.
  ratio [32] reageerde op deze reactie.

 18. Meneer Wijma

  Het enige wat ik heb gedaan, is de oude lijstjes, met wat men als fascisme identificeerd, leggen naast dat waar FVD voor staat. Deze lijstjes komen van Wikipedia en zijn opgesteld door politicologen. Niet per se links/rechts, slechts wat wij als fascisme definiëren. Net als dat er wel definities zijn van communisme.

  Als je dit lijstje naast FVD legt, dan zie je dat het enige dat niet fascistisch aan FVD is, het geweld is. Normale fascistische bewegingen hebben en hadden, altijd straat knokploegen. Baudet heeft dat niet.

  Net als dat een SP niet communistisch is, omdat men geen revolutie wilt, met geweld, is de partij toch sterk gestoeld op Marxisme en sterk gelieerd aan communistische bewegingen. Zo heeft men zeker communistische activisten binnen haar gelederen. Kortom, SP is dan een soort parlementaire tak, van het communisme.

  Zo zou je FVD dan ook kunnen zien, een parlementaire tak, van het altright fascisme.

  Het probleem, met dit ageren tegen de hegemonie. Natuurlijk kan dit en schopt dit zaken omver. Het probleem is alleen, dit is niet slechts een reactie op, een uitdagen van. Dit kan een eigen leven gaan leiden, aangevoerd door mensen die stukken minder intelligent zijn dan Baudet en alles van hem klakkeloos zullen overnemen.

  Als laatste, de NVU is openlijk nazistisch. Men vond de holocaust niet zo’n slecht idee. Kortom, dat soort mensen, waar dan ook ruimte geven, is niet tolerantie. Dat is ruimte geven aan alles dat symbool staat voor intolerantie. Nazi’s moeten straten uit geschopt worden, niet neergezet worden als mensen met een ‘ietwat afwijkende opinie’. Dan sla je plank echt mis.

  ratio [33] reageerde op deze reactie.
  Andries Wijma [37] reageerde op deze reactie.

 19. Baudet is niet dom en daarom ziet hij inconsistentie, die sommige andere mensen ook zullen zien.

  Het probleem is alleen, hij overziet de gevolgen van zijn handelen niet. En dat waarmee hij de oude orde wilt vervangen, is vele malen schimmiger, dan waar die oude orde nu voor staat. Kortom, van de druppel in de sloot. Al het oude is slecht, dus alles wat ik in mijn hooft heb, zal direct helemaal werken. Maar de mensen zijn ook opgegroeid in de oude orde, zijn nog helemaal niet in staat om over referenda oordelen te vormen. Onderwijs in NL is zo slecht, dat ik echt niet een of andere volkswil vertrouw. Ga eerst het onderwijs dan maar eens tien keer beter maken, voordat je met je referenda komt. Maar dat wil Baudet ook niet, want daarin is hij dan weer ultra-rechts neoliberaal. Ook dat moet afhankelijk zijn van ‘de beste zaken mensen’.

 20. @Seneca [23]:

  Precies Seneca

  Zoals ik ook al stelde, Baudet is gelieerd aan Italiaans fascisme en falangisme. Ook bewegingen die liters bloed aan hun handen hebben.

  De Italiaanse fascisten martelde anarchisten en vakbond mensen dood, op straat etc.

  Maar men had geen rassenleer. Het rassentheorie fascisme, is een Duitse uitvinding.

  Ook Baudets Latijn retoriek, doet mij sterk denken aan het verlangen van het fascisme, naar een ‘derde rijk’ een nieuw Europa, gestoeld op oude tradities, gestoeld op het oude Rome, in een nieuw jasje.

 21. Misschien weten jullie ook waar die groet vandaan komt, die nazi’s en altright doet ? De Hitlergroet.

  Dit is de saluut aan de keizer. Zo refereert men ook aan het Romeinse rijk, waar er een leider, een land, een volk etc, etc. was. Daar verlangt men naar.

 22. @Seneca [23]: eens, niet alleen komt de term fascisme van de fasci di combattemento, Italie was zelfs lange tijd het gidsland van de fascisten. En Mussolini ging uit van de natie en niet vanuit het ras uit. Hij schijnt ook 2 joodse minaressen gehad te hebben.

  Aan deze verandering refereer ik ook De link werd al snel van natie verlegd naar ras. In ieder geval in Duitsland. De nationaal socialisten in andere landen volgden dit voorbeeld. De NSB had in eerste instantie ook weinig op met jodenhaat.

 23. @Zoeffirelli [21]: Ik heb inderdaad een boek van Robin te Slaa gelezen. Is een goede auteur. Ik ken het betreffende boek waar je naar linkt niet, maar iedereen die wil weten wat fascisme is, moet eigenlijk een boek van Robin lezen. Hij is volgens mij tegen fascisme maar geeft wel een eerlijke analyse. Je tegenstander als domme dwazen wegzetten, dat is contra productief. Hij gaat voorbij aan de algemeenheden die te vaak worden gedebiteerd als het over racisme gaat

  Nico [55] reageerde op deze reactie.

 24. Fasci, is de pijlenbundel. De pijlenbundel van macht.

  Baudet is ook het soort fascist, die voornamelijk aan de natie refereert, al schemert er wel af en toe, voorzichtig, een rassenleer door. Het blanke ras zou homeopathisch verdund worden ? Een tekst die je zo uit in een jaren dertig pamflet zou kunnen lezen.

  In Nederland heb je ook een beweging, genaamd zwart front. Zij zitten in Nijmegen geloof ik en gelukkig hebben ze maar drie leden ofzo. Maargoed, deze beweging is openlijk fascistisch ( de enige in Nederland) en men refereert aan dat ‘betere’ Italiaanse fascisme.

  Andries Wijma [39] reageerde op deze reactie.
  GODALLAH [66] reageerde op deze reactie.

 25. de pijlenbundel, bundelt alle maatschappelijke elementen, in een kern etc. Dat soort symboliek.

Comments are closed.